Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Warszawa, 31 maja – 1 czerwca 2004 „Systemy informatyczne wspomagające działalność przedsiębiorstw energetycznych” Wojciech Pilch Kongres Nowego Przemysłu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Warszawa, 31 maja – 1 czerwca 2004 „Systemy informatyczne wspomagające działalność przedsiębiorstw energetycznych” Wojciech Pilch Kongres Nowego Przemysłu."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Warszawa, 31 maja – 1 czerwca 2004 „Systemy informatyczne wspomagające działalność przedsiębiorstw energetycznych” Wojciech Pilch Kongres Nowego Przemysłu

3 3 Zakres prezentacji Miejsce EPC S.A. w sektorze usług doradczych Miejsce EPC S.A. w sektorze usług doradczych System wspomagania decyzji rynkowych (SWDR) System wspomagania decyzji rynkowych (SWDR) Platforma do wyznaczania programu rozwoju i modernizacji sieci przesyłowej (PRiMSP) Platforma do wyznaczania programu rozwoju i modernizacji sieci przesyłowej (PRiMSP) Zaproszenie na spotkanie Zaproszenie na spotkanie Prelegent: Wojciech Pilch, tel. (22) 32 13 101, e-mail: w.pilch@epc.pl; www.epc.pl

4 4 Miejsce EPC w sektorze usług doradczych Misja: Misja: Istnieć i rozwijać się dla dobra całej branży energetycznej i ich Klientów, a także dla dobra pracowników EPC S.A. Wizja: Wizja: EPC S.A. zajmie znaczącą pozycję na rynku usług doradczych w sektorze energetycznym, na rynku polskim i zagranicznym EPC S.A. zajmie znaczącą pozycję na rynku usług doradczych w sektorze energetycznym, na rynku polskim i zagranicznym Prelegent: Wojciech Pilch, tel. (22) 32 13 101, e-mail: w.pilch@epc.pl; www.epc.pl

5 5 Obecni i potencjalni Klienci EPC S.A. Administracja Administracja państwowa Elektroenergetyka Elektroenergetyka – Sektor przesyłu – Sektor dystrybucji – Sektor wytwarzania – Sektor obrotu energią elektryczną Gazownictwo Gazownictwo Przemysł (odbiorcy końcowi) Przemysł (odbiorcy końcowi) Prelegent: Wojciech Pilch, tel. (22) 32 13 101, e-mail: w.pilch@epc.pl; www.epc.pl

6 6 Strategiczne Obszary Działalności EPC S.A. Analizy techniczno-ekonomiczne Analizy techniczno-ekonomiczne Inwestycje energetyczne Inwestycje energetyczne Audyty Audyty Prognozowanie Prognozowanie Unia Europejska Unia Europejska Przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji formalno-prawnej Przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji formalno-prawnej Prelegent: Wojciech Pilch, tel. (22) 32 13 101, e-mail: w.pilch@epc.pl; www.epc.pl

7 7 Strategiczne Obszary Działalności EPC S.A. Strategie rynkowe: zakupowe, sprzedażowe Strategie rynkowe: zakupowe, sprzedażowe Modelowanie rozwiązań na rynku energii Modelowanie rozwiązań na rynku energii Systemy informacyjne o sektorze energetycznym Systemy informacyjne o sektorze energetycznym Zarządzanie projektami (PRINCE2) Zarządzanie projektami (PRINCE2) Systemy regulacji i monitorowania Systemy regulacji i monitorowania Prelegent: Wojciech Pilch, tel. (22) 32 13 101, e-mail: w.pilch@epc.pl; www.epc.pl

8 8 SWDR

9 9 SWDR – idea rozwiązania Prelegent: Wojciech Pilch, tel. (22) 32 13 101, e-mail: w.pilch@epc.pl; www.epc.pl Klient Elektrownia Rynek EE

10 10 Cele budowy systemu SWDR Odzwierciedlenie pełnego modelu biznesowego elektrowni – zwiększenie korzyści biznesowych Odzwierciedlenie pełnego modelu biznesowego elektrowni – zwiększenie korzyści biznesowych Stworzenie jednolitego środowiska wspomagającego proces podejmowania decyzji Stworzenie jednolitego środowiska wspomagającego proces podejmowania decyzji Opracowanie ofert handlowych na poszczególne segmenty rynku energii Opracowanie ofert handlowych na poszczególne segmenty rynku energii Konsolidacja informacji pochodzących z różnych źródeł Konsolidacja informacji pochodzących z różnych źródeł Prelegent: Wojciech Pilch, tel. (22) 32 13 101, e-mail: w.pilch@epc.pl; www.epc.pl

11 11 Schemat blokowy systemu SWDR administrator interfejsy DEC PROG CRM NK RISK Repozytorium (baza danych) GUSE POG POB e-mail WWW giełda energii OSP WIRE SOWE inne systemy Prelegent: Wojciech Pilch, tel. (22) 32 13 101, e-mail: w.pilch@epc.pl; www.epc.pl

