Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYTYCZNE DO REALZACJI VIII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” Warszawa, 22 sierpnia 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYTYCZNE DO REALZACJI VIII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” Warszawa, 22 sierpnia 2012."— Zapis prezentacji:

1 WYTYCZNE DO REALZACJI VIII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” Warszawa, 22 sierpnia 2012

2 CELE PROGRAMU CEL GŁÓWNY Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie CELE SZCZEGÓŁOWE Pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka; Kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną; Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych.

3 Adresaci uczniowie gimnazjów (klas I- III) i szkół podstawowych (klas V-VI) oraz ich rodzice i opiekunowie Koordynatorzy programu Wojewódzcy i Powiatowi - z Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Szkolni - ze szkół biorących udział w realizacji programu Realizatorzy programu Uczniowie, dyrekcje szkół, nauczyciele, społeczność szkolna, pielęgniarki środowiska szkolnego, władze wojewódzkie i lokalne, społeczność lokalna

4 CZAS TRWANIA PROGRAMU 2006 - 2012 I edycja 2006 - 2007 II edycja 2007 - 2008 III edycja 2008 - 2009 IV edycja 2009 - 2010 V edycja 2010 - 2011 VI edycja 2011 - 2012 2012 - 2015 VII edycja 2012 - 2013 VIII edycja 2013 - 2014 IX edycja 2014 - 2015

5 Hasło VIII edycji programu „Trzymaj Formę! Bądź aktywny!” Informacje nt. aktywności fizycznej: Poradnik dla nauczycieli Ulotka Rodzino! Trzymaj Formę! Broszura dla ucznia Strona internetowa programu Biała księga nt. sportu Wytyczne UE nt. aktywności fizycznej Czynniki biologiczne, behawioralne i psychospołeczne kształtujące masę ciała (BMI) 13-latków, Instytut Matki i Dziecka 2010 r.

6 METODA PROJEKTU Projekty realizowane przez zainteresowane szkoły powinny służyć promocji aktywności fizycznej oraz prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się młodzieży; Projekty powinny być interdyscyplinarne, traktujące problemy zdrowego stylu życia całościowo;

7 Projekt edukacyjny - zespołowe, zaplanowane działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

8 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PROJEKTU EDUKACYJNEGO Cele ustalane wspólnie z uczniami; Nawiązanie do realnych znanych uczniom sytuacji; Łączenie treści edukacyjnych z różnych dziedzin; Łączenie możliwości gromadzenia wiedzy i kształcenia umiejętności; Dokładnie określone terminy realizacji; Dokładne określenie odpowiedzialności za realizację i podział zadań Instrukcja zawierająca: temat, cele, metody pracy, terminy, kryteria oceny; Samodzielna praca uczniów indywidualna lub w zespole; Znane kryteria i zasady monitorowania efektów; Rezultaty pracy prezentowane publicznie.

9 Przedmiotem projektów nie mogą być zagadnienia związane z handlem i promocją produktów żywnościowych; Żadne nazwy i znaki handlowe nie mogą być komunikowane i używane w ramach realizacji Programu; Projekty nie mogą być oparte na zakazach i dyskryminować żadnej z grup produktów żywnościowych

10 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ Dystrybucja materiałów: listopad 2013 r. Nadzór i monitorowanie przebiegu programu: listopad - maj 2013/14 r. Sporządzenie sprawozdania z realizacji programu: 27.06.2014 r.

11 MATERIAŁY EDUKACYJNE Materiały edukacyjne Poradnik dla nauczycieli (7 tysięcy szt.) Broszurka dla uczniów (160 tysięcy szt.) Ulotka dla rodziców (500 tysięcy szt.) Plakat z Talerzem Zdrowia (14 tysięcy szt.) Dostarczenie do PSSE – listopad 2013 r. 11

12 Honorowe patronaty (w trakcie potwierdzania): Ministra Zdrowia Ministra Edukacji Narodowej Ministra Sportu i Turystyki Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 12

13 DODATKOWE INICJATYWY Kampania promująca program „Trzymaj Formę!” Forma promocji: Citilighty Lokalizacja kampanii: Miasta wojewódzkie Termin: Październik/listopad 2013 r.

