Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DROGA ORI ON A MODEL INNOWACYJNEJ POWIATOWEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DROGA ORI ON A MODEL INNOWACYJNEJ POWIATOWEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11."— Zapis prezentacji:

1 DROGA ORI ON A MODEL INNOWACYJNEJ POWIATOWEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rada Programowa Partnerstwa na rzecz Ekonomii Społecznej Zielona Góra, 14.10.2014r.

2 TEMAT INNOWACYJNY Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym NAZWA PROJEKTODAWCY ŁUŻYCKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Jana Benedykta Solfy w Żarach Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 PARTNERZY Instytucje rynku pracy: MM Global Consulting sp. z o.o. – kierownictwo merytoryczne, Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu, Stowarzyszenie PEGAZ z Jeleniej Góry. Instytucje pomocy społecznej (doszły w końcówce I fazy): Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu. Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 PARTNERSTWO Nasze partnerstwo zostało utworzone na etapie pisania wniosku o dofinansowanie w I kwartale 2011 roku. W dniu 12.11.2012r. podpisując umowę partnerską ustanowiono partnerstwo na rzecz realizacji projektu „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”. Dotychczasowa umowa była 9-krotnie aneksowana. Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 GRUPY DOCELOWE - ODBIORCY Grupa I – Osoby niepełnosprawne z powiatu żagańskiego; grupa ok. 100 osób na etapie testowania oraz ok. 50 osób w fazie upowszechniania i mainstreamingu. Grupa II – Pracownicy przedsiębiorstw i pracodawcy– ok. 45 przedstawicieli w fazie testowania oraz ok. 30 – w fazie upowszechniania i mainstreamingu; docelowo- wszystkie zainteresowane przedsiębiorstwa z województwa lubuskiego. Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 GRUPY DOCELOWE - UŻYTKOWNICY Grupa III – Przedstawiciele grupy użytkowników pup, ops, pcpr, wtz – podmioty ustawowo zobowiązane do wspierania i aktywizowania osób niepełnosprawnych; działające w ramach swoich kompetencji bardzo indywidualnie, tj. bez konsultacji z innymi podmiotami w celu kompleksowego wsparcia osoby niepełnosprawnej; grupa 45 osób z powiatu żagańskiego w fazie testowania oraz ok. 180 osób w fazie upowszechniania z 4 powiatów województwa lubuskiego (żarskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego i gorzowskiego); docelowo wszystkie zainteresowane pup, pcpr, ops, wtz województwa lubuskiego. Grupa IV – organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych – 12 osób w fazie testowania, ok. 20 upowszechniania i mainstreamingu. Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 CELE SZCZEGÓŁOWE 1)Wzmocnienie współpracy powiatowego urzędu pracy, ośrodków pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie i organizacji pozarządowych (NGO) działających dla osób niepełnosprawnych; 2)Wzbogacenie warsztatu pracy powiatowego urzędu pracy, ośrodków pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie i organizacji pozarządowych poprzez wprowadzenie efektywnych narzędzi; 3)Wzmocnienie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) m.in. poprzez udział w Międzysektorowych Grupach Wsparcia, spotkaniach, organizację wydarzenia Biznes Przyjazny Osobom Niepełnosprawnym; 4)Umożliwienie 150 osobom niepełnosprawnym skorzystania z efektywniejszego systemu reintegracji społecznej i zawodowej. Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 INNOWACYJNOŚĆ Innowacyjność produktu ma wymiar nakierowany na proces, w którym przenikają się wzajemnie 3 wymiary: problemu, formy wsparcia oraz uczestnika projektu Została stworzona nowa forma wsparcia dotychczas niestosowana tj. Droga Oriona - innowacyjna powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych wraz z nowymi oraz udoskonalonymi narzędziami. Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 INNOWACYJNOŚĆ POLEGA NA: 1.Powiązaniu działań ops, pcpr, pup w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych w jeden system - program komputerowy ORION ze wspólną bazą danych. Zapewni to efektywniejszą ich pracę eliminując dublowanie czynności i wsparcia. 2. Wprowadzeniu usług „ coacha ”. Jednostka (ops, pcpr, pup), do której zgłosi się osoba niepełnosprawna wyznacza dla niej „ coacha ” – przeszkolonego pracownika. W rozumieniu projektowym będzie to osoba, która prowadzi osobę niepełnosprawną po indywidualnej ścieżce reintegracji, jednocześnie motywując. Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 INNOWACYJNOŚĆ POLEGA NA: 3. Wprowadzeniu narzędzia zmodyfikowanego Portfolio, którego wzór zaczerpnięto z innowacyjnego projektu holenderskiego, lecz dopasowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. 4. Utworzeniu hybrydowego łańcucha wartości, tj. współpracy: przedsiębiorców /ops/pcpr/pup i osób niepełnosprawnych, w tym zrzeszonych w ngo Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TARGI LOKALNYCH TOWARÓW I USŁUG

