Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OGÓLNE ZASADY OPRACOWYWANIASTRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W GMINACH MIEJSKICH OGÓLNE ZASADY OPRACOWYWANIA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W GMINACH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OGÓLNE ZASADY OPRACOWYWANIASTRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W GMINACH MIEJSKICH OGÓLNE ZASADY OPRACOWYWANIA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W GMINACH."— Zapis prezentacji:

1

2 OGÓLNE ZASADY OPRACOWYWANIASTRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W GMINACH MIEJSKICH OGÓLNE ZASADY OPRACOWYWANIA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W GMINACH MIEJSKICH

3 Ekorozwój - definicja Ekorozwój to taki typ rozwoju społeczno- gospodarczego, w którym w celu zrównoważenia szans dostępu do środowiska poszczególnych społeczeństw lub ich obywateli następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych gwarantujący zachowanie równowagi przyrodniczej oraz trwałość podstawowych procesów przyrodniczych. Ogólne zasady opracowywania Strategii Zrównoważonego Rozwoju w gminach miejskich dr inż.Wolniak Radosław, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

4 Ekorozwój miasta Ekorozwój miasta – to praktyczne przełożenie idei zrównoważonego rozwoju na zasady w myśl których powinno funkcjonować miasto. Ogólne zasady opracowywania Strategii Zrównoważonego Rozwoju w gminach miejskich dr inż.Wolniak Radosław, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

5 Miejska Agenda 21 Agenda 21 – dokument z konferencji w Rio de Janeiro (1992) zawierający zbiór zadań odnośnie działań jakie trzeba podjąć na rzecz ekorozwoju Ogólne zasady opracowywania Strategii Zrównoważonego Rozwoju w gminach miejskich dr inż.Wolniak Radosław, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

6 Miejska Agenda 21 Miejska Agenda 21 = miejski program ekorozwoju Ogólne zasady opracowywania Strategii Zrównoważonego Rozwoju w gminach miejskich dr inż.Wolniak Radosław, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

7 Cechy miasta wpływające na tworzenie strategii ekorozwoju Mnogość instytucji i organizacji pozarządowych Dość duże zróżnicowanie społeczne mieszkańców Duża liczba lokalnych grup interesu Częsty brak autentycznych liderów Ogólne zasady opracowywania Strategii Zrównoważonego Rozwoju w gminach miejskich dr inż.Wolniak Radosław, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

8 Cechy miasta wpływające na tworzenie strategii ekorozwoju Funkcjonowanie dużej liczby instytucji Duży poziom urbanizacji terenów miejskich Przecenianie samowystarczalności miasta i lekceważenie związków zewnętrznych Ogólne zasady opracowywania Strategii Zrównoważonego Rozwoju w gminach miejskich dr inż.Wolniak Radosław, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

9 Zasady ekorozwoju miasta Zasada myślenia ekosystemowego Zasada integracji polityk Zasada zintegrowanego systemu zarządzania miastem Zasada współpracy i partnerstwa Ogólne zasady opracowywania Strategii Zrównoważonego Rozwoju w gminach miejskich dr inż.Wolniak Radosław, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

10 Zaangażowanie władz Realizacja programu ekorozwoju nie jest możliwa bez wyraźnej woli politycznej władz miasta. Wola ta powinna być wyrażona uchwałą Rady Miasta o przystąpieniu do tworzenia takiego programu. Ogólne zasady opracowywania Strategii Zrównoważonego Rozwoju w gminach miejskich dr inż.Wolniak Radosław, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

11 Problemy z zaangażowaniem społeczności lokalnej Brak przekonania do miejskiej Agendy 21 Poczucie niecelowości włączania się w cały proces Niedostrzeganie własnych korzyści Brak wiary w dobre intencje osób realizujących program Ogólne zasady opracowywania Strategii Zrównoważonego Rozwoju w gminach miejskich dr inż.Wolniak Radosław, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

12 Struktura miejskiej strategii ekorozwoju WIZJA MIASTA, CEL NADRZĘDNY DIAGNOZA – RAPORT O STANIE MIASTA CELE BEZPOŚREDNIE CELE SZCZEGÓŁOWE - ZADANIA MONITORING Ogólne zasady opracowywania Strategii Zrównoważonego Rozwoju w gminach miejskich dr inż.Wolniak Radosław, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

13 Program ekorozwoju miasta tworzą Polityka ekologiczna miasta Strategia rozwoju miasta Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (integrującego aspekty ekologiczne, społeczne i gospodarcze z ładem przestrzennym) Ogólne zasady opracowywania Strategii Zrównoważonego Rozwoju w gminach miejskich dr inż.Wolniak Radosław, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

