Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROMOWANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH WŚRÓD PRACOWNIKÓW cz. 1 (Lublin, IV 2014)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROMOWANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH WŚRÓD PRACOWNIKÓW cz. 1 (Lublin, IV 2014)"— Zapis prezentacji:

1 PROMOWANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH WŚRÓD PRACOWNIKÓW cz. 1 (Lublin, IV 2014)

2 CSR w Pol-Inowex Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

3 Społeczna odpowiedzialność biznesu w Pol-Inowex Pol-Inowex od września 2013 realizuje projekt, którego celem jest wdrożenie strategii w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania: 8.681,89 CHF. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

4 Def. CSR CSR – odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na środowisko. Sukces biznesu powinien iść w parze z korzyściami dla społeczeństwa - pozwala to generować wartość istotnie większą niż tylko sam zysk (zwiększać innowacyjność, wydajność, wspierać zróżnicowanie firm, umożliwiać ekspansję na nowe rynki, itd.). CSR powinien stanowić integralny element strategii zarządzania firmą Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

5 wdrożenie strategii CSR w trzech obszarach, tj.:  środowiska naturalnego (ograniczenie wpływu działalności firmy na środowisko naturalne, m.in. poprzez zwiększenie świadomości proekologicznej pracowników i promowane wśród nich postaw przyjaznych środowisku)  relacji z personelem (polepszenie komunikacji z pracownikami, wprowadzenie jasnych i czytelnych procedur zapewniających pracownikom równe i sprawiedliwe traktowanie. Pol- Inowex zamierza m.in. wprowadzić standard zarzadzania zasobami ludzkimi „Zatrudnienie Fair Play”, który jest gwarantem prowadzenia polityki personalnej na najwyższym poziomie.)  zaangażowania społecznego (firma chce jeszcze aktywniej aktywnie wspierać rozwój społeczności lokalnej, m.in. poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi czy samorządowymi). Cel projektu: Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

6  Wigilia Starego Miasta oraz Szlachetna Paczka – zaangażowanie naszych pracowników  Od 2011 roku organizujemy staże dla studentów uczelni technicznych (co roku kilku studentów wyjeżdża na nasze zagraniczne projekty)  Od 2012 współpracujemy z ZSTK w Lublinie (Pol-Inowex objął patronat nad klasą o profilu mechatronika; zagraniczne praktyki dla uczniów)  Od kilku lat wspieramy aktywność sportową wśród dzieci i młodzieży (BKS Budowlani Lublin oraz Pol-Inowex SKARPA Lublin)  Od dawna staramy się być firmą przyjazną środowisku Działamy w zakresie CSR nie od dzisiaj … Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

7 Działalność CSR nagrodzona Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Lublin 2013 w kategorii – Ład korporacyjny i Społeczna odpowiedzialność Biznesu Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

8 Audyt środowiskowy - podsumowanie Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

9 Przedsiębiorstwo POL-INOWEX zajmuje się kompleksowymi usługami w zakresie przenoszenia obiektów i urządzeń technologicznych pomiędzy dowolnymi lokalizacjami. Prace są wykonywane w zdecydowanej większości zagranicą, na terenie UE i EOG (Norwegia). Przedsiębiorstwo posiada aktualny (ważny do maja 2014 roku) system jakości w zakresie środowiska ISO 14001 i ma zdefiniowane podstawowe procesy zarządzania środowiskowego, czynniki ryzyka, posiada zdefiniowane aspekty w zakresie wpływu na środowisko. Rodzaj biznesu: demontaże, transport i montaże stwarzają potencjalnie duże ryzyka środowiskowe Ustalenia z audytu – przedmiot biznesu Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

10 Sposób realizacji biznesu eliminuje większość ryzyk przenosząc je na zlecającego (zobowiązania kontraktowe: udostępnienie placu budowy, ryzyko transportowe przeniesione na wykonawcę zewn. itp.) Większość elementów zarządzania środowiskiem funkcjonuje na poziomie dobrym lub bardzo dobrym POL-INOWEX ponosi koszty opłat z tytułu emisji gazów ze swoich urządzeń i gospodarki odpadami, które są płacone w Polsce. Wysokości tych opłat nie są znaczące. Przedsiębiorstwo zużywa dużo paliw - zmniejszenie zużycia może wygenerować dodatkowe oszczędności w przedsiębiorstwie. Istnieje duży potencjał związany z osiąganiem oszczędności w zakresie zużycia paliw, energii, materiałów i oszczędniejszego wykorzystania pojazdów i urządzeń technicznych – w szczególności poprzez stymulowanie działań oszczędnościowych. Ocena wpływu na środowisko (1) Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

