Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zamówienia publiczne realizowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Jarosław Rokicki, Kierownik Biura Zamówień Publicznych i Opinii Prawnych Wojciech.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zamówienia publiczne realizowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Jarosław Rokicki, Kierownik Biura Zamówień Publicznych i Opinii Prawnych Wojciech."— Zapis prezentacji:

1 Zamówienia publiczne realizowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Jarosław Rokicki, Kierownik Biura Zamówień Publicznych i Opinii Prawnych Wojciech Mizerski, Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich Rafał Zwoliński, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, r.

2 Korzyści dla Wykonawców
Zamówienia publiczne realizowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Korzyści dla Wykonawców Zasady: jawność i przejrzystość Możliwość zatrudniania podwykonawców Przedsiębiorcy mogą występować wspólnie jako jedno Konsorcjum Zastosowanie środków odwoławczych na każdym etapie postępowania Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, r.

3 Minusy, o których Wykonawcy muszą pamiętać
Zamówienia publiczne realizowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Minusy, o których Wykonawcy muszą pamiętać Zatrzymanie wadium Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Rejestr nierzetelnych Wykonawców Konsekwencje finansowe odwołań Zmiany do umowy, wprowadzone przez Zamawiąjącego Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, r.

4 Najważniejsze postanowienia:
Zamówienia publiczne realizowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych Prawo zamówień publicznych z dnia 25 września 2009 r. Najważniejsze postanowienia: Zmiana art Nowe warunki, które musi spełnić Zamawiający Art Wykluczenie Wykonawcy Art wyjaśnienie treści SIWZ /terminy, sposób/ Art. 151 a - zaliczka na poczet wykonania zamówienia Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, r.

5 Zamówienia publiczne realizowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, r.

6 Zamówienia publiczne realizowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, r.

7 14 września 2009 – wydano pozwolenie na budowę
Zamówienia publiczne realizowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Najważniejsze zamówienia publiczne realizowane przez miasto Dąbrowa Górnicza Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej 14 września 2009 – wydano pozwolenie na budowę Kosz inwestycji – 131 mln zł Realizacja w latach: Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, r.

8 część wspólna (łącznik, zespół sportowy)
Zamówienia publiczne realizowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej. Obiekt zlokalizowany na terenie pomiędzy ulicami Gwardii Ludowej i Swobodnej w Dąbrowie Górniczej Złożony z obiektów kubaturowych (pawilonów) podzielonych na trzy zespoły: część przeznaczona dla dzieci słabo widzących i niewidzących (internat, szkoła zawodowa+ liceum, szkoła podstawowa) część przeznaczona dla dzieci niepełnosprawnych (rehabilitacja + administracja, szkoła podstawowa + gimnazjum, przedszkole + rewalidacja, wczesne wspomaganie rozwoju) część wspólna (łącznik, zespół sportowy) Dokumentacja projektowa obejmuje także: zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi ( m.in.: drogi, parkingi, małą architekturę, plac zabaw dla dzieci wewnątrz Ośrodka, obiekty pomocnicze) Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, r.

9 Marzec 2010 – początek prac w terenie Realizacja w latach: 2010 - 2011
Zamówienia publiczne realizowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Najważniejsze zamówienia publiczne realizowane przez miasto Dąbrowa Górnicza Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji Centrum Sportów Letnich i Wodnych – Pogoria Marzec 2010 – początek prac w terenie Realizacja w latach: Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, r.

10 Budowa Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria w Parku Zielona
Zamówienia publiczne realizowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji Centrum Sportów Letnich i Wodnych – Pogoria Zakres: Budowa ścieżek rowerowych w Parku Zielona i wokół Jeziora Pogoria – przebudowa istniejących i budowa nowych ścieżek Budowa Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III przy ul. Malinowe Górki wraz z uzbrojeniem technicznym i zagospodarowaniem brzegu zbiornika i terenu przyległego Budowa Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria w Parku Zielona Budowa molo Planowane nakłady na lata 2010 – , 5 mln. PLN Zadanie dofinansowane z EFRR Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, r.

