Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

©M Spis treści  Przekroje walcaPrzekroje walca  Przekroje stożka Przekroje stożka  Przekroje kuliPrzekroje kuli  Kąty w walcuKąty w walcu  Kąty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "©M Spis treści  Przekroje walcaPrzekroje walca  Przekroje stożka Przekroje stożka  Przekroje kuliPrzekroje kuli  Kąty w walcuKąty w walcu  Kąty."— Zapis prezentacji:

1

2 ©M

3 Spis treści  Przekroje walcaPrzekroje walca  Przekroje stożka Przekroje stożka  Przekroje kuliPrzekroje kuli  Kąty w walcuKąty w walcu  Kąty w stożkuKąty w stożku  Zadania o walcuZadania o walcu  Zadania o stożkuZadania o stożku  Zadania o kuliZadania o kuli  O autorzeO autorze  Figura obrotowa Figura obrotowa  Walec Walec  Wzory dla walca Wzory dla walca  Siatka walca Siatka walca  Stożek Stożek  Wzory dla stożka Wzory dla stożka  Siatka stożka Siatka stożka  Kula Kula  Wzory dla kuli Wzory dla kuli  Przekrój Przekrój

4 ©M Figura obrotowa to figura otrzymana w wyniku obrotu figury płaskiej dookoła prostej zawartej w płaszczyźnie tej figury o kąt α є (0 °, 360°). Bryła obrotowa to bryła, która jest figurą obrotową.

5 ©M walec bryła obrotowa, która powstaje przez obrót prostokąta dookoła prostej zawierającej jeden z jego boków. oś obrotu powierzchnia boczna podstawa h wysokość r promień

6 ©M wzory pole powierzchni podstawy walca pole powierzchni bocznej walca pole powierzchni całkowitej objętość walca P p = Πr 2 P b = 2Πrh P c = 2Πr 2 + 2Πrh V = Πr 2 h

7 ©M Siatka walca 2r2r r Obwód koła = 2  r h

8 ©M stożek bryła obrotowa, która powstaje przez obrót trójkąta prostokątnego dookoła prostej zawierającej jedną z przyprostokątnych. oś obrotu powierzchnia boczna podstawa h wysokość r promień podstawy tworząca

9 ©M wzory pole powierzchni podstawy stożka pole powierzchni bocznej stożka pole powierzchni całkowitej stożka objętość stożka P p = Πr 2 P b = Πrl P c = Πr 2 + Πrl V = ⅓Πr 2 h

10 ©M Siatka stożka L obwód koła 2  r 2r2r

11 ©M kula bryła obrotowa, która powstaje przez obrót półokręgu dookoła prostej zawierającej jego średnicę. oś obrotu R promień kuli

12 ©M wzory pole powierzchni całkowitej kuli objętość kuli P = 4ΠR 2 V = 4/3ΠR³

13 ©M Przekrój płaski figury przestrzennej jest częścią wspólną tej figury i płaszczyzny α. Przekrój osiowy bryły obrotowej jest częścią wspólną tej bryły z płaszczyzną zawierającą oś obrotu. Przekrój poprzeczny bryły obrotowej jest częścią wspólną tej bryły z płaszczyzną prostopadłą do osi obrotu.

14 ©M przekroje walca przekrój osiowy przekrój poprzeczny

15 ©M przekroje stożka przekrój osiowy przekrój poprzeczny

16 ©M przekroje kuli przekrój poprzeczny przekrój osiowy

17 ©M Kąty w walcu α kąt między przekątną przekroju osiowego a płaszczyzną podstawy ß kąt miedzy przekątną przekroju osiowego a wysokością

18 ©M Kąty w stożku α kąt między tworzącą a płaszczyzną podstawy ß kąt między tworzącą a wysokością φ kąt rozwarcia stożka

19 ©M Zadania o walcu Zad1.Fabryka produkuje dziennie 10 000 ołówków, których każdy ma kształt walca o promieniu 4mm i wysokości 18cm. Ile drewna zużywa dziennie fabryka, jeżeli przy produkcji ołówków 40% drewna idzie na odpady? Zad2.Jakie wymiary powinna mieć puszka na konserwy w kształcie walca mająca pole powierzchni całkowitej 1800 , aby jej objętość była maksymalna?

20 ©M Zadania o stożku Zad2 Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym. Objętość stożka jest równa 18Π. Oblicz pole powierzchni bocznej Zad1 Namiot ma kształt stożka o wysokości 2m i kącie rozwarcia 60 . Ile co najmniej metrów bieżących wykładziny o szerokości 2,5m należy kupić, aby wyciąć z niej (bez sztukowania) podłogę do namiotu?

21 ©M Zadania o kuli Zad1.Ołowianą kulę o promieniu 10 cm stopiono, a z otrzymanego ołowiu wykonano kule o promieniu 1 cm. Oblicz sumę pól powierzchni wszystkich otrzymanych kul. Zad 2.Kulę przecięto dwiema równoległymi płaszczyznami odległymi od siebie o 4 cm i leżącymi po tej samej stronie środka kuli. Płaszczyzny te dają w przecięciu z kulą dwa koła małe o promieniach równych r 1 =8 cm i r 2 =12 cm. Znaleźć promień kuli.

22 ©M Autorzy Paweł Woźniak III a.g Marcin Łączny III a.g

23 ©M


Pobierz ppt "©M Spis treści  Przekroje walcaPrzekroje walca  Przekroje stożka Przekroje stożka  Przekroje kuliPrzekroje kuli  Kąty w walcuKąty w walcu  Kąty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google