12 12 Komponenty systemu SWDR (1) Repozytorium (baza danych) Repozytorium (baza danych) Zawieranie nowych kontraktów (NK) Zawieranie nowych kontraktów (NK) Symulacja scenariuszy rynkowych i prognozowanie (PROG) Symulacja scenariuszy rynkowych i prognozowanie (PROG) Prelegent: Wojciech Pilch, tel. (22) 32 13 101, e-mail: w.pilch@epc.pl; www.epc.pl

13 13 Komponenty systemu SWDR (2) Podejmowanie decyzji w planowaniu pozycji kontraktowych i uczestnictwo na rynku energii (DEC) Podejmowanie decyzji w planowaniu pozycji kontraktowych i uczestnictwo na rynku energii (DEC) Zarządzanie ryzykiem rynkowym (RISK) Zarządzanie ryzykiem rynkowym (RISK) Bieżąca obsługa i zarządzanie kontaktami z Klientem (CRM) Bieżąca obsługa i zarządzanie kontaktami z Klientem (CRM) Moduły techniczno-handlowe (GUSE, POG, POB) Moduły techniczno-handlowe (GUSE, POG, POB) Prelegent: Wojciech Pilch, tel. (22) 32 13 101, e-mail: w.pilch@epc.pl; www.epc.pl

14 14 Moduły techniczno-handlowe SWDR Prelegent: Wojciech Pilch, tel. (22) 32 13 101, e-mail: w.pilch@epc.pl; www.epc.pl

15 15 Korzyści z wdrożenia systemu SWDR Dostosowanie funkcjonowania elektrowni do wymogów prawa i rynku energii Dostosowanie funkcjonowania elektrowni do wymogów prawa i rynku energii Utworzenie jednolitego środowiska biznesowego Utworzenie jednolitego środowiska biznesowego Wspomaganie procesów podejmowania decyzji Wspomaganie procesów podejmowania decyzji Prowadzenie bieżącej obsługi Klientów Elektrowni Prowadzenie bieżącej obsługi Klientów Elektrowni Pełnienie roli sprawozdawczo-kontrolnej Pełnienie roli sprawozdawczo-kontrolnej Zarządzanie relacjami z Klientami Zarządzanie relacjami z Klientami Prelegent: Wojciech Pilch, tel. (22) 32 13 101, e-mail: w.pilch@epc.pl; www.epc.pl

16 16 PRiMSP Prelegent: Wojciech Pilch, tel. (22) 32 13 101, e-mail: w.pilch@epc.pl; www.epc.pl

17 17 PRiMSP – idea rozwiązania Prelegent: Wojciech Pilch, tel. (22) 32 13 101, e-mail: w.pilch@epc.pl; www.epc.pl Klienci Operator Systemu Rynek Technologia Środowisko Ekonomia Finanse Inwestycje

18 18 Geneza powstania PRiMSP Pismo Prezesa URE z dnia 18 czerwca 2002 r.: (...) konieczności zastosowania nowej metodologii na potrzeby planowania rozwoju Przedsiębiorstwa. Metodologia ta powinna uwzględniać warunki rynkowe planowania rozwoju (...) Prelegent: Wojciech Pilch, tel. (22) 32 13 101, e-mail: w.pilch@epc.pl; www.epc.pl

19 19 Tempo rozwoju gospodarczego, z uwzględnieniem specyfiki regionalnej i postępu technicznegoTempo rozwoju gospodarczego, z uwzględnieniem specyfiki regionalnej i postępu technicznego Obszarowe prognozy wytwarzania i zapotrzebowaniaObszarowe prognozy wytwarzania i zapotrzebowania Rozwój źródeł energii elektrycznej, w tym lokalnych (rozproszonych i odnawialnych)Rozwój źródeł energii elektrycznej, w tym lokalnych (rozproszonych i odnawialnych) PLATFORMA PRiMSP UWZGLĘDNIA: Uwarunkowania (1) Prelegent: Wojciech Pilch, tel. (22) 32 13 101, e-mail: w.pilch@epc.pl; www.epc.pl

20 20 Uwarunkowania (2) Minimalizację ograniczeń sieciowych i generacji wymuszonejMinimalizację ograniczeń sieciowych i generacji wymuszonej Otwarcie krajowego rynku energii elektrycznej na handel zagraniczny i tranzytyOtwarcie krajowego rynku energii elektrycznej na handel zagraniczny i tranzyty Stopień wdrożenia programów DSMStopień wdrożenia programów DSM Zaspokojenie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektrycznąZaspokojenie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną Prelegent: Wojciech Pilch, tel. (22) 32 13 101, e-mail: w.pilch@epc.pl; www.epc.pl

