Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PYTON Knowledge Management 1 System Zarządzania Wiedzą PYTON 5.4 Ogólna zasada działania Październik 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PYTON Knowledge Management 1 System Zarządzania Wiedzą PYTON 5.4 Ogólna zasada działania Październik 2006."— Zapis prezentacji:

1 PYTON Knowledge Management 1 System Zarządzania Wiedzą PYTON 5.4 Ogólna zasada działania Październik 2006

2 PYTON Knowledge Management 2 PYTON to nowoczesny System Zarządzania Wiedzą gwarantujący użytkownikom szybki i kontrolowany dostęp do potrzebnej im wiedzy zgromadzonej w organizacji. PYTON umożliwia szybkie zbudowanie podstawowej firmowej Bazy Wiedzy, a poprzez monitorowanie popytu, na jej rozbudowę w pożądanych kierunkach. Dzięki takiemu podejściu minimalizowane są koszty rozbudowy Bazy Wiedzy i Zarządzania Wiedzą w organizacji. PYTON pozwala organizacji kontrolować proces transferu wiedzy tak, by docierała ona tam gdzie jest rzeczywiście potrzebna w odpowiedniej ilości i jakości. Witamy na platformie PYTON

3 PYTON Knowledge Management 3 Otoczenie Firma PYTON – schemat komunikacji PYTON zapewnia kompletne otoczenie informacyjne pracownikowi organizacji. Otoczenie informacyjne pracownika Pracownik funkcjonuje w otoczeniu informacji, które są mu potrzebne do wykonywania zadań w ramach procesów biznesowych, w których uczestniczy. Zainteresowania pracownika Wymagana przez firmę Pracownik Wiedza obowiązkowa Wiedza dobrowolna

4 PYTON Knowledge Management 4 Firma PYTON – schemat komunikacji Informacje z wnętrza firmy Opisy procedur, procesów, zasad postępowania Opisy produktów, usług, akcji promocyjnych Raporty, badania, analizy, najlepsze praktyki Dyskusje, komentarze, praca grupowa Pomysły, innowacje, plotki Pytania, rozwiązania problemów Nowości, artykuły Pracownik Większość informacji w otoczeniu pracownika pochodzi z wnętrza firmy.

5 PYTON Knowledge Management 5 Otoczenie PYTON – schemat komunikacji Informacje z otoczenia firmy Część informacji w otoczeniu pracownika pochodzi spoza firmy. Organizacja działa na rynku i po prostu musi reagować na jego zmiany. Działania konkurencji Nowości technologiczne Zachowania konsumentów Regulacje prawne i administracyjne Pracownik

6 PYTON Knowledge Management 6 PYTON – kanały komunikacji Różnorodność obiektów informacji Różnorodność obiektów daje większą pewność przyswojenia wiedzy przez pracownika, ponieważ każdy człowiek ma inną percepcję przyswajania wiedzy. Pracownik - obiekt - agregat obiektów News’y Plotki Blogi Pytania i Odpowiedzi Lekcje Dokumenty WWW Prezentacje E-mail’e Chat’y Komentarze Grupy dyskusyjne Zbiory tematyczne Tabela Projekty

7 PYTON Knowledge Management 7 PYTON – kanały komunikacji Przykładowa macierz obiektów wiedzy mało dużo Ilość obiektów w firmie dużo Jedn. nakład pracy mało Newsy, Plotkie-mail’e Ankiety Komentarze, Chat’y, Grupy, Blogi Pytania i Odpowiedzi WWW, Proste dok. Prezentacje Dokumenty, Tabele Lekcje, Szkolenia Projekty Best practices Szybkie przekazanie krótkiej informacji Zebranie opinii, uwag Wyrażenie opinii, stanowiska Transfer wiedzy Pogłębienie, uszczegółowienie informacji Opisy, informacje ogólne Przedstawienie idei, koncepcji Szczegółowa informacja dla zainteresowanych Opracowanie koncepcji, produktu, rozwiązania Przykłady do naśladowania Wzbudzenie zainteresowania …zgromadzona wiedza organizacji

