Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieci Komputerowe Urządzenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieci Komputerowe Urządzenia."— Zapis prezentacji:

1 Sieci Komputerowe Urządzenia

2

3 Serwer Serwer to komputer, udostępniający swe zasoby innym komputerom lub pośredniczący w przekazywaniu danych między komputerami. Serwerem nazywa się też systemy oprogramowania biorące udział w udostępnianiu zasobów. Przykładami udostępnianych zasobów są pliki, bazy danych, łącza internetowe, a także urządzeń peryferyjnych jak drukarki i skanery.

4 Serwer

5 Serwer

6 Serwer

7 Terminal (klient) Terminal (ang. terminal – końcówka) to urządzenie pozwalające człowiekowi na pracę z komputerem lub systemem komputerowym. Terminal musi posiadać urządzenie wejściowe do wprowadzania instrukcji oraz urządzenie wyjściowe do przekazywania informacji operatorowi. Terminal jest stacją sieci komputerowej lub w systemie (np. w Internecie), służąca do wprowadzania lub odczytywania danych.

8 Modem Modem (od ang. MOdulator-DEModulator) - urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest zamiana danych cyfrowych na analogowe sygnały elektryczne (modulacja) i na odwrót (demodulacja) tak, aby mogły być przesyłane i odbierane poprzez linię telefoniczną (a także łącze telewizji kablowej lub fale radiowe). Dzięki modemowi można łączyć ze sobą komputery i urządzenia, które dzieli znaczna odległość.

9 Rodzaje modemów Modem może być
zewnętrzny, czyli znajdujący się poza komputerem i połączony z nim (lub innym odbiornikiem) przy użyciu przewodu oraz charakteryzujący się pełną samodzielnością sprzętową, albo wewnętrzny kiedy mamy do czynienia ze specjalną kartą rozszerzeń montowaną wewnątrz komputera (PCI, ISA), zazwyczaj wykorzystującą w pewnym stopniu procesor komputera. Inną klasyfikację dokonuje się ze względu na medium. Wyróżniamy modemy: telefoniczne (klasyczne i xDSL) kablowe radiowe

10

11 Modem

12 Modem ADSL PCI do Neostrady

13 Modem akustyczny

14 Router Router (ruter, trasownik) to urządzenie sieciowe, które określa następny punkt sieciowy, do którego należy skierować pakiet danych (np. datagram IP). Ten proces nazywa się routingiem (rutingiem) bądź trasowaniem. Routing odbywa się w warstwie trzeciej modelu OSI. Router używany jest przede wszystkim do łączenia ze sobą sieci WAN, MAN i LAN.

15 Router

16 Router z modemem ADSL do Neostrady

17 Bezprzewodowy router z modemem ADSL.
Posiada wbudowany PAT, NAT oraz Firewall

18 Karta routerowa Karta do serwerów z 4 portami. Wykrywana jako cztery niezależne porty Ethernet.

19 Hub Hub (z ang., w jęz. polskim koncentrator) - urządzenie łączące wiele urządzeń sieciowych w sieci komputerowej o topologii gwiazdy. Hub najczęściej podłączany jest do routera, zaś do huba podłączane są komputery będące stacjami roboczymi lub serwerami, drukarki sieciowe oraz inne urządzenia sieciowe.

20

21 Hub

22 Switch Switch (z ang., w jęz. polskim przełącznik, przełącznica, także komutator) – urządzenie łączące segmenty sieci komputerowej. Switch pracuje w warstwie drugiej modelu OSI (łącza danych), jego zadaniem jest przekazywanie ramek między segmentami. Switche określa się też mianem inteligentnych hubów – switch używa logiki do przekazywania ramek tylko do docelowego segmentu sieci (a nie do wszystkich segmentów jak hub), ale umożliwia połączenie wielu segmentów sieci w gwiazdę jak hub

23

24 Switch Niewielki 5-portowy switch używany do tworzenia małych sieci domowych lub biurowych. Na panelu przednim uwidocznione są wskaźniki LED które ukazują status pracy poszczególnych portów

25 Switch Widać 5 gniazd (RJ-45) do których można podłączyć 5 komputerów lub innych urządzeń sieciowych. Switch ten umożliwia połączenie tworzonej przez niego podsieci z inną siecią lub serwerem za pomocą portu 1

26 Switch Smart Switch 6000 – profesjonalny switch o budowie modularnej. Switche takie wykorzystywane są w wielkich sieciach komputerowych i w razie potrzeby można rozbudować go o potrzebną ilość portów za pomocą specjalnych modułów

27 Switch umożliwiający połączenie ze sobą do 8 komputerów

28 Most (Bridge) Bridge, czyli mostek to urządzenie posiadające 2 lub więcej portów, służące do łączenia segmentów sieci. Na bieżąco identyfikuje swoje porty i kojarzy konkretne komputery. Pozwala na podniesienie wydajności i zwiększenie maksymalnych długości sieci. Bridge sa proste w instalacji, nie wymagają konfiguracji.

