Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zygmunt Krasiński Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Synergia funduszy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zygmunt Krasiński Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Synergia funduszy."— Zapis prezentacji:

1 Zygmunt Krasiński Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Synergia funduszy europejskich: fundusze strukturalne, 7 Program Ramowy, Program CIP Bruksela, 15 kwietnia 2010

2 Źródła finansowania Architektura Funduszy Europejskich w latach 2007-2013: Fundusze Strukturalne 7 Program Ramowy Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji Instrumenty finansowe oferowane przez EBI i EFI Synergia Funduszy Europejskich Praktyczny Przewodnik po funduszach UE na badania i rozwój Modele finansowania badań i innowacji

3 Fundusze Europejskie 2007-2013

4 Synergia : Fundusze strukturalne, 7 PR i CIP  Komplementarność funduszy w latach 2007-2013 : 5 instrumentów: Badania: 7 Program Ramowy Innowacje: Program CIP Spójność: Fundusze Strukturalne, ERDF [ESF] i EAFRD (dla rolnictwa)  możliwość wyboru odpowiedniego instrumentu finansowego  możliwość wykorzystania różnych instrumentów w poszczególnych fazach rozwoju projektu  Praktyczny Przewodnik po funduszach UE na badania i innowacje: Które źródło finansowania wybrać? Jak łączyć źródła finansowania?

5 W okresie 2007-2013 Polska jest największym odbiorcą funduszy strukturalnych w Europie. Co piąte euro trafia do Polski. Source: EC Fundusze strukturalne - spójność

6 Wsaparcie per capita dla Polski nie jest jednak najwyższe w Europie. Szacuje się, że fundusze strukturalne w Polsce mogą przyczynić się do 4% wzrostu PKB każdego roku… Source: DG REGIO Fundusze strukturalne - spójność

7 Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument wytyczający cele polityki regionalnej w Polsce w latach 2007- 2013. Cele te mają być implementowane przez programy operacyjne na poziomie kraju zarządzane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz programy operacyjne na poziomie regionu zarządzane przez władze poszczególnych województw:  Infrastruktura i Środowisko – ERDF and CF  Innowacyjna Gospodarka – ERDF  Kapitał Ludzki – ESF  16 Programów Regionalnych – ERDF  Rozwój Polski Wschodniej – ERDF  Pomoc Techniczna – ERDF  Europejski Program Współpracy Terytorialnej – ERDF Fundusze strukturalne - spójność

8 Source: NCS

9 Cooperation 32 413 Ideas 7 510 People 4 750 Capacities 4 097 Euratom 2 751 JRC 1 751 53 272 mld euro 7 Program Ramowy - Badania

10 Struktura Programu CIP - Innowacje Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji Enterpreneurship and Innovation Program EIP 2.170 mln euro Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych Information Communication Technologies Policy Support Programe ICT PSP 730 mln euro Program na rzecz Inteligentnej Energii dla Europy Intelligent Energy Europe IEE 730 mln euro

11 Instrument Podziału Ryzyka - RSFF Nowy innowacyjny instrument implementowany wspólnie przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny - wykorzystuje środki wspólnotowe w ramach 7PR do zwiększenia wolumenu kredytów o wyższym poziomie ryzyka, udzielanych na realizację projektów w obszarze B+R+I - bazuje na zasadzie podziału ryzyka kredytowego między KE i EBI - Wkład KE na dodatkowe rezerwy tworzone przy udzielaniu kredytów/gwarancji

12 Synergia funduszy europejskich

13 Synergia Funduszy Europejskich Praktyczny Przewodnik po funduszach UE na badania i innowacje: Które źródło finansowania wybrać? Jak łączyć źródła finansowania?

