Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2013/2014 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2013/2014 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2014r."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2013/2014 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2014r.

2 Struktura procentowa liczby uczniów Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2014r.

3 Sieć szkół i placówek publicznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2014r. Typ szkoły / placówkiLiczba jednostekLiczba uczniówLiczba oddziałów Przedszkola Oddziały przedszkolne w SP44319 Szkoły podstawowe Gimnazja Licea ogólnokształcące Licea profilowane1241 Szkoły zawodowe, technika Szkoły specjalne Wczesne wspomag. rozwoju dziecka 89 Szkoły artystyczne (PSM) Młodzieżowe Domy Kultury2(1 545) Poradnie Psych.-Pedagog.1 RAZEM

4 Ewidencja szkół i placówek niepublicznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2014r. Typ szkoły / placówki Liczba jednostek w ewidencji Liczba jednostek dotowanych Liczba uczniów dotowanych Przedszkola (w tym punkty przedszkolne) Szkoły podstawowe Gimnazja (w tym dla dorosłych) 3378 Licea ogólnokształcące (w tym dla dorosłych) Szkoły zawodowe (w tym dla dorosłych) Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy 1143 RAZEM

5 Struktura zatrudnienia w oświacie Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2014r.

6 Zatrudnienie nauczycieli wg stopni awansu zawodowego Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2014r.

7 Realizacja wybranych ustawowych zadań Miasta Tychy jako organu prowadzącego w roku szkolnym 2013/2014 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2014r. ZadanieDane dotyczące realizacji Inwestycje i remonty w obiektach oświatowych Prowadzono w 25 obiektach oświatowych. Nadzór nad organizacją pracy szkół i placówek Zatwierdzono 340 aneksów, przyznano dodatkowo z tytułu zmian organizacyjnych 618 godz./30,85 et. pedagog. Wsparcie finansowe działań szkół ukierunkowanych na wzrost jakości nauczania Przyznano dodatkowo 30,5 godz./tyg. na realizację innowacji pedagogicznych, eksperymentów i edukacyjnych programów autorskich. Kontrola obowiązków kształcenia Uzyskano 99,4% wskaźnik spełniania obowiązków kształcenia. Ocena pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych Przeprowadzono 12 postępowań oceniania.

8 Realizacja wybranych ustawowych zadań Miasta Tychy jako organu prowadzącego w roku szkolnym 2013/2014 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2014r. ZadanieDane dotyczące realizacji Awans zawodowy nauczycieli Przeprowadzono 46 postępowań na stopień nauczyciela mianowanego (dyrektorzy szkół przeprowadzili 22 postępowania na stopień nauczyciela stażysty). Dowóz uczniówSfinansowano dowóz 272 dzieciom. Wsparcie materialne na cele edukacyjne dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej Przyznano 377 stypendiów szkolnych, 37 zasiłków szkolnych oraz zrefundowano 548 uczniom zakup podręczników (w ramach rządowe programu „Wyprawka szkolna”). Wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów34 uczniom przyznano stypendium „Tyskie Orły” Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników 45 pracodawcom dofinansowano kształcenie zawodowe 65 uczniom Ewidencja placówek niepublicznych74 placówki w tym 53 placówki dotowane

9 Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2014r. W roku szkolnym 2013/2014 w publicznych placówkach oświatowych realizowano 19 projektów edukacyjnych współfinansowanych z EFS o łącznej wartości PLN w tym: Typ placówek oświatowych Liczba realizowanych projektów Wartość łączna Szkoły Podstawowe PLN Gimnazja PLN Szkoły Ponadgimnazjalne PLN Szkoły Specjalne PLN Miejski Zarząd Oświaty 2 (1 dla uczniów szkół zawodowych, 1 dla dyrektorów i nauczycieli) PLN

10 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2014r. Wyniki egzaminów zewnętrznych

11 Wyniki sprawdzianu VI klas w szkołach podstawowych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2014r.

12 Średnie wyniki sprawdzianu szóstoklasistów 2014 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2014r.

13 Wyniki egzaminów gimnazjalnych - porównanie Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2014r.

14 Wyniki egzaminów gimnazjalnych – porównanie Cześć humanistyczna, zakres język polski Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2014r.

15 Wyniki egzaminów gimnazjalnych – porównanie Cześć humanistyczna, zakres historia i wos Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2014r.

16 Wyniki egzaminów gimnazjalnych – porównanie Cześć matematyczno-przyrodnicza zakres matematyka Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2014r.

17 Wyniki egzaminów gimnazjalnych – porównanie Cześć matematyczno-przyrodnicza zakres przedmioty przyrodnicze Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2014r.

18 Wyniki egzaminów gimnazjalnych – porównanie Język angielski poziom podstawowy Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2014r.

19 Wyniki egzaminów gimnazjalnych – porównanie Język niemiecki poziom podstawowy Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2014r.

20 Zdawalność egzaminu maturalnego Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2014r.

21 Zdawalność egzaminu maturalnego w poszczególnych szkołach Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2014r. 100% 96% 55%

22 Zdawalność egzaminu zawodowego w technikach w 2014 r. („stary” egzamin) Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2014r.

23 Zdawalność egzaminu zawodowego w zasadniczych szkołach zawodowych w 2014 r. („stary” egzamin) Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2014r.

24 Pełna wersja „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2013/2014” jest dostępna do pobrania na stronie internetowej / raporty i statystyki / pozostałe


Pobierz ppt "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2013/2014 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google