29 Most (Bridge)

30 Transceiver Transceiver - urządzenie nadawczo-odbiorcze łączące port AUI (Attachment Unit Interface) urządzenia sieciowego z wykorzystywanym do transmisji typem okablowania. Poza wysyłaniem i odbieraniem danych realizuje on funkcje wykrywania kolizji (przy jednoczesnym pojawieniu się pakietów danych), nie dopuszcza do przesyłania zbyt długich pakietów danych oraz wykrywa przerwy w linii światłowodowej.

31 Transceiver

32 Access Point Access Point (ang. punkt dostępu) Urządzenie zapewniające stacjom bezprzewodowym dostęp do zasobów sieci za pomocą bezprzewodowego medium transmisyjnego (częstotliwości radiowe). Access point jest także mostem łączącym sieć bezprzewodową z siecią przewodową (najczęściej Ethernet). W związku z tym każdy access point posiada minimum dwa interfejsy: interfejs bezprzewodowy oraz drugi służący połączeniu z siecią przewodową.

33 Access Point (Punkt dostępowy)

34 Acces Point 4 port switch + Router xDSL + Firewall

35 Karta sieciowa Karta sieciowa (ang. NIC - Network Interface Card) służy do przekształcania pakietów danych w sygnały, które są przesyłane w sieci komputerowej. Każda karta NIC posiada własny, unikatowy w skali światowej adres fizyczny, znany jako adres MAC, przyporządkowany w momencie jej produkcji przez producenta, zazwyczaj umieszczony na stałe w jej pamięci ROM. W niektórych współczesnych kartach adres ten można jednak zmieniać.

36 Wyróżniamy trzy rodzaje kart:
wewnętrzne, zewnętrzne oraz PCMCIA.

37

38 Karta sieciowa Karta sieciowa PCI 10/100 z WOL (wake on LAN)

39 Karty sieciowe Wi-Fi PCI

40 Karty sieciowe Wi-Fi USB

41 Karty sieciowe Wi-Fi PCMCIA

42 Print server Serwer wydruku - serwer, który udostępnia obsługę zadań drukowania, obejmującą rozmaite usługi od prostego kolejkowania wydruków (ustawiania ich w odpowiedniej kolejności do odpowiednich drukarek), poprzez formatowanie wydruków (np. zamiana z popularnych formatów do postscriptu), aż po bardziej wyszukane funkcje, jak rozliczanie i raportowanie o liczbie wydrukowanych stron itp.

43 Print server Print server przydatny każdemu, kto chce współdzielić drukarkę w sieci. Nie jest potrzebny stale włączony dodatkowy komputer.

44 Fax-modem Fax-modem to urządzenie umożliwiające: - podłączenie komputera do Internetu przez standardowe, analogowe łącze telefoniczne - wysyłanie i odbieranie faksów

45 Laser Kompletne łącze składa się z dwóch głowic wraz z konstrukcjami wsporniczymi. Głowice instalowane są na zewnątrz, zazwyczaj do ścian budynków. Wymagana jest widoczność pomiędzy nimi. Tuż obok głowicy instaluje się zewnętrzną jednostkę przyłączeniową OIU, która pozwala na łatwe połączenie pomiędzy głowicą a kablami wychodzącymi z urządzeń sieciowych.

46 Laser Łącze pozwala na transmisję danych, głosu i video na dystansie do 5000m. Podstawowym zastosowaniem jest łączenie sieci LAN znajdujących się w budynkach rozdzielonych ulicą, placem, torami kolejowymi, itp.

47 Laser Wykorzystanie bezprzewodowej łączności optycznej ma wiele zalet:
nie jest potrzebny przydział częstotliwości - brak opłat dla URTiP łatwa instalacja i szybkie uruchomienie pełne bezpieczeństwo dla człowieka i dla środowiska

48 Przetwornik światłowodowy
Każdy moduł posiada po dwa porty elektryczne i w zależności od wykonania 1 lub 2 porty optyczne Nowe przetworniki umożliwiają pracę z maksymalną zdefiniowaną prędkością 12 Mbit/s

49 Koncentrator GPRS Generalnie działa to tak, jak router. Całe uruchomienie internetu polega na podpięciu kabelka LAN i pobraniu adresu IP przez DHCP, choć jest możliwość pełnego sterowania modemem. Można do niego podpiąć kilka komputerów poprzez huba lub switcha.

