Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza – (Wstępne) Założenia Dokumentu Strategicznego Konferencja RIS Mazovia 26 kwietnia 2007 Wojciech Dominik Wojciech.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza – (Wstępne) Założenia Dokumentu Strategicznego Konferencja RIS Mazovia 26 kwietnia 2007 Wojciech Dominik Wojciech."— Zapis prezentacji:

1 Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza – (Wstępne) Założenia Dokumentu Strategicznego Konferencja RIS Mazovia 26 kwietnia 2007 Wojciech Dominik Wojciech Dziemianowicz Michał Górzyński Wojciech Pander

2  Produktowa  Procesowa  Marketingowa  Organizacyjna Rodzaje innowacji

3 Wykorzystanie wyników prac grup roboczych w przygotowaniu RIS  Konieczność zapewnienia spójności (wiele podejść badawczych zespołów)  Analiza i ocena szczegółowości sformułowanych wniosków i rekomendacji  Podejście „procesowe” versus „produktowe”  Ocena przeprowadzonej analizy jakościowej i ilościowej  Analiza i ocena przygotowanych rekomendacji  Konieczność przeprowadzenia konsultacji - uzupełnienie wyników badań?

4 Założenia dokumentu strategicznego  Uwarunkowania wdrażania RIS (wewnętrzne i zewnętrzne)  Diagnoza i ocena sytuacji  Określenie celów i obszarów strategicznych z punktu widzenia rozwoju innowacyjności Mazowsza  Podejście procesowe  Wdrażanie (w tym finansowanie)  Monitorowanie procesu  Ewaluacja

5  Odnoszenie danych regionalnych do najlepszych regionów UE  Obszary diagnozy – możliwie wiele podejść:  intensywność działalności B+R w województwie  potencjalni liderzy innowacji w województwie  inwestycje zagraniczne w działalność B+R  popyt wewnętrzny – potencjalny rynek dla komercjalizacji  Mazowsze w kontekście międzynarodowego transferu technologii  analiza potencjału innowacyjnego firm oraz ośrodków naukowych zlokalizowanych na Mazowszu  potencjalne struktury klastrowe  infrastruktura wspierania innowacyjności na Mazowszu (w tym finansowanie działalności innowacyjnej)  świadomość innowacyjna administracji regionalnej Diagnoza sytuacji

6 Ranking regionów innowacyjnych

7 Specjalizacja regionalna w wybranych sektorach gospodarki „nasyconych wiedzą” w korelacji z PKB per capita  IT i produkcja komputerów  Biotechnologia i produkty chemiczne  Przemysł samochodowy i maszynowy  Maszyny i urządzenia elektryczne  Usługi Hi-Tech Dziedziny specjalizacji:

8 Koncentracja działalności B+R w Europie Patenty europejskie! Wiodące europejskie regiony w liczbie zgłoszeń patentowych hi-tech (2002) Zgłoszenia na milion mieszkańców

9 Całkowite nakłady na badania, 2003

10 Struktura zatrudnienia instytucjach badawczo-rozwojowych, 2003

11 Analiza uwarunkowań RIS Kontekst regionalny  Cechy Mazowsza  Region o największym potencjale innowacyjnym w Polsce, lecz poddawany bardzo silnej konkurencji krajowej i międzynarodowej ważne jest uwzględnienie kontekstu „globalnego”  Region o największych zróżnicowaniach wewnętrznych w Polsce  RIS a inne strategie regionalne województwa  Regionalny Program Operacyjny

12 Analiza uwarunkowań RIS Kontekst regionalny  Oczekiwania wobec RIS MAZOVIA  Ułatwi wzrost międzynarodowej / międzyregionalnej konkurencyjności Mazowsza – TAK  Ułatwi skuteczne i efektywne wykorzystanie środków na innowacje - TAK  Spowoduje poprawę sytuacji w każdej gminie na Mazowszu – TO ZALEŻY OD… innowacyjności społeczności lokalnych na Mazowszu

13 Regionalna Strategia Innowacji Mazowsza – (wstępne założenia)  Przedsiębiorca motorem innowacyjności „Przedsiębiorczość Akademicka”  Rola dużych przedsiębiorstw / koncernów światowych w rozwoju technicznym i wzroście innowacyjności Mazowsza ?  Lepsze wykorzystanie potencjału badawczego Mazowsza w procesie innowacyjności (z zachowaniem fundamentalnych funkcji instytucji naukowych)

14 Regionalna strategia Innowacji Mazowsza – (wstępne założenia) c.d.  Promocja wyników badań i usług badawczych publicznych instytucji naukowych  Skuteczne metody transferu technologii – CTT: tworzenie nowych i wzmacnianie istniejących; nowe (komercyjne ?) formy uczelnianych CTT ?  Komercyjne instytucje badawczo-rozwojowe ?  Kapitał społeczny (system kształcenia kadr) dla innowacyjności i przedsiębiorczości


Pobierz ppt "Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza – (Wstępne) Założenia Dokumentu Strategicznego Konferencja RIS Mazovia 26 kwietnia 2007 Wojciech Dominik Wojciech."

Podobne prezentacje


Reklamy Google