Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowej ŚCIEŻKI reintegracji społecznej i zawodowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowej ŚCIEŻKI reintegracji społecznej i zawodowej"— Zapis prezentacji:

1 Powiatowej ŚCIEŻKI reintegracji społecznej i zawodowej
DROGA ORIONA model innowacyjnej Powiatowej ŚCIEŻKI reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Rada Programowa Partnerstwa na rzecz Ekonomii Społecznej Zielona Góra, r. Projekt nr WND-POKL /11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 ŁUŻYCKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Jana Benedykta Solfy w Żarach
TEMAT INNOWACYJNY Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym NAZWA PROJEKTODAWCY ŁUŻYCKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Jana Benedykta Solfy w Żarach Projekt nr WND-POKL /11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 PARTNERZY Instytucje rynku pracy:
MM Global Consulting sp. z o.o. – kierownictwo merytoryczne, Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu, Stowarzyszenie PEGAZ z Jeleniej Góry. Instytucje pomocy społecznej (doszły w końcówce I fazy): Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu. Projekt nr WND-POKL /11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 PARTNERSTWO Nasze partnerstwo zostało utworzone na etapie pisania wniosku o dofinansowanie w I kwartale 2011 roku. W dniu r. podpisując umowę partnerską ustanowiono partnerstwo na rzecz realizacji projektu „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”. Dotychczasowa umowa była 9-krotnie aneksowana. Projekt nr WND-POKL /11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 GRUPY DOCELOWE - ODBIORCY
Grupa I – Osoby niepełnosprawne z powiatu żagańskiego; grupa ok. 100 osób na etapie testowania oraz ok. 50 osób w fazie upowszechniania i mainstreamingu. Grupa II – Pracownicy przedsiębiorstw i pracodawcy– ok. 45 przedstawicieli w fazie testowania oraz ok. 30 – w fazie upowszechniania i mainstreamingu; docelowo- wszystkie zainteresowane przedsiębiorstwa z województwa lubuskiego. Projekt nr WND-POKL /11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 GRUPY DOCELOWE - UŻYTKOWNICY
Grupa III – Przedstawiciele grupy użytkowników pup, ops, pcpr, wtz – podmioty ustawowo zobowiązane do wspierania i aktywizowania osób niepełnosprawnych; działające w ramach swoich kompetencji bardzo indywidualnie, tj. bez konsultacji z innymi podmiotami w celu kompleksowego wsparcia osoby niepełnosprawnej; grupa 45 osób z powiatu żagańskiego w fazie testowania oraz ok. 180 osób w fazie upowszechniania z 4 powiatów województwa lubuskiego (żarskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego i gorzowskiego); docelowo wszystkie zainteresowane pup, pcpr, ops, wtz województwa lubuskiego. Grupa IV – organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych – 12 osób w fazie testowania, ok. 20 upowszechniania i mainstreamingu. Projekt nr WND-POKL /11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 CELE SZCZEGÓŁOWE Wzmocnienie współpracy powiatowego urzędu pracy, ośrodków pomocy społecznej , powiatowego centrum pomocy rodzinie i organizacji pozarządowych (NGO) działających dla osób niepełnosprawnych; Wzbogacenie warsztatu pracy powiatowego urzędu pracy, ośrodków pomocy społecznej , powiatowego centrum pomocy rodzinie i organizacji pozarządowych poprzez wprowadzenie efektywnych narzędzi; Wzmocnienie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) m.in. poprzez udział w Międzysektorowych Grupach Wsparcia, spotkaniach, organizację wydarzenia Biznes Przyjazny Osobom Niepełnosprawnym; Umożliwienie 150 osobom niepełnosprawnym skorzystania z efektywniejszego systemu reintegracji społecznej i zawodowej. Projekt nr WND-POKL /11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 INNOWACYJNOŚĆ Innowacyjność produktu ma wymiar nakierowany na proces, w którym przenikają się wzajemnie 3 wymiary: problemu, formy wsparcia oraz uczestnika projektu Została stworzona nowa forma wsparcia dotychczas niestosowana tj. Droga Oriona - innowacyjna powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych wraz z nowymi oraz udoskonalonymi narzędziami. Projekt nr WND-POKL /11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 INNOWACYJNOŚĆ POLEGA NA:
