Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Geriatria - dziedzina medycyny dotycząca fizjologicznych i patologicznych aspektów starzenia się człowieka oraz problemów klinicznych starszego wieku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Geriatria - dziedzina medycyny dotycząca fizjologicznych i patologicznych aspektów starzenia się człowieka oraz problemów klinicznych starszego wieku."— Zapis prezentacji:

1

2 Geriatria - dziedzina medycyny dotycząca fizjologicznych i patologicznych aspektów starzenia się człowieka oraz problemów klinicznych starszego wieku. Gerontologia - interdyscyplinarna nauka o starzeniu się i starości, zajmująca się szerokim zakresem zagadnień, od biologii i genetyki, poprzez medycynę, psychologię, po socjologię i demografię, nie należy zwężać jej do zagadnień medycznych

3  Starzenie się - normalny długotrwały i nieodwracalny proces fizjologiczny zachodzący w osobniczym rozwoju żywych organizmów, także człowieka.  Starość - (wiek starczy)- końcowy okres starzenia się, który nieuchronnie kończy się śmiercią  Okresy starości: Starość wczesna 60-74. roku życia Starość właściwa 75-89. roku życia Długowieczność >90. roku życia

4 „Wielowymiarowy, interdyscyplinarny i zintegrowany proces diagnostyczny służący do określenia problemów zdrowotnych i funkcjonalnych (medycznych, fizycznych, psychicznych, socjalnych i społecznych) starszego pacjenta celem oszacowania obszarów deficytów funkcjonalnych i ustalenia priorytetów leczniczo-rehabilitacyjnych”

5  Planowanie terapii  Planowanie rehabilitacji  Planowanie opieki długoterminowej  Koordynacja celów wyznaczonych przez świadczeniodawców  Optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów

6  Pacjent znajdujący się w późnej starości  Osoba zniedołężniała  Osoba o złożonej niesprawności  Osoby w krytycznych momentach życia

7 KomponentyElementy Ocena zdrowia fizycznegoGłówny problem Współistniejące choroby Przegląd leków Stan odżywienia Ocena stanu funkcjonalnegoPodstawowe czynności życia codziennego Instrumentalne czynności dnia codziennego Poziom aktywności fizycznej Równowaga i chód Ocena stanu psychicznegoOcena funkcji poznawczych Ocena depresji Ocena zaplecza społecznegoWsparcie ze strony bliskich Dostępność opieki zdrowotnej Ocena środowiskaBezpieczeństwo w domu Transport i teleopieka

8 Całościowa Ocena Geriatryczna Stan czynnościowy ADL IADL TUG SFT Stan psychiczny MMSE AMTS GDS Stan odżywienia MNA Równowaga i ryzyko upadku POMA BBS FR

9 Maksymalnie 6 punktów  5-6 punktów – osoba sprawna  3-4 punkty- osoba umiarkowanie niesprawna  <2 punkty – osoba poważnie niesprawna CZYNNOŚĆPACJENT KĄPANIE SIĘ nie wymaga pomocy lub pomoc potrzebna tylko przy myciu jednej części ciała UBIERANIE SIĘ ubiera się bez żadnej pomocy lub pomoc potrzeba tylko przy wiązaniu sznurówek KORZYSTANIE Z TOALETY idzie do toalety, korzysta z niej, poprawia ubranie i wraca z toalety bez pomocy (może używać laski, chodzika, w nocy basenu lub nocnika) PORUSZANIE SIĘ przemieszcza się z/do łóżka lub na krzesło bez pomocy (może używać laski lub chodzika) KONTROLOWANE WYDALANIE MOCZU I STOLCA całkowicie panuje nad zwieraczami JEDZENIE spożywa posiłek bez pomocy (ewentualnie wymaga pomocy w krojeniu mięsa lub smarowaniu pieczywa masłem)

