Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z badań Diagnoza potrzeb podnoszenia kwalifikacji wychowawczych organizacji obywatelskich w zakresie prowadzenia Placówek Wsparcia Dziennego oraz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z badań Diagnoza potrzeb podnoszenia kwalifikacji wychowawczych organizacji obywatelskich w zakresie prowadzenia Placówek Wsparcia Dziennego oraz."— Zapis prezentacji:

1 Raport z badań Diagnoza potrzeb podnoszenia kwalifikacji wychowawczych organizacji obywatelskich w zakresie prowadzenia Placówek Wsparcia Dziennego oraz w zakresie standaryzacji usług Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.efs.gov.pl

2  zakres wsparcia udzielanego dzieciom i rodzinom przez PWD,  problemy w funkcjonowaniu PWD,  ocena jakości świadczonych usług,  wsparcie zewnętrznego placówek,  współpraca z instytucjami zewnętrznymi,  finansowanie PWD,  ocena możliwości wdrożenia standardów pracy PWD CELE BADANIA Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.efs.gov.pl

3  Ankieta internetowa  http://dobrewychowanie.ankietka.pl/ http://dobrewychowanie.ankietka.pl/  Ankieta skierowana do kierowników placówek wsparcia dziennego z województwa lubelskiego Realizacja badania Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.efs.gov.pl

4 Obszary oddziaływania  Badane placówki niemal w całości realizują podstawowe zadania w zakresie pomocy w nauce (średnia ocena 9,33) oraz zapewnieniu czasu wolnego (9,67).  Bardzo wysoki jest również stopień deklaracji w zakresie realizacji programu wychowawczego w grupach (8,83) oraz rozwijania indywidualnych zainteresowań i pasji wychowanków.  Na wysokim poziomie oceniono również zapewnienie posiłków (7,67) oraz realizację indywidualnych programów wychowawczych.  Powyżej wartości średnich oceniono wsparcie rodzin będących w trudnej sytuacji w tym wsparcie materialne Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.efs.gov.pl

5  Zdobycie dodatkowych źródeł finansowania- 92%  Poprawa jakości pracy wychowawczej-83%  Znaczne ulepszenie programu wychowawczego-75%  Zwiększenie współpracy z instytucjami społecznymi (pomoc społ., szkoła, kuratorzy, parafia itp.)-67%  Zwiększenie udziału/pozyskanie wolontariuszy-50%  Remont/zmiana lokalu-33% Wyzwania Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.efs.gov.pl

6  Bardzo wysoka samoocena jakości usług opiekuńczych – (100% ocen dobrych i bardzo dobrych) Wychowawczych – (83% ocen dobrych i bardzo dobrych)  Bardzo wysoka samoocena profesjonalizmu (83%) „Wykwalifikowana kadra, profesjonalnie przygotowane zajęcia i warsztaty prowadzone systematycznie. Atrakcyjne organizowanie czasu wolnego, dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania. Duże wsparcie wolontariuszy.” Ocena jakości pracy i kompetencji Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.efs.gov.pl

7  Bardzo dobrze oceniona jest współpraca z rodzicami i szkołą (83% i 75% ocen dobrych i bardzo dobrych), czyli z najbliższym otoczeniem dziecka.  Dobrze jest oceniana współpraca z Parafią (67% ocen dobrych i bardzo dobrych).  Dobrze jest oceniana współpraca z samorządem lokalnym (59% ocen dobrych i bardzo dobrych) oraz z instytucją udzielającą dofinansowania (83% ocen dobrych i bardzo dobrych). W zestawieniu z tymi wynikami źle wygląda współpraca z instytucjami pomocy społecznej (50% ocen dobrych i bardzo dobrych), które statutowo są najbliższym publicznym partnerem PWD. Współpraca Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.efs.gov.pl

8  Jedynie 25% placówek ściśle współpracuje z innymi placówkami. Pozostałe placówki nie podejmują współpracy przede wszystkim ze względu na ograniczone środki finansowe i kadrowe. W tym względzie nieoceniona wydaje się być rola publicznych instytucji społecznych nadzorujących i wspierających prace placówek jako koordynatora współpracy. Współpraca z innymi placówkami Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.efs.gov.pl

9  Największy problem w funkcjonowaniu placówek stanowią finanse (83%).  Bardzo słaby wizerunek (83%) i niski prestiż placówek (58%).  Trudności w doborze odpowiednich metod dla grupy wychowawczej (42%).  Zaskakującą dosyć odpowiedzią jest tylko 25% wskazań na prawo jako źródło problemów. Problemy placówek wsparcia dziennego Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.efs.gov.pl

10  Dotacja samorządowa pokrywa zapotrzebowanie finansowe placówek w 30 % - 42 % placówek 31 – 50% - 42% placówek 51 – 70% - 8% placówek 71 – 90% - 8% placówek Finansowanie placówek wsparcia dziennego Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.efs.gov.pl

11  Pozostałe źródła utrzymania placówek Dotacje, projekty – 91% placówek Środki własne instytucji prowadzącej PWD – 63% placówek Sponsorzy – 55% placówek Instytucje i organizacje kościelne (w tym Parafia) – 27% placówek 1% dla OPP – 9% placówek Finansowanie placówek wsparcia dziennego Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.efs.gov.pl

12  Posiadane środki finansowe pokrywają zapotrzebowanie placówek w 51-70% - 50% placówek 70-90% - 25% placówek do 30% - 8% placówek 31-50% - 8% placówek pow. 90% - 8% placówek Finansowanie placówek wsparcia dziennego Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.efs.gov.pl

13 Według NGO standardy pozwolą na:  Szybką kwalifikację najlepszych placówek.  Podniesienie prestiżu placówek  Podwyższenie kwalifikacji kadry  Podnoszenie standardu realizacji zadań publicznych  Łatwą komunikację i wymianę między ośrodkami  Ukazanie rzeczywistych problemów w pracy w placówkach, ukażą ich mocne i słabe strony szerszej grupie odbiorców Wprowadzenie standardów pracy PWD Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.efs.gov.pl

14  Brak środków finansowych - 58%  Brak czasu-33%.  Opór kadry przed zmianą przyzwyczajeń-16% Ryzyka niepowodzenia wdrożenia standardów Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.efs.gov.pl

15 Wojciech Zirebiec www.ewaluacje.com Dziękuję za uwagę! Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.efs.gov.pl


Pobierz ppt "Raport z badań Diagnoza potrzeb podnoszenia kwalifikacji wychowawczych organizacji obywatelskich w zakresie prowadzenia Placówek Wsparcia Dziennego oraz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google