Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MOBILNI Z EURES Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Radomiu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MOBILNI Z EURES Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Radomiu"— Zapis prezentacji:

1 MOBILNI Z EURES Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Radomiu
Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Radom r.

2 Plan prezentacji: Polska w UE: mobilność i migracje
Trochę liczb: transfery, państwa, zatrudnienie EURES co to jest?

3 Akcesja Polski do UE r. Proces integracji rozpoczął się w 1994 r. UE z 15 państw członkowskich powiększyła się o 10 kolejnych w tym o Polskę.

4 Polska w UE Akcesja Polski 1 maja 2004 r.
Polska wśród dziesięciu nowych państw: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry. Kolejne rozszerzenie w 2007 r. : Bułgaria i Rumunia Ostatnio, w 2013 r. Chorwacja wstępuje do UE W skład UE wchodzi obecnie 28 państw

5 Prawa obywateli EU Swoboda przepływu osób:
prawo obywateli UE do przemieszczania się na terenie Wspólnoty, pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, osiedlania się, nabywania nieruchomości, przepływu kapitału, korzystania z opieki socjalnej. Tak ale: czasowe ograniczenia w dostępie do rynków pracy, bariery administracyjne utrudniające działalność gospodarczą, obawy bogatszych państw przed drenażem systemów socjalnych.

6 Otwarty rynek pracy: brak jednoznacznych ocen
POZYTYWNE: Znaczny spadek bezrobocia w kraju, Transfery finansowe do Polski (zasilają budżety domowe oraz gospodarkę) Spadek napięć społecznych Nowe doświadczenia i kompetencje: język, inna kultura pracy, kwalifikacje zawodowe, mobilność. Wzrost płac. Kapitał do wykorzystania w kraju. Szansa na zmiany strukturalne na rynku pracy. NEGATYWNE: Drenaż mózgów, wyludnienie (problemy demograficzne np. Opolszczyzna), starzenie się populacji, trwała emigracja, problemy społeczne (rozpad rodzin, eurosieroctwo). Trudności adaptacyjne po powrocie. Brak wykwalifikowanej kadry w kraju, koszty pracy. Praca poniżej kompetencji.

7 Skutki migracji Krótki okres: spadek bezrobocia, poprawa koniunktury, napływ kapitału Średni okres: ryzyko drenażu mózgów Długi okres: konsekwencje demograficzne Potrzeba krajowej strategii migracyjnej (w tym oferty dla osób powracających) Za kilka lat w Polsce zmniejszą się zasoby migracyjne (ok lat)

8 Europejska mobilność Rynek pracy: ok. 8 mln osób (3,3% siły roboczej) mieszka i pracuje w innym kraju członkowskim. Główne kraje migracji zarobkowej : Polska, Rumunia, Bułgaria, państwa bałtyckie Pracownicy przygraniczni (zamieszkiwanie w jednym kraju, praca w drugim. Obecnie ok. 1,2 mln osób w UE). Ułatwienia dla przedsiębiorców Transfer świadczeń: zasiłki, potwierdzenie zatrudnienia itp. Edukacja: studia, staże, wymiany, wolontariat europejski, workcampy ERASMUS + Projekty ponadnarodowe

9 Migracje Polaków Szacunkowo ok. 2 mln Polaków wyjechało z kraju. Najczęściej to państwa UE. Główne kierunki: Wielka Brytania Niemcy Irlandia Holandia Kraje skandynawskie Wielka Brytania: ok proc. osób z wyższym wykształceniem Niemcy ok. 10 proc. osób z wyższym wykształceniem

10 Transfery walutowe Od wejścia Polski do UE napłynęło ponad 166 mld zł (NBP) W ub. roku blisko miliard zł (dominowały przekazy z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Irlandii) Obserwuje się spadek wpływów Polacy aklimatyzują się za granicą i ściągają rodziny Kryzys gospodarczy Mniejsze płace

11 Mobilność i Migracja Mobilność pojęciem szerszym niż migracja.
Tendencja aby pracownicy byli mobilni w skali kraju i międzynarodowej. Firmy mają coraz szersze powiązania zagraniczne: szkolenia, dokumenty, goście, obsługa urządzeń itp. Komisja Europejska wspiera mobilność i likwiduje bariery (prawa krajowe, dyrektywy UE). W przygotowaniu Europejska Legitymacja Zawodowa zanim wyjedziemy zdobędziemy uznanie kwalifikacji zawodowych EUROPASS komplet dokumentów w tym Europass Mobility, CV europejskie:

12 Mobilność cd. Dobre CV powinno pokazać aktywność. Coraz częściej także w obszarze międzynarodowym oraz komunikacji międzykulturowej. W wielu polskich firmach pracują obcokrajowcy. Znajomość języków – element podstawowy. Dla osób uczących się i absolwentów może to być praca, praktyki wolontariat, wymiana, projekt itp. Pracodawca oczekuje potwierdzenia aktywności. Studia potwierdzają potencjał i gotowość do nauki. Na rynek pracy warto patrzeć globalnie szerzej niż tylko z poziomu krajowej czy europejskiego.