11 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 30 (obecnie Zespół Szkół Nr 7)
Zamówienia publiczne realizowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Najważniejsze zamówienia publiczne realizowane przez miasto Dąbrowa Górnicza Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 30 (obecnie Zespół Szkół Nr 7) Zakres: termomodernizacja obiektu roboty remontowe wewnątrz obiektu drogi, parkingi infrastruktura sportowa (boisko wielofunkcyjne: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna z nawierzchnią poliuretanową wraz z oświetleniem na słupach). Szacunkowa wartość zadania - ok. 18 mln PLN Planowany termin realizacji inwestycji – styczeń 2010 r. - marzec 2012 r. Przetarg nieograniczony Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, r.

12 Zamówienia publiczne realizowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Najważniejsze zamówienia publiczne realizowane przez miasto Dąbrowa Górnicza ORLIKI 2010 W 2010 r. planowane wykonanie dwóch zespołów boisk w ramach ogólnopolskiego programu MOJE BOISKO –ORLIK – 2012 Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, r.

13 Zakres inwestycji w Ząbkowicach
Zamówienia publiczne realizowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej ORLIKI 2010 Zakres inwestycji w Ząbkowicach boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 m boisko poliuretanowe o wymiarach 19,1 x 32,1 m do siatkówki i koszykówki Wyposażenie: oświetlenie piłkochwyty, ogrodzenie, ciągi komunikacyjne, zaplecze sanitarno – szatniowe, trybuna na ok. 300 osób W ramach zadania - wykonanie renowacji płyty boiska treningowego i zatoki postojowej Szacunkowa wartość zadania wynosi ok. 2 mln PLN. Zakres inwestycji przy ul. Tysiąclecia przy Szkole Podstawowej Nr 12 boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 55 m oraz boisko poliuretanowe o wymiarach 19 x 32 m. do siatkówki i koszykówki II zadanie obejmuje zagospodarowanie pozostałego terenu użytkowanego przez szkołę, w tym budowę boiska wielofunkcyjnego 17 x 30 m o nawierzchni poliuretanowej do siatkówki i koszykówki, poliuretanowej 4-ro torowej 75 metrowej bieżni, skoczni do skoku w dal , rozbudowę parkingu wewnętrznego wraz z renowacją drogi dojazdowej do tego parkingu, renowację terenu przed wejściem głównym do szkoły i wymianę ogrodzenia. Szacunkowa wartość zadania wynosi ok. 6 mln. PLN w tym wartość „Orlika” ok. 3 000 000,00 zł. Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, r.

14 Szacunkowa wartość robót budowlanych – ok. 800.000 PLN
Zamówienia publiczne realizowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Najważniejsze zamówienia publiczne realizowane przez miasto Dąbrowa Górnicza PARKINGI Przebudowa drogi łączącej ul. Kosmonautów z ulicą 1000-lecia (rozbudowa miejsc postojowych ) Zakres: budowa 24 nowych miejsc postojowych oraz przebudowę łącznika ul. Kosmonautów z ulicą 1000-lecia oraz przebudowę istniejących chodników Rozpoczęcie robót związanych z przebudową tego układu komunikacyjnego wiosna 2010 r. Szacunkowa wartość robót budowlanych – ok PLN Zakładany termin zakończenia realizacji zadania - październik 2010 r. Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, r.

15 Szacunkowa wartość realizacji robót budowlanych ok.45 mln. PLN
Zamówienia publiczne realizowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Najważniejsze zamówienia publiczne realizowane przez miasto Dąbrowa Górnicza PARKINGI Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla rozbudowy miejsc parkingowych oraz przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych” Obecnie realizowane opracowanie zwiększa liczbę miejsc postojowych na terenie całego osiedla o ok miejsc. Rozpoczęcie robót związanych z przebudową tego układu komunikacyjnego i rozbudowa miejsc postojowych na terenie tego osiedla – wiosna 2010 r. Szacunkowa wartość realizacji robót budowlanych ok.45 mln. PLN Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, r.

