Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywy funkcjonowania ANR i stan zagospodarowania Zasobu WRSP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywy funkcjonowania ANR i stan zagospodarowania Zasobu WRSP"— Zapis prezentacji:

1 Perspektywy funkcjonowania ANR i stan zagospodarowania Zasobu WRSP
Agencja Nieruchomości Rolnych Edyta Zakrzewska – Dyrektor Oddziału Terenowego w Bydgoszczy Łysomice 18 – r.

2 Możliwości przekształceń własnościowych wg ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z r. – zadania ANR Sprzedaż (grunty rolne, grunty inwestycyjne, pałace i dworki) Dzierżawa Przekazanie w administrowanie Przekazanie w zarząd Przekazywanie infrastruktury technicznej Nieodpłatne przekazywanie gruntów Nadzór nad spółkami strategicznymi Program Pomocy Środowiskom Popegeerowskim Inne działania poprawiające warunki życia mieszkańców wsi

3 Bilans przejęcia gruntów do Zasobu przez ANR od 01.01.1992 r.
Bilans przejęcia gruntów do Zasobu przez ANR od r. Powierzchnia ogólna: ,7 mln ha w tym: z ppgr 3,7 mln ha (ok. 80%) z PFZ tys. ha z innych tytułów 359 tys. ha Powierzchnia ppgr – 3,7 mln ha Liczba ppgr – 1666 Średnia powierzchnia ppgr ok ha

4 Grunty pozostające w Zasobie
Grunty pozostające w Zasobie Stan na koniec czerwca 2011 r. 2,0 mln ha

5 Zagospodarowanie gruntów Zasobu WRSP w tys. ha - stan na 31.10.2014 r.
Zagospodarowanie gruntów Zasobu WRSP w tys. ha - stan na r.

6 Sprzedaż gruntów rolnych w tys. ha w latach 1992 – 31.10.2014.
Sprzedaż gruntów rolnych w tys. ha w latach 1992 –

7 Powierzchnia gruntów rolnych sprzedanych na przetargach ograniczonych w tys. ha w latach 2009 – r.

8 Ceny gruntów rolnych w latach 1992 – III kwartał 2014
Ceny gruntów rolnych w latach 1992 – III kwartał 2014

9 Średnia cena sprzedaży gruntów w III kwartale 2014 r . – 24 670 zł/ha
Średnia cena sprzedaży gruntów w III kwartale 2014 r . – zł/ha

10 Grunty pozostające w dzierżawie na 31.10.2014 r. – 1,13 mln ha
Grunty pozostające w dzierżawie na r. – 1,13 mln ha

11 Charakterystyka dzierżaw – stan na r. - 1,17 mln ha, 59,3 tys. umów do 10 ha ,6 tys. umów (pow. 97 tys. ha) 10 ha ha ,6 tys. umów (pow. 305 tys. ha) 100 ha - 300 ha umów (pow. 229 tys. ha) 300 ha ha umów (pow. 193 tys. ha) 500 ha ha umów (pow. 153 tys. ha) powyżej ha umów (pow. 197 tys. ha)

12 Powierzchnia wydzierżawiona w tys. ha w latach 1992 – X 2014
Powierzchnia wydzierżawiona w tys. ha w latach 1992 – X 2014

13 Czynsz dzierżawny dla nowo zawieranych umów
Czynsz dzierżawny dla nowo zawieranych umów Średni czynsz dzierżawny za grunty dla wszystkich umów wynosi 4,0 dt/ha

14 „Powroty” gruntów z dzierżawy w latach 1992 – r. w tys. ha (rozwiązania, wyłączenia i wygaśnięcia dzierżaw)

15 Realizacja ustawy z r. o wyłączeniach „30%” z umów dzierżawy Agencja wysłała zawiadomień, proponując wyłączenia 135 753 ha Podpisano 675 aneksów do umów na wyłączenie 77,5 tys. ha 95% areału dotyczącego wyłączeń zlokalizowane jest w województwach północno - zachodnich Polski Wyłączenia będą trwały do 2017 roku z uwagi na np. realizowane programy rolno-środowiskowe Dotychczas wyłączono z umów dzierżawy 50 tys. ha

16 Struktura gruntów niezagospodarowanych
Struktura gruntów niezagospodarowanych

17 Zasób WRSP „dyspozycyjny” ocenia się na ok. 0,8 mln ha – kategorie, które pomniejszają grunty do sprzedaży Grunty obce (wody płynące)- oczekujące na ewidencyjne przekazanie przez ANR W użytkowaniu wieczystym i trwałym zarządzie W dzierżawie spółek hodowlanych i cudzoziemców Niemożliwe do nabycia przez dzierżawców ze względu na ustawowy limit 500 ha UR Nieuregulowany stan prawny Zarezerwowane na cele publiczne Zablokowane do sprzedaży ze względu na trwające zmiany planistyczne Nieustalony przebieg dróg, względnie wymagające zbadania kopalin

18 Wpłaty ANR do kasy państwa w latach i plan na 2014 rok w mln zł

19 Plany sprzedaży gruntów w latach 2013 i 2014
Plany sprzedaży gruntów w latach 2013 i 2014 Plan sprzedaży gruntów na 2013 rok wynosił 127 tys. ha Wykonanie planu sprzedaży w 2013 roku wyniosło 116% i sprzedano 147,7 tys. ha Plan sprzedaży gruntów na 2014 rok wynosi 125 tys. ha, do października 2014 r. zrealizowany w 70% W kolejnych latach sprzedaż planowana jest na poziomie powyżej 100 tys. ha

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Perspektywy funkcjonowania ANR i stan zagospodarowania Zasobu WRSP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google