14 http://cordis.europa.eu/eu-funding-guide/home_en.html

15 Które źródło finasowania wybrać? 1.Am I eligible for a giving programme or funding source? 2.Is my type of research, innovation or enterprise development activity eligible? 3.What about my timeframe? 4.What type of financial support can I obtain? 5.Who else is involved in the project? 6.Can I apply for funding in my location? Checklist

16 Source: EC Sprawdź, który program pasuje do Twojego projektu „+”: odpowiedź pozytywna „?”: być może „-”: odpowiedź negatywna Które źródło finansowania wybrać? Scoreboard

17 http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/EU_Innovation_Research_Funding/ Narzędzie skierowane jest do: przedsiębiorstw (w tym MŚP), instytucji badawczych i uniwersytetów, instytucji sektora publicznego, infrastruktury badawczej oraz indywidualnych naukowców. Które źródło finansowania wybrać? Mind map

18 Łączenie źródeł finansowania – zasady gry… Współfinansowanie Finansowanie komplementarne – Równolegle – Następujące po sobie zakaz ‘podwójnego finansowania’ regulacja Rady No 1605/2002 Artykuł 111 Jak łączyć źródła finansowania?

19 Współfinansowanie Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych: Działania finansowane z funduszy strukturalnych muszą być finansowane ze środków publicznych i prywatnych. „Wydatki finansowane z funduszy nie otrzymują pomocy z innego wspólnotowego instrumentu finansowego” artykuł 54 (5) rozporządzenia Rady nr 1083/2006. Współfinansowanie projektów 7 PR oraz CIP: 7 PR oraz Program CIP posiadają różne harmonogramy, kryteria formalne czy kryteria naboru wniosków, taki model współfinansowania jest w praktyce niemożliwy. Ale… … istnieje możliwość wykorzystania instrumentów finansowych oferowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny do współfinansowania projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych, 7 PR oraz Programu CIP – np. instrument RSFF

20 Finansowanie komplementarne Fundusze europejskie mogą być wykorzystane do finansowania różnych działań danego projektu/ przedsięwzięcia prowadzonych:  równolegle/ jednocześnie  następujących po sobie przy zastrzeżeniu, że zachowane zostaną odrębne rachunki i faktury (artykuł 111 rozporządzenia finansowego Rady nr 1056/2002: dwukrotne finansowanie tych samych kosztów z budżetu UE jest zabronione).

21 Finansowanie komplementarne Projekty prowadzone równolegle: Uniwersytet realizuje projekt dedykowany wzmacnianiu potencjału swoich pracowników naukowych, uczestnicząc w programach wymiany finansowanych z budżetu Programu Ludzie People w 7 Programie Ramowym. Jednocześnie dzięki funduszom strukturalnym finansuje szkolenia swoich pracowników w regionie. Projekty następujące po sobie: Jednostka badawcza działająca w obszarze biotechnologii realizuje projekt badawczy finansowany z funduszy strukturalnych. Chcąc rozwijać działalność badawczą na poziomie europejskim decyduje się na uczestnictwo w Programie Współpraca Cooperation w 7 PR. Dzięki badaniom jednostka wypracowuje eko-innowacyjną technologię. Decyduje się na utworzenie spółki typu start-up, która może ubiegać się o fundusze na komercjalizację danego rozwiązania aplikując w projektach pilotażowych i powielania rynkowego w dziedzinie eko-innowacji w Programie CIP.

22 Przykład komplementarnego finansowania projektów realizowanych przez MŚP: 7 PR: Badania na rzecz MŚP (projekt międzynarodowy) CIP: Eko-innowacje Komercjalizacja technologii (projekt międzynarodowy) Fundusze strukturalne: Szkolenia dla pracowników (projekt krajowy/ lokalny) Eko-Innowacyjna technologia Finansowanie komplementarne

23 Dziękuję za uwagę! Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa tel: 0 22 828 74 83 fax: 0 22 828 53 70 e-mail: kpk@kpk.gov.pl Osoby do kontaktu: Zygmunt Krasiński zygmunt.krasinski@kpk.gov.pl Katarzyna Walczyk-Matuszyk katarzyna.walczyk@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "Zygmunt Krasiński Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Synergia funduszy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google