21 21 Ograniczenia ekologiczne, koszty ochrony środowiskaOgraniczenia ekologiczne, koszty ochrony środowiska Potrzeby realizacji konkretnych zadań inwestycyjnych/modernizacyjnych lub skutków zaniechania ich realizacjiPotrzeby realizacji konkretnych zadań inwestycyjnych/modernizacyjnych lub skutków zaniechania ich realizacji Analizy finansowo-ekonomiczne oraz analizy ryzyka na tle różnych scenariuszy założeń makroekonomicznychAnalizy finansowo-ekonomiczne oraz analizy ryzyka na tle różnych scenariuszy założeń makroekonomicznych Uwarunkowania (3) Prelegent: Wojciech Pilch, tel. (22) 32 13 101, e-mail: w.pilch@epc.pl; www.epc.pl

22 22 Pokrycie zaspokojenia zapotrzebowania na usługi przesyłowe w świetle funkcji potrzeb rynkowychPokrycie zaspokojenia zapotrzebowania na usługi przesyłowe w świetle funkcji potrzeb rynkowych Metodologię przeprowadzania rachunku efektywności dla przedsięwzięć inwestycyjnych/modernizacyjnychMetodologię przeprowadzania rachunku efektywności dla przedsięwzięć inwestycyjnych/modernizacyjnych Uwarunkowania (4) Prelegent: Wojciech Pilch, tel. (22) 32 13 101, e-mail: w.pilch@epc.pl; www.epc.pl

23 23 Relację pomiędzy kosztem inwestycji/modernizacji a kosztem związanym z niedostarczeniem energiiRelację pomiędzy kosztem inwestycji/modernizacji a kosztem związanym z niedostarczeniem energii Optymalizację kosztu inwestycji/modernizacji z uwzględnieniem czasu trwania robót oraz kosztów związanych z niedostarczeniem energiiOptymalizację kosztu inwestycji/modernizacji z uwzględnieniem czasu trwania robót oraz kosztów związanych z niedostarczeniem energii Uwarunkowania (5) Prelegent: Wojciech Pilch, tel. (22) 32 13 101, e-mail: w.pilch@epc.pl; www.epc.pl

24 24 Uwarunkowania (6) Aspekty rozwoju i modernizacji sieci zamkniętej zarówno wynikające z potrzeb planistycznych rozwoju, jak i potrzeb modernizacyjnych sieciAspekty rozwoju i modernizacji sieci zamkniętej zarówno wynikające z potrzeb planistycznych rozwoju, jak i potrzeb modernizacyjnych sieci Metody probabilistyczne, podejście scenariuszowe w zakresie uwarunkowań zewnętrznych (opisu analizowanego otoczenia) oraz prognozowanie węzłowe wytwarzania i zapotrzebowania na mocMetody probabilistyczne, podejście scenariuszowe w zakresie uwarunkowań zewnętrznych (opisu analizowanego otoczenia) oraz prognozowanie węzłowe wytwarzania i zapotrzebowania na moc Prelegent: Wojciech Pilch, tel. (22) 32 13 101, e-mail: w.pilch@epc.pl; www.epc.pl

25 25 Prace studialne i prognostyczne Założenia (scenariusze, ograniczenia finansowe) Baza Danych Wejściowych ANALIZY TECHNICZNO- EKONOMICZNE Baza Danych Wynikowych Ranking strategii dla różnych scenariuszy Strategia preferowana Charaktery- styka strategii Platforma programowa PRiMSP Platforma informatyczna (1) Prelegent: Wojciech Pilch, tel. (22) 32 13 101, e-mail: w.pilch@epc.pl; www.epc.pl

26 26 Platforma informatyczna (2) Prelegent: Wojciech Pilch, tel. (22) 32 13 101, e-mail: w.pilch@epc.pl; www.epc.pl

27 27 ZAPROSZENIE Prelegent: Wojciech Pilch, tel. (22) 32 13 101, e-mail: w.pilch@epc.pl; www.epc.pl

28 28 EPC S.A. – Partner merytoryczny Forum EPC S.A. – Partner merytoryczny Forum Okrągły stół: „Prywatyzacja, restrukturyzacja, liberalizacja w sektorze energetycznym” – kontynuacja dzisiejszej debaty „Prywatyzacja, restrukturyzacja, liberalizacja w sektorze energetycznym” – kontynuacja dzisiejszej debaty Warsztaty: „Inwestycje w gospodarkę Europy Środkowo-Wschodniej” „Inwestycje w gospodarkę Europy Środkowo-Wschodniej” XIV Forum Ekonomiczne w Krynicy 9-11 września 2004 r. Prelegent: Wojciech Pilch, tel. (22) 32 13 101, e-mail: w.pilch@epc.pl; www.epc.pl

29 29 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Prelegent: Wojciech Pilch, tel. (22) 32 13 101, e-mail: w.pilch@epc.pl; www.epc.pl


Pobierz ppt "1. Warszawa, 31 maja – 1 czerwca 2004 „Systemy informatyczne wspomagające działalność przedsiębiorstw energetycznych” Wojciech Pilch Kongres Nowego Przemysłu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google