Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Izba gospodarcza-model współpracy i sukcesu MŚP Konferencja dot. rozwoju biznesu w oparciu o współpracę międzynarodową organizowana przez Stowarzyszenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Izba gospodarcza-model współpracy i sukcesu MŚP Konferencja dot. rozwoju biznesu w oparciu o współpracę międzynarodową organizowana przez Stowarzyszenie."— Zapis prezentacji:

1 Izba gospodarcza-model współpracy i sukcesu MŚP Konferencja dot. rozwoju biznesu w oparciu o współpracę międzynarodową organizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina 7 listopada 2014 Czechowice-Dziedzice

2 LICZBA I STRUKTURA MŚP EUROPA 99,8% wszystkich przedsiębiorstw stanowią mikro, makro i średnie firmy; wśród nich 92,2% stanowią mikroprzedsiębiorstwa; wskaźnik przedsiębiorczości w Europie: Portugalia 80, Włochy 65, Rumunia 10, Słowacja -11,5; zatrudnienie w sektorze MŚP: 64% wszystkich pracujących w UE-27; zatrudnienie w sektorze MŚP w starej 15-ce UE ok. 70%; udział MŚP w PKB ok. 60%. POLSKA 99,8% - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa; wśród nich 95,7% stanowią mikro firmy; wskaźnik przedsiębiorczości w Polsce: 40; zatrudnienie w sektorze MŚP: 6,6 mln. tj. 60%; udział MŚP w PKB ok. 50%. dane z grudnia 2013 roku

3 Małe i średnie przedsiębiorstwa MŚP odgrywają znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym Polski i Unii Europejskiej (23 mln podmiotów sektora MŚP w UE, ponad 1,6 mln w Polsce) Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa generują: Powstawanie nowych miejsc pracy i wynikające z tego zmniejszenie bezrobocia i korzyści budżetowe, Powstawanie ducha przedsiębiorczości na obszarze o wysokiej koncentracji przedsiębiorstw, Działanie w bardziej konkurencyjnych strukturach niż duże przedsiębiorstwa, czego skutkiem jest bardziej efektywne wykorzystanie środków produkcji, Większą motywację, wpływającą na większą zdolność do adaptacji w nowych warunkach rynkowych, Większą elastyczność, ze względu na rozmiar firmy, Wyższą innowacyjność, Inwestycje, które powiększają zasoby kapitału w regionie, przyczyniając się do budowania wartości dodatniej. dane z grudnia 2013 roku

4 Wybrane bariery w rozwoju MŚP  Brak systemu tworzenia dobrego prawa i spójnej polityki gospodarczej.  Nieprzejrzysty i nieczytelny system podatkowy zwiększający ryzyko działalności.  Wysokie pozapłacowe koszty pracy i nieelastyczne prawo pracy.  Istnienie szarej strefy, która dla firm działających legalnie oznacza obniżenie konkurencyjności.  Konkurencja ze strony uprzywilejowanych przedsiębiorstw.  Słaba współpraca nauki z biznesem.  Niska poziom internacjonalizacji polskich MŚP.  Ograniczony dostęp do finansowania innowacji.  Zatory płatnicze.  Trudności w znalezieniu wykwalifikowanej kadry.  Niewystarczające kompetencje właścicieli MŚP w zakresie m.in. zarządzania strategicznego i zarządzania ryzykiem.

5 Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Najważniejsze wydarzenie gospodarcze w Europie dedykowane sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw. Każdego roku o możliwościach rozwoju i wyzwaniach, jakie stoją przed przedsiębiorcami dyskutują najważniejsze osoby w państwie, osobistości ze świata nauki, polityki i gospodarki, delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu państw i osoby prowadzące działalność gospodarczą. CZTERY EDYCJE Kongresu to: blisko 1000 ekspertów, 13 dni, 200 wydarzeń, niemal 13 tys. uczestników, delegacje zagraniczne z 60 krajów całego świata, prawie 240 wystawców Wydarzenia towarzyszące Kongresowi co roku: TARGI BIZNES EXPO Ideą Targów jest stworzenie platformy skutecznego biznesu służącego wymianie ofert, wiedzy, doświadczeń i kontaktów. W jednym miejscu zgromadzą się przedstawiciele dynamicznie rozwijających się firm z sektora MŚP, jak i reprezentanci dużych jednostek gospodarczych posiadających ofertę usług i produktów właśnie dla tej gałęzi gospodarki, przedstawiciele uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Program jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i lokalnego. Celem programu jest wyłonienie i promocja samorządów, które stwarzają przedsiębiorstwom sektora MŚP dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz w szczególny sposób wspierają rozwój tego sektora.

6 „Małe i Średnie Przedsiębiorstwa są tymi, które kreują najwięcej miejsc pracy, i gdybyśmy wykorzystali dynamizm tych przedsiębiorstw, moglibyśmy zwiększyć zatrudnienie w UE” José Manuel Barroso „W Europie obecnie mamy 23% ludzi bezrobotnych, jednocześnie 23 mln małych i średnich przedsiębiorstw. Jeżeli każda z tych firm zatrudniłaby jednego pracownika można byłoby powiedzieć, iż problem bezrobocia mamy rozwiązany” José Manuel Barroso „Mali i średni przedsiębiorcy są „solą tej ziemi”. Nisko chylę głowę przed waszym wysiłkiem” Donald Tusk GENEZA KONGRESU

7 Europejski Kongres MŚP umożliwia: Wymianę doświadczeń Zapożyczenie dobrych wzorców i skutecznych praktyk stosowanych w innych krajach Konfrontację odmiennych poglądów i planów gospodarczych na przyszłość Spojrzenie na gospodarkę z szerszej perspektywy Globalne spojrzenie na problemy gospodarcze

8 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została powołana 13 lutego 1990 roku. Izba posiada osobowość prawną na podstawie ustawy o izbach gospodarczych, ustawy o organizacjach pracodawców oraz własnego statutu. Izba jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą na zasadzie dobrowolności blisko 450 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wspieranie podmiotów gospodarczych, szczególnie firm członkowskich Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, poprzez aktywne uczestnictwo w procesie budowy silnego samorządu gospodarczego we współpracy z parlamentarzystami, przedstawicielami samorządu terytorialnego i wszystkimi organizacjami, działającymi na rzecz budowy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki w naszym regionie i kraju. MISJA IZBY O IZBIE…

9  Rozwój przedsiębiorczości w regionie i budowanie gospodarki opartej na wiedzy i nowych technologiach, m.in. z wykorzystaniem środków unijnych  Wsparcie przedsiębiorców w procesie internacjonalizacji oraz promocja polskich firm na rynkach międzynarodowych  Wzrost roli i znaczenia samorządu gospodarczego w polskiej gospodarce  Kompleksowość i profesjonalizm usług  Ustawiczny rozwój i doskonalenie działań  Budowanie przyjaznego otoczenia Izby Cele strategiczne Izby:

10 Dziękuję za uwagę i zapraszam do współpracy! Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach ul. Opolska 15, 40-084 Katowice Tel. (32) 351-11-96 e-mail: rig@rig.katowice.plrig@rig.katowice.pl Tadeusz Donocik Prezes Izby e-mail: tdonocik@rig.katowice.pl Strony internetowe www.rig.katowice.pl www.kongresmsp.eu www.laury.rig.katowice.pl


Pobierz ppt "Izba gospodarcza-model współpracy i sukcesu MŚP Konferencja dot. rozwoju biznesu w oparciu o współpracę międzynarodową organizowana przez Stowarzyszenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google