Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak uzyskać pieniądze na działalność gospodarczą z funduszu pożyczkowego Jak uzyskać pieniądze na działalność gospodarczą z funduszu pożyczkowego?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak uzyskać pieniądze na działalność gospodarczą z funduszu pożyczkowego Jak uzyskać pieniądze na działalność gospodarczą z funduszu pożyczkowego?"— Zapis prezentacji:

1 Jak uzyskać pieniądze na działalność gospodarczą z funduszu pożyczkowego Jak uzyskać pieniądze na działalność gospodarczą z funduszu pożyczkowego?

2 Zdecydowana większość firm uznaje banki za jedyne źródło finansowania swojej działalności…

3 … co może być przyczyną niepowodzenia w biznesie oraz osobistej frustracji, gdyż banki często odmawiają kredytu

4 Dlaczego banki odmawiają udzielenia kredytu?  Brak historii kredytowej / początkowa faza rozwoju biznesu  Niewystarczający udział własnych środków  Wycena zabezpieczeń kredytu  Ograniczenia branżowe i podmiotowe  Skomplikowane procedury (biznes plany)  Podwyższone ryzyko kredytowe  Dyskryminacja firm na ryczałcie  Ratingi kredytowe  Decyzje na szczeblu centralnym * Źródło: Harvard Business Review, Edycja Polska

5 Gdzie szukać finansowania jeżeli bank nie jest zainteresowany udzieleniem kredytu?

6 … w funduszach pożyczkowych

7 Dlaczego warto wybrać fundusz pożyczkowy?  Szeroki zakres finansowania działalności gospodarczej  Terminowa spłata pożyczki gwarantuje udzielenie kolejnej  „Historia pożyczkowa” buduje „historię kredytową”  Przy analizie zdolności do spłaty pożyczki ocenia się wnioskodawcę oraz wynik wizytacji w terenie  Elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki  Bezpieczeństwo i pewność transakcji

8 Jaki fundusz pożyczkowy wybrać? SUBREGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY „ODRA”  Finansowanie celów obrotowych i inwestycyjnych (na budowę, zakup nieruchomości, zakup nowych i używanych maszyn i urządzeń, środków transportu wniesienie opłat patentowych, badania certyfikujące, zakup materiałów i towarów, zakup usług itp.)  Kwota jednej pożyczki: do 500 tys. zł  Okres finansowania do 5 lat  Zabezpieczenie do 100% wartości pożyczki  Oprocentowanie - stopa referencyjna Komisji Europejskiej + marża  Opłata manipulacyjna od 1%

9 Jak otrzymać pieniądze z funduszu pożyczkowego? 7 kroków do pożyczki… FIRMA Wypełnienie wniosku Przygotowanie opisu przedsięw. FUNDUSZ Złożenie wniosku Analiza wniosku Podjęcie decyzji Podpisanie umowy Wypłata środków [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

10 Ponad 500 firm otrzymało już pożyczki z SFP „ODRA”… … może też powinieneś skorzystać z tej możliwości

11 Przykłady firm, które uzyskały pożyczkę z SFP „ODRA”

12 Przykład nr 1 – Firma usługowa (1)  Jaka działalność?  działalność lecznicza prowadzona w formie przychodni lekarskiej; przedsiębiorstwo utworzone jako spółka prawa handlowego  Jaka kwota pożyczki?  pożyczka 500.000 zł  Na co pożyczka miała być przeznaczona?  na zakup lokalu i adaptację pomieszczeń oraz zakup wyposażenia przychodni lekarskiej  Jak firma dowiedziała się o pożyczce?  z informacji uzyskanej na szkoleniach unijnych związanych ze wsparciem oraz promocją przedsiębiorczości i samozatrudnienia

