Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ONZ-Zjednoczony świat, zjednocznone narody

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ONZ-Zjednoczony świat, zjednocznone narody"— Zapis prezentacji:

1 ONZ-Zjednoczony świat, zjednocznone narody

2 Organizacja Narodów Zjednoczonych - uniwersalna (z wyjątkiem narodów nie reprezentowanych) organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 r. w wyniku wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów.

3 Państwa członkowskie ONZ

4 Utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa za pomocą zbiorowych i pokojowych wysiłków.
Rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami na zasadach samostanowienia i równouprawnienia. Rozwiązywanie konkretnych problemów międzynarodowych (gospodarczych, społecznych, kulturalnych, humanitarnych, czy dotyczących praw człowieka) na zasadzie współpracy międzynarodowej oraz uznania równości ras, płci, języków i wyznań. Stanowienie ośrodka uzgadniania działań narodów w imię wspólnych celów. Cele ONZ

5 Wystąpienie i wykluczenie z ONZ
Karta NZ nie określa konkretnych procedur wystąpienia z ONZ, wystąpienie takie jest więc możliwe na mocy jednostronnej deklaracji. Jak dotąd z ONZ wystąpiło tylko jedno państwo – Indonezja w 1965, powróciła jednak do Organizacji już rok później. Za uporczywe łamanie zasad Karty NZ państwo członkowskie może być usunięte z ONZ przez Zgromadzenie Ogólne na wniosek Rady Bezpieczeństwa. Taka sytuacja miała miejsce w 1992, gdy wykluczono z Organizacji Jugosławię. Dyskutowano także nad wykluczeniem RPA za stosowanie apartheidu. Istnieje też procedura zawieszenia w prawach członka, podejmowana przez Zgromadzenie Ogólne na wniosek Rady Bezpieczeństwa (w obu przypadkach większością 2/3 głosów). Wystąpienie i wykluczenie z ONZ

6 Za członków pierwotnych uznanych jest 51 państw. Są to:
państwa, które wzięły udział w konferencji założycielskiej ONZ w San Francisco, podpisały i ratyfikowały Kartę ONZ. państwa, które podpisały Deklarację Narodów Zjednoczonych z 1942 r., podpisały i ratyfikowały Kartę ONZ. To kryterium wprowadzono specjalnie dla Polski, która nie mogła uczestniczyć w konferencji w San Francisco z powodu braku rządu uznawanego przez wszystkie mocarstwa – Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i przeważająca większość krajów świata – uczestników konferencji uznawały za rząd Rzeczypospolitej Polskiej Rząd RP na uchodźstwie z siedzibą w Londynie, z kolei ZSRR uznawał podporządkowany sobie Rząd Tymczasowy w Warszawie. Członkowie pierwotni

7 Obecnie członkami ONZ są 193 państwa. Do ONZ nie należą:
Watykan (Stolica Apostolska), Palestyna (Organizacja Wyzwolenia Palestyny - starania o status państwa-obserwatora lub państwa-członka, OWP uznawane przez 127 państw), Zakon Maltański (uznawany jako podmiot prawa międzynarodowego przez 104 państwa), Kosowo – uznawane za część Serbii, Kosowo jest aktualnie uznana za niepodległe przez 86 państwa-członków ONZ, Republika Chińska (Republika Chińska) – uznawana przez ChRL za integralną część, aktualnie uznawane za niepodległe przez 23 państwa, Abchazja – uznawana za część Gruzji, Abchazja jest aktualnie uznana za niepodległe przez 6 państw, w tym członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, Osetia Południowa – uznawana za część Gruzji, Osetia Południowa jest aktualnie uznana za niepodległe przez 5 państw, w tym członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, Cypr Północny – uznawany za część Cypru, Cypr Północny jest aktualnie uznany za niepodległy przez Turcję, Naddniestrze – uznawane za część Mołdawii, Górski Karabach – uznawany za część Azerbejdżanu, Somaliland – uznawany za część Somalii, Sahara Zachodnia – terytorium o nieustalonym statusie międzynarodowym (roszczenia zgłaszają Maroko i Front Polisario), uznawane przez 57 państw, 85% terytorium pod kontrolą Maroka, 15% pod kontrolą Frontu Polisario, Mariany Północne (terytorium stowarzyszone ze Stanami Zjednoczonymi), Portoryko (stowarzyszone ze Stanami Zjednoczonymi), Niue (stowarzyszone z Nową Zelandią), Wyspy Cooka (stowarzyszone z Nową Zelandią). Obecni członkowie

