Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WODA na bardzo poważnie.... Nomenklatura według IUPAC: oksydan, tlenek wodoru Inne powszechne nazwy: monotlenek diwodoru (DHMO) kwas hydrohydroksylowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WODA na bardzo poważnie.... Nomenklatura według IUPAC: oksydan, tlenek wodoru Inne powszechne nazwy: monotlenek diwodoru (DHMO) kwas hydrohydroksylowy."— Zapis prezentacji:

1 WODA na bardzo poważnie...

2 Nomenklatura według IUPAC: oksydan, tlenek wodoru Inne powszechne nazwy: monotlenek diwodoru (DHMO) kwas hydrohydroksylowy w założeniach: hydro, akwa

3 Numer CAS (Chemical Abstracts Service) 7732-18-5 PubChem 962 Według GHS brak zagrożeń

4 Hipoteza solarna Mówi ona, że woda wytworzyła się na skutek łączenia się w atmosferze ziemskiej wodoru i tlenu. Wodór według tej hipotezy dotarł do Ziemi razem z wiatrem słonecznym. Hipoteza geochemiczna Opiera się ona na fakcie obecności wody w magmie. Jej obecność wynosi ok. 1-8%.

5 Struktura chemiczna Cząsteczki wody są nieliniowe, a wiązania H–O są silnie spolaryzowane i stąd woda ma trwały moment dipolowy – czyli jest silnie polarna. Kąt między wiązaniami wodór-tlen-wodór (H―O―H) w fazie ciekłej wynosi ok. 105°. W postaci stałej (lodu) kąt między tymi wiązaniami jest równy ok. 108°. W fazie ciekłej nieustannie powstają i pękają wiązania wodorowe pomiędzy cząsteczkami wody. Woda ulega łatwej protonacji i deprotonacji od kwasów tworząc jon hydroniowy H 3 O +. Jon ten również łączy się wiązaniami wodorowymi tworząc kation Zundela H 5 O 2 +, kation Eigena H 7 O 3 + i większe aglomeraty. W strukturze krystalicznej wiązania wodorowe nie ulegają zrywaniu i determinują heksagonalny układ krystalograficzny wody. Gdy podda się wodę ciśnieniu większym niż 3900 MPa woda zwiększa gęstość do około 1,5 g/cm³ i powstaje lód o temperaturze powyżej 0 °C.

6 Struktura fizyczna temperatura topnienia pod ciśnieniem 1 atm: 0 °C temperatura wrzenia pod ciśnieniem 1 atm: 99,97 ° punkt potrójny 0,01 °C = 273,16 K, 611,657 Pa gęstość w temperaturze 3,98 °C: 1 kg/l (gęstość maksymalna). ciepło właściwe: 4187 J/(kg·K) = 1 kcal/(kg·K) masa cząsteczkowa: 18,01524 Da względna przenikalność elektryczna w stałym polu elektrycznym: 87,9 (0 °C), konduktywność, σ, lub rezystywność, ρ (dla dobrej jakości wody destylowanej lub demineralizowanej ρ > 18 MΩm) odczyn (woda chemicznie czysta: pH 7,0) utlenialność wody (woda chemicznie czysta: 0)

7 Heksagonalny układ krystalograficzny

8 Woda na ciałach niebieskich NASA odkryła wodę na Marsie 31 lipca 2008 roku. Obecność wody na Księżycu w głębi zacienionego krateru została wykazana podczas misji LCROSS 8 października 2009 r. Występowanie znaczących ilości wody na innych ciałach niebieskich nie zostało wykazane, chociaż istnieją pośrednie dowody jej występowania, np. na niektórych księżycach Jowisza.

9 Miłej nocy z wodą życzę


Pobierz ppt "WODA na bardzo poważnie.... Nomenklatura według IUPAC: oksydan, tlenek wodoru Inne powszechne nazwy: monotlenek diwodoru (DHMO) kwas hydrohydroksylowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google