13 EURES - CO TO JEST ? EURES (European Employment Services)
to międzynarodowa sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i partnerów rynku pracy w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinie i Szwajcarii (kraje EOG)

14 EURES EURES wspiera mobilność zatrudnienia na poziomie międzynarodowym
i transgranicznym EURES proponuje usługi dla poszukujących pracy, pracowników oraz pracodawców Usługi Eures są bezpłatne

15 TRZY GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA EURES
Pośrednictwo pracy Informacja Doradztwo

16 Kadra Eures Doradcy i asystenci w wojewódzkich urzędach pracy
Doradcy z krajów UE/EOG – kontakt przez portal Eures Obecnie jest to grupa ok doradców w Europie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie: pięciu doradców Eures, trzech asystentów Eures Kontakt bezpośredni, telefoniczny, on – line, chat W PUP pośrednik pracy realizujący zadania Eures

17 EURES – JAK TO DZIAŁA? Portal: www.eures.europa.eu

18 TWOJA PIERWSZA PRACA Z EURES Wspieranie mobilności osób młodych 18 – 30 lat

19 Polska strona EURES www.eures.praca.gov.pl

20 Polska strona Eures: oferty pracy

21 Targi Pracy EURES Europejskie Targi Informacji i Pracy: 22 maja 2014
Pionki ul. Zakładowa 5 KASYNO 10 – 15 Pracodawcy z Polski i UE …………………………….. Radom: HOLANDIA NIEMCY SZWECJA FINLANDIA POLSCY PRACODAWCY

22 Informacje o warunkach życia i pracy na portalu Eures

23 Europass CV Europass Europejski Paszport Językowy, Europass Mobilność Europass Suplement do Dyplomu Europass Suplement do Dyplomu Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe

24 Możliwość wypełnienia CV w formacie Europass on – line: www. europass
Możliwość wypełnienia CV w formacie Europass on – line:

25 Europejskie Dni Pracy on – line www.europeanjobdays.eu

26 WYSTAWCY

27 Dostępne prezentacje:

28 Media społecznościowe: faceboook

29 Eures Mazowsze

30 Wydarzenia Eures

31 LinkedIn

32 Google+

33 GoldenLine

34 Chat z doradcami Eures www.eures.europa.eu

35 Od października 2014 chat prowadzony przez Polskę
Dyżury doradców Eures Komunikacja z klientami państw UE/EOG

36 Sieci europejskie: EURODESK Granty, programy, wymiany, współpraca międzynarodowa

37 Sieci europejskie: EURAXESS Wspomaganie międzynarodowej mobilności naukowców

38 Sieci europejskie: SOLVIT Naruszenia prawa europejskiego

39 Sieć informacyjna: EUROPE DIRECT Informacje na temat Unii Europejskiej

40 Wolontariat międzynarodowy i doświadczenia zawodowe i językowe Au Pair, Programy Work and Travel (USA, Australia, Nowa Zelandia)

41 Dni Niemieckie: WUP, Stowarzyszenie „Gościeniec"
Dni Niemieckie: WUP, Stowarzyszenie „Gościeniec". Obszary: kultura, edukacja, rynek pracy. Debata dotycząca perspektyw młodzieży Polski i Niemiec.

42 Dni Niemieckie, WUP: „SPEED DATE MIT DEUTSCH” – Szybka randka z niemieckim…

43 Projekty międzynarodowe i wolontariat: Projekt PUP, współpraca z WUP: Projekt „Mobilny Radom”.

44 Pionki, maj 2014 Europejskie Targi Informacji i Pracy
Pionki, maj 2014 Europejskie Targi Informacji i Pracy. Wolontariat: tłumaczenia podczas międzynarodowych targów pracy

45 Janusz Wojcieszek-Łyś Filia WUP Radom ul. Mokra 2
Dziękuję za uwagę Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Filia WUP Radom ul. Mokra 2


Pobierz ppt "MOBILNI Z EURES Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Radomiu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google