Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKŁAD FIZYKI TEORETYCZNEJ – BP2 Fot. M. Pawłowski Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2014 Plan: Informacje ogólne Prace proponowane do wyróżnienia:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKŁAD FIZYKI TEORETYCZNEJ – BP2 Fot. M. Pawłowski Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2014 Plan: Informacje ogólne Prace proponowane do wyróżnienia:"— Zapis prezentacji:

1 ZAKŁAD FIZYKI TEORETYCZNEJ – BP2 Fot. M. Pawłowski Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2014 Plan: Informacje ogólne Prace proponowane do wyróżnienia: L. Szymanowski, P. Zin, O. Hrycyna Adres ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa tel.+48 22 55 32 275 tel./fax+48 22 621 60 85 e-mailanna.sidor@ncbj.gov.pl Kierownik Zakładu dr hab. Michał Kowal tel.+48 22 55 32 236 e-mailmichal.kowal@ncbj.gov.pl

2 Struktura Zatrudnienia w zakładzie BP2 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2014

3 S TRUKTURA Z ATRUDNIENIA W ZAKŁADZIE BP2 prof. dr hab. Jan Błocki [*][**] prof. dr hab. Janusz Dąbrowski [***] prof. dr hab. Eryk Infeld [*][**] prof. dr hab. Zygmunt Patyk prof. dr hab. Włodzimierz Piechocki prof. dr hab. Leszek Roszkowski prof. dr hab. Adam Sobiczewski [*] prof. dr hab. Grzegorz Wilk prof. dr hab. Sławomir Wycech [*][**] dr hab. Michał Kowal, prof. NCBJ dr hab. Krzysztof Kurek, prof. NCBJ dr hab. Janusz Skalski, prof. NCBJ dr hab. Michał Spaliński, prof. NCBJ dr hab. Lech Szymanowski, prof. NCBJ dr hab. Robert Smolańczuk [*] na emeryturze [** ] część etatu; [***] wolontariat [#] –przebywa na stażu dr. Nils-Erik Bomark dr. Ewa Czuchry dr. Piotr Goldstein dr. Michał Heller [#] dr. Orest Hrycyna dr. Przemysław Małkiewicz dr. Jakub Mielczarek[**] dr. Marek Pawłowski dr. Grzegorz Plewa dr. Maciej Pylak dr. Jacek Rożynek dr. Enrico Sessolo dr. Andrzej Skorupski [*][**] dr. Jakub Wagner dr. Andrew Wllliams dr. Paweł Ziń

4

5 B AYES F ITS Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2014 TEMATY Implikacje danych z LHC i poszukiwań ciemnej materii dla modeli supersymetrycznych. Badanie modeli SUSY i możliwości odkrycia sygnału SUSY w LHC (grant BayesFits). Możliwości odkrycia sygnału w poszukiwaniach ciemnej materii. Aksino jako cząstka ciemnej materii, teoria i ograniczenia kosmologiczne ZESPÓŁ prof. dr hab. Leszek Roszkowski dr. Nils-Erik Bomark dr. Enrico Sessolo dr. Andrew Wllliams

6 KOSMOLOGIA Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2014 TEMATY Badanie natury osobliwości kosmologicznej modelu Bianchi IX. Problem czasu w kwantowej kosmologii. Badanie osobliwości kosmologicznej za pomocą niejednorodnych i rozwiązywalnych (ścisłych) modeli kosmologicznych. Widmo zaburzeń skalarnych w pętlowej kosmologii kwantowej. Stany koherentne w kosmologii kwantowej ZESPÓŁ prof. Piechocki Wlodzimierz dr Czuchry Ewa dr Hrycyna Orest dr Malkiewicz Przemyslaw dr Mielczarek Jakub