16 Zakończono prace projektowe , uzyskano pozwolenie na budowę
Zamówienia publiczne realizowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Najważniejsze zamówienia publiczne realizowane przez miasto Dąbrowa Górnicza PARKINGI Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla rozbudowy miejsc parkingowych oraz przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Morcinka w Dąbrowie Górniczej w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszy i komunikacyjnych”. Zakończono prace projektowe , uzyskano pozwolenie na budowę Projekt zakłada przebudowę i rozbudowę miejsc postojowych oraz przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego ograniczonego ulicami 1000-lecia – Piłsudskiego- Morcinka – Aleja Zagłębia Dąbrowskiego Zakres: przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego (naprawa nawierzchni jezdni , przebudowa chodników), oraz rozbudowa i przebudowa istniejących miejsc postojowych dla poprawy obsługi komunikacyjnej osiedla. Szacunkowa wartość robót budowlanych – ok. 20 mln. PLN Planowane lata realizacji Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, r.

17 90 km kanalizacji deszczowej 32 tłocznie i przepompownie
Zamówienia publiczne realizowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Najważniejsze zamówienia publiczne realizowane przez miasto Dąbrowa Górnicza Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - największa inwestycja w prawie 100 letniej historii Dąbrowy Górniczej oraz województwa śląskiego 160 km kanalizacji sanitarnej m2 odtworzonych nawierzchni drogowych 90 km kanalizacji deszczowej 32 tłocznie i przepompownie Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, r.

18 skanalizowanie miasta na poziomie 95%
Zamówienia publiczne realizowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - największa inwestycja w prawie 100 letniej historii Dąbrowy Górniczej Cel: rozwiązanie problemu transportu i oczyszczania ścieków z terenu miasta oraz zwiększenie w Dąbrowie Górniczej ilości ścieków oczyszczonych zgodnie z polskimi i unijnymi normami. Efekty: zbiorczy system kanalizacji sanitarnej dla co najmniej 92% mieszkańców gminy, czyli ok. 116 tyś osób, w tym ok. 16 tyś nowopodłączonych odbiorców skanalizowanie miasta na poziomie 95% z sieci kanalizacji sanitarnej korzystać będą również wszystkie podmioty gospodarcze i jednostki użyteczności publicznej, zlokalizowane na terenie Gminy, w tym ok 5% nowopodłączonych zarówno w grupie podmiotów gospodarczych jak i jednostek użyteczności publicznej Wartość projektu: prawie 638 mln PLN / I etap/ Całość inwestycji – ok. 850 mln PLN Wszystkie informacje dot. projektu: Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, r.

19 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza
Zamówienia publiczne realizowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza Planowane zamówienia publiczne w 2009 i 2010 r. Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Strzemieszyce Wielkie Szacunkowa wartość Kontraktu W4 - ok. 143 mln PLN Wykonanie 8 pompowni/tłoczni ścieków sanitarnych, około 31 km sieci kanalizacji sanitarnej, ok. 16 km sieci kanalizacji deszczowej i ok. 16 km sieci wodociągowych Planowana data ogłoszenia przetargu -  II kwartał 2010 r. Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ząbkowices Szacunkowa wartość Kontraktu W5 – ok. 146 mln PLN Wykonanie około 33 km sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i rurociągów tłocznych), ok. 17 km sieci kanalizacji deszczowej i ok. 20 km sieci wodociągowych. Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, r.

20 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza
Zamówienia publiczne realizowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza Planowane zamówienia publiczne w i 2010 r. Budowa tłoczni Piekło wraz z rurociągiem tłocznym i infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną w dzielnicach: Piekło i Antoniów. Szacunkowa wartość Kontraktu W2B = ok. 43 mln PLN Planowana data ogłoszenia przetargu -  III kwartał 2010 r. Promocja podczas realizacji Projektu. Prowadzenie działań promujących i informacyjnych dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza" Szacunkowa wartość Usługi TA3 - ok. 1 mln PLN Planowana data ogłoszenia przetargu -  IV kwartał 2009 r. Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, r.

21 Dziękujemy za uwagę www.idabrowa.pl Q & A
Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, r.


Pobierz ppt "Zamówienia publiczne realizowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Jarosław Rokicki, Kierownik Biura Zamówień Publicznych i Opinii Prawnych Wojciech."

Podobne prezentacje


Reklamy Google