8 PYTON Knowledge Management 8 PYTON – kanały komunikacji Marketing Prawo Sprzedaż Produkty Zasoby ludzkie Broker wiedzy Pracownik Informacje w otoczeniu pracownika mogą docierać do niego różnymi kanałami od różnych ekspertów. Różne kanały są odpowiednie dla różnego rodzaju informacji. Dostarczanie wiedzy News’y Zadania Wizytówki Dokumenty Strony www Lekcje Komentarze Pytania i odp. Projekty Best practices

9 PYTON Knowledge Management 9 PYTON – kanały komunikacji Handlowiec Odbiór wiedzy News’y Zadania Wizytówki Dokumenty Strony www Lekcje Komentarze Pytania i odp. Projekty Best practices Otoczenie informacyjne jest różne dla każdego pracownika i powinno być personalizowane w systemie zarządzania wiedzą. Przykładowo handlowiec 1 może być zainteresowany informacjami o produkcie A, a handlowiec 2 – o produkcie B. Produkt B Produkt C Przepisy we. Produkt A Procedury

10 PYTON Knowledge Management 10 Dopasowanie procesów KM - Tworzenie wiedzy - Dostosowywanie - Okresowa weryfikacja - Zatwierdzanie - Rozwiązywanie problemów - Kontrola dostępu -Wprowadzanie nowej wiedzy - Informowanie o zmianach Informacje reprezentujące wiedzę muszą być poddane procesom ZW, bowiem: powinny być weryfikowane i zatwierdzane, z czasem dezaktualizują się, zmiany w jednych informacjach mogą powodować zmiany w innych, należy mierzyć skuteczność i intensywność dostarczania wiedzy. PYTON – procesy zarządzania wiedzą Każdy obiekt informacji jest poddany procesom Zarządzania Wiedzą Identyfikacja procesu biznesowego np.: Uruchomienie projektu opracowania: - Produktu - Koncepcji - Zmiany Szkolenie i weryfikacja sieci handlowej z wiedzy o produktach Lokalizacja wiedzy - Identyfikacja ekspertów, - Ustalenie obiektów i zakresu informacji, - Weryfikacja istniejących rozwiązań Ustalenie odbiorców wiedzy Ustalenie odbiorców wiedzy i ich praw do niej Udostępnienie wiedzy - Transfer - Weryfikacja - Zamieszczanie - Katalogowanie - Wyszukiwanie - Archiwizacja

11 PYTON Knowledge Management 11 Wszystkie potrzebne informacje prosto na pulpit użytkownika! Najnowsze wiadomości Zgłaszane informacje z rynku Komunikacja z ekspertami Aktywne powiadamianie o zmianach w przepisach Integracja z PYTON Workflow Monitorowanie działań konkurencji Monitorowanie serwisów internetowych Bieżące zadania w systemie Lub na stronie WWW PYTON udostępnia pracownikowi zindywidualizowane centrum informacji, w którym ma on łatwy dostęp do swojego otoczenia informacyjnego. PYTON – centrum informacji

