Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA LOKALNEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE - DOŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW POMAGANIA I NASILENIA STRESU POURAZOWEGO (PTSD) Z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA LOKALNEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE - DOŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW POMAGANIA I NASILENIA STRESU POURAZOWEGO (PTSD) Z."— Zapis prezentacji:

1

2 EWALUACJA LOKALNEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE - DOŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW POMAGANIA I NASILENIA STRESU POURAZOWEGO (PTSD) Z PERSPEKTYWY OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE ZESPÓŁ BADAWCZY: dr Sylwia Bedyńska prof. Grzegorz Sędek Katarzyna Łukowska Magdalena Malinowska Iwona Pilchowska

3 Cele badania: Diagnoza poszczególnych rodzajów przemocy, poszczególnych zachowań przemocowych, ich częstotliwości oraz dotkliwości i poczucia zagrożenia z perspektywy ofiary przemocy. Ewaluacja lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy poprzez percepcję osób doświadczających przemocy (ocena instytucji i poszczególnych form pomocy). Psychologiczne i zdrowotne konsekwencje doświadczania przemocy, w tym diagnoza nasilenia zaburzeń stresu pourazowego (PTSD).

4 Ankieta Pytania zamknięte na skali od 1 – zdecydowanie nie do 5 – zdecydowanie tak dotyczące: Opisu różnych aspektów zjawiska przemocy w rodzinie, ogólnego stanu zdrowia, nasilenia zespołu stresu pourazowego (PTSD). wsparcia społecznego i instytucjonalnego

5 Próba (n=545) - Charakterystyka socjo- demograficzna Duża część osób doświadczających przemocy to osoby pozostające w związkach formalnych (prawie 50%) lub nieformalnych (14%). Większość z nich charakteryzuje się wykształceniem zawodowym (34%) lub średnim (31%), procent aktywnych zawodowo osób doświadczających przemocy jest mniejszy (43%) niż procent osób nieaktywnych zawodowo (57%). Średni wiek to 39,8 lat (SD = 12,37). Przeciętna liczba dzieci to prawie dwójka (M = 1,78, SD = 0,66).

6 Opis doświadczeń przemocy Przeciętna długość trwania przemocy wynosiła w badanej próbie 54 miesiące (M = 54 mies., SD = 74 mies.), co stanowi prawie 4,5 roku. Najczęściej była to przemoc psychiczna, ale ponad 98% osób badanych to takie, które doświadczyły więcej niż jednego rodzaju przemocy. Sprawca przemocy to najczęściej mąż lub partner, przeciętnie ma 43 lata, najczęściej ma wykształcenie zawodowe (46%) i nadużywa alkoholu.

7 Procent osób korzystających z poszczególnych placówek

8 Ocena jakości pomocy udzielonej przez poszczególne instytucje

9 Czynności podjęte przez funkcjonariuszy Policji

10 Instytucja uruchamiająca procedurę Niebieskie Karty

11 Procent osób korzystających z różnych form pomocy

12 Ocena skuteczności poszczególnych form pomocy

13 Najbardziej oczekiwane formy pomocy Bezpieczeństwo !!!

14 Trudności w działaniu lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

15 Zalety lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

16 Podsumowanie Ogólna akcja informacyjna przynosi efekty, ale konieczne są działania dotyczące informacji prawnej, jak również zmiany prawa w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa osobom doświadczającym przemocy Konieczna jest aktywizacja: lekarzy, nauczycieli oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (oni realizują procedurę zobowiązywania do leczenia odwykowego i przy tej okazji spotykają się z rodzinami osób uzależnionych i powinni w ramach standardowych pytań sprawdzić, czy nie dochodzi do przemocy)by byli wrażliwi na przypadki przemocy i reagowali Przydatne są warsztaty dla policjantów z zakresu pierwszego kontaktu, bo to ta służba najczęściej jest „na pierwszej linii”

17 Pytania? katarzyna.lukowska@parpa.pl


Pobierz ppt "EWALUACJA LOKALNEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE - DOŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW POMAGANIA I NASILENIA STRESU POURAZOWEGO (PTSD) Z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google