Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolny Ośrodek Kariery prowadzony przez doradcę zawodowego panią Annę Uchman Szkolny Ośrodek Kariery prowadzony przez doradcę zawodowego panią Annę Uchman.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolny Ośrodek Kariery prowadzony przez doradcę zawodowego panią Annę Uchman Szkolny Ośrodek Kariery prowadzony przez doradcę zawodowego panią Annę Uchman."— Zapis prezentacji:

1 Szkolny Ośrodek Kariery prowadzony przez doradcę zawodowego panią Annę Uchman Szkolny Ośrodek Kariery prowadzony przez doradcę zawodowego panią Annę Uchman

2 Szkolny Ośrodek Kariery Powstał w naszym Ośrodku w roku 2004 z inicjatywy ówczesnej pani dyrektor Marceli Tukałło Powstał w naszym Ośrodku w roku 2004 z inicjatywy ówczesnej pani dyrektor Marceli Tukałło W Szkolnym Ośrodku Kariery zajęcia prowadzi szkolny doradca zawodowy (posiadający ukończone studia podyplomowe zakresie doradztwa zawodowego). W Szkolnym Ośrodku Kariery zajęcia prowadzi szkolny doradca zawodowy (posiadający ukończone studia podyplomowe zakresie doradztwa zawodowego). Zajęcia w SzOKu są nieobowiązkowe lecz udział w nich może przynieść młodzieży bardzo wiele korzyści. Zajęcia w SzOKu są nieobowiązkowe lecz udział w nich może przynieść młodzieży bardzo wiele korzyści. SzOK ma na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, świadomego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia, oraz ukształtowanie umiejętności, które pomogą absolwentom w swobodnym poruszaniu się po rynku pracy. SzOK ma na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, świadomego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia, oraz ukształtowanie umiejętności, które pomogą absolwentom w swobodnym poruszaniu się po rynku pracy.

3 Zadania SzOK-u Do głównych zadań, jakie zostały postawione przed Szkolnym Ośrodkiem Kariery należy zaliczyć: Do głównych zadań, jakie zostały postawione przed Szkolnym Ośrodkiem Kariery należy zaliczyć: przygotowanie młodzieży niepełnosprawnej do podejmowania właściwych i trafnych decyzji związanych z planowaniem przyszłej kariery zawodowej, przygotowanie młodzieży niepełnosprawnej do podejmowania właściwych i trafnych decyzji związanych z planowaniem przyszłej kariery zawodowej, umożliwienie wychowankom samodzielnego dokonania takiego wyboru drogi zawodowej, który w sposób optymalny umożliwi radzenie sobie w zmieniającej się rzeczywistości na rynku pracy umożliwienie wychowankom samodzielnego dokonania takiego wyboru drogi zawodowej, który w sposób optymalny umożliwi radzenie sobie w zmieniającej się rzeczywistości na rynku pracy

4 Zadania szczegółowe Dostarczanie wiedzy o zawodach i kierunkach kształcenia. Dostarczanie wiedzy o zawodach i kierunkach kształcenia. Dostarczanie wiedzy o zmieniającym się rynku pracy oraz informacji dotyczących uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dostarczanie wiedzy o zmieniającym się rynku pracy oraz informacji dotyczących uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Rozwijanie umiejętności umożliwiających adaptację do zmieniających się warunków na rynku pracy. Rozwijanie umiejętności umożliwiających adaptację do zmieniających się warunków na rynku pracy. Poznanie siebie i budowanie poczucia własnej wartości. Poznanie siebie i budowanie poczucia własnej wartości. Wskazywanie zależności między zdolnościami, umiejętnościami, potrzebami, wartościami a planowaną karierą zawodową. Wskazywanie zależności między zdolnościami, umiejętnościami, potrzebami, wartościami a planowaną karierą zawodową. Kształtowanie świadomości własnej niepełnosprawności i racjonalnego dostosowywania możliwości i predyspozycji zawodowych do marzeń i własnej wizji kariery zawodowej. Kształtowanie świadomości własnej niepełnosprawności i racjonalnego dostosowywania możliwości i predyspozycji zawodowych do marzeń i własnej wizji kariery zawodowej. Przygotowanie rodzica do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych. Przygotowanie rodzica do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych.

5 Cele SzOK-u Cele działania SzOK: przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu oraz ścieżki dalszego kształcenia, przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu oraz ścieżki dalszego kształcenia, przygotowanie ucznia do roli pracownika, przygotowanie ucznia do roli pracownika, wspieranie działań podejmowanych przez szkołę mających na celu rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia, wspieranie działań podejmowanych przez szkołę mających na celu rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia, wspieranie rodziców w przygotowaniu dzieci do podejmowania świadomych decyzji zawodowych wspieranie rodziców w przygotowaniu dzieci do podejmowania świadomych decyzji zawodowych

6 Ponadto SzOK świadczy usługi w zakresie: rozwijania świadomości własnych uzdolnień i predyspozycji, rozwijania świadomości własnych uzdolnień i predyspozycji, informacji o kierunkach kształcenia, informacji o kierunkach kształcenia, wyboru ścieżki edukacyjnej, wyboru ścieżki edukacyjnej, planowania kariery zawodowej, planowania kariery zawodowej, informacji o rynku pracy, informacji o rynku pracy, poznawania aktywnych metod poszukiwania pracy, poznawania aktywnych metod poszukiwania pracy, rozwijania umiejętności autoprezentacji, rozwijania umiejętności autoprezentacji, rozwijania umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych, rozwijania umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych, poznawania instytucji wspierających osoby poszukujące pracy poznawania instytucji wspierających osoby poszukujące pracy

7 Szkolny Ośrodek Kariery oferuje: Ankiety i testy zainteresowań, umiejętności i predyspozycji zawodowych Ankiety i testy zainteresowań, umiejętności i predyspozycji zawodowych Bazę komputerową i Internet Bazę komputerową i Internet Ulotki, broszury, informatory, filmy o zawodach Ulotki, broszury, informatory, filmy o zawodach Spotkania z zaproszonymi gośćmi i wyjścia do Urzędu Pracy oraz na targi edukacyjne i targi pracy Spotkania z zaproszonymi gośćmi i wyjścia do Urzędu Pracy oraz na targi edukacyjne i targi pracy

8 Dokumentacja zdjęciowa z zajęć w Szkolnym Ośrodku Kariery

9

10

11

12

13

14

15 Udzia ł w Targach Pracy 2013

16

17

18 Przemyski festiwal nauki i techniki 2014

19

20

21


Pobierz ppt "Szkolny Ośrodek Kariery prowadzony przez doradcę zawodowego panią Annę Uchman Szkolny Ośrodek Kariery prowadzony przez doradcę zawodowego panią Annę Uchman."

Podobne prezentacje


Reklamy Google