12 PYTON Knowledge Management 12 Dostęp do zewnętrznych źródeł informacji Stosowanie wiedzy PYTON – główne systemy Organizacja wiedzy NEToskop Collaborate File (FTP, Lotus, Exchange) & Data bases (MS SQL 2000) Knowledge base Core E-learning Structure Workflow Security Layer Tworzenie, udostępnianie i wyszukiwanie wiedzy Budowanie Bazy Wiedzy organizacji Weryfikacja dostępu i aktualizacja wiedzy Dostęp do wiedzy (wyszukiwarki, katalog) Zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi od ekspertów Automatyczne powiadamianie o zmianach w obiektach wiedzy Przeprowadzanie ankiet i analiz, zbieranie informacji rynkowych Publikowanie i zarządzanie news’ami Publikowanie i zarządzanie przepisami wewnętrznymi, uchwałami, itp. Grupowe tworzenie wiedzy, współpraca Chat Komentowanie zasobów wiedzy Przeprowadzanie ankiet i analiz, zbieranie informacji rynkowych Transfer i weryfikacja wiedzy Organizowanie szkoleń e-learningowych Weryfikowanie wiedzy pracowników (testy) Raportowanie wyników szkoleń i testów Planowanie harmonogramu szkoleń w organizacji Koordynowanie spraw jednostkowych Podejmowanie coraz mądrzejszych decyzji Monitorowanie czasów i historii zrealizowanych spraw Integracja bazy wiedzy z podejmowaniem decyzji Korporacyjna wyszukiwarka Wyszukiwanie we wszystkich zasobach organizacji Monitorowanie witryn konkurencji i serwisów informacyjnych Spersonalizowane wyszukiwanie w Internecie Kontekstowe gromadzenie wiedzy wokół kluczowych zagadnień biznesowych (np. produkty, projekty, dziedziny tematyczne) Monitorowanie postępu prac, możliwość nadawania statusów poszczególnym obiektom Elastyczna konfiguracja i publikacja struktur tematycznych Administracja platformą PYTON Grupy i poziomy poufności Autoryzacja dostępu Konfigurowalne uprawnienia Personalizowana strona główna platformy Scentralizowane zarządzanie zadaniami w procesach zarządzania wiedzą Centrum raportowe zintegrowane z Crystal Reports Kontekstowe powiązywanie dowolnych zasobów wiedzy Integracja z zasobami wiedzy w systemach organizacji Integracja z zasobami wiedzy na dyskach publicznych i witrynach Integracja z zasobami wiedzy w bazach danych PYTON jest zintegrowaną platformą składającą się z szeregu systemów realizujących wszystkie procesy zarządzania wiedzą w organizacji.

13 PYTON Knowledge Management 13 Filozofia działania Pytający Wpisuje zapytanie PYTON wyświetla pasujące informacje Ekspert Wprowadza i promuje informacje Weryfikuje informacje Knowledge Base pozwala na gromadzenie, zarządzanie i udostępnianie wiedzy reprezentowanej przez informacje w organizacji. Realizuje koncepcję „worka” wiedzy. PYTON – Knowledge Base

14 PYTON Knowledge Management 14 PYTON pozwala na zadawanie pytań językiem naturalnym, wpisując treść pytania. PYTON analizuje i kojarzy najbardziej dopasowane istniejące rozwiązania (odpowiedzi). Wynikiem zapytania jest także lista skojarzonych z danym problemem ekspertów. PYTON – Knowledge Base

15 PYTON Knowledge Management 15 Wyszukiwanie w pełnym zakresie zasobów wiedzy (obiektów) odbywa się poprzez wyszukiwarkę do której wpisuje się słowa kluczowe interesującego nas zagadnienia. Wynikiem wyszukiwania są skojarzone ze słowami kluczowymi różnego rodzaju obiekty znajdujące się w Bazie Wiedzy, a konkretnie w jej aktywnej części. Archiwum przeszukiwane jest odrębnie. PYTON – Knowledge Base

16 PYTON Knowledge Management 16 Filozofia działania Pracownik Edytuje informację Komunikuje się z innymi użytkownikami Pracownik Edytuje informację Komunikuje się z innymi użytkownikami Pracownik Edytuje informację Komunikuje się z innymi użytkownikami Informacja Collaborate pozwala na grupowe wytwarzanie wiedzy dzięki interaktywnej komunikacji pracowników. PYTON – Collaborate

17 PYTON Knowledge Management 17 Grupowe tworzenie innowacji i nowej wiedzy PYTON Collaborate wspiera procesy innowacyjne w organizacji poprzez udostępnienie wirtualnej przestrzeni dla pracy grupowej nad tworzeniem nowej wiedzy. PYTON – Collaborate

