Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP"— Zapis prezentacji:

1 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP
Systemy zarządzania środowiskowego w aspekcie zarządzania ryzykiem – zalety i wady dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Poznań, 21 listopada 2014 r.

2 AGENDA Definicja ryzyka Ryzyko w systemach zarządzania
Zarządzanie ryzykiem Obszary ryzyka w systemach zarządzania środowiskowego Zarządzanie środowiskowe a zarządzanie ryzykiem Zalety zarządzania ryzykiem w SZŚ Wady zarządzania ryzykiem w SZŚ

3 RYZYKO ryzyko - kombinacja wystąpienia zdarzenia oraz jego skutków
kombinacja następstwa zdarzenia i związanego z nim prawdopodobieństwa jego wystąpienia ryzyko - wpływ niepewności na cele niepewność – stan, również częściowy, braku informacji związanej ze zrozumieniem lub wiedzą na temat zdarzenia, jego następstw lub prawdopodobieństwa [PKN-ISO Guide 73:2012]. wpływ niepewności może powodować zarówno pozytywne jak i negatywne odchylenie od oczekiwań

4 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM zarządzanie ryzykiem – skoordynowane działania dotyczące kierowania i nadzorowania organizacją w odniesieniu do ryzyka zarządzanie ryzykiem jest procesem ciągłym i obejmuje działania mające na celu zminimalizowanie wpływu wahań czynników ryzyka na elementy prowadzonej działalności proces zarządzania ryzykiem - systematyczne stosowanie polityk, procedur i praktyk zarządzania do działań w zakresie komunikacji, konsultacji, ustalenia kontekstu oraz identyfikowania, analizowania, ewaluacji, postępowania z ryzykiem, monitorowania i przeglądu ryzyka

5 OBSZARY RYZYKA W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
ZNACZĄCE ASPEKTY ŚRODOWISKOWE AUDITY CELE, ZADANIA, PROGRAMY GOTOWOŚĆ NA WYPADEK AWARII STEROWANIE OPERACYJNE SZKOLENIA POLITYKA ŚRODOWISKOWA WYMAGANIA PRAWNE

6 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
ZALETY identyfikacja aspektów środowiskowych w sytuacjach normalnych, specjalnych i awaryjnych przewidywanie zmian w wymaganiach prawnych ustanawianie celów środowiskowych sterowanie operacyjne – zarządzanie znaczącymi aspektami środowiskowymi gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne ocena zgodności z wymaganiami działania korygujące i zapobiegawcze oraz ocena ich skuteczności audity wewnętrzne – ocena efektów środowiskowych (EMAS)

7 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
WADY brak zrozumienia wagi publicznej deklaracji jaką jest polityka środowiskowa celowe lub nieświadome pomijanie niektórych aspektów środowiskowych brak konsekwentnego stosowania kryteriów znaczenia aspektów środowiskowych umieszczanie w programie zarządzania przedsięwzięć zrealizowanych w przeszłości błędne ustalanie celów (SMART): niemierzalne, nierealistyczne lub mało ambitne, nie określone w czasie, skomplikowane, nieakceptowalne, związane z dojściem do limitów prawnych

8 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
WADY programy zarządzania błędnie określają niezbędne zasoby do realizacji celów i zadań; brak określenia zasobów brak związku między zakresem obowiązków a zakresem uprawnień kluczowych pracowników dla SZŚ słaba pozycja przedstawiciela kierownictwa ds. SZŚ nieprecyzyjne określenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności powielanie wysiłków skierowanych na osiągnięcie tego samego celu nieodpowiednie zaangażowanie pracowników brak lub błędna identyfikacji potrzeb szkoleniowych nieodpowiednia ocena skuteczności działań nieodpowiednia komunikacja wewnątrz organizacji

9 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
WADY nieskuteczna komunikacja z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami byt obszerna, mało czytelna i niezrozumiała dla użytkowników dokumentacja systemu zarządzania nieprzyjazna dla pracowników (szablonowa) dokumentacja systemu zarządzania nieuwidocznione zmiany w kolejnych wydaniach procedur/ instrukcji obawa przed identyfikowaniem zbyt dużej liczby potencjalnych sytuacji awaryjnych utożsamianie instrukcji BHP z wymaganiami punktu Gotowość na wypadek awarii i postępowanie poawaryjne

10 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
WADY audity wewnętrzne skupiają się wyłącznie na uchybieniach formalnych nieodpowiednie planowanie auditów i zarządzanie programem auditów przegląd zarządzania traktowany wyłącznie jako podsumowanie auditów wewnętrznych prowadzenie przeglądu przez osoby bezpośrednio odpowiedzialne za utrzymanie SZŚ nieodpowiednie podejście lub oceny skuteczności systemu zarządzania środowiskowego brak odpowiednich, przemyślanych wniosków z przeglądu zarządzania

11 Alina Matuszak-Flejszman
Dziękuję  Alina Matuszak-Flejszman


Pobierz ppt "dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google