10 CzynnośćTAK, samodzielnyNIE, niesamodzielny 1Użycie telefonu1= przynajmniej odbiera0= nie korzysta 2Zakupy codzienne1= tak0= nie lub z pomocą 3Przygotowanie posiłków 1= tak, samodzielnie0= nie lub tylko podgrzewa 4Porządki1= tak, bez pomocy0= nie lub z pomocą 5Pranie1= jeśli cokolwiek pierze0= nie jest w stanie 6Środki transportu1= samodzielnie korzysta0= wymaga pomocy 7Własne leki1= zażywa w sposób właściwy 0= wymaga pomocy 8Rozporządzanie pieniędzmi 1= samodzielnie, podczas codziennych zakupów 0= nie posługuje się

11  Interpretacja < 10 sekund – norma, sprawność funkcjonalna prawidłowa 10-19 sekund – samodzielny w większości czynności dnia codziennego 20-29 sekund – częściowo ograniczona sprawność funkcjonalna ≥ 30 sekund – znacznie ograniczona sprawność funkcjonalna

12  Ocenia stan umysłowy  Interpretacja: 30 - 27 - wynik prawidłowy 26 - 24 - zaburzenia poznawcze bez otępienia 23 - 19 - otępienie lekkiego stopnia 18 - 11 - otępienie średniego stopnia 10 - 0 - otępienie głębokie Orientacja w czasie i miejscu Orientacja w czasie Orientacja w miejscu ZapamiętywanieUwaga i liczeniePrzypominanieFunkcje językoweNazywaniePowtarzanie Wykonywanie poleceń Praksja konstrukcyjna

13  Uzyskany wynik > 6- stan prawidłowy 4 - 6- upośledzenie w stopniu umiarkowanym 0 - 3- upośledzenie w stopniu ciężkim Ile ma Pan/i lat? Która jest godzina? Z dokładnością do 1 godziny. Adres, który Panu/i podam, proszę powtórzyć i postarać się zapamiętać - ul. Akacjowa 17. Który mamy rok? Jaki jest Pana/i adres? Kiedy się Pan/i urodził/a? W którym roku rozpoczęła się II Wojna Światowa? Jak nazywa się Prezydent? Proszę policzyć wspak od 20 do 1. Proszę powtórzyć adres, który Panu/i podałem/am

14 Myśląc o całym swoim życiu, czy jest Pan/i zadowolony/a? Czy zmniejszyły się P. zainteresowania lub aktywność (ilość zajęć)? Czy ma P. uczucie, że P. życie jest puste? Czy często czuje się P. znudzony/a? Czy zwykle jest P. w dobrym nastroju? Czy obawia się P., że może przydarzyć się P. coś złego? Czy przez większość czasu czuje się P. szczęśliwy/a? Czy często czuje się P. bezradny/a? Czy zamiast wyjść wieczorem z domu woli P. w nim pozostać? Czy uważa P., że ma więcej kłopotów z pamięcią niż inni? Czy uważa P., że wspaniale jest żyć? Czy czuje się P. gorszy/a od innych ludzi? Czy czuje się P. pełen/pełna energii? Czy uważa P., że sytuacja jest beznadziejna? Czy myśli P., że większości ludzi wiedzie się lepiej niż Panu/Pani?

15  Ocena stanu pacjenta w ostatnich 2 tygodniach  Interpretacja <5 punktów - stan prawidłowy 6 -10 punktów - depresja umiarkowana 11 -15 punktów - ciężka depresja

16  Ocena stanu odżywienia  Interpretacja: Maksymalna Iiczba punktów: 30  > 23,5 pkt = dobry stan odżywienia,  17 - 23,5 pkt = grupa ryzyka niedożywienia  <17 pkt = niedożywienie