18 PYTON Knowledge Management 18 Filozofia działania Szkolony Uczy się ze szkolenia Rozwiązuje test Ekspert Dostarcza wiedzę Koordynator szkoleń Zarządza szkoleniami Mierzy wyniki E-learning pozwala na dostarczenie i weryfikację wiedzy pracownika szkolonego za pośrednictwem centralnej platformy, koordynowanej przez koordynatora szkoleń. PYTON – E-learning

19 PYTON Knowledge Management 19 Szkolenia i testy wiedzy online PYTON E-learning pozwala na zaplanowanie, realizację, monitorowanie i pomiar szkoleń e- learningowych. W efekcie tworzy mapy kompetencji pracowników w kontekście produktów, usług, procesów lub projektów. PYTON – E-learning

20 PYTON Knowledge Management 20 Przykładowe raporty z systemu PYTON Adam Nowakowski – profil kompetencyjny dla usługi „1011” w systemie Pyton PYTON – E-learning

21 PYTON Knowledge Management 21 Filozofia działania Zgłaszający sprawy Zgłasza sprawę Otrzymuje decyzję Decydent Podejmuje decyzję Otrzymuje sprawę Koordynator spraw Koordynuje obieg spraw Mierzy wyniki Workflow realizuje zaplanowane scenariusze obiegu spraw w organizacji, zapewniając szybkie podejmowanie decyzji w procesach biznesowych. PYTON – Workflow

22 PYTON Knowledge Management 22 PYTON Workflow integruje się z pulpitem pracownika, pozwalając na elastyczne i wydajne zarządzanie przepływem spraw. PYTON – Workflow

23 PYTON Knowledge Management 23 PYTON Workflow pozwala na wdrożenie zdefiniowanego schematu obiegu spraw. PYTON – Workflow

24 PYTON Knowledge Management 24 Filozofia działania Pracownik Kontekstowo otrzymuje informacje Prenumeruje informacje Ekspert Zarządza informacjami na strukturach tematycznych Administrator Tworzy struktury tematyczne Structure zajmuje się porządkowaniem wiedzy wokół kluczowych tematów, jak procesy, produkty, projekty i udostępnianiem jej wybranym pracownikom. PYTON – Structure

25 PYTON Knowledge Management 25 Przykład skonfigurowania produktu, zawierającego obiekty w postaci: Notek, Opisów, Dokumentów, Uchwał i Przepisów wewnętrznych, linków do kategorii, Szkoleń e- learningowych, Pytań i Odpowiedzi, Komentarzy. Przykładowa struktura wiedzy PYTON – Structure

26 PYTON Knowledge Management 26 Filozofia działania dodane strony WWW, które są skanowane przez NEToskop pracownik Internet sieć firmowa NEToskop samoczynnie lokalizuje i pozwala na wyszukanie zasobów w Internecie i sieci korporacyjnej. NETOSKOP

27 PYTON Knowledge Management 27 NEToskop indeksuje i wyszukuje dowolne zasoby informacyjne w wewnętrznej sieci organizacji oraz monitoruje zmiany na wybranych serwisach internetowych. Korporacyjna wyszukiwarka Zasada działania NEToskopu jest taka sama jak w wyszukiwarce internetowej. Pracę zaczyna się od otworzenia okna przeglądarki ze stroną wyszukiwania. Wyniki wyszukiwania są posortowane malejąco według trafności. Prezentowane są w postaci odnośników do dokumentów wraz z podstawowymi informacjami o dokumencie. NETOSKOP