14 DODATKOWE INICJATYWY Monitoring programu „Trzymaj Formę!” pod kątem zachowań zdrowotnych młodzieży Ocena realizacji programu pod kątem skuteczności podejmowanych działań i ich efektów po 6 latach realizacji Raport na podstawie badań przeprowadzonych w 2012 r. przy użyciu kwestionariuszy przez ankieterów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w całej Polsce Badanie ankietowe dot. zwyczajów żywieniowych oraz wskaźników antropometrycznych

15 DODATKI DO ŻYWNOŚCI

16 Badanie nt. Oczekiwań konsumentów żywności w Unii Europejskiej wykonano na zlecenie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) raport - listopad 2010 r. Sondaż przeprowadzono: -drogą bezpośredniego wywiadu, -w ojczystym języku, -na reprezentacyjnej grupie 26 691 osób, -we wszystkich 27 krajach członkowskich Raport EFSA odzwierciedla opinie ponad 500 mln. ludzi w Europie DODATKI DO ŻYWNOŚCI

17 Świeża i smaczna żywność (jedzenie ma być przyjemnością) (58%) Spożywanie posiłków z rodziną i przyjaciółmi (54%) Poszukiwanie przystępnych cen, zaspokajanie głodu (44%) Bezpieczeństwo żywności (37%) Odżywianie (wartość odżywcza, kalorie) (23%) DODATKI DO ŻYWNOŚCI

18 Zagrożenie żywnościowe – największe obawy - pozostałości pestycydów (91(GR) – 67%(A)) - jakość i świeżość żywności (94(LTV) – 66%(IR)) - zatrucia pokarmowe bakteryjne (84(BG) – 77%(CZ)) - dodatki do żywności (barwniki, konserwanty) (79% (PL), 70%(R)) - pozostałości antybiotyków i hormonów (99%(GR), 63%(NL)) - GMO (67%(A)) DODATKI DO ŻYWNOŚCI

19

20

21 Substancje dodatkowe mogą być stosowane tylko wtedy kiedy ich użycie jest uzasadnione technologicznie i nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka

22 Zasady akceptacji stosowania w produkcji żywności brak zastrzeżeń zdrowotnych udowodnienie konieczności stosowania nie może maskować złej jakości środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd konieczność informowania konsumenta (znakowanie) określenie zakresu stosowania i maksymalnych dawek specyfikacje i wymagania czystościowe stosowanie do żywności dla niemowląt i dzieci maksymalnie ograniczone

23 Dopuszczanie dodatków do żywności do stosowania - na poziomie światowym (JECFA - FAO/WHO) - na poziomie europejskim (EFSA) procedura: 1. badania toksykologiczne (NOAEL) 2. ocena bezpieczeństwa dla człowieka (ADI) 3. analiza ryzyka 4. ustalanie zakresu stosowania (maksymalne dawki, warunki) 5. wprowadzenie do przepisów prawa żywnościowego (listy pozytywne, grupy środków spożywczych, wymagania czystościowe, dawkowanie, znakowanie, warunki stosowania, ograniczenia itp.)

24 Aktualne ustawodawstwo Unii Europejskiej dot. dodatków do żywności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności nr 1332/2008 w sprawie enzymów nr 1334/2008 w sprawie środków aromatycznych nr 1331/2008 ustanawiające procedury wydawania zezwoleń na stosowanie substancji dodatkowych

25 Komunikat Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 16 lipca 2013 r. Stosowanie substancji dodatkowych w Unii Europejskiej, w tym w Polsce, jest od wielu lat uregulowane przepisami. Celem tych aktów prawych jest zapewnienie bezpieczeństwa konsumentowi, który spożywa żywność zawierającą substancje dodatkowe. www.pzh.gov.pl

26 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "WYTYCZNE DO REALZACJI VIII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” Warszawa, 22 sierpnia 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google