Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska"— Zapis prezentacji:

1 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Reforma gospodarki wodnej – założenia nowego prawa wodnego WROCŁAW Jest to przykładowy slajd do wzorca: Slajd Tytułowy_01 Jak przygotować zdjęcie: Wkleić wybrane zdjęcie Zmniejszyć lub zwiększyć według uznania W zakładce „Formatowanie” wybrać opcję „Zaokrąglony prostokąt, z odbiciem” W „Efekty obrazów” wybrać opcję „Bez odbicia” W „Obramowanie obrazu” wybrać obramowanie białe, o grubości 2,25pkt Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

2 REFORMA GOSPODARKI WODNEJ
Cele I. Pełna realizacji polityki zlewniowej II. Realna władza wodna III. Efektywny system finansowania IV. Transpozycja prawa UE

3 REFORMA GOSPODARKI WODNEJ
Obszary zmian I. Struktura administrowania gospodarką wodną II. System finansowania III. Zwrot kosztów za usługi wodne 3

4 Obecny system administrowania gospodarką wodną
Zarządzanie zasobami wodnymi jest realizowane z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne 1) obszar dorzecza Wisły 2) obszar dorzecza Odry 3) obszary dorzeczy: Dniestru, Dunaju, Jarft, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej, Ücker - obejmujące znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej części międzynarodowych dorzeczy

5 Obecny system administrowania gospodarką wodną

6 Obecny system administrowania gospodarką wodną

7

8 Niedociągnięcia obecnego systemu
Rozmycie odpowiedzialności za utrzymanie wód i inwestycje wynikające z rozdrobnienia kompetencji w dziedzinie gospodarki wodnej na wiele jednostek; Zbędne rozciągnięcie procesu decyzyjnego; Nieprzejrzysty podział kompetencji – zarządzanie jednym odcinkiem rzeki przez wiele podmiotów; Brak możliwości zapewnienia ciągłości finansowania gospodarki wodnej; Niedostateczne środki na inwestycje w gospodarce wodnej. Zdjęcie: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

9 Oddzielenie kompetencji w zakresie:
Nowa struktura organów administracji publicznej Oddzielenie kompetencji w zakresie: inwestycji w gospodarce wodnej oraz utrzymania mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną (zarządy dorzeczy); od administrowania i planowania (urzędy gospodarki wodnej regionów wodnych); Zniesienie: dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz likwidacja rzgw; dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej oraz likwidacja urzędów żeglugi śródlądowej; Utworzenie: urzędów gospodarki wodnej regionów wodnych; zarządów dorzecza Wisły i Odry jako państwowych osób prawnych; Kompetencje dyrektorów rzgw i użś dyrektorzy urzędów gospodarki wodnej regionów wodnych. Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02

10

11

12 Minister właściwy ds. gospodarki wodnej
Nowa struktura organów administracji publicznej Minister właściwy ds. gospodarki wodnej Prezes KZGW koordynacja zadań gospodarki wodnej; wydawanie wytycznych i poleceń; akceptacja decyzji; nadzór nad Prezesem KZGW (w tym ocena okresowa); zarządzanie w gospodarce wodnej (akceptacja programów i planów); uzgadnianie decyzji; nadzór nad zarządami i urzędami; nadzór nad inwestycjami; ochrona wód morskich; Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 12 12

13 Nowa struktura organów administracji publicznej
Dyrektor zarządu dorzecza „wody rządowe” Dyrektor urzędu gospodarki wodnej w regionie wodnym inwestycje i utrzymanie wód rządowych; administrowanie nieruchomościami i zbiornikami wodnymi; obsługa finansowa GW; stan techniczny urządzeń; współpracy z użytkownikami i odszkodowania; zadania RZGW (bez: utrzymania, inwestycji i obwodów rybackich); cel: osiągniecie dobrego stanu wód; pozwolenia wodnoprawne; ustalenie linii brzegu; plany utrzymania wód i uzgadnianie inwestycji; prawo miejscowe i kontrole gospodarowania wodami; gospodarka przestrzenna; Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 13 13

14 Marszałek województwa
Nowa struktura organów administracji publicznej Marszałek województwa „wody samorządowe” Wojewoda utrzymanie wód i inwestycje; uprawnienia właścicielskie; administrowanie zbiornikami wodnymi; melioracje wodne; obwody rybackie; nadzór nad związkami spółek wodnych; finansowanie: dotacje i opłaty za środowisko; decyzje kryzysowe: obniżenie piętrzenia lub opróżnienie zbiornika; decyzja na podstawie scenariusza IMGW; Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 14 14

15 Wójt/ burmistrz/ prezydent melioracje szczegółowe
Nowa struktura organów administracji publicznej Starosta Wójt/ burmistrz/ prezydent melioracje szczegółowe pozwolenia wodnoprawne; Konieczne zmiany w spółkach wodnych: brak efektywności; problemy z egzekucją składek; brak działań melioracyjnych; istniejące spółki: możliwość działania na podstawie powierzenia zadań przez JST; nowe spółki: za zgodą JST; finansowanie: opłata od właścicieli gruntów i dotacje z budżetu; JST nadzór nad spółkami; Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 15 15

16 tzw. „wody rządowe” oraz „wody samorządowe”
Nowa struktura organów administracji publicznej wprowadzenie podziału wód publicznych będących własnością Skarbu państwa na: tzw. „wody rządowe” oraz „wody samorządowe” Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02

17 Zasada zwrotu kosztów usług wodnych:
Transpozycja prawa UE Zasada zwrotu kosztów usług wodnych: zasada „zanieczyszczający płaci/użytkownik płaci”; zastosowanie instrumentów ekonomicznych w celu racjonalizacji użytkowania zasobów i wynikających z tego strat w środowisku; opracowanie analiz ekonomicznych korzystania z wody dla każdego obszaru dorzecza; uwzględnienie kosztów środowiskowych oraz zasobowych; działania zachęcające użytkowników do efektywnego wykorzystania zasobów wodnych; warunkowość ex-ante na lata ; dostosowanie zakresu korzystania z wód do df. korzystania z wód w rozumieniu RDW; transpozycja dyrektywy o substancjach priorytetowych (do ). Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02

18 Dziękuję za uwagę ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa
Jest to przykładowy slajd do wzorca: Slajd Końcowy_Adres Ministerstwo Środowiska


Pobierz ppt "Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google