Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność gospodarki społecznej w województwie śląskim Spółdzielnie socjalne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność gospodarki społecznej w województwie śląskim Spółdzielnie socjalne."— Zapis prezentacji:

1 Działalność gospodarki społecznej w województwie śląskim Spółdzielnie socjalne

2 EKONOMIA SPOŁECZNA to działalność gospodarcza, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Bywa ona określana jako gospodarka społeczna lub przedsiębiorczość społeczna.

3 Za przedsiębiorstwo społeczne uznaje się działalność o celach głównie społecznych, której zyski w założeniu są reinwestowane w te cele lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli

4 określa się kryteria społeczne i ekonomiczne, którymi powinny charakteryzować się inicjatywy wpisujące się w ekonomię społeczną.

5 KRYTERIA EKONOMICZNE: - prowadzenie w sposób względnie ciągły, regularny działalności w oparciu o instrumenty ekonomiczne; - niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do instytucji publicznych; - ponoszenie ryzyka ekonomicznego; - istnienie choćby nielicznego płatnego personelu

6 KRYTERIA SPOŁECZNE: - wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia; - oddolny, obywatelski charakter inicjatywy; - specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania; - możliwie wspólnotowy charakter działania; - ograniczona dystrybucja zysków.

7 Cele ekonomii społecznej: 1. Wsparcie grup i osób o ograniczonych możliwościach, do uczestniczenia w życiu zawodowym, społecznym (niepełnosprawni, bezrobotni). 2. Podnoszenie kompetencji społecznych i zawodowych osób wykluczonych/ zatrudnienie, wspierane

8 Podmioty ekonomii społecznej (PES): Spółdzielnie socjalne. (SpSoc) Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową. (OPRz) Warsztaty terapii zajęciowej (WTZ). Zakłady aktywności zawodowej (ZAZ). Centra integracji społecznej (CIS). Kluby integracji społecznej (KIS). Spółdzielnie uczniowskie. (SU) Zakłady pracy chronionej. (ZPCh) Spółki non profit. (Snp) Typowe podmioty gospodarcze zatrudniające osoby niepełnosprawne (w szerokim znaczeniu niepełnosprawności). (PG)

9 Odbiorcy działań podmiotów ekonomii społecznej są: wykluczeni społecznie/zagrożeni wykluczeniem niepełnosprawni, bezrobotni, osoby z deficytami społecznymi, imigranci; reemigranci; absolwenci (uczelni, szkół niższego szczebla).

10 Pozainstytucjonalne otoczenie ekonomii społecznej: wolontariusze, rodzice osób niepełnosprawnych, wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem, opinia społeczna,

11 cel główny Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej: „Do roku 2020 przedsiębiorstwa społeczne staną się dostrzegalnym podmiotem życia społeczno- gospodarczego w wymiarze lokalnym i regionalnym.”

12 Spółdzielnie socjalne Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach socjalnych (art. 2, pkt. 2) spółdzielnia socjalna działa na rzecz: społecznej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, zawodowej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy, a działania te nie są realizowane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej.

13 ustawa o spółdzielniach socjalnych reguluje kwestie związane z założeniem spółdzielni socjalnej - musi ona liczyć nie mniej niż 5 członków (art. 5, pkt. 2 ustawy). Według danych Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, w lipcu 2012 roku zarejestrowanych było w województwie śląskim 46 spółdzielni

14 Mocne strony spółdzielni socjalnych to: możliwość odegrania znaczącej roli w aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych, wobec których inne formy wsparcia były nieskuteczne; tworzenie miejsc pracy dla osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem; realizacja celów społecznych; integracja grup/osób tworzących spółdzielnię socjalną; stosunkowo duży kapitał początkowy na założenie i rozwój spółdzielni socjalnej (o ile uda się go pozyskać).

