Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Połączenia kości kończyny górnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Połączenia kości kończyny górnej"— Zapis prezentacji:

1 Połączenia kości kończyny górnej

2 Połączenia kości kończyny górnej

3 Połączenia kości obręczy barkowej
Staw mostkowo-obojczykowy powierzchnie stawowe na mostku – wcięcie obojczykowe rękojeści mostka na obojczyku – powierzchnia stawowa mostkowa mostkowego końca obojczyka ruchy obojczyka w stawie: unoszenie – opuszczanie wysuwanie – cofanie skręty wokół osi długiej obojczyka ruchy obojczyka są sprzężone z ruchami łopatki

4 Połączenia kości kończyny górnej
staw barkowo-obojczykowy staw ramienny staw mostkowo-obojczykowy widok od góry

5 Staw mostkowo-obojczykowy
w. mostkowo-obojczykowe przednie staw mostkowo-obojczykowy I żebro obojczyk w. międzyobojczykowe II żebro w. żebrowo-obojczykowe krążek śródstawowy rękojeść mostka w. mostkowo-żebrowe promieniste chrząstkozrost mostkowo-żebrowy wcięcie obojczykowe widok od przodu

6 widok od strony bocznej
Ruchy obojczyka unoszenie cofanie staw mostkowo-obojczykowy położenie neutralne opuszczanie widok od strony bocznej

7 Połączenia kości obręczy barkowej
Staw barkowo-obojczykowy powierzchnie stawowe na obojczyku – powierzchnia stawowa barkowa barkowego końca obojczyka na łopatce – powierzchnia stawowa barkowa wyrostka barkowego łopatki ruchy łopatki w stawie: unoszenie – opuszczanie odwodzenie – przywodzenie skręt na zewnątrz – skręt do wewnątrz ruchy łopatki są sprzężone z ruchami obojczyka

8 Staw barkowo-obojczykowy i ramienny
więzadło kruczo-obojczykowe koniec mostkowy obojczyka więzadło barkowo-obojczykowe więzadło czworoboczne więzadło stożkowate więzadło kruczo-barkowe wyrostek barkowy powierzchnia stawowa mostkowa wyrostek kruczy pow. stawowa głowy k. ramiennej wydrążenie panewkowe łopatki widok od przodu

9 Staw barkowo-obojczykowy i ramienny
koniec barkowy obojczyka więzadło barkowo-obojczykowe więzadło stożkowate wyrostek barkowy łopatki grzebień łopatki guzek większy k. ramiennej torebka stawowa stawu ramiennego widok od tyłu

10 odwodzenie przywodzenie
Ruchy łopatki unoszenie opuszczanie odwodzenie przywodzenie skręty na zew. skręty do wew.

11 Połączenie kończyny górnej wolnej z obręczą kończyny górnej
Staw ramienny powierzchnie stawowe na łopatce – wydrążenie panewkowe na k. ramiennej – głowa ruchy w stawie: zginanie – prostowanie odwodzenie – przywodzenie odwracanie – nawracanie

12 Staw ramienny widok od przodu więzadło kruczo-obojczykowe
torebka stawowa stawu barkowo-obojczykowego więzadło czworoboczne więzadło stożkowate więzadło kruczo-barkowe więzadło kruczo-ramienne torebka stawowa stawu ramiennego więzadło obrąbkowo-ramienne widok od przodu

13 widok od przodu (przekrój czołowy)
Staw ramienny koniec barkowy obojczyka staw barkowo-obojczykowy grzebień łopatki wyrostek barkowy łopatki głowa kości ramiennej wydrążenie panewkowe łopatki obrąbek panewkowy widok od przodu (przekrój czołowy)

14 widok od strony bocznej
Staw ramienny widok od strony bocznej

15 Staw ramienny widok od strony bocznej sklepienie kruczo-barkowe tył
więzadło kruczo-barkowe wyrostek barkowy wyrostek kruczy ścięgno głowy długiej m. dwugłowego ramienia obrąbek panewkowy wydrążenie panewkowe łopatki zachyłek pachowy tył przód widok od strony bocznej

16 widok od strony bocznej
Staw ramienny więzadło barkowo-obojczykowe obojczyk wyrostek barkowy więzadło kruczo-barkowe wyrostek kruczy ścięgno głowy długiej m. dwugłowego ramienia wydrążenie panewkowe łopatki obrąbek panewkowy torebka stawowa (odcięta) tył przód widok od strony bocznej

17 Połączenia kości ramienia i przedramienia
Staw łokciowy staw ramienno-łokciowy - powierzchnie stawowe: na k. ramiennej – bloczek na k. łokciowej – wcięcie bloczkowe staw ramienno-promieniowy - powierzchnie stawowe: na k. ramiennej – główka na k. promieniowej – dołek głowy staw promieniowo-łokciowy bliższy – pow. stawowe: na k. promieniowej – obwód stawowy głowy na k. łokciowej – wcięcie promieniowe

18 Połączenia kości ramienia i przedramienia (c.d.)
Staw łokciowy ruchy w stawie: zginanie – prostowanie odwracanie – nawracanie

19 Staw łokciowy widok od przodu widok od tyłu k. ramienna k. ramienna
dół dziobiasty wyrostek łokciowy główka k. ramiennej bloczek k. ramiennej obwód stawowy głowy k. promieniowej obwód stawowy głowy k. promieniowej wyrostek dziobiasty k. łokciowa k. promieniowa k. promieniowa k. łokciowa widok od przodu widok od tyłu

