Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybierz specjalność w IMIO!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybierz specjalność w IMIO!"— Zapis prezentacji:

1 Wybierz specjalność w IMIO!
Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska Gliwice, ul. Konarskiego 18A tel    fax

2 Struktura Instytutu Dyrektor Instytutu prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Zastępca dyrektora Instytutu ds. Dydaktyki dr hab. inż. Antoni John prof. Pol.Śl. Zastępca dyrektora Instytutu ds. Nauki dr hab. inż. Wacław Kuś prof. Pol.Śl.

3 Struktura Instytutu Zakład Mechaniki Komputerowej i Informatyki Stosowanej Skład osobowy: Kierownik zakładu dr hab. inż. Piotr Fedeliński prof. Pol.Śl. dr hab. inż. Wacław Kuś prof. Pol.Śl. dr hab. inż. Witold Beluch dr hab. inż. Grzegorz Kokot dr inż. Grzegorz Dziatkiewicz dr inż. Jacek Ptaszny dr hab. inż. Adam Długosz dr hab. inż. Mirosław Szczepanik dr inż. Arkadiusz Poteralski mgr inż. Przemysław Makowski mgr inż. Anna Brodacka mgr inż. Waldemar Mucha mgr inż. Witold Ogierman

4 Struktura Instytutu Zakład Inżynierii Cieplnej i Biomedycznej
Skład osobowy: Kierownik zakładu dr hab. inż. Alicja Piasecka-Belkhayat prof. Pol.Śl. prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak dr hab. inż. Antoni John prof. Pol.Śl. dr hab. inż. Jerzy Mendakiewicz prof. Pol.Śl. dr inż. Jolanta Dziatkiewicz dr inż. Grażyna Kałuża dr inż. Mirosław Dziewoński dr inż. Marek Jasiński dr inż. Marek Paruch dr inż. Łukasz Turchan mgr inż. Anna Korczak

5 MODELOWANIE I SYMULACJA SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH ME3 na kierunku Mechatronika

6 ME3 – sylwetka absolwenta
Gruntowna wiedza z zakresu: - modelowania matematycznego - modelowania komputerowego - inżynierii biomedycznej i bioniki - metod sztucznej inteligencji - zagadnień odwrotnych - projektowania systemów mechatronicznych - dynamiki układów - programowania obiektowego - … Bionika i elementy inżynierii biomedycznej Modelowanie układów dynamicznych Techniki planowania eksperymentu Projektowanie mechatroniczne Zagadnienia odwrotne Mikromechatronika i MEMS Metody heurystyczne

7 ME3 – sylwetka absolwenta
Specjalność ma charakter interdyscyplinarny, łączący dziedziny z pogranicza technologii informatycznych, systemów mechatronicznych oraz nauk obliczeniowych Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie - firmach informatycznych, - jednostkach badawczo-rozwojowych, - firmach zajmujących się projektowaniem i wytwarzaniem systemów mechatronicznych - firmach konsultingowych.

8 MECHANIKA KOMPUTEROWA MB4 na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

9 MB4 – sylwetka absolwenta
Gruntowna wiedza z zakresu: - mechaniki i termomechaniki - teorii sprężystości i plastyczności - mechaniki pękania - metod analizy wrażliwości i optymalizacji - systemów CAE - języków programowania - współbieżnych systemów obliczeniowych - dynamiki układów - … Oprogramowanie inżynierskie Metody heurystyczne Teoria sprężystości z reologią Metoda elementów skończonych Programowanie obiektowe Systemy pomiarowe Numeryczne modelowanie pól sprzężonych

10 MB4 – sylwetka absolwenta
Specjalność ma charakter interdyscyplinarny, a jej absolwenci otrzymują głęboką wiedzę z zakresu metod informatycznych i komputerowych w analizie i projektowaniu maszyn i urządzeń. Absolwenci znajdują zatrudnienie m.in. w: - przemyśle maszynowym - samochodowym, - biurach projektowych, - jednostkach naukowo-badawczych

11 MODELOWANIE KOMPUTEROWE UKŁADÓW I PROCESÓW AB3 na kierunku Automatyka i Robotyka

12 AB3 – sylwetka absolwenta
Gruntowna wiedza z zakresu: - modelowania komputerowego - programowania obiektowego - współbieżnych systemów obliczeniowych - modelowania procesów i układów dynamicznych - systemów CAE - modelowania układów biologicznych - sieci neuronowych - ogólnej teorii systemów - … Metoda elementów brzegowych Obliczenia ewolucyjne Metoda elementów skończonych Modelowanie procesów cieplnych Systemy komputerowe obliczeń inżynierskich Optymalizacja procesów i układów dynamicznych Programowanie obiektowe

13 AB3 – sylwetka absolwenta
Specjalność ma charakter interdyscyplinarny, łączący dziedziny z pogranicza technologii informatycznych, automatyki i robotyki oraz modelowania układów i procesów. Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w: firmach informatycznych, jednostkach badawczo-rozwojowych, firmach zajmujących się zastosowaniem metod i narzędzi sztucznej inteligencji, firmach konsultingowych.