13  Gdzie klient złożył wniosek?  w Biurze Regionalnym  Ile czasu czekał na decyzję?  ok. 2 tygodni  Jakie pojawiły się problemy?  spółka jako typowy start-up znajdowała się w początkowym etapie rozwoju, stąd też nie posiadała historii  Jak je Fundacja rozwiązała wspólnie z klientem?  dokonano analizy przyjętych założeń dotyczącej uruchomienia przychodni lekarskiej; uznano, iż mimo początkowego etapu rozwoju działalności, posiadane doświadczenie wspólników spółki i przyjęte założenia co do jej dalszego funkcjonowania umożliwią poprawne prowadzenie firmy Przykład nr 1 – Firma usługowa (2)

14  Jak klient zabezpieczył pożyczkę?  przyjęto ustanowienie hipoteki umownej na zakupywanym lokalu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej  W jaki sposób spłacał?  spłata kapitału następowała po okresie 6 miesięcy karencji, w miesięcznych ratach według indywidualnie dostosowanego harmonogramu spłat, który uwzględniał stopniowy rozwój prowadzonej działalności  Jak zostały rozliczone środki z pożyczki?  klient przedstawił akt notarialny zakupu nieruchomości, dowody zapłaty za wykonane prace budowlane oraz zakupione wyposażenie  Jak wpłynęło to na rozwój jego biznesu?  podpisano kontrakt z NFZ, co w efekcie pozwoliło zwiększyć przychody Przykład nr 1 – Firma usługowa (3)

15  Jaka działalność?  firma zajmuje się produkcją mebli (biurowych, kuchennych i innych) wykonywanych na zamówienie w oparciu o autorskie projekty; działalność prowadzona jest w nowoczesnej hali z wykorzystaniem specjalistycznego parku maszynowego  Jaka kwota pożyczki?  pożyczka 120.000 zł  Na co pożyczka miała być przeznaczona?  na zakup innowacyjnego centrum obróbczego do produkcji mebli współfinansowanego środkami z LRPO  Jak firma dowiedziała się o pożyczce?  w Starostwie Powiatowym, podczas poszukiwania informacji o dotacjach Przykład nr 2 – Firma produkcyjna (1)

16 Przykład nr 2 – Firma produkcyjna (2)  Gdzie klient złożył wniosek?  w Punkcie Obsługi Funduszu przy Starostwie Powiatowym  Ile czasu czekał na decyzję?  ok. 10 dni  Jakie pojawiły się problemy?  właściciel posiadał słabego księgowego, co skutkowało błędną dokumentacją  Jak je Fundacja rozwiązała wspólnie z klientem?  wskazano istniejące błędy i ich prawdopodobną przyczynę; uwagi przekazano klientowi, co umożliwiło przygotowanie poprawnej dokumentacji

17 Przykład nr 2 – Firma produkcyjna (3)  Jak klient zabezpieczył pożyczkę?  przyjęto ustanowienie hipoteki umownej na posiadanej nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej oraz poręczenie współmałżonka przedsiębiorcy  W jaki sposób spłacał?  w ratach miesięcznych, które uwzględniały sezonowość w prowadzonej działalności  Jak zostały rozliczone środki z pożyczki?  klient przedstawił fakturę potwierdzającą zakup specjalistycznej maszyny  Jak wpłynęło to na rozwój jego biznesu?  nastąpiła szybsza realizacja otrzymywanych zleceń, co przełożyło się na wzrost przychodów o 50%

18  Jaka działalność?  firma świadczy usługi transportowe w zakresie przewozu towarów handlowych samochodem ciężarowym do 3,5 tony; działalność prowadzona jedynie przez właściciela  Jaka kwota pożyczki?  pożyczka 63.000 zł  Na co pożyczka miała być przeznaczona?  na zakup używanego samochodu ciężarowego do 3,5 tony w związku z rozszerzeniem współpracy z głównym odbiorcą usług  Jak firma dowiedziała się o pożyczce?  w biurze rachunkowym, które przygotowywało dokumentację pożyczkową dla innego przedsiębiorcy Przykład nr 3 – Firma transportowa (1)