28 PYTON Knowledge Management 28 Podnoszenie i utrzymywanie standardów. Handlowiec, który nie rozumiem zasad funkcjonowania produktu, usługi, czy akcji promocyjnej, nie skorzysta z niej i pewnie nie osiągnie zaplanowanego poziomu sprzedaży. Na PAKIET mogą składać się dokumenty, odpowiedzi, prezentacje, szkolenia, testy, strony tematyczne, podłączeni eksperci, kategorie związane z określonym tematem. Szybkie i selektywne dostarczenie wiedzy tam gdzie jest potrzebna oraz weryfikacja jej przyswojenia pozwalają na efektywniejsze zarządzanie procesem sprzedaży. System Zarządzania Wiedzą umożliwia opracowanie standardów wiedzy, jaka ma być przekazana handlowcom, tzw. PAKIETów. Pyton umożliwia także na wymianę doświadczeń sprzedażowych pomiędzy różnymi handlowcami m. in. poprzez propagowanie najlepszych praktyk. Korzyści dla Sprzedaży Lepiej przygotowani handlowcy i sprawniejsza obsługa klienta Można mu pomóc na dwa sposoby, pierwszy – to przygotowanie porcji wiedzy do przyswojenia, drugi – to zapewnienie dostępu do najlepszych ekspertów do których może się zwrócić z problemem. Praktyka pokazuje, że warto łączyć te dwie metody. Jednak należy pamiętać, że podstawowym kryterium oceny handlowców jest ich skuteczność i realizacja planów sprzedaży, więc warto stosować metody selekcji transferu wiedzy tam gdzie jest ona rzeczywiście potrzebna.

29 PYTON Knowledge Management 29 Szybsze wprowadzanie nowych produktów na rynek oraz zmian do produktów istniejących Encyklopedia marketingowa. Encyklopedia Marketingowa składa się z dowolnej liczby Kart Produktów, które integrują w sobie informacje dotyczące danego produktu: notki, dokumenty, prezentacje, e-szkolenia, ciekawe odpowiedzi, ekspertów, przepisy firmowe, plotki z rynku i inne. Utrzymaniem jakości informacji na karcie produktu zajmują się kompetentni eksperci. Natomiast rolą menadżera produktu jest tylko zintegrowanie tych informacji w jednym miejscu. System Zarządzania Wiedzą umożliwia opracowanie Encyklopedia Marketingowej zawierającej kompletną wiedzę o wszystkich produktach. System Zarządzania Wiedzą pozwala ponadto na prowadzenie dyskusji wokół produktu dopiero tworzonego, wspierając w ten sposób procesy innowacyjne. Wielość, duża złożoność i zmienność produktów może powodować, że handlowcy skupiają się na oferowaniu tych, które znają zamiast tych, na których zależy firmie. Korzyści dla Marketingu

30 PYTON Knowledge Management 30 Inteligentny HELPDESK. W toku obsługi umów u klientów pojawiają się problemy, których rozwiązanie wymaga odpowiedniej wiedzy lub podjęcia decyzji. U różnych klientów powtarzają się te same problemy. Dzięki bazie wiedzy można gromadzić o nich wiedzę i automatycznie udzielać odpowiedzi na większość z nich. Dzięki kumulacji wiedzy i redukcji powtarzalności można wydatnie zmniejszyć koszt rozwiązywania problemów i podnieść efektywność pracy. System Zarządzania Wiedzą umożliwia zgłaszanie pytań, kierowanie ich do właściwych ekspertów niezależnie od barier organizacyjnych i geograficznych. Dzięki zastosowaniu systemu zarządzania wiedzą możliwe jest bieżące monitorowanie obciążenia pracowników i czasu załatwiania spraw. HELPDESK może stać się dodatkowym źródłem przychodów dla firmy poprzez opłaty abonamentowe lub od pobranej porcji informacji. Gromadzenie informacji zwrotnej z rynku od sieci sprzedaży, analizowanie i publikowanie wyników. Korzyści dla Obsługi Klienta Wzrost jakości i zmniejszenie kosztów obsługi klienta

31 PYTON Knowledge Management 31 Retencja kompetencji. Duża rotacja handlowców powoduje obniżenie efektywności sieci sprzedaży. A w konsekwencji gorsze wyniki finansowe. Nowy pracownik dodatkowo otrzymuje do dyspozycji ekspertów z centrali i sieci sprzedaży, którzy pomagają rozwiązać nietypowe problemy. W bazie wiedzy znajdują się aktualne opisy produktów, zasady postępowania, wzorcowe praktyki, FAQ, materiały szkoleniowe, z których nowy pracownik może korzystać samodzielnie. System Zarządzania Wiedzą pozwala na szybkie wprowadzenie nowego pracownika w jego obowiązki oraz dostarczenie i zweryfikowanie wiedzy na temat procedur i produktów. Praktyka pokazuje, że w ciągu 10 dni aż 66% szkolonych może nabyć wiedzę i potwierdzić jej znajomość zdanym testem. Korzyści dla HR - 1 Szybsze wprowadzanie do organizacji nowych pracowników

