Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia."— Zapis prezentacji:

1 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów Bezpieczeństwo państwa Maciej Milczanowski Problemy światowego bezpieczeństwa – historia konfliktów zbrojnych - bezpieczeństwo polityczne

2 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów STRUKTURA ZAJĘĆ: 1. Istota i analiza pojęcia bezpieczeństwa. 2. Modele i filary bezpieczeństwa. 3. Wykład Problemy światowego bezpieczeństwa - zagrożenia we współczesnym świecie. Problemy światowego bezpieczeństwa - zagrożenia we współczesnym świecie. Historia konfliktów zbrojnych. Historia konfliktów zbrojnych. Bezpieczeństwo polityczne państwa. Bezpieczeństwo polityczne państwa. 4. Wykład Kompetencje i zadania organów administracji rządowej i samorządowej w obronie narodowej. Kompetencje i zadania organów administracji rządowej i samorządowej w obronie narodowej. Ochrona ludności w ramach cywilnej organizacji obrony narodowej.– ratownictwo. Ochrona ludności w ramach cywilnej organizacji obrony narodowej.– ratownictwo. 5. Wykład Bezpieczeństwo i porządek publiczny, organizacje pozarządowe. Bezpieczeństwo i porządek publiczny, organizacje pozarządowe. Organizacja wojskowa RP. Organizacja wojskowa RP. Organizacja systemu szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Organizacja systemu szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

3 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 3 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów Czynniki wskutek których bezpieczeństwo należy rozpatrywać w powiązaniu z zagrożeniami: 1. Zagrożenia światowe mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo państwa. 2. Rosnąca otwartość państw na przepływ towarów i osób. 3. Konieczność współuczestniczenia w tworzeniu bezpieczeństwa międzynarodowego. 4. Korzystanie z doświadczeń innych państw.

4 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 4 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów Stan organizacji bezpieczeństwa może zmniejszać zagrożenia lub czynić państwo bezbronnym. Największym zagrożeniem dla państwa jest jego własna słabość Potęga losu ujawnia się tam, gdzie nie ma zorganizowanej siły oporu. N. Machiavelli Potęga losu ujawnia się tam, gdzie nie ma zorganizowanej siły oporu. N. Machiavelli Słabość prowokuje (…) słabość zachęca do działań, które w przeciwnym wypadku nie przyszłyby im do głowy. D. Rumsfeld Słabość prowokuje (…) słabość zachęca do działań, które w przeciwnym wypadku nie przyszłyby im do głowy. D. Rumsfeld

5 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 5 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów Pojęcie i istota zagrożeń bezpieczeństwa Potencjalne lub istniejące zjawiska, sytuacje, bądź działania godzące w wartości i interesy narodowe stwarzające niebezpieczeństwo dla: życia i zdrowia, warunków bytu, mienia i środowiska, destabilizacji organizacji życia społecznego i państwowego, uniemożliwienia lub osłabienia możliwości rozwoju.

6 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 6 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów RODZAJE ZAGROŻEŃ

7 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 7 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów ZAGROŻENIA NATURALNE Powodzie, Huragany, Pożary, Trzęsienia ziemi, Epidemie i endemie (Dżuma 1347 – 30% ok.. 25mln ludności Europy; grypa „hiszpanka” 1918-19 – 21,5 mln osób).

8 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 8 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów …nigdy wcześniej osiągnięcia naukowe nie były na taką skalę wykorzystywane do złych celów, do zbrodni. - intelektualiści polscy - wiek XX przed trybunałem. Nigdy wcześniej nie dysponowano taką mocą, która jest w stanie zmienić świat w kwitnący ogród albo obrócić go wniwecz. - Papież Jan Paweł II Zagrożenia naukowo - techniczne

9 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 9 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA Systemy i dobra fizyczne i wirtualne, żywotne dla państwa, których zniszczenie lub destrukcja mogłyby osłabić bezpieczeństwo gospodarki narodowej, narodowej służby zdrowia i opieki społecznej lub innych dziedzin.

10 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 10 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów Żyjemy w epoce dramatycznej kolizji pomiędzy potrzebami społeczeństwa i świata przyrody. Agresja człowieka niebezpiecznie naruszyła równowagę natury. Lester R. Brown, prezes Worldwatch Institute. Zagrożenia ekologiczne

11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów

12 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 12 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów Luty 1993 Luty 2000 Ocenia się, że do roku 2020 pokrywa lodowa na Kilimandżaro zniknie zupełnie. Góra Kilimandżaro w ciągu ostatniego wieku straciła 80% pokrywy lodowej.

13 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 13 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów

14 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 14 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów

15 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 15 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów Zagrożenia społeczne Konflikty na tle religijnym Bezrobocie – w skali świata ok. 800 mln. w Polsce ok. 3mln. Masowe migracje do krajów północy (głównie USA i Europy Zachodniej, Głód, skrajne ubóstwo i choroby w krajach trzeciego świata. AIDS – w ostatnich 20 latach wirusem HIV zaraziło się ok. 60 mln ludzi a na AIDS zmarło ok. 20 mln.

16 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 16 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów Lada moment w muzeum odrzuconych utopii, w którym kustoszem jest historia, globalny wolny rynek dołączy do komunizmu. J. Gray, Koniec końca historii, Rzeczpospolita z 21-22.09.2002.

17 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 17 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów Terroryzm to działania asymetryczne, mające na celu budzenie strachu w wyniku przemocy lub groźby przemocy, realizowane przez organizacje lub zorganizowane grupy społeczne dążące do zmian politycznych. TERRORYZM

18 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 18 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów

19 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 19 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów Zagrożenia militarne Potencjalne lub istniejące niebezpieczeństwo użycia przemocy zbrojnej – bezpośrednio lub pośrednio – przeciwko wartościom i interesom narodowym.

