Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dostępność przestrzeni publicznej dla osób słabosłyszących w odniesieniu do konwencji ONZ o prawach osób słabosłyszących Krzysztof Wostal Polska Fundacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dostępność przestrzeni publicznej dla osób słabosłyszących w odniesieniu do konwencji ONZ o prawach osób słabosłyszących Krzysztof Wostal Polska Fundacja."— Zapis prezentacji:

1 Dostępność przestrzeni publicznej dla osób słabosłyszących w odniesieniu do konwencji ONZ o prawach osób słabosłyszących Krzysztof Wostal Polska Fundacja Osób Słabosłyszących Pełnosprawny Student VIII Kraków, 29-30 października 2014 r.

2 Działamy w ramach projektu „Przyjazna, dostępna przestrzeń dla osób słabosłyszących” dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

3 Słuch Słuch jest narządem, którego prawidłowe funkcjonowanie stanowi podstawę komunikacji i funkcjonowania w społeczeństwie – jego uszkodzenie powoduje powstanie barier i utrudnień w nawiązywaniu więzi społecznych.

4 Osoby słabosłyszące Mają problemy ze słuchem / ubytek słuchu Komunikują się za pomocą mowy Nie są osobami głuchymi Nie znają języka migowego / język migowy nie jest „pierwszym” językiem

5 Statystyki Wielkiej Brytanii żyje 8 milionów osób z niedosłuchem W Polsce to około 25% osób powyżej 65 r. ż. Liczba osób słabosłyszących w Polsce znacząco przekracza 1milion (GUS, 2004r.) Szacuje się, że 15% światowej populacji stanowią osoby słabo słyszące (EFHOH) Wg Światowej Organizacji Zdrowia utrata słuchu jest jednym z najważniejszych problemów zdrowia publicznego. Społeczeństwo się starzeje, hałas rośnie…

6 Bariery Osoby słabosłyszące w odróżnieniu od osób niewidomych, czy na wózkach inwalidzkich nie mają problemu z dotarciem do obiektu. Problemem jest komunikacja i prawidłowy odbiór informacji. Rezygnują z życia społecznego.

7 Mity na temat niedosłuchu -Niedosłuch nie jest niepełnosprawnością -Wystarczy krzyczeć / głośniej mówić -Aparat słuchowy rozwiązuje problem -Osoby słabosłyszące to mały odsetek populacji -Słabosłyszący są głusi.

8 Prawo Karta Praw Osób Niepełnosprawnych Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych –Deklaracja praska EFHOH –Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności

9 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych Karta praw osób niepełnosprawnych – uchwała z 1997 roku. Sejm RP uznaje, że osoby niepełnosprawne (…) mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. Sejm stwierdza, iż oznacza to w szczególności prawo osób niepełnosprawnych do: 1. Dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym (…) 8. życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym : - dostępu do urzędów, punktów wyborczych i i obiektów użyteczności publicznej - dostępu do informacji - możliwości komunikacji międzyludzkiej

10 Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych Zgodnie z Konwencją ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, jest oczywiste, że osoby niepełnosprawne powinny mieć takie same warunki życia jak reszta społeczeństwa. Szacunkowo 15% ludności świata cierpi z powodu utraty słuchu, a Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wymienia utratę słuchu jako jeden z najczęstszych problemów zdrowia publicznego.

11 Konwencja ONZ Artykuł 9 w KPON zwraca uwagę, iż państwa-strony konwencji powinny podjąć niezbędne środki w celu zapewnienia, osobom z niepełnosprawnością równego dostępu do informacji i dobrze funkcjonującej komunikacji, w tym technologii informacyjnych i komunikacyjnych ( IT). Deklaracją Praska z 6.04.2013r. stworzona przez Europejską Federację Osób Słabosłyszących (EFHOH) odnosi się do zapisów Konwewncji ONZ i definiuje co konkretnie jej zapisy oznaczają dla osób słabosłyszących.

12 Deklaracja Praska Dla osób słabosłyszących kluczowym wsparciem są: –Dobrze funkcjonujące pętle indukcyjne i należyte rozwiązania akustyczne w obiektach użyteczności publicznej, –Informacja wizualna w środkach transportu publicznego, –Możliwość tekstowego powiadamiania służb ratunkowych,

13 Deklaracja Praska c.d. –Dostęp do informacji publicznej, –100% napisów w TV, –Prawo do dobrze funkcjonujących form wsparcia komunikacji /tłumaczenia, włączając w to Symultaniczny Przekaz Tekstowy, lip-speaker, note- taking, i technik wspierających czytanie z ruchu warg, Deklaracja została podpisana 6.04.2014 roku w Pradze przez organizacje członkowskie EFHOH z całej Europy oraz przedstawicieli Parlamentu Europejskiego

14 Sygnatariusze

15 Dziękuję za uwagę Dane kontaktowe Polska Fundacja Osób Słabosłyszących biuro@pfos.org.pl Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patroni medialni: Partner:


Pobierz ppt "Dostępność przestrzeni publicznej dla osób słabosłyszących w odniesieniu do konwencji ONZ o prawach osób słabosłyszących Krzysztof Wostal Polska Fundacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google