Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi"— Zapis prezentacji:

1 Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Programowanie zajęć edukacyjnych w oparciu o potencjał gospodarstwa rolnego II Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych, r. Edyta Klimowska-Bobula Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

2 Programowanie zajęć I Szacowanie zasobów Opracowanie programu
Zgłoszenie do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych II Organizacja zajęć w zagrodzie edukacyjnej

3 Opracowanie programu programy autorskie w latach poprzedzających powołanie OSZE

4 Programy autorskie 1981 r. Dereniówka 1990 r. G.A. Kamez
1996 r. Wichrowe Wzgórze 1999 r. Masurenhof, Stadnina koni Maciukiewicz

5 Przystąpienie do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych
Konieczność spełnienia wymogów edukacja w zakresie produkcji roślinnej realizacja 2. spośród 5. celów eduk. w zakr. dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej eduk. w zakr. świadomości ekologicznej i konsu- menckiej edukacja w zakresie przetw. płodów rolnych

6 Spełnienie warunków Realizacja programów edukacyjnych
Realizacja celów sieci OSZE Realizacja programów edukacyjnych Programy dodatkowe umieszczone na stronie OSZE

7 Program

8 Zasoby gospodarstw a programy zagród edukacyjnych

9 Zasoby gospodarstwa a programy i cele edukacyjne

10

11 Inna tematyka Leśnictwo Ogrodnictwo Obserwacja życia motyli
Zielarstwo i ziołolecznictwo Kurs dojenia krowy, łowienia ryb Rozpoznawanie skał i minerałów Warsztaty alchemiczne Tańce regionalne, warsztaty wokalne Plenery malarskie

12 Osoba prowadząca zajęcia w zagrodzie

13 Jaki powinien być program
Bazujący na autentycznych zasobach gospodarstwa Przejrzysty Adekwatny do tego, co faktycznie jest realizowane Stworzony przede wszystkim przez „osobę decyzyjną i zaangażowaną w prowadzenie zajęć w zagrodzie”

14 Jaki powinien być program
Zintegrowany (jak w klasach I-III szkoły podstawowej) Można łączyć treści związane z produkcją prowadzoną w gospodarstwie z treściami przyrodniczymi, matematycznymi, językowymi, kulturowymi, z zakresu historii, geografii, fizyki, chemii, plastyki, muzyki itd..

15 Jaki powinien być program
Jeśli naszą grupę docelową stanowią dzieci i młodzież szkolna wpisujący się w podstawy programowe wychowania przedszkolnego czy kształcenia ogólnego na różnych etapach edukacji

16 Najczęstsze błędy w programach zagród edukacyjnych
Brak zasobów potrzebnych do realizacji programu - „krowa sąsiada” Skromne zasoby – mnogość programów /brak „specjalizacji”/

17 Błędy Bogate zasoby – 1 program wykorzystujący wszystko, co jest w zagrodzie Zbyt wiele treści w krótkim czasie Brak czasu na zabawę/rekreację

18 Przykład programu Czas trwania zajęć: 2 - 3,5 godz. Zakres tematyczny:
droga ziarenka przetwórstwo mleka pozyskiwanie miodu ginące tradycyjne zawody Temat: Życie wiejskie w pigułce Przebieg zajęć: Teoretyczne: 1. Rys historyczny życia na dawnej wsi. 2.Zapoznanie z podstawowym zbożami i ich zastosowaniem. 3. Droga ziarenka- prezentacja maszyn. 4. Omówienie przetwórstwa mleka - prezentacja urządzeń. 5. Ciekawostki z życia pszczół. Praktyczne: 1.Mółcenie cepami, mielenie na żarnach, osiewanie mąki. 2. Wirowanie mleka, ubijanie masła, robienie białego sera. 3. Formowanie i wypiek podpłomyków, formowanie chleba. 4. Degustacja produktów: kawa zbożowa, masło, miód, ser biały, podpłomyka oraz chleba żytniego na zakwasie.

19 błędy Zbyt skromny opis w pkt. 7 Harmonogram/prze-bieg zajęć
Niewłaściwie rozumiany zakres Przywitanie gości Przeprowadzenie zajęć Ognisko pożegnalne

20 Błędy Błędy w określaniu zakresu i opisie – c.d.
Temat: „Regionalne wyroby wędliniarskie” Zakres: „pokaz wytwarzania sera podpuszczkowego” Opis: dotyczy wyrobów wędliniarskich, ale pojawia się również ser podpuszczkowy

21 Błędy Brak informacji o sezonowości danego programu lub jego części (wykopki) Przewaga metod podających (wykład, pogadanka, objaśnianie) nad aktywizującymi

22 Piramida Edgara Dale’a

23 Metody aktywizujące Stosowanie metod aktywizujących sprzyja pogłębieniu zdobytej wiedzy, jej operatywności i trwałości. Dzieci są zmuszone do myślenia podczas wykonywania podjętych działań. Zaangażowanie różnych sfer: emocjonalnej - jako motywacja i przeżywanie, intelektualnej - jako myślenie, sensomotorycznej – jako przestrzeganie i działanie, werbalnej – jako wypowiadanie swoich myśli.

24 Błędy Zły dobór metod nauczania w odniesieniu do wieku grupy, treści, celów edukacyjnych (przebieranie się za zwierzątko, robimy cudaczka z ziemniaczka itp.) Niewłaściwie sprofilowana grupa docelowa – „wszyscy” Zbyt liczne grupy (nawet do 70 osób) Grupy dzielone na dziewczynki i chłopców

25 Jak Cię widzą…

26 II organizacja zajęć w zagrodzie
Etapy: 1. Planowanie zajęć 2. Realizacja zajęć 3. Ewaluacja

27 1. Planowanie zajęć Merytoryka – co?
(zagadnienia, treści, kolejność, cel zajęć) Metodyka – jak? (formy-praca w grupach/liczebność, praca indywidualna; środki dydaktyczne, zakres czynności gospodarza, nauczyciela i ucznia; formy kontroli/ocen; zakres „zadania domowego”; metody pracy – aktywizujące) Organizacja - „gdzie, jak długo, ile narzędzi…”

28 2. Realizacja zajęć Realizacja programu Narzędzia pomocnicze:
konspekt, scenariusz, karty pracy ucznia.

29 3. Ewaluacja Samoocena Ocena dzieci i nauczycieli/opiekunów

30 Dziękuję za uwagę Edyta Klimowska-Bobula DROW CDR Oddział w Krakowie


Pobierz ppt "Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google