14 Strategia ekorozwoju Gdzie jesteśmy? Do czego zmierzamy? (Wizja ekorozwoju) Jakie są nasze cele i priorytety? W jaki sposób chcemy osiągnąć wytyczone cele? Ogólne zasady opracowywania Strategii Zrównoważonego Rozwoju w gminach miejskich dr inż.Wolniak Radosław, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

15 Wizja ekorozwoju miasta Wizja ekorozwoju miasta to pożądany obraz przyszłości miasta funkcjonującego według reguł gwarantujących zrównoważony rozwój. Wizja powinna łączyć elementy ekologiczne, gospodarcze, społeczne, przestrzenne i instytucjonalne rozwoju miasta. Ogólne zasady opracowywania Strategii Zrównoważonego Rozwoju w gminach miejskich dr inż.Wolniak Radosław, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

16 Elementy wpływające na sformułowanie wizji Wielkość i pozycja w regionie miasta Potencjał demograficzny Stan środowiska naturalnego Zasoby przyrodnicze Główne funkcje rozwojowe i kondycja miasta Gospodarka przestrzenna Ogólne zasady opracowywania Strategii Zrównoważonego Rozwoju w gminach miejskich dr inż.Wolniak Radosław, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

17 Elementy wpływające na sformułowanie wizji Gospodarka energetyczna Gospodarka wodna Gospodarka odpadami System komunikacji i transportu miejskiego Stan zdrowia mieszkańców System zarządzania miastem Ogólne zasady opracowywania Strategii Zrównoważonego Rozwoju w gminach miejskich dr inż.Wolniak Radosław, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

18 Problemy do rozważenia przy tworzeniu wizji ekorozwoju miasta Ogólne zasady opracowywania Strategii Zrównoważonego Rozwoju w gminach miejskich dr inż.Wolniak Radosław, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

19 Wizja ekorozwoju - problemy Należy być uczulonym na przewidywanie nie tylko korzystnych ale i niekorzystnych zmian Należy unikać myślenia sektorowego Wizja powinna być w miarę realna Nie można abstrahować od uwarunkowań zewnętrznych Ogólne zasady opracowywania Strategii Zrównoważonego Rozwoju w gminach miejskich dr inż.Wolniak Radosław, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

20 Diagnoza – Analiza SWOT Silne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia Ogólne zasady opracowywania Strategii Zrównoważonego Rozwoju w gminach miejskich dr inż.Wolniak Radosław, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

21 Cel strategiczny Przykład Zrównoważony rozwój miasta wykorzystujący w pełni walory przyrodnicze, szczególnie walory położenia i dotychczas wypracowane zasoby Ogólne zasady opracowywania Strategii Zrównoważonego Rozwoju w gminach miejskich dr inż.Wolniak Radosław, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

22 Cele taktyczne – Zasada SMART S pecyficzny M ierzalny A kceptowalny R ealistyczny T erminowy Ogólne zasady opracowywania Strategii Zrównoważonego Rozwoju w gminach miejskich dr inż.Wolniak Radosław, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

23 Tworzenie strategii ekorozwoju - podejścia Wykorzystanie własnego personelu technicznego Wynajęcie ekspertów Wykorzystanie prac konsultantów i ochotników Ogólne zasady opracowywania Strategii Zrównoważonego Rozwoju w gminach miejskich dr inż.Wolniak Radosław, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

24 Problem cykliczności Tworzenie miejskiej Agendy 21 nie jest końcem ale początkiem programu ekorozwoju Ogólne zasady opracowywania Strategii Zrównoważonego Rozwoju w gminach miejskich dr inż.Wolniak Radosław, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

25 Monitoring Do monitoringu realizacji programu ekorozwoju należy zastosować specjalnie opracowaną listę wskaźników oceniających postępy miasta. Ogólne zasady opracowywania Strategii Zrównoważonego Rozwoju w gminach miejskich dr inż.Wolniak Radosław, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

26 Przykładowe wskaźniki Zużycie wody na mieszkańca Ilość odpadów przekazywanych do recyklingu Stosunek powierzchni terenów zielonych do powierzchni terenów zabudowanych Ilość bezdomnych Ogólne zasady opracowywania Strategii Zrównoważonego Rozwoju w gminach miejskich dr inż.Wolniak Radosław, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

27 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "OGÓLNE ZASADY OPRACOWYWANIASTRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W GMINACH MIEJSKICH OGÓLNE ZASADY OPRACOWYWANIA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W GMINACH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google