12 Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WIZYTY STUDYJNE

13 Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DEBATA – SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

14 INNOWACYJNOŚĆ POLEGA NA: 5. Wykorzystaniu Międzysektorowych Grup Wsparcia, dopasowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 6. Utworzeniu programu reintegracji zawodowej dotyczącego kształcenia zawodowego z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych, złożonego z programu szkoleń zawodowych oraz programu szkoleń z zakresu zakładania spółdzielni socjalnej i działalności gospodarczej. Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZKOLENIA ZAWODOWE

16 ZALETY INNOWACJI: uniwersalność – produkt może być wykorzystany w dowolnym powiecie przez każdą z instytucji (ops, pcpr, pup); niskie koszty – należy jedynie dosprzętowić instytucje, które planują wykorzystać innowację, ponieść wydatki związane z kosztami podróży do Żagania => wariant podstawowy ok. 200zł nie wymaga zmian w przepisach. Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 TAK BYŁO Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 TAK JEST Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 EMPOWERMENT EMPOWERMENT – pan Marek (pierwszy z lewej) obserwuje przebieg seminarium dla odbiorców (przedsiębiorców) Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 EMPOWERMENT EMPOWERMENT – pani Lucyna (pierwsza z prawej) i pani Ewa (pierwsza z lewej) obserwują przebieg warsztatu dla użytkowników (pup, ops, pcpr) Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 EMPOWERMENT EMPOWERMENT – spotkanie Zespołu Merytorycznego, Kierownika Projektu oraz Kierownika Zespołu Ewaluacyjnego z obserwatorami Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Innowacyjny program komputerowy ORION jest aktywną platformą współdziałania tzn. włączającą instytucje do zintegrowanego działania pod kierownictwem Coacha tej instytucji, do której zgłosi się klient. PROGRAM ORION - INNOWACJA Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Droga Oriona - indywidualna ścieżka reintegracji osoby niepełnosprawnej jest planowana zgodnie z potrzebami i możliwościami tej osoby, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z jej niepełnosprawności oraz posiadanych przez nią umiejętności i kwalifikacji zawodowych. DROGA ORIONA- INNOWACJA Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 COACH (OPS, PCPR, PUP) Uczestnictwo w działaniach hybrydowego łańcucha wartości (MGW/Targi lokalnych produktów i usług, wizyty studyjne u pracodawców) (OPS, PCPR, PUP) Doradca ds. osób niepełnosprawnych (PCPR) Ustalenie profilu pomocy IPD PUP rodzaj wsparcia I II III Różne formy wsparcia w zależności od profilu pomocy Pracownik socjalny (OPS, PCPR) ON Psycholog (PCPR) Kierowanie: - szkolenia, - staże, - zatrudnienie. DORADCA KLIENTA (PUP) DORADCA ZAWODOWY (PUP) * PROGRAM ORION ** SCHEMAT ŚCIEŻKI DROGA ORIONA * Szczegółowy opis ścieżki znajduje się w Podręczniku Coacha ** ON – osoba niepełnosprawna PORTFOLIO

