Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dzień Ziemi 22. IV. 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dzień Ziemi 22. IV. 2013."— Zapis prezentacji:

1 Dzień Ziemi IV. 2013

2 Treści i cele prezentacji
Dzień Ziemi na Świecie i w Polsce Zagrożenia dla naszej planety - elektrośmieci - efekt cieplarniany - dziura ozonowa - smog - kwaśne deszcze

3 Dzień Ziemi na Świecie Dzień Ziemi obchodzony jest na Świecie 21 marca Światowy Dzień Ziemi –celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Pierwszy raz Dzień Ziemi został ogłoszony 21 marca 1970 r. przez burmistrza San Francisco. Niezależnie od tego w 2009 roku dzień 22 kwietnia został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi

4 Dzień Ziemi w Polsce Pierwsze obchody Dnia Ziemi w Polsce odbyły się w roku 1990 w Warszawie. W Polsce bardziej popularna stała się data 22 kwietnia ze względu na kapryśną aurę, która często zniechęcała w marcu do udziału w imprezach plenerowych Na początku XXI wieku Dzień Ziemi stał się okazją do organizowania akcji mających uświadomić młodzieży oraz całemu społeczeństwu, że należy dbać o środowisko naturalne.

5 Obchody Światowego Dnia Ziemi,
w 2013 roku odbywać się będą podczas realizacji ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej w zakresie właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym p t. "Elektroodpady - proste zasady Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem to - ochrona środowiska, troska o zdrowie i kondycję człowieka oraz oszczędność surowców naturalnych na produkcję nowych urządzeń.

6 Elektrośmieci ich do śmietnika?
Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi zużyte, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki, żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, czy telefony Dlaczego nie wolno wyrzucać ich do śmietnika? Wyrzucając elektrośmieci do śmietnika stwarzamy zagrożenie dla środowiska oraz łamiemy prawo, które obowiązuje w Polsce

7 Jakie szkodliwe substancje zawarte są w elektrośmieciach?
Elektrośmieci zawierają liczne substancje szkodliwe wręcz trujące, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza Rtęć zawarta jest w niektórych świetlówkach. Jest to metal bardzo szkodliwy, który po przeniknięciu do organizmu powoduje uszkodzenie nerek, zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, i koordynacji ruchów,

8 Ołów wykorzystywany jest w elektronice jako
składnik stopów lutowniczych i szkła kineskopowego. ma właściwości toksyczne i rakotwórcze. Wchłonięty do organizmu, najpierw dostaje się z krwią do wątroby, płuc, serca i nerek, potem metal gromadzi się w skórze i mięśniach · Chrom jest stosowany do powlekania elementów metalowych, aby uchronić je przed korozją. Pierwiastek jest też zawarty w luminoforze lamp kineskopowych. Zatrucie chromem objawia się zaburzeniami układu krążenia oraz układu oddechowego Kadm zawarty jest w bateriach urządzeń elektrycznych. Zaburza czynności nerek, powoduje chorobę nadciśnieniową oraz zmiany nowotworowe

9

10

11 Za efekt cieplarniany odpowiedzialne są gazy cieplarniane są lotnymi substancjami chemicznymi występującymi w atmosferze, których budowa fizyko-chemiczna pozwala na zatrzymywanie i magazynowanie energii cieplnej oraz przekazywanie jej do powierzchni Ziemi w postaci promieniowania podczerwonego.

12 Skutki efektu cieplarnianego
Gatunki roślin i zwierząt, które nie dostosują się do zmienionych warunków, po prostu znikną z powierzchni Ziemi. Wiele chorób związanych z gorącym klimatem (np. malaria) dotknie ludzi i zwierzęta, które są całkowicie na nie nieodporne.

13 Dziura ozonowa Dziura ozonowa – zjawisko spadku stężenia ozonu(O3) w stratosferze atmosfery ziemskiej. Występuje głównie w obszarach podbiegunowych. Tworzenie się i rozpad O3 zachodzi pod wpływem światła, którego natężenie różni się dla danego obszaru w poszczególnych porach roku.

14 Powstanie dziury ozonowej
Za powstanie dziury ozonowej odpowiadają związki chemiczne zwane freonami. Związki te wykorzystywane były: - w sprężarkach, - w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych, - do produkcji lakierów, - w przemyśle kosmetycznym, -w medycynie.

15 Ozon stratosferyczny pochłania część promieniowania ultrafioletowego docierającego do Ziemi ze Słońca. Niektóre rodzaje promieniowania ultrafioletowego są szkodliwe dla organizmów żywych, ponieważ mogą uszkadzać komórki (oparzenia) oraz materiał genetyczny komórek. U ludzi i zwierząt mogą wywoływać zmiany nowotworowe.

16 Smog Smog– nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych: znacznej wilgotności powietrza (mgła) i braku wiatru. Nazwa "smog" powstała ze zbitki dwóch angielskich słów: smoke – dym i fog – mgła.

17 Wpływ na nasze zdrowie Wchodzące w skład smogu szkodliwe związki chemiczne, pyły i znaczna wilgotność są zagrożeniem dla zdrowia, są bowiem czynnikami alergizującymi i mogą wywołać astmę oraz jej napady, a także powodować zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego. Smog powoduje także zmniejszenie masy urodzeniowej płodu, zwiększa zachorowalność na nowotwory

18 Kwaśne deszcze W jaki sposób powstają kwaśne deszcze i jakie są ich skutki?

19 Zapobieganie Jednym z rozwiązań problemu zakwaszenia jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza przez zmniejszenie zużycia paliw kopalnych. Do tego celu prowadzą n p.: - oszczędniejsze gospodarowanie energią i innymi zasobami, - użycie możliwie najlepszych technik spalania, - rozwój technik opartych na innych źródłach energii. Rozwiązaniem dodatkowym jest odsiarczanie paliw i spalin

20 Ziemia to nasze wspólne dobro


Pobierz ppt "Dzień Ziemi 22. IV. 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google