20 Staw łokciowy widok od przodu k. ramienna k. ramienna
torebka stawowa (odcięta) torebka stawowa główka k. ramiennej bloczek k. ramiennej w. poboczne promieniowe w. poboczne promieniowe w. poboczne łokciowe w. poboczne łokciowe więzadło pierścieniowate więzadło pierścieniowate k. promieniowa k. łokciowa k. promieniowa k. łokciowa widok od przodu

21 Staw łokciowy widok od tyłu k. ramienna torebka stawowa
kłykieć przyśrodkowy kłykieć boczny w. poboczne łokciowe w. poboczne promieniowe wyrostek łokciowy k. łokciowej widok od tyłu

22 Staw łokciowy widok od strony bocznej k. ramienna k. ramienna główka
k. ramiennej więzadło pierścieniowate obwód stawowy głowy k. promieniowa k. promieniowa wcięcie bloczkowe k. łokciowej w. poboczne promieniowe k. łokciowa k. łokciowa widok od strony bocznej

23 widok od strony przyśrodkowej
Staw łokciowy k. ramienna k. ramienna obwód stawowy głowy więzadło pierścieniowate guzowatość k. promieniowej guzowatość k. promieniowej k. promieniowa k. promieniowa wcięcie bloczkowe k. łokciowej bloczek k. ramiennej guzowatość k. łokciowej w. poboczne łokciowe k. łokciowa k. łokciowa widok od strony przyśrodkowej

24 Połączenia kości przedramienia (c.d.)
Błona międzykostna przedramienia łączy trzony k. promieniowej i k. łokciowej rozciąga się miedzy brzegami międzykostnymi kości przedramienia elementem jej budowy jest struna skośna funkcje: łączy kości przedramienia hamuje nadmierne, wzajemne, podłużne przesuwanie się kości przedramienia względem siebie jest miejscem przyczepu mięśni chroni kości przedramienia przed złamaniem, gdy są w nawróceniu

25 Staw promieniowo-łokciowy bliższy
wyrostek łokciowy dołek głowy k. promieniowej wcięcie bloczkowe kości łokciowej wyrostek łokciowy więzadło pierścieniowate wcięcie bloczkowe kości łokciowej więzadło pierścieniowate wyrostek dziobiasty widok od góry wcięcie promieniowe kości łokciowej wyrostek dziobiasty widok od góry

26 Połączenia kości przedramienia (c.d.)
Staw promieniowo-łokciowy dalszy powierzchnie stawowe na k. promieniowej – wcięcie łokciowe na k. łokciowej – obwód stawowy głowy ruchy w stawie odwracanie – nawracanie

27 Połączenia kości przedramienia
wcięcie bloczkowe wcięcie bloczkowe więzadło pierścieniowate więzadło pierścieniowate struna skośna struna skośna k. promieniowa k. promieniowa k. łokciowa k. łokciowa błona międzykostna przedramienia błona międzykostna przedramienia więzadło promieniowo-łokciowe dłoniowe więzadło promieniowo-łokciowe grzbietowe wyrostek rylcowaty przyśrodkowy wyrostek rylcowaty boczny wyrostek rylcowaty boczny wyrostek rylcowaty przyśrodkowy w odwróceniu w nawróceniu widok od przodu

28 Staw promieniowo-łokciowy dalszy
kość promieniowa kość łokciowa pow. stawowa nadgarstkowa kości promieniowej głowa kości łokciowej ruchy odwracania i nawracania wyrostek rylcowaty boczny wcięcie łokciowe k. promieniowej wyrostek rylcowaty przyśrodkowy guzek grzbietowy widok od dołu

29 Połączenia kości przedramienia z kośćmi nadgarstka
Staw promieniowo-nadgarstkowy powierzchnie stawowe na k. promieniowej – pow. stawowa nadgarstkowa na kk. nadgarstka szeregu bliższego – łódeczkowatej, księżycowatej, trójgraniastej na krążku stawowym (od strony kości łokciowej) ruchy w stawie: zginanie – prostowanie odwodzenie – przywodzenie

30 Staw promieniowo-nadgarstkowy
k. łódeczkowata k. księżycowata k. trójgraniasta k. grochowata krążek stawowy wyrostek rylcowaty boczny wyrostek rylcowaty przyśrodkowy guzek grzbietowy pow. stawowa nadgarstkowa kości promieniowej widok od dołu kości przedramienia i z góry kości szeregu bliższego nadgarstka

31 Staw promieniowo-nadgarstkowy
V k. śródręcza I k. śródręcza więzadło poboczne nadgarstka łokciowe więzadło poboczne nadgarstka promieniowe więzadło promieniowo-nadgarstkowe grzbietowe więzadło promieniowo-łokciowe grzbietowe k. promieniowa k. łokciowa widok od strony grzbietowej

32 Staw promieniowo-nadgarstkowy
V k. śródręcza I k. śródręcza więzadło poboczne nadgarstka promieniowe więzadło poboczne nadgarstka łokciowe więzadło promieniowo-nadgarstkowe dłoniowe więzadło łokciowo-nadgarstkowe dłoniowe więzadło promieniowo-łokciowe dłoniowe k. łokciowa k. promieniowa widok od strony dłoniowej


Pobierz ppt "Połączenia kości kończyny górnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google