Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie Sferą Kultury w Gminie Limanowa Gmina Limanowa - Powiat Limanowski Woj. Małopolskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie Sferą Kultury w Gminie Limanowa Gmina Limanowa - Powiat Limanowski Woj. Małopolskie."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie Sferą Kultury w Gminie Limanowa Gmina Limanowa - Powiat Limanowski Woj. Małopolskie

2 Opis zgłoszonego rozwiązania Całościowa koncepcja zarządzania kulturą w gminie wiejskiej w formie jednostki budżetowej przy Urzędzie Gminy - Gminnego Zespołu Użyteczności Publicznej (GZUP) – 10 etatów, Działalność GZUP (od 1995 r.) wspiera działalność kulturalną zespołów folklorystycznych i indywidualnych artystów ludowych. Celem nadrzędnym GZUP jest realizacja strategii rozwoju gminy poprzez rozwój agroturystyki i zachowanie lokalnej kultury, GZUP koordynuje całą działalność gminy w dziedzinie kultury: - planuje, organizuje i promuje imprezy kulturalne na terenie gminy, - świadczy pomoc organizacyjną dla zespołów tanecznych, twórców ludowych i 18 Kół Gospodyń Wiejskich, - stara się skutecznie o fundusze zewnętrzne, w tym z UE, - prowadzi 8 wiejskich domów kultury i 8 bibliotek, Nadzoruje w imieniu gminy udzielanie dotacji - wsparcie dla klubów sportowych oraz organizacja około 70 imprez sportowych, Odpowiada za kontakty z mediami i promocję gminy, w tym promocję rozwoju turystyki i agroturystyki na terenie gminy, Program rocznej działalności kulturalnej jest układany wraz z zainteresowanymi i zatwierdzany przez Radę Gminy.

3 Efekty wdrożenia: GZUP jest formą skuteczna i efektywna kosztowo. Instytucja z niewielkimi środkami i kilkoma etatami mobilizuje pracę wielu wolontariuszy, a przez to tanio organizuje imprezy kulturalne (łącznie ok. 60 rocznie) Corocznie odbywa się ponad 10 dużych imprez na terenie gminy, oraz szereg imprez wyjazdowych. Tworzy to lokalną ofertę turystyczną dla osób przyjezdnych i przyczynia się do kultywowania lokalnej tradycji Pomoc dla ruchu KGW spowodowała rozwój ich działalności, oraz reaktywację działania wcześniej już rozwiązanych kół. Obok 18 KGW działają 4 zespoły tańca regionalnego 5 amatorskich zespołów, 2 chóry szkolne i ok. 25 indywidualnych artystów lokalnych o uznanej renomie (łącznie działa ok. 500 artystów) Powiatowy Przegląd Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego KGW – 2007r. Zespoły ludowe i indywidualni artyści zdobywają corocznie czołowe miejsca na konkursach regionalnych i ogólnopolskich

4 Efekty wdrożenia: Instytucja jest efektywna kosztowo i prowadzona przez profesjonalny personel, motywacyjny system wynagradzania pracowników Corocznie środki wydatkowane na działalność KGW rosną (obecnie ponad 100,000 zł rocznie) ale jedynie 50% pochodzi z gminy, a reszta z dotacji zewnętrznych, w tym UE (2007 - Program INTERREG IIIA, dotacja MKiDN) Wydatki własne na KGW i zespoły regionalne w ujęciu realnym spadają z roku na rok, a zakres działalności zwiększa się Aktywna promocja agroturystyki i rozwoju ruchu turystycznego na terenie gminy – wytyczanie nowych szlaków turystycznych - rozwój gospodarczy gminy i zwiększenie dochodów mieszkańców Targi turystyczne w Warszawie

5 Opis sposobu wdrożenia rozwiązania (1) Powołanie GZUP jako novum w regionie bardzo dobrą formą zarządzania sferą kultury, kultury fizycznej, turystyki, agroturystyki i promocji, Opracowana diagnoza stanu kultury oraz identyfikacje problemów i potrzeb, priorytetyzacja zadań statutowych oraz zadań własnych gminy, Opracowano nowoczesne metody informatyczne: - wykorzystanie internetu jako narzędzia bezpośredniej komunikacji mieszkańców z władzą oraz mediów, własna gazeta od 11 lat oraz materiały promocyjne, Opracowano nowoczesne ramy do mecenatu Gminy w sferze kultury, sportu, turystyki i agroturystyki w porozumieniu z Radą, Wójtem, Komisjami Rady przy licznym udziale sponsorów, W celu ożywienia działalności powstał kalendarz imprez folklorystycznych (Przeglądy KGW, Przeglądy Grup Kolędniczych, Prezentacje Dorobku itp.): Szeroko pojęta współpraca krajowa i zagraniczna

6 Opis sposobu wdrożenia rozwiązania (2) Promocja wizerunku Gminy, jako ścisły związek kultury z turystyką: - Od 15 lat - „Otwarcie Letniego Sezonu Turystycznego na górze Paproć”, -Od12 lat - Konkurs „Poprzez poznanie do umiłowania”, -Gmina Limanowa jest jedną z nielicznych gmin biorących udział w targach turystycznych, przedstawiając bogatą ofertę turystyczną, Z każdym rokiem rośnie ranga i prestiż Gminy poprzez imprezy kulturalne, Wykorzystanie kuchni regionalnej jako wartościowego produktu rynkowego, Dbałość o zanikające zawody Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Pisarzowianie” „Przeświadczenie, że społeczeństwo jest ubogie jeśli nie czerpie mądrości z tradycji”

7 Na co należy zwrócić uwagę przy replikacji lub adaptacji rozwiązania? Trudności? Umiejętne wykorzystanie potencjału kulturowego, jako jednego z kierunków promocji i rozwoju przemysłu turystycznego regionu, Podnoszenie rangi i roli kultury jako narzędzia walki z patologią społeczną oraz reintegracja grup wykluczonych społecznie, Zarządzanie sferą kultury, sportu i turystyki w Gminie Limanowa stanowi formę budowy społeczeństwa obywatelskiego. Zapewnienie ciekawej oferty kulturalnej oraz organizacja imprez sportowo-turystycznych to skuteczna metoda promocji gminy, TRUDNOŚCI: Brak resortowych środków na budowę domów kultury, bibliotek, Małe zrozumienie faktu, że turystyka sprzyja zachowaniu i kultywowaniu odrębności kulturowej, Przepisy o wolontariacie i pożytku publicznym – nie spełniają oczekiwań. Szeroka działalność Gminy została nagrodzona w plebiscycie pn. „Odkrywanie Małopolski w kategorii Gminy/Miasta za 2007 rok”. Na zdjęciu Dyrektor GZUP Jacenty Musiał z Marszałkiem Woj. Małopolskiego Markiem Nawarą


Pobierz ppt "Zarządzanie Sferą Kultury w Gminie Limanowa Gmina Limanowa - Powiat Limanowski Woj. Małopolskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google