14 Systemy komputerowe obliczeń inżynierskich - CAE

15 Systemy komputerowe obliczeń inżynierskich - CAE

16 Systemy komputerowe obliczeń inżynierskich - CAE
Ansys Multiphysics Ansys Fatigue Module Ansys CFX Ansys LS-DYNA

17 Sale laboratoryjne - Laboratorium Komputerowego Modelowania Układów i Procesów 502 MT - Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji (21 MT) - Pracownia Badań Wytrzymałościowych Materiałów I (615 CNT) - Pracownia Badań Wytrzymałościowych Materiałów II (616 CNT) - Laboratorium Modelowania Tkanek (154 MT) - Pracownia Mechaniki Komputerowej (H CEK) - Pracownia Metod Optymalizacji (310 CNT) - Pracownia Metod Komputerowych (313 CNT)

18 Przykłady prac dyplomowych – ME3
Tytuł pracy: Projekt i budowa platformy Stewarta Wykonał: Jacek Witek rok ak. 2013/14 Prototyp miniaturowego symulatora lotu został zaprezentowany podczas wydarzenia akademickiego Noc Naukowców Praca została zaprezentowana na studenckiej konferencji naukowej Metody Komputerowe 2014. W ramach pracy zaprojektowano i utworzono układ mechatroniczny w postaci prototypu platformy Stewarta (minaturowego symulatora lotu). Opracowano koncepcję oraz wykonano układy elektroniczne (Phidgets Inc.) pozwalające na sterowanie platformą, oraz wykonano model rzeczywisty. Sterowanie platformy odbywa się poprzez wykonywanie się w czasie rzeczywistym programu sterującego napisanego w języku C++. Ponadto Przeprowadzono symulacje numeryczne dla zbudowanego układu (Ansys Workbench 14.5) oraz stworzono aplikacje HIL (ang. Hardware in the loop) w celu weryfikacji wyników symulacji numerycznej.

19 Przykłady prac dyplomowych – ME3
Analiza numeryczna wybranych elementów zawieszenia bolidu wyścigowego PolSl Racing Wpływ zmienności parametrów modelu mikroaktuatora elektrostatycznego na jego charakterystyki dynamiczne. Projekt i budowa platformy Stewarta Projekt i budowa skanera 3D Modelowanie przewodzenia ciepła w mikroobszarach Sterowanie rozmyte położeniem elementów układów mechanicznych Badania doświadczalne i symulacje komputerowe drgań własnych i wymuszonych Modelowanie oddziaływania wiązki laserowej na oko ludzkie Modelowanie zjawiska transportu ciepła w metalu Termomechaniczna analiza numeryczna wybranych elementów silnika spalinowego Wybrane analizy CFD z użyciem oprogramowania Fluent

20 Przykłady prac dyplomowych – MB4
Tytuł pracy: Analiza numeryczna materiałów auksetycznych Wykonał: Rafał Zimnowodzki rok ak. 2013/14 Praca dotyczy analizy numerycznej materiałów auksetycznych, tj. materiałów posiadających ujemny współczynnik Poissona. Analizy numeryczne wykonano przy użyciu systemu Ansys. Otrzymane wyniki poddano ocenie pod względem efektu auksetyczności oraz analizy naprężeń. Zaprojektowano i wykonano specjalistyczne uchwyty do próbek dla materiałów auksetycznych. Przeprowadzono badania eksperymentalne próbki materiału auksetycznego, które zostały wykonane w technologi druku 3D z materiału Ninjaflex.