7 RÓWNANIA NIELINIOWE Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2014 TEMATY Zastosowanie równań nieliniowych do problemu ruchu ulicznego! Dynamika solitonów i wirów w ośrodkach plazmowych, nadciekłych oraz BEC. Badanie efektów nieliniowych i wielociałowych w optyce nieliniowej i kondensatach BEC! Badanie równań modelowych fizyki na całkowalność i obecność rozwiązań solitonowych. Rozchodzenie się silnych impulsów w plazmie dwuskładnikowej. Uogólnienie metody WKB. ZESPÓŁ prof. E Infeld dr Goldstein Piotr dr Skorupski Andrzej dr Zin Pawel dr Pylak Maciej

8 KWARKI &HADRONY Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2014 TEMATY Badanie procesów ekskluzywnych produkcji cząstek elementarnych w ramach faktoryzacji kolinearnej chromodynamiki kwantowej oraz faktoryzacji reggeowskiej w pędach poprzecznych partonów. Analiza procesów produkcji wielocząstkowej w wysokoenergetycznych zderzeniach hadronowych i jądrowych. Badanie teoretyczne spinowych funkcji struktury nukleonów i efektów zależnych od spinu w zderzeniach leptonów i hadronów. Spin nukleonu? Badanie oddziaływań jądrowych antyprotonów. Układy jądrowe z cząstkami dziwnymi i reakcje produkcji hiperjąder. Ewolucja partonowej funkcji struktury i równanie stanu gęstej materii jądrowej. Badanie zjawisk krytycznych w gęstej materii kwarkowej. ZESPÓŁ prof. Sławomir Wycech prof. Grzegorz Wilk dr hab Lech Szymanowski dr hab Krzysztof Kurek dr Rożynek Jacek dr Jakub Wagner

9 TEORIA STRUN Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2014 TEMATY Badanie fizyki plazmy silnie sprzężonej nierównowagowej materii jądrowej wytworzonej w zderzeniach ciężkich jonów. Zastosowanie zawansowanych metod teorii strun do opisu dynamiki silnie sprzężonych teorii cechowania w reżimie dalekim od równowagi - fizyka materii jądrowej wytworzonej w zderzeniach ciężkich jonów w akceleratorach RHIC i LHC ZESPÓŁ dr hab. Spalinski Michał dr Heller Michał dr Grzegorz Plewa

10 TEORIA JĄDRA Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2014 TEMATY Własności jąder atomowych; synteza i stabilność jąder ciężkich. Masy i czasy życia jąder atomowych. Synteza jąder superciężkich. Egzotyczne układy jądrowe ZESPÓŁ prof. Sobiczewski Adam prof. Patyk Zygmunt dr hab. Skalski Janusz dr hab. Smolańczuk Robert dr hab. Kowal Michal

11 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2014

12

13 NASZE PRACE Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2014 Dół formularza The European Physical Society (EPS) is a not for profit association whose members include 41 National Physical Societies in Europe, individuals from all fields of physics, and European research institutions. As a learned society, the EPS engages in activities that strengthen ties among the physicists in Europe. As a federation of National Physical Societies, the EPS studies issues of concern to all European countries relating to physics research, science policy and education. Loop-deformed Poincaré algebra EDITOR'S CHOICE Jakub Mielczarek jakub.mielczarek@uj.edu.pl Institute of Physics, Jagiellonian University - Łojasiewicza 11, 30-348 Cracow, Poland and Department of Fundamental Research, National Centre for Nuclear Research - Hoża 69, 00-681 Warsaw, Poland Jakub Mielczarek 2014 EPL 108 40003 doi:10.1209/0295-5075/108/40003 doi:10.1209/0295-5075/108/40003 Copyright © EPLA, 2014 Received 16 July 2014, accepted for publication 24 October 2014 Published 17 November 2014

14 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2014 Article Usage Alert Your article Tsallis distribution with complex nonextensivity parameter q Dear Prof. Wilk We are pleased to present to you as a corresponding author, an overview of the performance of your article in Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. With Article Usage Alerts, a free service, you are able to measure the impact of your article via its usage on ScienceDirect. Your article has been downloaded or viewed 119 times since publication. For more details, please check here for your Article Usage Dashboard: Best wishes, Elsevier

