Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie zajęć edukacyjnych w oparciu o potencjał gospodarstwa rolnego Edyta Klimowska-Bobula Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie zajęć edukacyjnych w oparciu o potencjał gospodarstwa rolnego Edyta Klimowska-Bobula Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 Programowanie zajęć edukacyjnych w oparciu o potencjał gospodarstwa rolnego Edyta Klimowska-Bobula Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie e.klimowska@cdr.gov.pl „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi II Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych, 17-19.11.2014 r.

2 Programowanie zajęć I  Szacowanie zasobów  Opracowanie programu  Zgłoszenie do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych II  Organizacja zajęć w zagrodzie edukacyjnej

3 Opracowanie programu programy autorskie w latach poprzedzających powołanie OSZE

4 Programy autorskie  1981 r. Dereniówka  1990 r. G.A. Kamez  1996 r. Wichrowe Wzgórze  1999 r. Masurenhof, Stadnina koni Maciukiewicz

5 Przystąpienie do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych realizacja 2. spośród 5. celów Konieczność spełnienia wymogów edukacja w zakresie produkcji roślinnej edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej edukacja w zakresie przetw. płodów rolnych edukacja w zakresie przetw. płodów rolnych eduk. w zakr. świadomo ści ekologiczn ej i konsu- menckiej eduk. w zakr. świadomo ści ekologiczn ej i konsu- menckiej eduk. w zakr. dziedzictw a kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej

6 Spełnienie warunków Realizacja celów sieci OSZE Realizacja programów edukacyjnych Programy dodatkowe umieszczone na stronie OSZE

7 Program

8 Zasoby gospodarstw a programy zagród edukacyjnych

9 Zasoby gospodarstwa a programy i cele edukacyjne

10

11 Inna tematyka Leśnictwo Ogrodnictwo Obserwacja życia motyli Zielarstwo i ziołolecznictwo Kurs dojenia krowy, łowienia ryb Rozpoznawanie skał i minerałów Warsztaty alchemiczne Tańce regionalne, warsztaty wokalne Plenery malarskie

12 Osoba prowadząca zajęcia w zagrodzie

13 Jaki powinien być program Bazujący na autentycznych zasobach gospodarstwa Przejrzysty Adekwatny do tego, co faktycznie jest realizowane Stworzony przede wszystkim przez „osobę decyzyjną i zaangażowaną w prowadzenie zajęć w zagrodzie”

14 Jaki powinien być program Zintegrowany (jak w klasach I-III szkoły podstawowej) Można łączyć treści związane z produkcją prowadzoną w gospodarstwie z treściami przyrodniczymi, matematycznymi, językowymi, kulturowymi, z zakresu historii, geografii, fizyki, chemii, plastyki, muzyki itd..

15 Jaki powinien być program Jeśli naszą grupę docelową stanowią dzieci i młodzież szkolna wpisujący się w podstawy programowe wychowania przedszkolnego czy kształcenia ogólnego na różnych etapach edukacji

16 Najczęstsze błędy w programach zagród edukacyjnych Brak zasobów potrzebnych do realizacji programu - „krowa sąsiada” Skromne zasoby – mnogość programów /brak „specjalizacji”/

17 Błędy Bogate zasoby – 1 program wykorzystujący wszystko, co jest w zagrodzie Zbyt wiele treści w krótkim czasie Brak czasu na zabawę/rekreację

18 Przykład programu Czas trwania zajęć: 2 - 3,5 godz. Zakres tematyczny: droga ziarenka przetwórstwo mleka pozyskiwanie miodu ginące tradycyjne zawody Przebieg zajęć: Teoretyczne: 1. Rys historyczny życia na dawnej wsi. 2.Zapoznanie z podstawowym zbożami i ich zastosowaniem. 3. Droga ziarenka- prezentacja maszyn. 4. Omówienie przetwórstwa mleka - prezentacja urządzeń. 5. Ciekawostki z życia pszczół. Praktyczne: 1.Mółcenie cepami, mielenie na żarnach, osiewanie mąki. 2. Wirowanie mleka, ubijanie masła, robienie białego sera. 3. Formowanie i wypiek podpłomyków, formowanie chleba. 4. Degustacja produktów: kawa zbożowa, masło, miód, ser biały, podpłomyka oraz chleba żytniego na zakwasie. Temat: Życie wiejskie w pigułce

19 błędy Zbyt skromny opis w pkt. 7 Harmonogram/prze- bieg zajęć Niewłaściwie rozumiany zakres 1.Przywitanie gości 2.Przeprowadzenie zajęć 3.Ognisko pożegnalne

20 Błędy Błędy w określaniu zakresu i opisie – c.d. Temat: „Regionalne wyroby wędliniarskie” Zakres: „pokaz wytwarzania sera podpuszczkowego” Opis: dotyczy wyrobów wędliniarskich, ale pojawia się również ser podpuszczkowy

21 Błędy Brak informacji o sezonowości danego programu lub jego części (wykopki) Przewaga metod podających (wykład, pogadanka, objaśnianie) nad aktywizującymi

22 Piramida Edgara Dale’a

23 Metody aktywizujące Stosowanie metod aktywizujących sprzyja pogłębieniu zdobytej wiedzy, jej operatywności i trwałości. Dzieci są zmuszone do myślenia podczas wykonywania podjętych działań. Zaangażowanie różnych sfer: emocjonalnej - jako motywacja i przeżywanie, intelektualnej - jako myślenie, sensomotorycznej – jako przestrzeganie i działanie, werbalnej – jako wypowiadanie swoich myśli.

24 Błędy Zły dobór metod nauczania w odniesieniu do wieku grupy, treści, celów edukacyjnych (przebieranie się za zwierzątko, robimy cudaczka z ziemniaczka itp.) Niewłaściwie sprofilowana grupa docelowa – „wszyscy” Zbyt liczne grupy (nawet do 70 osób) Grupy dzielone na dziewczynki i chłopców

25 Jak Cię widzą…

26 II organizacja zajęć w zagrodzie Etapy: 1. Planowanie zajęć 2. Realizacja zajęć 3. Ewaluacja

27 1. Planowanie zajęć Merytoryka – co? (zagadnienia, treści, kolejność, cel zajęć) Metodyka – jak? (formy-praca w grupach/liczebność, praca indywidualna; środki dydaktyczne, zakres czynności gospodarza, nauczyciela i ucznia; formy kontroli/ocen; zakres „zadania domowego”; metody pracy – aktywizujące) Organizacja - „gdzie, jak długo, ile narzędzi…”

28 2. Realizacja zajęć Realizacja programu Narzędzia pomocnicze: konspekt, scenariusz, karty pracy ucznia.

29 3. Ewaluacja Samoocena Ocena dzieci i nauczycieli/opiekunów

30 Dziękuję za uwagę Edyta Klimowska-Bobula DROW CDR Oddział w Krakowie e.klimowska@cdr.gov.pl


Pobierz ppt "Programowanie zajęć edukacyjnych w oparciu o potencjał gospodarstwa rolnego Edyta Klimowska-Bobula Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google