21 Przykłady prac dyplomowych – MB4
Optymalne rozmieszczenie tryskaczy w modelowaniu dynamiki pożarów Analiza komputerowa wybranych konstrukcji pojazdów rowerowych Modelowanie wielkoskalowe kompozytu w zagadnieniach przepływu ciepła Symulacje i weryfikacja odporności pożarowej konstrukcji Modelowanie oddziaływań lasera o ultrakrótkim impulsie na cienkie warstwy metalowe Analiza MEB wpływu defektów materiałowych na kształt wzrastających pęknięć. Modelowanie MES układów sprężysto-plastycznych Wpływ parametrów materiałowych na rozkłady naprężeń i odkształceń w układzie kość-implant Analiza numeryczna materiałów auksetycznych Modelowanie zjawisk szybkozmiennych w LS Dyna Numeryczna analiza wytrzymałościowa oraz analiza cech aerodynamicznych skrzydła modelu elektroszybowca

22 Przykłady prac dyplomowych – AB3
Tytuł pracy: Algorytm przetwarzania temperatury powierzchni skóry w dane perfuzyjne i jego weryfikacja eksperymentalna Wykonał: Kamil Sajdak rok ak. 2013/14 W pracy przedstawiono udaną próbę eksperymentalnego zweryfikowania możliwości przekształcania danych temperaturowych w dane perfuzyjne. Opracowany model matematyczny otrzymano na podstawie założenia, że suma strumieni ciepła odprowadzanych z wnętrza organizmu do powierzchni skóry jest równa sumie strumieni płynących z powierzchni skóry do otoczenia.

23 Przykłady prac dyplomowych – AB3
Tytuł pracy: Projekt robota mobilnego do prac terenowych Wykonał: Waldemar Mucha rok ak. 2013/14 Praca dotyczyła projektu trójkołowego robota mobilnego do celów eksploracyjnych. Opracowano konstrukcję mechaniczną, algorytm sterowania oraz wykonano prototyp robota. Wykonano szereg analiz wytrzymałościowych Metodą Elementów Skończonych: analizy ramy (statyczną, modalną oraz dynamiczną dla różnych zderzeń z przeszkodami), analizę sprzęgła oraz przekładni zębatej układu napędowego dla zablokowanego napędzanego koła. Opracowano algorytm sterowania obejmujący pracę robota w trybie manualnym oraz pracę w trybie autonomicznym, w którym robot powinien dotrzeć do celu omijając przeszkody. Układ sterowania prototypu działa w oparciu jest o platformę Arduino i realizuje opracowane algorytmy sterowania dla trybu manualnego i autonomicznego.

24 Przykłady prac dyplomowych – AB3
Analiza skuteczności odzieży ochronnej w zapobieganiu oparzeniom Optymalne projektowanie wybranych układów mikroelektromechanicznych Analiza wytrzymałościowa wybranych części układu kostnego sportowca Badania doświadczalne i symulacja numeryczna wybranych elementów amortyzatora Identyfikacja własności materiałowych z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej w środowisku Isight Analiza drgań rowerowego fotelika dziecięcego Metody inteligencji obliczeniowej w zagadnieniach optymalizacji wybranych układów Model numeryczny i i analiza MES dźwigu portowego Interaktywna aplikacja do modelowania i analizy numerycznej tarcz Optymalizacja własności piezokompozytów Weryfikacja eksperymentalna przewodzenia ciepła w pasywnym elemencie chłodzącym Projekt robota mobilnego do prac terenowych

25 Studenckie koła Naukowe
Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych Mechaniki Studenckie Koło Naukowe Mechaniki Eksperymentalnej STRESS PolSl Racing

26 Studenckie koła Naukowe
Studencka konferencja naukowa METODY KOMPUTEROWE

27 Studia i praca inż. Marcin Hatłas (Amec Foster Wheeler)
aktualnie kontynuuje studia na specjalności ME3 inż. Martyna Poręba (stażysta w dziale FEA, Tenneco Automotive Eastern Europe) aktualnie kontynuuje studia na specjalności AB3 inż. Szymon Ochman (asystent kierownika Utrzymania Ruchu Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Isover/Ecophon) aktualnie kontynuuje studia na specjalności MB4

28 Niektórzy nasi absolwenci
mgr inż. Paweł Nycz (Stress Engineer, Foster Wheeler Energia Polska) mgr inż. Lech Parylak (Desing Engineer, GE Aviation) mgr inż. Rafał Zimnowodzki (CAD Engineer, M-TE Sp. z o.o.)

29 Niektórzy nasi absolwenci
dr inż. Tomasz Czyż (specjalista ds. obliczeń, MESco) mgr inż. Monika Miarka (Veeco Metrology Inc., Santa Barbara, USA) mgr inż. Michał Olejniczak (konstruktor, Instytut Lotnictwa w Warszawie)

30 Niektórzy nasi absolwenci
dr inż. Przemysław Siedlaczek (specjalista ds. obliczeń, MESco) mgr inż. Paweł Gocyła (inżynier modelowania i symulacji, TRW Polska Sp. z o.o.) mgr inż. Andrzej Fizia (inżynier serwisowy, KUKA Roboter)

31 Wybierz specjalność w IMIO!


Pobierz ppt "Wybierz specjalność w IMIO!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google