Powiązaniu działań ops, pcpr, pup w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych w jeden system - program komputerowy ORION ze wspólną bazą danych. Zapewni to efektywniejszą ich pracę eliminując dublowanie czynności i wsparcia. 2. Wprowadzeniu usług „coacha”. Jednostka (ops, pcpr, pup), do której zgłosi się osoba niepełnosprawna wyznacza dla niej „coacha” – przeszkolonego pracownika. W rozumieniu projektowym będzie to osoba, która prowadzi osobę niepełnosprawną po indywidualnej ścieżce reintegracji, jednocześnie motywując. Projekt nr WND-POKL /11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 INNOWACYJNOŚĆ POLEGA NA:
3. Wprowadzeniu narzędzia zmodyfikowanego Portfolio, którego wzór zaczerpnięto z innowacyjnego projektu holenderskiego, lecz dopasowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. 4. Utworzeniu hybrydowego łańcucha wartości, tj. współpracy: przedsiębiorców /ops/pcpr/pup i osób niepełnosprawnych, w tym zrzeszonych w ngo Projekt nr WND-POKL /11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 TARGI LOKALNYCH TOWARÓW I USŁUG
Projekt nr WND-POKL /11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 WIZYTY STUDYJNE Projekt nr WND-POKL /11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 DEBATA – SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
Projekt nr WND-POKL /11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 INNOWACYJNOŚĆ POLEGA NA:
5. Wykorzystaniu Międzysektorowych Grup Wsparcia, dopasowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 6. Utworzeniu programu reintegracji zawodowej dotyczącego kształcenia zawodowego z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych, złożonego z programu szkoleń zawodowych oraz programu szkoleń z zakresu zakładania spółdzielni socjalnej i działalności gospodarczej. Projekt nr WND-POKL /11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 SZKOLENIA ZAWODOWE Projekt nr WND-POKL /11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 ZALETY INNOWACJI: uniwersalność – produkt może być wykorzystany w dowolnym powiecie przez każdą z instytucji (ops, pcpr, pup); niskie koszty – należy jedynie dosprzętowić instytucje, które planują wykorzystać innowację, ponieść wydatki związane z kosztami podróży do Żagania => wariant podstawowy ok. 200zł nie wymaga zmian w przepisach. Projekt nr WND-POKL /11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 TAK BYŁO Projekt nr WND-POKL /11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 TAK JEST Projekt nr WND-POKL /11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 EMPOWERMENT – pan Marek (pierwszy z lewej) obserwuje przebieg seminarium dla odbiorców (przedsiębiorców) Projekt nr WND-POKL /11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 EMPOWERMENT – pani Lucyna (pierwsza z prawej) i pani Ewa (pierwsza z lewej) obserwują przebieg warsztatu dla użytkowników (pup, ops, pcpr) Projekt nr WND-POKL /11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 EMPOWERMENT – spotkanie Zespołu Merytorycznego, Kierownika Projektu oraz Kierownika Zespołu Ewaluacyjnego z obserwatorami Projekt nr WND-POKL /11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 PROGRAM ORION - INNOWACJA
Innowacyjny program komputerowy ORION jest aktywną platformą współdziałania tzn. włączającą instytucje do zintegrowanego działania pod kierownictwem Coacha tej instytucji, do której zgłosi się klient. Projekt nr WND-POKL /11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 DROGA ORIONA- INNOWACJA
Droga Oriona - indywidualna ścieżka reintegracji osoby niepełnosprawnej jest planowana zgodnie z potrzebami i możliwościami tej osoby, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z jej niepełnosprawności oraz posiadanych przez nią umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Projekt nr WND-POKL /11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 IPD SCHEMAT ŚCIEŻKI DROGA ORIONA COACH ** * PORTFOLIO PROGRAM ORION
(OPS, PCPR, PUP) DORADCA KLIENTA (PUP) Ustalenie profilu pomocy * PORTFOLIO PUP rodzaj wsparcia I II III DORADCA ZAWODOWY (PUP) Różne formy wsparcia w zależności od profilu pomocy PROGRAM ORION Psycholog (PCPR) Uczestnictwo w działaniach hybrydowego łańcucha wartości (MGW/Targi lokalnych produktów i usług, wizyty studyjne u pracodawców) (OPS, PCPR, PUP) IPD Doradca ds. osób niepełnosprawnych (PCPR) Kierowanie: - szkolenia, - staże, - zatrudnienie. Pracownik socjalny (OPS, PCPR) * Szczegółowy opis ścieżki znajduje się w Podręczniku Coacha ** ON – osoba niepełnosprawna