50 Koncentrator GPRS Wieloportowy Koncentrator GPRS jest rozbudowaną wersją koncentratora jednoportowego i zapewnia przezroczystą komunikację dla urządzeń podłączanych do każdego z portów szeregowych. Przy czym do każdego z portów można podłączać różne urządzenie takie jak terminal płatniczy, lojalnościowy, serwer komunikacyjny systemu kasowego itp.

51 Telefony Internetowe VoIP (Voice over IP) to technologia transmisji dźwięku przy wykorzystaniu używanego w Internecie protokołu IP. Pozwala na realizację połączeń głosowych z pominięciem tradycyjnych operatorów sieci telefonicznych, zapewniając dużą swobodę i znaczną redukcję kosztów - tym większą, im większe są odległości na które chce się rozmawiać. Brak opłat za minutę połączenia z drugą końcówką VoIP (oczywistym jest, że połączenia tego typu nie da się nawiązać w sposób bezpośredni z numerem stacjonarnym, który przecież nie ma własnego adresu IP)

52 Okablowanie Nośnikami transmisji w sieciach są: kable miedziane, światłowody, fale radiowe, mikrofale, podczerwień, światło laserowe. W konwencjonalnych sieciach kable są podstawowym medium łączącym komputery ze względu na ich niską cenę i łatwość instalowania. Przede wszystkim stosuje się kable miedziane ze względu na niską oporność, co sprawia, że sygnał może dotrzeć dalej.

53 Okablowanie – kabel koncentryczny
Kabel koncentryczny jest zbudowany z rdzenia miedzianego otoczonego izolatorem. Ponieważ kabel koncentryczny jest droższy i zajmuje więcej miejsca w kanałach kablowych, został on wyparty przez nieekranową skrętke dla połączeń wewnątrz budynków i kable światłowodowe dla połączeń o większym zasięgu. Kabel koncentryczny jest relatywnie starym rozwiązaniem dającym małe możliwości rozbudowy a także małe prędkości (do 10 Mbit/s). Ponadto maksymalna długość segmentu sieci opartej o koncentryk to 185m

54 Okablowanie – skrętka 1/2
Skrętka to obecnie najpopularniejsze medium transmisyjne. Używana jest także w telefonii. Wyróżnia się dużą niezawodnością i niewielkimi kosztami realizacji sieci. Składa się z 4 par skręconych przewodów, umieszczonych we wspólnej osłonie. Aby zmniejszyć oddziaływanie par przewodów na siebie, są one wspólnie skręcone. Istnieją 2 rodzaje tego typu kabla: · ekranowany (STP, FTP) · nieekranowany (UTP) Różnią się one tym, iż ekranowany posiada folie ekranującą, a pokrycie ochronne jest lepszej jakości, więc w efekcie zapewnia mniejsze straty transmisji i większą odporność na zakłócenia. Mimo to powszechnie stosuje się skrętkę UTP.

55 Okablowanie – skrętka 2/2
Sieć UTP buduje się w oparciu o topologię gwiazdy co oznacza że wszystkie kable biegnące od stacji roboczych spotykają się w jednym centralnie położonym elemencie aktywnym zapewniającym wymianę sygnałów pomiędzy poszczególnymi urządzeniami w sieci. Taki układ posiada bardzo ważną cechę, mianowicie pozwala na pracę LAN-u nawet w przypadku uszkodzenia jednego z kabli. Do przyłączania stacji roboczych do koncentratora stosuje się czteroparowy kabel skręcany zakończony z obu stron wtykiem RJ-45. Skrętka powinna być prawidłowo zakończona w końcówkach RJ-45. Maksymalna odległość od switch’a lub hub’a wynosi 100m

56 Okablowanie – światłowód (1/2)
Najnowocześniejszym obecnie medium stosowanym do transmisji danych w sieciach LAN jest światłowód (Fiber Optic Cable). Początki stosowania światłowodu w sieciach Ethernet sięgają roku Jest on obecnie powszechnie stosowany jako rdzeń sieci ze względu na bardzo duży zasięg oraz bardzo dużą maksymalną przepustowość. Jedyną jego wadą jest cena. Światłowód jest wykonany ze szkła kwarcowego, składa się z rdzenia (złożonego z jednego lub wielu włókien), okrywającego go płaszcza oraz warstwy ochronnej.

57 Okablowanie – światłowód (2/2)
Transmisja światłowodowa polega na przepuszczeniu przez szklane włókno wiązki światła generowanej przez diodę lub laser. Wiązka ta to zakodowana informacja binarna, rozkodowywana następnie przez fotodekoder na końcu kabla. Światłowód w przeciwieństwie do kabli miedzianych, nie wytwarza pola elektromagnetycznego, co uniemożliwia podsłuch transmisji.


Pobierz ppt "Sieci Komputerowe Urządzenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google