19 Przykład nr 3 – Firma transportowa (2)  Gdzie klient złożył wniosek?  w Biurze Regionalnym  Ile czasu czekał na decyzję?  decyzja o przyznaniu pożyczki została podjęta w ciągu tygodnia od momentu złożenia kompletu wymaganych dokumentów  Jakie pojawiły się problemy?  właściciel słabo orientował się w zasadach rachunkowości i finansów, na dodatek zależało mu na czasie i nie mógł czekać na pomoc biura rachunkowego  Jak je Fundacja rozwiązała wspólnie z klientem?  pracownicy Fundacji pomogli przygotować bilans i rachunek wyników

20 Przykład nr 3 – Firma transportowa (3)  Jak klient zabezpieczył pożyczkę?  zabezpieczeniem pożyczki było przewłaszczenie zakupionego pojazdu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej AC oraz poręczenie współmałżonka przedsiębiorcy  W jaki sposób spłacał?  spłata pożyczki następowała w ratach miesięcznych  Jak zostały rozliczone środki z pożyczki?  klient przedstawił fakturę potwierdzającą zakup samochodu oraz rachunki dokumentujące wydatki związane z eksploatacją zakupionego pojazdu  Jak wpłynęło to na rozwój jego biznesu?  klient zwiększył możliwości przewozowe; dodatkowo zatrudnił jednego pracownika

21 Dlaczego warto skorzystać z pożyczki?  Dostępne źródło finansowania bieżącej działalności oraz rozwoju firmy  Finansowanie przedsięwzięć o wyższym ryzyku  Obniżenie kosztów finansowania  Tylko dwa rodzaje kosztów: odsetki + opłata manipulacyjna  Spłata pożyczki tworzy historię kredytową firmy  Umożliwienie rozwoju i wzmocnienie pozycji firmy

22 Doradztwo Szkolenia ABC przedsiębiorczości Przygotowanie biznes planu Asertywność w życiu zawodowym Kierowanie zespołem Autoprezentacja i wystąpienia Wdrażanie projektów innowacyjnych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE Najważniejsze zmiany w podatkach na rok 2014 Wsparcie pozafinansowe

23 Polska Fundacja Przedsiębiorczości ul. Monte Cassino 32 70-466 Szczecin tel. 91 31 29 241, fax 91 31 29 201 Adres www: www.pfp.com.pl Adres e-mail: pfp@pfp.com.pl Instytucja zarządzająca SFP „ODRA” Biuro SFP „ODRA” ul. J. Pankiewicza 5-7, III piętro, pokój 310 budynek Starostwa Powiatowego 66-400 Gorzów Wielkopolski tel./fax 95 73 30 481 kom. 602 173 447 kom. 666 829 022 Adres e-mail: sfpodra@pfp.com.pl

24 Miejscowość Samorząd lokalny – partner funduszu Kontakt – siedziba POF Gorzów WielkopolskiSiedziba Starostwa Powiatowego ul. J. Pankiewicza 5-7 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 73 30 481 Krosno OdrzańskieStarostwo Powiatowe ul. Piastów 10B 66-600 Krosno Odrzańskie tel. 68 383 02 17 Kostrzyn nad OdrąUrząd Miasta ul. Fabryczna 5 66-470 Kostrzyn nad Odrą tel. 95 75 21 775 Punkty Obsługi Funduszu (POF)

25 Miejscowość Samorząd lokalny – partner funduszu Kontakt – siedziba POF SkwierzynaUrząd Miasta ul. Rynek 1 66-440 Skwierzyna tel. 95 72 16 546 SłubiceStarostwo Powiatowe ul. Krótka 7 69-100 Słubice tel. 95 75 76 691 SulęcinStarostwo Powiatowe ul. Lipowa 18a 69-200 Sulęcin tel. 95 75 55 243 do 46 wew. 54

26 Dziękuję za uwagę Dawid Pigłowski tel./fax 95 733 04 81 kom. 602 173 447 e-mail: d.piglowski@pfp.com.pl


Pobierz ppt "Jak uzyskać pieniądze na działalność gospodarczą z funduszu pożyczkowego Jak uzyskać pieniądze na działalność gospodarczą z funduszu pożyczkowego?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google