15 NASZE PRACE Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2014 istnieją nieliniowe równania różniczkowe, pośrednie pomiędzy całkowalnymi i niecałkowalnymi. W publikacji z 2013 roku napisaliśmy, że użyta postać funkcji F jest jedyną, dla której można dopasować tak obszerną klasę rozwiazań. Ale nie! Udało się powtórzyć wyczyn dla innej, bardziej nawet modnej postaci funkcji F. Powstała druga praca w 2014 roku. Tandem prac o ruchu drogowym jest szeroko czytany; pierwszy (Rowlands et al 2013) okolo 600 razy, druga ponad 50. Ciekawe są "side by side" jako osiągnięcie matematyczne.

16 P UBLIKACJE W 2014 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2014 Znalezionych pozycji: 172 Recenzowane: 162 Popularno-naukowe i dydaktyczne: 1 Nierecenzowane: 9 Przyjęte do druku: 15 Liczba publikacji z liczbą autorów < 5 30 Liczba publikacji z liczbą autorów 30 21

17 PUNKTY W ZAKLADZIE W 2014! Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2014

18 PUNKTY W ZAKLADZIE W 2012 -2014! Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2014

19 FINANSOWANIE prof. dr hab. Jan Błocki [*][**] prof. dr hab. Eryk Infeld [*][**] prof. dr hab. Zygmunt Patyk (W) prof. dr hab. Włodzimierz Piechocki prof. dr hab. Leszek Roszkowski (K) prof. dr hab. Adam Sobiczewski [*] (K,K) prof. dr hab. Grzegorz Wilk (K,W) prof. dr hab. Sławomir Wycech [*][**] (K) dr hab. Michał Kowal, prof. NCBJ (W,W) dr hab. Krzysztof Kurek, prof. NCBJ (W) dr hab. Janusz Skalski, prof. NCBJ (K,K) dr hab. Michał Spaliński, prof. NCBJ (K) dr hab. Lech Szymanowski, prof. NCBJ (K,W) dr. hab. Robert Smolańczuk [*] na emeryturze [** ] część etatu; [***] wolontariat dr. Nils-Erik Bomark (W) dr. Ewa Czuchry dr. Piotr Goldstein dr. Orest Hrycyna (K) dr. Przemysław Małkiewicz (K,K) dr. Jakub Mielczarek[**] (K,K) dr. Marek Pawłowski dr. Grzegorz Plewa (W) dr. Maciej Pylak dr. Jacek Rożynek (K) dr. Enrico Sessolo (W) dr. Andrzej Skorupski [*][**] dr. Jakub Wagner (K) dr. Andrew Wllliams (W) dr. Paweł Ziń (W) K - KIEROWNIK W - WYKONAWCA

20 POZOSTAŁA AKTYWNOŚĆ Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2014 Seminaria 16Monografie, Książki, Podręczniki, Raporty4Recenzje 31Konferencje 67Opieka nad doktorantami 6Komitety redakcyjne 6Przynależność do organizacji naukowych15Uczestnictwo w radach naukowych9Popularyzacja 6

21 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2014 Stopnie i tytuły naukowe Doktor Maciej Pylak Doktor habilitowany Michał Kowal Tytuł profesora Zygmunt Patyk

22 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2014 Uczestnictwo w radach naukowych NCBJ Janusz Skalski od 2010 członek Rady SLCJ Adam Sobiczewski od 1993 członek Rady ZIBJD Adam Sobiczewski od 1992 członek Komitetu Doradczo- Programowy ds. Fizyki Jądrowej ZIBJ w Dubnej CAMAdam Sobiczewski od 2011 członek Rady IFJ-PAN Adam Sobiczewski od 2013 członek Rady NCBJAdam Sobiczewski od 2011 członek Rady GSILech Szymanowski od 2013 członek PANDA Theory Advisory Group NCBJ Grzegorz Wilk od 2011 członek Rady Przewodniczący Komisji d/s Przewodów Doktorskich IFT UWGrzegorz Wilk od 2012 Członek w komisjach konkursowych instytutu: -komisji ds. konkursu na stanowisko profesora