32 PYTON Knowledge Management 32 E-learning. System zarządzania wiedzą PYTON realizuje funkcję szkoleń na odległość – e- learningu. PYTON pozwala na efektywną weryfikację wiedzy pracowników. Rozwiązują testy bez konieczności przyjeżdżania do Centrali, wynajmowania sali, marnowania całego dnia itd. W testach zaszyte są mechanizmy ograniczające ryzyko ściągania i fałszowania wyników. Zestawy pytań są losowane, do każdego pytania może być kilka zestawów odpowiedzi, jest ograniczony czas na rozwiązywanie. W systemie można umieszczać bloki programowe, kursy, lekcje, materiały szkoleniowe, ekspertów, testy i udostępniać je określonym pracowników w określonym czasie i w określony sposób. Firma otrzymuje wyniki wyszkolenia poszczególnych pracowników, jak i całych regionów. Korzyści dla HR - 2 Lepsza organizacja i obniżenie kosztów szkoleń Dzięki specjalnym algorytmom System Pyton dokonuje selekcji szkoleń i testów tylko dla tych osób które rzeczywiście tego potrzebują.

33 PYTON Knowledge Management 33 Wirtualne biuro projektowe. Wirtualne biuro projektowe składa się z Kart Projektów stworzonych dla każdego projektu w firmie. Na każdej karcie projektu znajdują się wszelkie informacje na jego temat, np.: zespół projektowy, podstawowe dokumenty projektowe, opisy produktów projektu, stan i harmonogram projektu itd.. Członkowie zespołów projektowych mają możliwość prowadzenia dyskusji o poszczególnych elementach projektu lub zadań i wspólnie rozwiązywać problemy. System Zarządzania Wiedzą pozwala na stworzenie wirtualnego biura projektowego, która zawiera pełną wiedzę o przygotowywanych, prowadzonych i zakończonych projektach w firmie. Sponsorzy projektów otrzymują syntetyczną informację o portfelu realizowanych projektów i ich stanie. Jednym z głównych problemów zarządzania projektami jest sprawna komunikacja, szczególnie w środowisku wieloprojektowym. Korzyści dla Zarządzania Projektami Wsparcie Zarządzania Projektami

34 PYTON Knowledge Management 34 Biuro prawne. Pracownik, opiekun procesu lub wewnętrzny audytor dostaje do dyspozycji narzędzie, które wspiera cały proces stanowienia i utrzymywania wewnątrz firmowego prawa. Pracownik ma dostęp do aktualnych i ujednoliconych przepisów. Jest natychmiast powiadamiany o interesujących go zmianach. Ma też dostęp do kontekstowo powiązanych z przepisami dokumentów, odpowiedzi, notek, które poszerzają jego wiedzę. System Zarządzania Wiedzą pozwala na przeniesienie wszystkich wewnętrznych przepisów do przejrzystej struktury uporządkowanej hierarchicznie. Decydent może przeglądać stan przepisów wewnętrznych na dowolny dzień w przeszłości. Istnienie wielu często zmieniających się przepisów wewnętrznych i procedur redukuje stopień ich znajomości i stosowania przez pracowników. To prowadzi do błędów. Korzyści dla Departamentu Prawnego Zarządzanie przepisami wewnętrznymi

35 PYTON Knowledge Management 35 Dziękujemy za uwagę. Uwagi oraz ewentualne pytania, proszę kierować na adres: pyton@pyton.pl


Pobierz ppt "PYTON Knowledge Management 1 System Zarządzania Wiedzą PYTON 5.4 Ogólna zasada działania Październik 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google