17 Dane antropometryczne Wskaźnik masy ciała BMI IMC<19 =0, 19 ≤MC <21 =1, 21≤IMC <23 =2, IMC≥23 =3 Obwód ramienia w połowie jego długości [MAC(cm)]CB 22 =1,0 Obwód łydki [CC (cm)] CM<31 =0 CM≥ 31 =1 Spadek masy ciała w ciągu ostatnich 3 miesięcy Utrata nie większa niż 3 kg = 0 Nie wie = 1 Utrata 3-6kg =2 Brak utraty masy ciała =3 Ocena ogólna Czy pacjent mieszka w domu rodzinnym?Nie =0 Tak= 1 Czy pacjent zażywa więcej niż 3 leki dziennie?Tak=0 Nie=1 Czy pacjent w ciągu ostatnich 3 miesięcy przeszedł stres psychiczny lub ciężką chorobę? Tak=0 Nie=1 Stopnień aktywności ruchowej Unieruchomienie w łóżku lub fotelu =0 Umiejętność wstawania z łóżka lub fotela bez opuszczania mieszkania =1 Pełna sprawność =2 Zaburzenia neuropsychiczne Ciężka demencja lub depresja= 0 Łagodna demencja= 1 Bez zaburzeń psychicznych =2 Obecność otarć naskórka lub owrzodzeńTak=0 Nie=1

18 Ocena diety Ile pełnych posiłków pacjent spożywa dziennie?1 posiłek =0, 2 posiłki =1, 3 posiłki =2 Czy pacjent spożywa: -przynajmniej 1 x dziennie produkty mleczne -jarzyny lub jajka 2 lub więcej razy w tygodniu -codziennie mięso lub ryby Jeżeli 0-1 raz tak =0 Jeżeli 2 razy tak =1 Jeżeli 3 razy tak= 2 Czy pacjent spożywa co najmniej 2 razy dziennie owoce lub jarzyny? Nie =0 Tak =1 Czy ograniczenie spożywania posiłków w ostatnich 3 miesiącach wiązało się z utratą apetytu albo z zaburzeniami połykania, żucia lub trawienia? Ciężka utrata apetytu =0, Umiarkowana utrata apetytu =1, Bez utraty apetytu =2 Ile szklanek napojów pacjent wypija dziennie?(woda, sok, kawa, herbata, wino) Mniej niż 3 szklanki =0,0, 3-5 szklanek =0,5, Więcej niż 5 szklanek =1,0 Ocena sposobu spożywania posiłków Wymaga karmienia =0, Zjada samodzielnie, ale z trudnością =1, Pełna samoobsługa =2 Samoocena Czy pacjent uważa że ma jakiekolwiek zaburzenia stanu odżywiania? Duże niedożywienie =0, Nie potrafi ocenić, ale stwierdza umiarkowane niedożywienie =1, Nie stwierdza zaburzeń stanu odżywienia =2 Jak pacjent ocenia swój stan zdrowia w porównaniu i innymi ludźmi w tym samym wieku? Nie tak dobry =0,0, Nie wie = 0,5, Tak samo dobry =1,0 Lepszy = 2,0

19  (POMA-B) zawiera 9 cech, dotyczących oceny równowagi w siedzeniu, wstawaniu, w pozycji stojącej, w obracaniu się i siadaniu.  (POMA-G) w 7 cechach ocenia chód, uwzględniając jego zapoczątkowanie, długość i wysokość kroku, symetrię kroku, ciągłość chodu, ścieżkę chodu i pozycję ciała.  Za każdą cechę badany może uzyskać 0, 1 lub 2 punkty, a maksymalny do osiągnięcia wynik wynosi 28 punktów.  Interpretacja: <26 punktów wskazuje na istnienie ryzyka upadków, <19 punktów oznacza 5-krotnie wyższe ryzyko.