23 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2014 Przynależność do organizacji naukowych American Mathematical Society Piotr Goldstein od 1998 Polskie Towarzystwo Fizyczne Piotr Goldstein od 1993 Institute of Physics, London, UK Eryk Infeld od 2005 Royal Astronomical SocietyEryk Infeld od 2009 Polska Akademia Nauk Adam Sobiczewski od 1998 Polska Akademia Nauk Adam Sobiczewski od 2013 Polska Akademia Umiejetnosci Adam Sobiczewski od 1997 Polska Akademia Umiejetnosci Adam Sobiczewski od 2013 American Physical Society Janusz Dabrowski od 1993 Polskie Towarzystwo Relatywistyczne Włodzimierz Piechocki od 2012 Polskie Towarzystwo Fizyczne Włodzimierz Piechocki od 1993 Towarzystwo Naukowe Warszawskie Adam Sobiczewski od 2014 Polskie Towarzystwo Relatywistyczne Ewa Czuchry od 2013 Polskie Towarzystwo Relatywistyczne Jakub Mielczarek od 2013 Polskie Towarzystwo Relatywistyczne Orest Hrycyna od 2013

24 KONFERENCJE Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2014 PRZYKŁAD: Analiza efektu Siversa dla gluonów na deuteronie i protonie została przeprowadzona w następujący sposób. Wyselekcjonowano próbkę przypadków z parą hadronów o dużym pędzie poprzecznym. W takiej próbce wkład procesów fuzji fotonowo-gluonowej jest istotnie większy niż w standardowej próbce z jednym hadronem (z symulacji Monte-Carlo). Następnie przy pomocy sztucznych sieci neuronowych (orginalny wkład do kilku analiz COMPASS-a) przypisano wagi statystyczne poszczególnym przypadkom w próbce (obejmujące prawdopodobieństwo procesu QCD, w tym fuzji, którą jesteśmy zainteresowani). Dla otrzymania asymetrii Siversa dla przypadków z procesów fuzji fotonow-gluonowej zastosowano nastepnie metodę ważenia statystycznego (optymalizuje błąd i precyzję pomiaru). Otrzymany wynik dla deuteronu wraz z metodami analizy zostal uznany za oficjalny wynik współpracy COMPASS i został zaprezentowany na miedzynarodowych warsztatach na Korsyce (Adam Szabelski, Transverisity 2014 [2],) oraz na największej spinowej konferencji w Pekinie w Chinach (K. Kurek, Spin2014). Warto zaznaczyć, że jest to pierwszy pomiar takiego efektu na świecie. Konferencje Znalezionych pozycji: 67

25 B EZPOŚREDNIE ZAANGAŻOWANIE W EKSPERYMENT ALICE (G. WILK) LHCb(K.Kurek) Compass (K.Kurek) Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2014

26 Jeff. Lab. (współautorzy „proposalu”) K. Wagner & L. Szymanowski AMADEUS/KLOE ( mechanizmy absorpcji jądrowej dziwnego mezonu K.) S. Wycech DUBNA, GSI, GANIL (Przewidywania własności pierwiastków superciężkich) A. Sobiczewski, J. Skalski, M. Kowal, Z. Patyk, R. Smolańczuk Dane kosmologiczne (distant supernovae type Ia, the Hubble function measurements, Alcock- Paczyński test, baryon acoustic oscillations) O. Hrycyna, K. Mielczarek Grupa eksperymentalna prof. Antona Zeilingera z Wiednia. P. Zin CERN- Implikacje danych z LHC L. Roszkowski, N-E Boomark, E. Sessolo, A. Williams

27 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2014 www.ncbj.gov.pl/bp2Seminarium BP2Seminarium Kosmologiczne

28 PRACE DO WYRÓŻNIENIA Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2014

29


Pobierz ppt "ZAKŁAD FIZYKI TEORETYCZNEJ – BP2 Fot. M. Pawłowski Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2014 Plan: Informacje ogólne Prace proponowane do wyróżnienia:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google