Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywy funkcjonowania ANR i stan zagospodarowania Zasobu WRSP Agencja Nieruchomości Rolnych Edyta Zakrzewska – Dyrektor Oddziału Terenowego w Bydgoszczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywy funkcjonowania ANR i stan zagospodarowania Zasobu WRSP Agencja Nieruchomości Rolnych Edyta Zakrzewska – Dyrektor Oddziału Terenowego w Bydgoszczy."— Zapis prezentacji:

1 Perspektywy funkcjonowania ANR i stan zagospodarowania Zasobu WRSP Agencja Nieruchomości Rolnych Edyta Zakrzewska – Dyrektor Oddziału Terenowego w Bydgoszczy Łysomice 18 – 19.11.2014 r.

2 Sprzedaż (grunty rolne, grunty inwestycyjne, pałace i dworki) Dzierżawa Przekazanie w administrowanie Przekazanie w zarząd Przekazywanie infrastruktury technicznej Nieodpłatne przekazywanie gruntów Nadzór nad spółkami strategicznymi Program Pomocy Środowiskom Popegeerowskim Inne działania poprawiające warunki życia mieszkańców wsi Możliwości przekształceń własnościowych wg ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 19.10.1991 r. – zadania ANR www.anr.gov.pl

3 Powierzchnia ogólna: 4,7 mln ha w tym: z ppgr3,7 mln ha (ok. 80%) z PFZ602 tys. ha z innych tytułów359 tys. ha Powierzchnia ppgr – 3,7 mln ha Liczba ppgr – 1666 Średnia powierzchnia ppgr ok. 2260 ha Bilans przejęcia gruntów do Zasobu przez ANR od 01.01.1992 r.

4 Stan na koniec czerwca 2011 r. 2,0 mln ha Grunty pozostające w Zasobie www.anr.gov.pl

5 Zagospodarowanie gruntów Zasobu WRSP w tys. ha - stan na 31.10.2014 r. www.anr.gov.pl

6 Sprzedaż gruntów rolnych w tys. ha w latach 1992 – 31.10.2014. www.anr.gov.pl

7 Powierzchnia gruntów rolnych sprzedanych na przetargach ograniczonych w tys. ha w latach 2009 – 30.09.2014 r. www.anr.gov.pl

8 Ceny gruntów rolnych w latach 1992 – III kwartał 2014 www.anr.gov.pl

9 Średnia cena sprzedaży gruntów w III kwartale 2014 r. – 24 670 zł/ha www.anr.gov.pl

10 Grunty pozostające w dzierżawie na 31.10.2014 r. – 1,13 mln ha www.anr.gov.pl

11 Charakterystyka dzierżaw – stan na 30.06.2014 r. - 1,17 mln ha, 59,3 tys. umów www.anr.gov.pl do 10 ha 46,6 tys. umów (pow. 97 tys. ha) 10 ha - 100 ha 10,6 tys. umów (pow. 305 tys. ha) 100 ha - 300 ha 1 301 umów (pow. 229 tys. ha) 300 ha - 500 ha 502 umów (pow. 193 tys. ha) 500 ha - 1000 ha 224 umów (pow. 153 tys. ha) powyżej 1000 ha 95 umów (pow. 197 tys. ha)

12 Powierzchnia wydzierżawiona w tys. ha w latach 1992 – X 2014 www.anr.gov.pl

13 Czynsz dzierżawny dla nowo zawieranych umów www.anr.gov.pl Średni czynsz dzierżawny za grunty dla wszystkich umów wynosi 4,0 dt/ha

14 „Powroty” gruntów z dzierżawy w latach 1992 – 31.08.2014 r. w tys. ha (rozwiązania, wyłączenia i wygaśnięcia dzierżaw) www.anr.gov.pl

15 Realizacja ustawy z 16.09.2011 r. o wyłączeniach „30%” z umów dzierżawy www.anr.gov.pl Agencja wysłała 1 085 zawiadomień, proponując wyłączenia 135 753 ha Podpisano 675 aneksów do umów na wyłączenie 77,5 tys. ha 95% areału dotyczącego wyłączeń zlokalizowane jest w województwach północno - zachodnich Polski Wyłączenia będą trwały do 2017 roku z uwagi na np. realizowane programy rolno- środowiskowe Dotychczas wyłączono z umów dzierżawy 50 tys. ha

16 Struktura gruntów niezagospodarowanych www.anr.gov.pl

17 Grunty obce (wody płynące)- oczekujące na ewidencyjne przekazanie przez ANR W użytkowaniu wieczystym i trwałym zarządzie W dzierżawie spółek hodowlanych i cudzoziemców Niemożliwe do nabycia przez dzierżawców ze względu na ustawowy limit 500 ha UR Nieuregulowany stan prawny Zarezerwowane na cele publiczne Zablokowane do sprzedaży ze względu na trwające zmiany planistyczne Nieustalony przebieg dróg, względnie wymagające zbadania kopalin Zasób WRSP „dyspozycyjny” ocenia się na ok. 0,8 mln ha – kategorie, które pomniejszają grunty do sprzedaży www.anr.gov.pl

18 Wpłaty ANR do kasy państwa w latach 2012 - 2014 i plan na 2014 rok w mln zł

19 Plan sprzedaży gruntów na 2013 rok wynosił 127 tys. ha Wykonanie planu sprzedaży w 2013 roku wyniosło 116% i sprzedano 147,7 tys. ha Plan sprzedaży gruntów na 2014 rok wynosi 125 tys. ha, do października 2014 r. zrealizowany w 70% W kolejnych latach sprzedaż planowana jest na poziomie powyżej 100 tys. ha Plany sprzedaży gruntów w latach 2013 i 2014 www.anr.gov.pl

20 Dziękuję za uwagę www.anr.gov.pl


Pobierz ppt "Perspektywy funkcjonowania ANR i stan zagospodarowania Zasobu WRSP Agencja Nieruchomości Rolnych Edyta Zakrzewska – Dyrektor Oddziału Terenowego w Bydgoszczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google