25 OPINIA COACHA „Praca Coacha jest pracą wymagającą poświęcenia podopiecznemu. Zadanie to jest bardzo trudne z uwagi na jednoczesny monitoring osoby niepełnosprawnej oraz wykonywanie zadań własnych instytucji. Coach powinien być jednocześnie przewodnikiem, kolegą i kontrolerem działań. Z jednej strony musi być empatyczny, ale i wymagający, stanowczy i wyrozumiały. Przede wszystkim wspomaga realne postrzeganie siebie przez klienta i realne stawianie celów do realizacji. Ma wspomagać, a nie wyręczać. Jest to dla mnie nowe doświadczenie i nowe wyzwanie - często wymagające "przewrócenia do góry nogami" świata osoby niepełnosprawnej, aby mogła odkryć tkwiący w niej diament. Czasami sama musiałam zmienić swoje poglądy, wczuć się w sytuację osoby niepełnosprawnej aby zrozumieć jej tok myślenia. Projekt nr WND-POKL /11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 OPINIA COACHA Najtrudniejszym zadaniem było wyciągnięcie osoby z "jej wyizolowanego świata", uświadomienie drzemiących w niej zasobów i zmotywowanie do działania. Nie zawsze było to możliwe z uwagi na wielowymiarowe czynniki oddziaływujące na osobę. W większości przypadków "prowadzenie przez Coacha" odniosło sukces. Osoby czuły się bardziej dowartościowane, docenione za podejmowane działania, a stały kontakt dawał im poczucie bezpieczeństwa. Miło było patrzeć jak osoby odkrywają swoje umiejętności, budują relacje z innymi uczestnikami. Cieszę się, że pomogłam części moich klientów na nowo spojrzeć na swoją sytuację i zrozumieć, że trzeba działać i brać życie w swoje ręce. Praca Coacha choć jest trudna, daje bardzo dużo satysfakcji.” Projekt nr WND-POKL /11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 UPOWSZECHNIANIE I MAINSTREAMING
FAZA TESTOWANIA – elementy dodatkowe Sukcesy fazy testowania są potwierdzone otrzymanymi deklaracjami z czterech lubuskich powiatów (żarskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, gorzowskiego) a także rekomendacjami otrzymanymi od: Konwentu Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Polskiego Stowarzyszenia Profesjologicznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szprotawie, Burmistrza Miasta Żagania, Starostwa Powiatowego w Żaganiu. Projekt nr WND-POKL /11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 KOLEJNE DZIAŁANIA W PROJEKCIE
NOWE ZADANIA: Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu w grupie użytkowników. Strona internetowa projektu na bieżąco poinformuje wszystkich zainteresowanych o efektach testowania produktu finalnego oraz możliwościach jego wdrażania. W trakcie trwania tego zadania będą miały miejsce; dwie konferencje regionalne, 4 panele dyskusyjne z udziałem decydentów oraz cykl 10 spotkań Road Show w 4 powiatach województwa lubuskiego. Na koniec fazy upowszechniania zostanie wydana również publikacja opracowana przez Zespół Merytoryczny. Projekt nr WND-POKL /11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 KOLEJNE DZIAŁANIA W PROJEKCIE
Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu w grupie użytkowników. Przeprowadzona zostanie debata: Społeczna odpowiedzialność biznesu (Żagań, r.) Odbędzie się konferencja prasowa. Opracowana będzie upowszechniająca informacja medialna. Projekt nr WND-POKL /11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 KOLEJNE DZIAŁANIA W PROJEKCIE
Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu w grupie użytkowników. Ponadto prowadzone będą działania bezkosztowe upowszechniające efekty projektu na konferencjach, seminariach, ogólnokrajowych stronach internetowych, warsztatach i szkoleniach w regionie oraz w innych województwach Polski, a także w Hiszpanii wobec zaprzyjaźnionej prowincji Huelva w Andaluzji . KAŻDY może zapoznać się z naszym produktem finalnym (Podręcznik Coacha) wraz z instrukcją jego wdrażania Projekt nr WND-POKL /11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Kierownik Projektu IZABELA KUMOR-PILARCZYK
Projekt nr WND-POKL /11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Powiatowej ŚCIEŻKI reintegracji społecznej i zawodowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google