Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich"— Zapis prezentacji:

1

2 Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

3 UBEZPIECZENIE UPRAW z dopłatami - RYNEK

4 UBEZPIECZENIE UPRAW z dopłatami - RYNEK

5 UBEZPIECZENIE UPRAW z dopłatami - RYNEK

6 Uprawy z dopłatami Rynek 2009 - 2013

7 Ustawa z dnia 7 lipca 2005r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (projektowane zmiany)

8 Z budżetu państwa udzielane są dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia następujących upraw rolnych: zbóż (pszenica, żyto, pszenżyto, jęczmień, owies, mieszanki, proso, gryka) kukurydzy, rzepaku lub rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych, roślin strączkowych (łubin, groch, bobik, wyka, soczewica, soja, fasola, lędźwian).

9 Zakres ubezpieczenia upraw
huragan, przymrozki wiosenne. powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina, susza, ujemne skutki przezimowania

10 Tylko producent rolny* może otrzymać dopłaty do składki ubezpieczeniowej
producent rolny* - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne, będąca małym lub średnim przedsiębiorcą. prowadzący działalność rolniczą

11 Dopłaty z budżetu państwa są stosowane w wysokości 40% - 50%, gdy stawka taryfowa nie przekroczy 6% s.u. (uprawy), 0,5% s.u. (zwierzęta) Zmiana: do 65% dopłaty do składki, Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa nie przekroczy po 200 mln zł w latach 2015r. – 2020r.

12 Dopłaty, w wysokości 40% - 50%, z budżetu państwa są stosowane, jeżeli stawki taryfowe za ubezpieczenie: upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku jarego, rzepiku, ziemniaków lub buraków cukrowych - nie przekraczają 3,5 % sumy ubezpieczenia, upraw rzepaku ozimego, warzyw gruntowych, chmielu, tytoniu, drzew i krzewów owocowych, truskawek lub roślin strączkowych - nie przekraczają 5% sumy ubezpieczenia,

13 W przypadku gdy stawki taryfowe są wyższe ale nie przekroczą 6% s. u
W przypadku gdy stawki taryfowe są wyższe ale nie przekroczą 6% s.u. dopłaty przysługują w przedstawionej wcześniej wysokości. gdy stawka taryfowa przekroczy 6% s.u., dopłaty do składek nie przysługują z wyłączeniem umów ubezpieczenia warzyw gruntowych i drzew i krzewów owocowych;

14 Odpowiedzialność rozpoczyna się w przypadku ubezpieczenia upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez: powódź suszę, grad, przymrozki wiosenne po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia

15 porozumienie koasekuracyjne
sprawozdawczość 1 stycznia 2015r.

16 Zmiana terminów: składania oferty stycznia 2015r., zawarcia umowy z MRiRW lutego 2015r. Obecny program pomocy został notyfikowany w KE z terminem ważności do końca 2014r. 2014 – 2020 ???

17 Oferta TUW „TUW” na 2015 rok

18 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2015r. (D.U. z r. poz. 1655)

19 Maksymalne sumy ubezpieczenia upraw rolnych
I zwierząt gospodarskich w 2015r.: Zboża – zł/ha Kukurydza – zł/ha Rzepak i rzepik – zł/ha Chmiel – zł/ha Tytoń – zł/ha Warzywa gruntowe – zł/ha Drzewa i krzewy owocowe – zł/ha Truskawki – zł/ha Ziemniaki – zł/ha Buraki cukrowe – zł/ha Rośliny strączkowe – zł/ha

20 Maksymalne sumy ubezpieczenia upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich w 2015r.: jedna sztuka zwierzęcia: Bydło – zł Konie – 8.900zł Owce – 900zł Kozy – 800zł Świnie – 2100zł Kury, perlice, przepiórki - 53zł Kaczki – 65zł Gęsi – 250 zł Indyki – 159 zł Strusie – 810 zł

21 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2014 r
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2015 r. (DU z 2014r. z dnia r. poz. 1670) 2015r. – dopłata 50%

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google