Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EUROPEJSKI PROGRAM WERYFIKACJI TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH ETV Agnieszka Wawrzyniak Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe (JWTS) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EUROPEJSKI PROGRAM WERYFIKACJI TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH ETV Agnieszka Wawrzyniak Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe (JWTS) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy."— Zapis prezentacji:

1 EUROPEJSKI PROGRAM WERYFIKACJI TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH ETV Agnieszka Wawrzyniak Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe (JWTS) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział Poznań www.itp.edu.pl

2 Plan prezentacji 1. Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe 2. Obszary weryfikacji 3. Organizacje współpracujące z Jednostką Weryfikującą 4. Korzyści z weryfikacji 5. Informacje potrzebne do weryfikacji 6. Koszty weryfikacji 7. Źródła dofinansowania dla wnioskodawcy 8. Kontakt

3 Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe (JWTS) ITP Oddział Poznań w Polsce akredytowana jednostka inspekcyjna typu A, działa w oparciu o normę 17020 oraz Ogólny Protokół Weryfikacji (GVP), Jednostka współpracuje ze sztabem wykwalifikowanych ekspertów pierwsza w Polsce akredytowana jednostka inspekcyjna typu A, działa w oparciu o normę 17020 oraz Ogólny Protokół Weryfikacji (GVP), Jednostka współpracuje ze sztabem wykwalifikowanych ekspertów. procedury weryfikacyjne stosowane przez Jednostkę Weryfikującą są solidne, przejrzyste i ujednolicone dla obszarów technologicznych związanych z odnawialnymi źródłami energii gwarantuje to rzetelność i wiarygodność wyników weryfikacji oraz uznawalność na rynkach Unii Europejskiej a docelowo również światowych.

4 Obszary weryfikacji Technologie energetyczne pozyskiwanie ciepła i energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (biomasa) kolektory słoneczne, turbiny wiatrowe, pompy ciepła Odpady produkty otrzymane z biomasy (np. biopaliwa, biogaz)

5 Organizacje współpracujące z Jednostką Weryfikującą Polskie Towarzystwo Energetyczne Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła weryfikująca technologie środowiskowe Duńska organizacja

6 Korzyści z weryfikacji Główne korzyści wynikające z przeprowadzenia weryfikacji w ramach programu ETV to: dla wnioskodawcy:  uzyskanie Świadectwa Weryfikacji uznawanego na rynku Unii Europejskiej i poza nią;  minimalizacja kosztów demonstracji i badań technologii na potrzeby klientów dzięki starannie zaplanowanej weryfikacji dla nabywcy technologii:  uzyskanie dostępu do technologii, które zostały zweryfikowane w ramach programów ETV nieznanych nabywcy przy jednoczesnej możliwości polegania na deklaracji sprawności potwierdzonej przez znany program weryfikacji, stanowiący poręczenie jakości i ważności przeprowadzonej weryfikacji.

7 Weryfikacja krok po kroku

8 Informacje potrzebne do weryfikacji Do wypełnienia formularza „quick scan” konieczne są następujące dane: opis technologii i jej zamierzone zastosowanie; stopień rozwoju technologii tzn. gotowość technologii do komercjalizacji; wstępna deklaracja sprawności wyrażona w postaci wymiernych parametrów; informacja czy technologia była już poddawana weryfikacji oraz jej rezultat; informacja o dostępnych danych z badań potwierdzających deklarację (w tym zastosowane metody badawcze; w szczególności informacja czy metody te są dostępne, znormalizowane i odtwarzalne oraz jaka jest ich dokładność).

9 Informacje potrzebne do weryfikacji Po stwierdzeniu przez Jednostkę Weryfikującą kwalifikowalności technologii do weryfikacji, wnioskodawca przygotowuje pełny wniosek o przeprowadzenie weryfikacji, który zawiera: dane kontaktowe wnioskodawcy i Jednostki Weryfikującej; dokumentację techniczną, obejmującą co najmniej następujące elementy: -ogólny opis technologii; -projekt koncepcyjny, instrukcję obsługi oraz, jeśli jest to niezbędne do zrozumienia technologii, szkice techniczne, schematy komponentów, podzespołów, obiegów itp.; -opisy i wyjaśnienia konieczne dla zrozumienia szkiców i schematów oraz działania technologii; -normy i specyfikacje techniczne zastosowane w pełni lub częściowo, jeśli są istotne;

10 -opisy i wyjaśnienia konieczne dla zrozumienia szkiców i schematów oraz działania technologii; -normy i specyfikacje techniczne zastosowane w pełni lub częściowo, jeśli są istotne; -wyniki obliczeń projektowych, wykonane badania itp., -raporty z wykonanych badań, jeśli są dostępne; wstępną deklarację sprawności wraz z określeniem warunków eksploatacji technologii oraz przeprowadzenia jej badań, w których deklarowana sprawność jest uzyskiwana wraz ze wszelkimi innymi niezbędnymi założeniami, zamierzone zastosowanie technologii opisane przy użyciu pojęć: matryca, cel działania oraz warunki techniczne. Informacje potrzebne do weryfikacji

11 Koszty Weryfikacji Koszty i czas trwania weryfikacji uzależnione będą od stopnia złożoności zgłaszanej technologii Wstępny etap weryfikacji- tzw. quick scan jest darmowy! Szacunkowy koszt weryfikacji to około 20 tysięcy złotych. Wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty związane z analizą parametrów określających sprawność technologii.

12 Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe (JWTS) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział w Poznaniu ul. Biskupińska 67, 60-463 Poznań mgr Agnieszka Wawrzyniak Kierownik Jednostki Weryfikującej tel. 61 820 33 31 wew. 236 e mail: a.wawrzyniak@itep.edu.pl Informacje o programie ETV i Jednostce Weryfikującej dostępne są także na stronach: http://ec.europa.eu/environment/etv/ http://www.mos.gov.pl/kategoria/4675_etv/ KONTAKT

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "EUROPEJSKI PROGRAM WERYFIKACJI TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH ETV Agnieszka Wawrzyniak Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe (JWTS) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google