Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowy rozkład jazdy i inwestycje taborowe KM. Ilość przewiezionych pasażerów w roku 2009: 51 mln Prognozowana ilość pasażerów w roku 2010: 53 mln Średnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowy rozkład jazdy i inwestycje taborowe KM. Ilość przewiezionych pasażerów w roku 2009: 51 mln Prognozowana ilość pasażerów w roku 2010: 53 mln Średnia."— Zapis prezentacji:

1 Nowy rozkład jazdy i inwestycje taborowe KM

2 Ilość przewiezionych pasażerów w roku 2009: 51 mln Prognozowana ilość pasażerów w roku 2010: 53 mln Średnia ilość pociągów na dobę w rozkładzie jazdy 2009/10 : 684 Średnia ilość pociągów na dobę w rozkładzie jazdy 2008/09 : 690 Ilość pociągów przyspieszonych w rozkładzie jazdy 2009/10 : 12 Ilość pociągów przyspieszonych w rozkładzie jazdy 2008/09 : 9 Pociągokilometry w rozkładzie jazdy 2009/10: 14 509 651 Pociągokilometry w rozkładzie jazdy 2008/09: 14 449 740

3 NOWY ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW KM Koleje Mazowieckie wprowadzają nowy, dostosowany do potrzeb pasażera rozkład jazdy pociągów, który zacznie obowiązywać od 13 grudnia 2009 r.

4 Rozkład jazdy pociągów KM jest uzależniony: –od pociągów wyższych kategorii m.in. pociągów kwalifikowanych i pospiesznych spółki Intercity czy pociągów Inter Regio spółki Przewozy Regionalne, którymi często podróżuje o wiele mniej pasażerów niż pociągami KM oraz

5 –od układu technicznego poszczególnych linii - ograniczenia w ruchu tj. przerwa nocna na linii działdowskiej od 23 do 4, ograniczona możliwość przejazdu przez linię średnicową podmiejską i dalekobieżną (jeden pociąg co 3,5-5 min.), jednotorowe odcinki: Otwock - Pilawa, Warka – Radom, czy stary system sterowania ruchem kolejowym jak na linii radomskiej ograniczający jej przepustowość do jednego pociągu na kilkanaście minut.

6 Pociągi przyspieszone: W nowym rozkładzie jazdy Koleje Mazowieckie uruchomią 12 pociągów przyspieszonych. - „Radomiak” - Warszawa Wsch. (16.18) – Radom (18.25); Radom (5.32) - Warszawa Wsch. (7.37); Radom (7:21) - Warszawa Wsch. (9:32) - „Wiedenka” – Warszawa Wsch. (15.43)- Skierniewice (16.45) Skierniewice (6.01) – Warszawa Wsch. (7.07) - „Bolimek” – Warszawa Wsch.(16.41) – Żyrardów (17.29); Żyrardów (5.45) – Warszawa Wsch. (6.37) - „Łukowianka” - Warszawa Zach. (16.34) – Łuków (18.29) Łuków (4.45) – Warszawa Zach. (6.51) Łuków (5.42) – Warszawa Zach. (8.08) - „Mazovia” – Warszawa Wsch. (17.38) – Płock (20.39) Płock (5.02) – Warszawa Wsch. (7.52)

7 Nowe pociągi weekendowe: - połączenie Warszawa - Ostrołęka - Warszawa, o godz. 9.00 z Warszawy i o godz.15.00 z Ostrołęki, - połączenie Warszawa - Góra Kalwaria - Pilawa, które zapewni dojazd na wycieczki piesze i rowerowe w atrakcyjne tereny Mazowsza (wyjazd z Warszawy o godz. 9.00, powrót na godz. 19.00),

8 Dodatkowe pociągi: - dodatkowy pociąg w szczycie popołudniowym z Warszawy do Mrozów, - dodatkowy pociąg w szczycie popołudniowym z Warszawy do Łochowa i porannym z Łochowa do Warszawy, - więcej pociągów z Warszawy do Wołomina. - dodatkowy pociąg poranny z Góry Kalwarii do Warszawy

9 Nowe postoje pociągu „Mazovia” m.in. w Łącku Zmiana oferty pociągów na linii Radom – Drzewica - nowy pociąg z Drzewicy na godz.7:52 i odjazd z Radomia o godz. 17:09 (do Przysuchy)

10 Pociągi RegioExpress (REx) Dodatkowe pociągi RegioExpress nie zostaną uruchomione w najbliższym czasie, ponieważ Koleje Mazowieckie nie posiadają wystarczającej ilości taboru do obsłużenia dodatkowych połączeń. Sytuacja jest jednak dokładnie monitorowana i w miarę możliwości pociągi REx zostaną wdrożone do kursowania w kolejnych korektach. Uruchomienie dodatkowych pociągów REx w chwili obecnej musiałoby się wiązać z likwidacją części połączeń kursujących obecnie i zatrzymujących się na wszystkich stacjach, co jest misją i priorytetem Spółki.