15 Programy wspierające ekonomię społeczną w województwie śląskim: Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie śląskim na lata 2012 – 2020 Projekt “Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny ośrodek polityki społecznej województwa śląskiego

16 Spółdzielnia Socjalna "Ogrody Smaku" Tychy ul. Nałkowskiej 31, Ekipa w komplecie Ogrody Smaku to miejsce jedyne w swoim rodzaju. To grupa ludzi z pasją gotowania i zapałem do pracy, którzy wspólnymi siłami postanowili stworzyć COŚ wyjątkowego. Udało się! Razem stanowią pierwszą spółdzielnię socjalną działająca na terenie miasta Tychy. Poprzez wspólną pracę realizują dwa cele: gospodarczy oraz społeczny, który dotyczy takich kwestii jak – integracja, tworzenie więzi międzyludzkich, wzajemna pomoc, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

17 Ogrody Smaku przywodzą na myśl wspomnienie domowych obiadów, według sprawdzonych receptur – to idealne miejsce dla wielbicieli babcinej kuchni, pełnej niezapomnianych smaków i aromatów. Ponadto oferta obejmuje organizację bankietów i przyjęć okolicznościowych

18 Sosnowiecka Spółdzielnia Socjalna "Nasza Sprawa„ Sosnowiec, ul. Mjr H. Hubala – Dobrzańskiego 101 Misja: Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: Prace budowlane i ogólnobudowlane w tym wymiana pokryć dachowych, docieplanie budynków, prace wykończeniowe, instalacje elektryczne, gazowe, co, malowanie wewnątrz i zewnątrz, sprzątanie wewnątrz i zewnątrz, konserwacja urządzeń dźwigowych i elektrycznych, pośrednictwo kredytowe i ubezpieczeniowe, handel i usługi.

19 Obszary działań: Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans - Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - Działalność charytatywna Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy - Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy Zatrudnianie, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym Doradztwo zawodowe, poradnictwo

20 Spółdzielnia Socjalna "Nowy Horyzont„ Cieszyn Zakres działalności spółdzielni socjalnej to głównie usługi porządkowe, świadczone różnym podmiotom na terenie Cieszyna. Wśród klientów „Nowego Horyzontu” znajdują się m.in. Zamek Cieszyn, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie. Spółdzielnia zawiązała współpracę z czeską firmą Vlnika, oferującą włóczki do robótek ręcznych, pasmanterię, stając się generalnym przedstawicielem firmy w Polsce.

21 Spółdzielnia Socjalna „Super Smak” Cieszyn ul. Wałowa 4 Spółdzielnia zajmuje się przygotowywaniem posiłków i cateringiem prowadzi stołówkę, oferując tanie i smaczne domowe obiady Obsługuje również konferencje, szkolenia i imprezy okolicznościowe.

22 Spółdzielnia Socjalna "Lilai Design" Cieszyn zakres usług spółdzielni socjalnej: szycie zasłon i pościeli, aranżacja wnętrz, produkcja elementów dekoracyjnych stylizacja wizerunku pracowników obiektów hotelowych, restauracji czy gabinetów kosmetycznych tematyczne aranżacje wnętrz na przyjęcia urodzinowe.

23 Spółdzielnia Socjalna "Rybka" Katowice - Giszowiec Cel: Praca, czyli zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych i ich aktywizacja. promować Nikiszowiec i Giszowiec Założyć śląską kawiarnię w katowickiej dzielnicy Giszowiec

24 2011-12-21 - Premier Donald Tusk odwiedził Spółdzielnię Socjalną "Rybka" Donald Tusk Premier Donald Tusk spotkał się z panem Czesławem Doleckim. Wspólnie zjedli obiad w spółdzielni socjalnej "Rybka"

25 Spółdzielnia Socjalna "W&TEAM" Bytom ul. Jagiellońska 6/21 Spółdzielnia tworzy o kostiumy baletowe i sceniczne o stroje gimnastyczne o ubiory do tańca i treningu o repliki odzieży folklorystycznej.


Pobierz ppt "Działalność gospodarki społecznej w województwie śląskim Spółdzielnie socjalne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google