11 Ocena wpływu na środowisko (2) Przedsiębiorstwo zużywa dużo paliw - zmniejszenie zużycia może wygenerować dodatkowe oszczędności w przedsiębiorstwie. Istnieje duży potencjał związany z osiąganiem oszczędności w zakresie zużycia paliw, energii, materiałów i oszczędniejszego wykorzystania pojazdów i urządzeń technicznych – w szczególności poprzez stymulowanie działań oszczędnościowych. POL-INOWEX prowadzi dokumentację w zakresie ochrony środowiska, która spełnia wymagania przepisów w ISO 14001 Reasumując: POL-INOWEX w małym stopniu jest narażony na ryzyko środowiskowe Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

12 Strategia firmy widzi problemy … Strategia w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu przedsiębiorstwa wskazuje na następujące kierunki działań (CSR) a. Oszczędne zużycie paliw, energii, materiałów eksploatacyjnych, wody, papieru, i innych materiałów mających wpływ na środowisko naturalne, b. Optymalizację procesów jednostkowych produkcji mających na celu zmniejszenie zużycia pracy, pojazdów, narzędzi i urządzeń oraz surowców, materiałów i energii, c. Utrzymywanie na niskim poziomie ilości produkowanych odpadów, emisji zanieczyszczeń ścieków oraz zwiększenie ilości odpadów poddanych recyklingowi i utylizacji, d. Nie przyjmowanie gestii ryzyka środowiskowego w sytuacji, kiedy może go przejąć kontrahent, e. Promowanie wśród pracowników postaw proekologicznych, f. Doskonalenie procesów i procedur zarządzania pod kątem zagadnień środowiskowych. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

13 W ramach programów oszczędzających paliwo i środki transportu proponuje się realizację czterech programów: 1. Program dbałości o stan techniczny samochodów osobowych 2. Program promocji ekodrivingu i oszczędności paliwa w samochodach kadry kierowniczej 3. Program stymulowania niższego zużycia paliwa w samochodach dostawczych i ciężarowych 4. Program promocji jazdy bezszkodowej Możliwości działań oszczędnościowych Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

14 Program 1: Program dbałości o stan techniczny samochodów osobowych: żartobliwa nazwa: MAŁY EGOISTA. Dbaj o Auto - Będzie Twoje - dla handlowców i ekspertów technicznych, kierowników projektów - tylko do nowych aut wprowadzanych do floty, muszą posiadać mierniki zużycia paliwa - oferta sprzedaży auta pracownikowi po zakończeniu okresu leasingu - promocja jazdy bezszkodowej - zajęcia z planowania czasu dla kierowców - zajęcia z wykorzystania powierzchni samochodu - zajęcia z najazdów, zjazdów, parkowania, Możliwe rezultaty: - obniżenie kosztów napraw - lepsze dbanie o estetykę i porządek w samochodzie - większe zadowolenie i motywację pracowników - mniej koszty obsługi serwisowej ze względu na delikatne traktowanie sprzętu Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

15 Program 2: Program promocji ekodrivingu i oszczędności paliwa w samochodach kadry kierowniczej: FORMUŁA E. Konkurs Mistrz Ekodrivingu - dla kierowców samochodów osobowych (głównie kadry kierowniczej) - szkolenie z ekodrivingu i jazdy na lodzie (specjalista ze szkoły nauki jazdy) - szkolenie z opanowywania emocji w sytuacjach stresowych (psycholog lub inna osoba) Możliwe rezultaty: - nabycie nowych umiejętności, stopniowa zmiana kultury jazdy, nauczenie się kontrolowania emocji w ruchu drogowym, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, obniżka zużycia paliwa w samochodach osobowych Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

16 Program 3: Program stymulowania niższego zużycia paliwa w samochodach dostawczych i ciężarowych: ZIMNY DRAŃ. Oszczędzaj Paliwo Będziesz Wielki) - dla kierowców samochodów dostawczych i ciężarowych - szkolenie z oszczędnej jazdy i metod oszczędzania paliwa dla kierowców - premiowanie zmniejszonego zużycia paliwa - dający określony procent premii (do uzgodnienia) za zużycie paliwa mniejsze od normatywnego dla kierowców samochodów dostawczych i ciężarowych Oczekiwane efekty: nabycie nowych umiejętności; obniżka zużycia paliwa w samochodach dostawczych i ciężarowych Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

