Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dzień Ziemi 22. IV. 2013. Treści i cele prezentacji  Dzień Ziemi na Świecie i w Polsce  Zagrożenia dla naszej planety - elektrośmieci - efekt cieplarniany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dzień Ziemi 22. IV. 2013. Treści i cele prezentacji  Dzień Ziemi na Świecie i w Polsce  Zagrożenia dla naszej planety - elektrośmieci - efekt cieplarniany."— Zapis prezentacji:

1 Dzień Ziemi 22. IV. 2013

2 Treści i cele prezentacji  Dzień Ziemi na Świecie i w Polsce  Zagrożenia dla naszej planety - elektrośmieci - efekt cieplarniany - dziura ozonowa - smog - kwaśne deszcze

3 Dzień Ziemi na Świecie  Dzień Ziemi obchodzony jest na Świecie 21 marca  Światowy Dzień Ziemi –celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie.  Pierwszy raz Dzień Ziemi został ogłoszony 21 marca 1970 r. przez burmistrza San Francisco.  Niezależnie od tego w 2009 roku dzień 22 kwietnia został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi

4 Dzień Ziemi w Polsce  Pierwsze obchody Dnia Ziemi w Polsce odbyły się w roku 1990 w Warszawie.  W Polsce bardziej popularna stała się data 22 kwietnia ze względu na kapryśną aurę, która często zniechęcała w marcu do udziału w imprezach plenerowych  Na początku XXI wieku Dzień Ziemi stał się okazją do organizowania akcji mających uświadomić młodzieży oraz całemu społeczeństwu, że należy dbać o środowisko naturalne.

5  Obchody Światowego Dnia Ziemi, w 2013 roku odbywać się będą w 2013 roku odbywać się będą podczas realizacji ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej w zakresie właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym p t. "Elektroodpady - proste zasady  Obchody Światowego Dnia Ziemi, Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem to - ochrona środowiska, troska o zdrowie i kondycję człowieka oraz oszczędność surowców naturalnych na produkcję nowych urządzeń.

6 Elektrośmieci  Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi zużyte, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki, żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, czy telefony Dlaczego nie wolno wyrzucać ich do śmietnika?  Wyrzucając elektrośmieci do śmietnika stwarzamy zagrożenie dla środowiska oraz łamiemy prawo, które obowiązuje w Polsce

7 Jakie szkodliwe substancje zawarte są w elektrośmieciach?   Elektrośmieci zawierają liczne substancje szkodliwe wręcz trujące, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza Rtęć zawarta jest w niektórych świetlówkach. Jest to metal bardzo szkodliwy, który po przeniknięciu do organizmu powoduje uszkodzenie nerek, zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, i koordynacji ruchów,

8  Ołów wykorzystywany jest w elektronice jako składnik stopów lutowniczych i szkła kineskopowego. ma właściwości toksyczne i rakotwórcze. Wchłonięty do organizmu, najpierw dostaje się z krwią do wątroby, płuc, serca i nerek, potem metal gromadzi się w skórze i mięśniach · Chrom jest stosowany do powlekania elementów metalowych, aby uchronić je przed korozją. Pierwiastek jest też zawarty w luminoforze lamp kineskopowych. Zatrucie chromem objawia się zaburzeniami układu krążenia oraz układu oddechowego Kadm zawarty jest w bateriach urządzeń elektrycznych. Zaburza czynności nerek, powoduje chorobę nadciśnieniową oraz zmiany nowotworowe

9

10

11   Za efekt cieplarniany odpowiedzialne są gazy cieplarniane są lotnymi substancjami chemicznymi występującymi w atmosferze, których budowa fizyko-chemiczna pozwala na zatrzymywanie i magazynowanie energii cieplnej oraz przekazywanie jej do powierzchni Ziemi w postaci promieniowania podczerwonego.

12 Skutki efektu cieplarnianego   Gatunki roślin i zwierząt, które nie dostosują się do zmienionych warunków, po prostu znikną z powierzchni Ziemi. Wiele chorób związanych z gorącym klimatem (np. malaria) dotknie ludzi i zwierzęta, które są całkowicie na nie nieodporne.

13 Dziura ozonowa  Dziura ozonowa – zjawisko spadku stężenia ozonu(O3) w stratosferze atmosfery ziemskiej. Występuje głównie w obszarach podbiegunowych. Tworzenie się i rozpad O3 zachodzi pod wpływem światła, którego natężenie różni się dla danego obszaru w poszczególnych porach roku.

14 Powstanie dziury ozonowej  Za powstanie dziury ozonowej odpowiadają związki chemiczne zwane freonami. Związki te wykorzystywane były: - w sprężarkach, - w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych, - do produkcji lakierów, - w przemyśle kosmetycznym, -w medycynie.

15   Ozon stratosferyczny pochłania część promieniowania ultrafioletowego docierającego do Ziemi ze Słońca. Niektóre rodzaje promieniowania ultrafioletowego są szkodliwe dla organizmów żywych, ponieważ mogą uszkadzać komórki (oparzenia) oraz materiał genetyczny komórek. U ludzi i zwierząt mogą wywoływać zmiany nowotworowe.

16 Smog  Smog– nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych: znacznej wilgotności powietrza (mgła) i braku wiatru.  Nazwa "smog" powstała ze zbitki dwóch angielskich słów: smoke – dym i fog – mgła.

17 Wpływ na nasze zdrowie  Wchodzące w skład smogu szkodliwe związki chemiczne, pyły i znaczna wilgotność są zagrożeniem dla zdrowia, są bowiem czynnikami alergizującymi i mogą wywołać astmę oraz jej napady, a także powodować zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego. Smog powoduje także zmniejszenie masy urodzeniowej płodu, zwiększa zachorowalność na nowotwory

18 Kwaśne deszcze  W jaki sposób powstają kwaśne deszcze i jakie są ich skutki?

19 Zapobieganie  Jednym z rozwiązań problemu zakwaszenia jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza przez zmniejszenie zużycia paliw kopalnych. Do tego celu prowadzą n p.: - oszczędniejsze gospodarowanie energią i innymi zasobami, - użycie możliwie najlepszych technik spalania, - rozwój technik opartych na innych źródłach energii.  Rozwiązaniem dodatkowym jest odsiarczanie paliw i spalin

20 Ziemia to nasze wspólne dobro


Pobierz ppt "Dzień Ziemi 22. IV. 2013. Treści i cele prezentacji  Dzień Ziemi na Świecie i w Polsce  Zagrożenia dla naszej planety - elektrośmieci - efekt cieplarniany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google