8 Zasady członkostwa suwerenna równość wszystkich członków
wykonywanie w dobrej wierze zobowiązań zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych rozwiązywanie sporów środkami pokojowymi powstrzymanie się od groźby użycia siły lub użycia jej w sposób nieuzgodniony z celami ONZ okazywanie wszelkiej pomocy ONZ w każdej akcji podjętej zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, jako środka zapobiegawczego lub przymusu nieingerowanie ONZ w sprawy, które należą do kompetencji wewnętrznej państwa wpływanie na państwa, które nie są członkami ONZ, aby postępowały zgodnie z jej zasadami w stopniu koniecznym do utrzymania bezpieczeństwa i pokoju Zasady członkostwa

9

10 Organizacje wyspecjalizowane ONZ
Jest to system organizacji międzynarodowych funkcjonalnie powiązanych z ONZ na mocy art. 57. Karty NZ: różnego rodzaju organizacje wyspecjalizowane, utworzone na podstawie porozumień zawartych między rządami i posiadające z mocy swych statutów rozległe kompetencje międzynarodowe w dziedzinach gospodarczej, społecznej, kulturalnej, wychowawczej, zdrowia publicznego i innych dziedzinach pokrewnych, będą związane z Organizacją Narodów Zjednoczonych. ONZ odgrywa w tym systemie centralną rolę, posiadając uprawnienia koordynacyjne, co ma na celu zapobieżenie dublowaniu prawa i osiągnięciu większej efektywności działania. W tej dziedzinie ONZ jest reprezentowana przez Radę Gospodarczą i Społeczną, która "może uzgadniać działalność organizacji wyspecjalizowanych w drodze porozumiewania się z nimi i udzielania im zaleceń, jak również w drodze udzielania zaleceń Zgromadzeniu Ogólnemu i członkom Organizacji Narodów Zjednoczonych" (art. 63 ust. 2 Karty NZ). Ponadto z ONZ są związane inne organizacje o charakterze powszechnym, m.in.: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA) Światowa Organizacja Handlu (WTO) Organizacje wyspecjalizowane ONZ

11 1950-1953, Korea – utrzymanie podziału Półwyspu Koreańskiego, zahamowanie ekspansji komunizmu
, Kongo (dziś Demokratyczna Republika Konga) – interwencja ONZ doprowadziła do utrzymania niepodległości kraju i jego integralności terytorialnej; w efekcie wyniosła do władzy prezydenta Mobutu Sese Seko od 1964 roku, Cypr – stacjonują siły pokojowe, którym nie udało się zapobiec podziałowi wyspy po interwencji Turcji od 1967 roku, Bliski Wschód, obserwacja konfliktu palestyńsko-izraelskiego, stała obecność kontyngentu ONZ w tym regionie, m.in. na Wzgórzach Golan i w Strefie Gazy , Zatoka Perska – mandat ONZ dla sił brytyjsko-amerykańskich, które wyzwoliły Kuwejt, po zajęciu państwa przez siły irackie (operacja Pustynna Burza) , Somalia – zakończona porażką operacja Przywrócić Nadzieję, która miała skłonić do rozbrojenia walczące strony i zabezpieczyć dostawy z pomocą humanitarną skończyła się tragiczną misją sił specjalnych – Operacją w Mogadiszu (udział głównie wojsk amerykańskich) , Kambodża – największa operacja pokojowa ONZ, zakończona demokratyzacją kraju , była Jugosławia – siły ONZ UNPROFOR miały zaprowadzić pokój w dawnych republikach związkowych Jugosławii, poniosły fiasko i zostały zastąpione przez siły NATO – IFOR , Rwanda – siły ONZ UNAMIR miały monitorować układ pokojowy, który zawarły dwie największe grupy etniczne zamieszkujące Rwandę – Hutu i Tutsi. Uznawana jest za największą porażkę ONZ[potrzebne źródło]. Masakra ok. 800 tys. ludzi odbywała się na oczach żołnierzy sił pokojowych (zob. Ludobójstwo w Rwandzie). Operacje pokojowe ONZ

12 Siedziba ONZ w Nowym Yorku

13 Żołnierze ONZ

14

15 Sala obrad, Genewa

16 Autor: Wojciech Żelazny


Pobierz ppt "ONZ-Zjednoczony świat, zjednocznone narody"

Podobne prezentacje


Reklamy Google