20 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 20 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów

21 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 21 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów STRUKTURA ZAJĘĆ: 1. Istota i analiza pojęcia bezpieczeństwa. 2. Modele i filary bezpieczeństwa. 3. Wykład Problemy światowego bezpieczeństwa - zagrożenia we współczesnym świecie. Problemy światowego bezpieczeństwa - zagrożenia we współczesnym świecie. Historia konfliktów zbrojnych. Historia konfliktów zbrojnych. Bezpieczeństwo polityczne państwa. Bezpieczeństwo polityczne państwa. 4. Wykład Kompetencje i zadania organów administracji rządowej i samorządowej w obronie narodowej. Kompetencje i zadania organów administracji rządowej i samorządowej w obronie narodowej. Ochrona ludności w ramach cywilnej organizacji obrony narodowej.– ratownictwo. Ochrona ludności w ramach cywilnej organizacji obrony narodowej.– ratownictwo. 5. Wykład Bezpieczeństwo i porządek publiczny, organizacje pozarządowe. Bezpieczeństwo i porządek publiczny, organizacje pozarządowe. Organizacja wojskowa RP. Organizacja wojskowa RP. Organizacja systemu szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Organizacja systemu szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

22 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 22 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów Historia konfliktów zbrojnych

23 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 23 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów Wojny Perskie 500-479 przed Chr.

24 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 24 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów Aleksander Wielki 326-323 przed Chr.

25 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 25 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów

26 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 26 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów

27 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 27 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów

28 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 28 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów Wojny Napoleońskie 1792-1915

29 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 29 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów I Wojna Światowa 1914-1918

30 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 30 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów

31 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów STRUKTURA ZAJĘĆ: 1. Istota i analiza pojęcia bezpieczeństwa. 2. Modele i filary bezpieczeństwa. 3. Wykład Problemy światowego bezpieczeństwa - zagrożenia we współczesnym świecie. Problemy światowego bezpieczeństwa - zagrożenia we współczesnym świecie. Historia konfliktów zbrojnych. Historia konfliktów zbrojnych. Bezpieczeństwo polityczne państwa. Bezpieczeństwo polityczne państwa. 4. Wykład Kompetencje i zadania organów administracji rządowej i samorządowej w obronie narodowej. Kompetencje i zadania organów administracji rządowej i samorządowej w obronie narodowej. Ochrona ludności w ramach cywilnej organizacji obrony narodowej.– ratownictwo. Ochrona ludności w ramach cywilnej organizacji obrony narodowej.– ratownictwo. 5. Wykład Bezpieczeństwo i porządek publiczny, organizacje pozarządowe. Bezpieczeństwo i porządek publiczny, organizacje pozarządowe. Organizacja wojskowa RP. Organizacja wojskowa RP. Organizacja systemu szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Organizacja systemu szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

32 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 32 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów POLITYKA gr. politike Sztuka rządzenia państwem lub organizacja społeczeństwa poddanego władzy. Dzień świra

33 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 33 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów POLITYKA I BEZPIECZEŃSTWO u Arystotelesa Arystoteles określał silny związek polityki z państwem oraz państwo jako organizację odpowiedzialną za bezpieczeństwo.

34 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 34 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów POLITYKA I BEZPIECZEŃSTWO u Arystotelesa POLITYKA MA NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEGO PAŃSTWA, KTÓRE POWSTAJE DLA UMOŻLIWIENIA ŻYCIA I ISTNIEJE, ABY ŻYCIE BYŁO DOBRE.

35 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 35 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów KATEGORIE WŁADZY W wielkich grupach społecznych, nie koniecznie w oparciu o prawo Normy prawne lecz nie koniecznie realizowana przez państwo. Organy władzy państwowej.

36 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 36 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów WŁADZA Siła odpowiedzialna za zjednoczenie wspólnego działania przez reguły wiążące dla wszystkich.

37 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 37 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów BEZPIECZEŃSTWO POLITYCZNE Wspólne działanie, ukierunkowane na osiągnięcie społecznie akceptowanych celów, zorganizowane według określonych i przyjętych, jako obowiązujące reguł (prawa), dysponujące siłą dla wsparcia tego działania w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych.

38 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 38 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów STUDIA NAD BEZPIECZEŃSTWEM W POLITOLOGII wg koncepcji USA

39 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 39 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów STUDIA NAD BEZPIECZEŃSTWEM W POLITOLOGII

40 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 40 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów Bezpieczeństwo polityczne /wymiar zewnętrzny/ Bezpieczeństwo polityczne /wymiar wewnętrzny/ Bezpieczeństwo ustrojowe Ochrona porządku konstytucyjnego Ochrona państwa w relacjach z innymi podmiotami stosunków międzynarodowych. Ochrona suwerenności, niepodległości, nienaruszalności terytorium. Ochrona państwa jako podstawowej formy politycznej organizacji społeczeństwa (w tym praw i wolności obywatelskich). Ochrona władzy tj. decydowania politycznego. Ochrona norm i reguł działania politycznego w aspekcie wewnętrznym. Ochrona praw politycznych obywateli. Ochrona systemu politycznego. Ochrona procesy wyłaniania i wymiany władzy (procesu wyborczego). Ochrona wykonywania przez organy władzy funkcji i zadań przypisanych im w konstytucji i ustawach.

41 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 41 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów Polityka bezpieczeństwa NATO Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (ESDP) Operacje NATO i UE OBWE Obrona przeciwrakietowa Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego Nieproliferacja broni masowego rażenia Rozbrojenie konwencjonalne Sankcje Współpraca przemysłów obronnych

42 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 42 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów PYTANIA?


Pobierz ppt "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google