11 PLANOWANE INWESTYCJE KM Rozwój spółki Koleje Mazowieckie i ciągłe poszerzanie oferty wymaga kolejnych inwestycji taborowych, zarówno w zakresie zakupu nowych pociągów, jak i kompleksowej modernizacji eksploatowanego taboru.

12 Dostawa 20 szt. nowych, czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). 1 grudnia br. Samorząd Województwa Mazowieckiego, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Holding oraz Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. podpisali umowę dotyczącą dostawy nowego tabor. Pierwszych 15 pociągów typu ELF trafi na mazowieckie tory do maja 2011 r., pozostałe 5 – do końca 2011 r. Całkowita wartość projektu to ponad 460 mln zł.

13 Nowy tabor będzie wykorzystany do obsługi takich połączeń jak: - Warszawa – Żyrardów - (Skierniewice), - Warszawa – Sochaczew – (Łowicz), - Warszawa – Wołomin – Tłuszcz – Małkinia – (Szepietowo), - Warszawa – Siedlce – (Łuków), - Warszawa – Otwock – Pilawa – (Dęblin) - Warszawa – Radom – (Skarżysko Kamienna).

14 Dostawa 10 szt. używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania: - nr 1: dostawa 5 szt. używanych EZT serii EN57 lub równoważnych po naprawach głównych z modernizacją oraz wykonanie 3 napraw rewizyjnych w okresie 10 lat od dnia dostawy, w każdym dostarczonym EZT. - nr 2: dostawa 5 szt. używanych EZT serii EN71 lub równoważnych po wykonanych naprawach głównych z modernizacją oraz wykonanie 3 napraw rewizyjnych w okresie 10 lat od dnia dostawy, w każdym dostarczonym EZT. Najkorzystniejszą ofertę na ww. zadania złożyły Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. Realizacja zlecenia nastąpi w 2010 r. Koszt całkowity zamówienia wyniesie 110 mln zł płatnych w ratach w okresie 10 lat.

15 Naprawa i modernizacja taboru kolejowego Przedmiotem zamówienia jest naprawa taboru kolejowego w latach 2010-2011, tj. wykonanie 113 napraw okresowych EZT Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania: - nr 1 – wykonanie 23 napraw głównych z modernizacją EZT EN57 - nr 2 – wykonanie 89 napraw rewizyjnych EZT EN57 i 1 naprawy rewizyjnej EZT EN71 z modernizacją w 54 EZT typu EN57 Realizacja zamówienia nastąpi w latach 2010 – 2011 Szacowana łączna wartość zamówienia wyniesie 178 mln zł, w tym modernizacja taboru 112,2 mln zł.

16 Dostawa 11 nowych, dwukabinowych lokomotyw Nowe lokomotywy, zostaną przeznaczone do obsługi wagonów piętrowych, docelowo składów „push-pull”. Lokomotywy pozwolą na pełne wykorzystanie możliwości technicznych posiadanych wagonów piętrowych. Przetarg na dostawę nowych lokomotyw został ogłoszony 6 listopada 2009 r.– termin otwarcia ofert 16 XII 2009 r. Termin realizacji zlecenia rok 2011. Całkowita wartość projektu wyniesie 182 mln.

17 Zakup taboru kolejowego do obsługi portów lotniczych i przewozów aglomeracyjnych w korytarzu linii E-65 oraz aglomeracji warszawskiej Projekt dotyczy zakupu 16 czterowagonowych EZT, które zapewnią obsługę lotnisk w regionie, w tym Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin (PL Modlin) i przewozów aglomeracyjnych w korytarzu zmodernizowanej linii E-65 oraz aglomeracji warszawskiej. Dostawa taboru nastąpi w 2011 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 326,8 mln zł.

18 Łączny koszt inwestycji taborowych (zakupu nowego taboru i modernizacji) wyniesie prawie 680 mln zł Źródła finansowania: - środki finansowe z UE - 50 % - kredyt z EBI - ok. 50 mln Euro - podwyższenie kapitału zakładowego Spółki - 50 mln zł

19 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Nowy rozkład jazdy i inwestycje taborowe KM. Ilość przewiezionych pasażerów w roku 2009: 51 mln Prognozowana ilość pasażerów w roku 2010: 53 mln Średnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google