17 Program 4: Program promocji jazdy bezszkodowej: KAPITAN NEMO. Konkurs honorowy na najdłuższy okres bezkolizyjnej jazdy samochodem służbowym - Podczas spotkania zakładowego informacja o otwarciu konkursu - Jeden zwycięzca na rok - Ogłoszenie podczas Wigilii Firmowej Oczekiwane efekty: uwrażliwienie kierowców w zakresie bezszkodowej jazdy; - obniżka liczby szkód i kosztów ubezpieczeń samochodowych Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

18 Możliwości działań oszczędnościowych - 2 grupa programów (zużycie materiałów eksploatacyjnych w projektach) Program 5: Program centralizacji zakupów w celu obniżenia cen zaopatrzenia (proponowana nazwa: CENTRALNE ZAKUPY: Program optymalizacji zakupów „Więcej za Mniej” - przegląd miejsc dokonywania zakupów poszczególnych materiałów eksploatacyjnych - ustalenie na ile centralizacja zakupów poszczególnych materiałów pomaga w uzyskaniu niższych cen (ustalenie na które materiały chcemy centralizować zakupy) - badanie alternatywnych, tańszych źródeł zakupu - nawiązanie kontaktu z tańszymi źródłami zakupu - testowanie nowych materiałów od nowych dostawców - wdrożenie systemu Oczekiwane efekty: - spadek cen zakupu wybranych materiałów - obniżka kosztów zużycia wybranych materiałów - poszerzenie bazy zakupów - możliwe oszczędności w zużyciu w wyniku trudniejszej dostępności (tak się często dzieje i zespoły projektowe musza sobie radzić) Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

19 Program 6. Lepsze zarządzanie zużyciem materiałów projektowych i czasem projektowym (proponowana nazwa: ODKRYWCA SKARBÓW. Oszczędności czasu i materiałów w projektach) - Program rozliczany na szczeblu projektów, premiujący za mniejsze zużycie materiałów eksploatacyjnych i czasu na szczeblu brygady czy zespołu realizującego projekt - Norma – planowane zużycie umieszczone w kosztorysie (oparte na wynegocjowanym poziomie pomiędzy centralą a kierownikiem projektu z roku bazowego) - Propozycja – 10% premia od wartości oszczędności za poniżej normatywne zużycie materiałów rozliczana na członków zespołu, proporcjonalnie do ich wynagrodzeń oraz 5% premii od wartości oszczędności czasu, podobnie rozliczane. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

20 Program 7. Program dbałości o stan techniki eksploatacyjnej (proponowana nazwa: Konkurs: SEKRET PRAWDZIWEGO MĘŻCZYZNY: Moja Technika Moją Wizytówką Program powinien: - proponować metody oszczędnego wykorzystania sprzętu (przeszkolenie), - proponować metody wydłużenia eksploatacji sprzętu (przeszkolenie), -premiować honorowymi nagrodami (męskie perfumy wybierane przez panie) za szczególną dbałość o sprzęt. Oczekiwane efekty: - zwrócenie uwagi na utrzymanie maszyn i urządzeń - polepszenie estetyki sprzętu (w tym czystości) - wydłużenie okresów eksploatacji sprzętu Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

21 Program 8. Lepsze gospodarowanie energią grzewczą w budynku administracyjnym (proponowana nazwa: DUSIGROSZ. Program duszenia grosza na energię grzewczą) Zalecenie 1: Przeprowadzić audyt energetyczny budynku z punktu widzenia możliwości oszczędzania energii Zalecenie 2: Przeprowadzić dyskusję i ankietę wśród pracowników biurowych na temat możliwych sposobów oszczędzania energii w biurze Zalecenie 3: Opracować podstawowe zalecenia w zakresie oszczędzania (lub jeśli jest to celowe) zrealizować drobne inwestycje energooszczędne (typu wymiana niektórych okien, żarówek itp.) Oczekiwane efekty: - zmniejszenie zużycia energii grzewczej - zwiększenie świadomości pracowników biurowych w zakresie oszczędzania energii - osiągniecie oszczędności 8-12% w stosunku rocznym Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

22 Dziękujemy za uwagę. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


Pobierz ppt "PROMOWANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH WŚRÓD PRACOWNIKÓW cz. 1 (Lublin, IV 2014)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google