20 1.Równowaga podczas siedzenia 0= pochyla się lub ześlizguje z krzesła 1= zachowuje równowagę, zabezpieczony 2.Wstawanie z miejsca 0= niezdolny do wstania bez pomocy 1= wstaje z pomocą rąk 2= wstaje przy pierwszej próbie 3.Próby wstawania z miejsca 0= niezdolny do wstania bez pomocy 1= wstaje, ale potrzebuje kilku prób 2= wstaje po pierwszej próbie 4. Równowaga bezpośrednio po wstaniu z miejsca (pierwsze 5s) 0= stoi niepewnie (zatacza się, przesuwa stopy) 1= stoi pewnie, ale podpiera się używając pomocy 2= bez podparcia 5.Równowaga podczas stania 0= stoi niepewnie 1= stoi pewnie ale na szerokiej podstawie lub z pomocą 2= bez pomocy 6.Próba trącania 0= zaczyna się przewracać 1= stoi niepewnie, ale samodzielnie utrzymuje pozycję 2= stoi pewnie 7. Próba trącania przy zamkniętych oczach badanego 0= stoi niepewnie 1= stoi pewnie 8.Obrót o 360 stopni 0= ruch przerywany 1= ruch ciągły 0= niepewnie(zataczanie, chwytanie przedmiotów) 1= pewnie 9.Siadanie 0= niepewnie (źle ocenia odległość) 1= pomaga sobie rękoma 2= pewny, płynny ruch

21 1.Zapoczątkowanie chodu 0= jakiekolwiek niezdecydowania/wahania 1= start bez wahania 2. Długość i wysokość kroku - zasięg ruchu prawej/lewej stopy przy wykroku 0= nie przekracza miejsca stania lewej/prawej stopy 1= przekracza położenie lewej/prawej stopy 0= prawa/lewa nie odrywa się całkowicie od podłogi 1= prawa/lewa stopa całkowicie unosi się nad podłogą 3.Symetria kroku 0= długość prawej i lewej stopy nie jest jednakowa 1= długość kroku obu stóp wydaje się równa 4.Ciągłość chodu 0= zatrzymuje się między poszczególnymi krokami/ brak ciągłości 1= chód wydaje się ciągły 5.Ścieżka chodu 0= wyraźne odchylenie od toru 1= niewielkie odchylenie od ścieżki lub pomoc laski, kuli 2= prosta ścieżka bez korzystania z pomocy 6.Tułów 0= wyraźne kołysanie lub pacjent korzysta z przyrządów pomocniczych 1= nie ma kołysania, podczas chodu uginanie kolan, pochylenie tułowia lub rozkładania ramion 2= pacjent nie kołysze tułowiem, nie zgina kolan ani pleców, nie angażuje kończyn górnych ani nie korzysta z przyrządów pomocniczych 7.Pozycja podczas chodzenia0=Pięty rozstawione 1= Pięty prawie stykają się

22  Poszczególne zadania są uporządkowane w kolejności wykonania od najłatwiejszego do najtrudniejszego i ocena w pięciostopniowej skali (0–4).  Maksymalnym wynikiem możliwym do zdobycia w teście jest 56 punktów Interpretacja:  0 – 20 Pacjent uzależniony od wózka  21 – 40 Chodzi z pomocą  41 – 56 Niezależny

23 Zmiana pozycji z siadu do stania Stanie bez pomocySiad bez podparcia Zmiana pozycji ze stania do siadu Transfer Stanie z zamkniętymi oczami Stanie stopy razem Podnoszenie przedmiotów z podłogi Stanie na jednej nodze Skręty tułowia przy nieruchomych stopach Sięgnięcie w przód stojąc Obrót 360 stopni Wejście na stopień Stanie w jednej linii, stopy jedna za drugą

24  Test ten dostarcza ilościowej (wyrażonej w centymetrach) informacji o dynamicznej zdolności utrzymania równowagi w pozycji stojącej  Interpretacja: 15-25 cm wskazuje na dwukrotnie podwyższone ryzyko upadków 0-15 cm wskazuje na czterokrotnie podwyższone ryzyko upadków Wiek Mężczyźni Kobiety 20-40 lat ok.42,4cm ok.37,1cm 41-69 lat ok.37,9cm ok.35,1cm 70-87 lat ok.33,5cm ok.26,7cm


Pobierz ppt "Geriatria - dziedzina medycyny dotycząca fizjologicznych i patologicznych aspektów starzenia się człowieka oraz problemów klinicznych starszego wieku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google