25 OPINIA COACHA „Praca Coacha jest pracą wymagającą poświęcenia podopiecznemu. Zadanie to jest bardzo trudne z uwagi na jednoczesny monitoring osoby niepełnosprawnej oraz wykonywanie zadań własnych instytucji. Coach powinien być jednocześnie przewodnikiem, kolegą i kontrolerem działań. Z jednej strony musi być empatyczny, ale i wymagający, stanowczy i wyrozumiały. Przede wszystkim wspomaga realne postrzeganie siebie przez klienta i realne stawianie celów do realizacji. Ma wspomagać, a nie wyręczać. Jest to dla mnie nowe doświadczenie i nowe wyzwanie - często wymagające "przewrócenia do góry nogami" świata osoby niepełnosprawnej, aby mogła odkryć tkwiący w niej diament. Czasami sama musiałam zmienić swoje poglądy, wczuć się w sytuację osoby niepełnosprawnej aby zrozumieć jej tok myślenia. Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 OPINIA COACHA Najtrudniejszym zadaniem było wyciągnięcie osoby z "jej wyizolowanego świata", uświadomienie drzemiących w niej zasobów i zmotywowanie do działania. Nie zawsze było to możliwe z uwagi na wielowymiarowe czynniki oddziaływujące na osobę. W większości przypadków "prowadzenie przez Coacha" odniosło sukces. Osoby czuły się bardziej dowartościowane, docenione za podejmowane działania, a stały kontakt dawał im poczucie bezpieczeństwa. Miło było patrzeć jak osoby odkrywają swoje umiejętności, budują relacje z innymi uczestnikami. Cieszę się, że pomogłam części moich klientów na nowo spojrzeć na swoją sytuację i zrozumieć, że trzeba działać i brać życie w swoje ręce. Praca Coacha choć jest trudna, daje bardzo dużo satysfakcji.” Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 FAZA TESTOWANIA – elementy dodatkowe Sukcesy fazy testowania są potwierdzone otrzymanymi deklaracjami z czterech lubuskich powiatów (żarskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, gorzowskiego) a także rekomendacjami otrzymanymi od:  Konwentu Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie,  Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy,  Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej,  Polskiego Stowarzyszenia Profesjologicznego,  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze,  Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szprotawie,  Burmistrza Miasta Żagania,  Starostwa Powiatowego w Żaganiu. UPOWSZECHNIANIE I MAINSTREAMING Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 NOWE ZADANIA: Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu w grupie użytkowników. Strona internetowa projektu na bieżąco poinformuje wszystkich zainteresowanych o efektach testowania produktu finalnego oraz możliwościach jego wdrażania. W trakcie trwania tego zadania będą miały miejsce;  dwie konferencje regionalne,  4 panele dyskusyjne z udziałem decydentów  oraz cykl 10 spotkań Road Show w 4 powiatach województwa lubuskiego. Na koniec fazy upowszechniania zostanie wydana również publikacja opracowana przez Zespół Merytoryczny. Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KOLEJNE DZIAŁANIA W PROJEKCIE

29 Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu w grupie użytkowników.  Przeprowadzona zostanie debata: Społeczna odpowiedzialność biznesu (Żagań, 28.11.2014r.)  Odbędzie się konferencja prasowa.  Opracowana będzie upowszechniająca informacja medialna. Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KOLEJNE DZIAŁANIA W PROJEKCIE

30 Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu w grupie użytkowników. Ponadto prowadzone będą działania bezkosztowe upowszechniające efekty projektu na konferencjach, seminariach, ogólnokrajowych stronach internetowych, warsztatach i szkoleniach w regionie oraz w innych województwach Polski, a także w Hiszpanii wobec zaprzyjaźnionej prowincji Huelva w Andaluzji. KAŻDY może zapoznać się z naszym produktem finalnym (Podręcznik Coacha) wraz z instrukcją jego wdrażania Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KOLEJNE DZIAŁANIA W PROJEKCIE

31 Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Kierownik Projektu IZABELA KUMOR-PILARCZYK


Pobierz ppt "DROGA ORI ON A MODEL INNOWACYJNEJ POWIATOWEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11."

Podobne prezentacje


Reklamy Google