Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych
Andrzej Majkowski informatyka +

2 ŚRODOWISKO PROGRAMOWANIA Witold Kranas

3 Nauka programowania w Akademii Khana

4 Malowanie symetryczne
noStroke(); //bez obwódki background(255, 255, 255); var r = 10; //promień kółek, które rysują //pętla rysowania var draw = function() { if (mouseIsPressed) //gdy lewy przycisk myszy { fill(0, 0, 255); //pod myszką - niebieski ellipse(mouseX, mouseY, r, r); fill(255, 255, 0); //odbity wzgl. osi pionowej - żółty ellipse(400-mouseX, mouseY, r, r); fill(255, 0, 0); //po przeciwnej - czerwony ellipse(400-mouseX, 400-mouseY, r, r); fill(0, 255, 0); //odbity wzgl. osi poziomej - zielony ellipse(mouseX, 400-mouseY, r, r);}

5 Symulacja spadku swobodnego
/*** spadek swobodny (g=10) ***/ var g = 10; //przyspieszenie (m/s^2) var y0 = 50; //wys. początkowa (m) var dt = 0.1; //krok czasowy (s) var r = 50; //promień piłki (px) var t = 0; fill(0, 0, 255); ellipse(200,y0,r,r); //pętla rysowania var draw = function () { t +=dt; var y = y0 + g*t*t/2; //ruch jedn. przysp. if (y > 400-r/2) {dt = -dt;} //do góry (odwr. czasu) background(255, 255, 255); // wymazywanie poprz. poz. ellipse(200,y,r,r); textSize(36); //wyświetlanie wysokości text("h=", 20,40); text(round(400-y), 60,40); };

6 Nauka programowania…

7 pl.wikipedia.org/wiki/Fraktal
Fraktale pl.wikipedia.org/wiki/Fraktal

8 Grafika Żółwia var Nazwa = function(lista parametrów) {kolejne polecenia;} //grafika żółwia var np = function(odl) { line(0, 0, 0, -odl); translate(0, -odl); }; var ws = function(odl) {np(-odl);}; var pw = function(kt) {rotate(kt*PI/180);}; var lw = function(kt) {pw(-kt);};

9 Drzewo binarne //rekurencyjne drzewo binarne var drzewo = function(n, d, alf) { if (n === 0) {return;} strokeWeight(n); np(d); lw(alf); drzewo(n - 1, d * skala, alf); pw(2*alf); lw(alf); ws(d); }; //realizacja resetMatrix(); background(200, 255, 200); translate(200, 355); drzewo(nPoz, dPocz, alfa);

10 Trójkąt Sierpińskiego
/** Trójkąt Sierpińskiego (jak w Logo) **/ var bok = 360; //największy bok trójkąta var n = 6; //stopień, liczba zagłębień stroke(200, 50, 50); //grafika żółwia var np = function(odl) { line(0, 0, 0, -odl); translate(0, -odl); }; var ws = function(odl) {np(-odl);}; var pw = function(kt) {rotate(kt*PI/180);}; var lw = function(kt) {pw(-kt);}; //rekurencyjny trójkąt Sierpińsiego var trojkatSierp = function(a, n) { if (n === 0) {return;} trojkatSierp(a/2,n-1); np(a); pw(120); };

11 Krzywa Kocha jeśli n=1, narysuj odcinek o długości a i zatrzymaj wykonywanie, narysuj krzywą Kocha stopnia n-1 o boku a/3, obróć się w lewo o 60 stopni, obróć się w prawo o 120 stopni, narysuj krzywą Kocha stopnia n-1 o boku a/3. //rekurencyjna krzywa Kocha var kKocha = function(a, n) { if (n < 2) {np(a); return;} kKocha(a/3,n-1); lw(60); kKocha(a/3,n-1); pw(120); kKocha(a/3,n-1); };

12 Płatek Kocha

13


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google