Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zielona Góra, Stary Rynek 17 (wejście od ul. Lisowskiego) Tel. 68 4549232, kom.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zielona Góra, Stary Rynek 17 (wejście od ul. Lisowskiego) Tel. 68 4549232, kom."— Zapis prezentacji:

1 Zielona Góra, Stary Rynek 17 (wejście od ul. Lisowskiego) www.baba.org.plwww.baba.org.pl, e-mail: baba@baba.org.plbaba@baba.org.pl Tel. 68 4549232, kom. 692 064 061 skype: baba.stowarzyszenie

2 BABA wierzy głęboko, że w demokracji i społeczeństwie obywatelskim konieczne jest pełne poszanowanie i realizacja praw kobiet oraz ich współuczestnictwo w procesach decyzyjnych. Dlatego BABA wspiera kobiety na wszystkich polach ich działalności i aktywności, a także czynnie przeciwdziała dyskryminacji kobiet oraz przemocy domowej i seksualnej.

3 Co robimy? D ZIAŁANIA: Wydajemy bezpłatne informatory prawne i medyczne, ulotki, plakaty. Organizujemy wykłady, szkolenia i warsztaty, grupy wsparcia i grupy samopomocowe. Uczestniczymy w inicjatywach, akcjach i kooperatywach promujących kobiety bądź zwracającym uwagę na ich problemy. Udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej, prowadzimy Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, pomagamy finansowo ofiarom przestępstw i przemocy, zapobiegając ich wtórnej wiktymizacji.

4 Uczestniczymy w inicjatywach promujących kobiety (Akcja Akacja ) bądź zwracającym uwagę na ich problemy (instalacja Krzysztofa Wodiczki w warszawskiej Zachęcie przedstawiające współczesne Kariatydy); * Współorganizujemy bale charytatywne, pośredniczymy w przekazywaniu pomocy; * Studenci odbywają u nas praktyki, powstało o nas już kilka prac magisterskich; * Szkolimy wolontariuszki i wolontariuszy; * Organizujemy spotkania z feministkami z Polski; * Współpracujemy z Lila Villa Frauenzentrum z Cottbus i FRAUENBRÜCKE OST-WEST z Emsdetten; * Promujemy trzeci sektor – 2 kadencję z rzędu zasiadamy w Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Województwie Lubuskim; * Reprezentujemy 3 sektor w Lubuskiej Radzie Ekonomii Społecznej pierwszej kadencji; * Należymy do zrzeszenia organizacji reprezentujących ofiary przestępstw i działające na ich rzecz – Subvenia Victima, które jest polską gałęzią Victim Support Europe; * Prezeska BABY jest pełnomocniczką Kongresu Kobiet Polskich na województwo lubuskie.

5 Prowadzimy grupy wsparcia dla kobiet w ciąży i matek; Wydajemy broszury pro zdrowotne dla kobiet na temat najczęstszych problemów zdrowotnych kobiet lub problemów najbardziej wstydliwych; Organizujemy wykłady, współpracujemy z naszymi koleżankami zrzeszonymi w kobiecych organizacjach działających w polu: ochrona zdrowia Jesteśmy członkiniami Polskiej Koalicji na rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy Promujemy zdrowie kobiet…

6 A teraz się pochwalimy Nagrody 2007 - Wyróżnienie Wojewody Lubuskiego w konkursie Społecznik Roku w kategorii: Działania na rzecz środowiska lokalnego 2008 - Nagroda HOMINI BONO od Radia Zachód za pomoc ofiarom przemocy 2009 - Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej – programy pomocy prawnej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej. 2011 – Złoty Krzyż Zasługi za budowę społeczeństwa obywatelskiego.

7 Od 14 lat udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej (skorzystało 35 tys. osób) i psychologicznej (skorzystało 7 tys. osób). Organizujemy warsztaty, szkolenia wykłady (skorzystało 22 tys. osób, w tym: 16 tys. przeszkolonych w zakresie prewencji przemocy seksualnej). Uczestniczymy w akcjach kierowanych do ofiar przemocy ze względu na płeć – 16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć. Uczestniczymy pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości w Tygodniu Pomocy dla Ofiar Przestępstw.

8 Szkolimy osoby pomagające ofiarom przemocy i przestępstw Organizujemy staże, praktyki i szkolenia, publikujemy informatory dla osób pomagającym dorosłym i dzieciom

9 Wydałyśmy ponad 260 tys. broszur prawnych dostępnych na terenie całego województwa poświęconych przemocy domowej, przemocy seksualnej, naruszaniu praw pracowniczych, rozstaniom rodziców, opiece nad dziećmi i alimentacji ze wzorami pozwów sądowych oraz informacjami, jak zachować się w sądzie podczas rozprawy.

10 W 2008 roku pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości RP powstała Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw. W każdym województwie powstał Ośrodek Pomocy Ofiarom Przestępstw, w którym prawnicy i psycholodzy udzielali bezpłatnych porad i wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Ośrodki prowadziły lokalne organizacje pozarządowe, mające duże doświadczenie w świadczeniu pomocy ofiarom przestępstw, wykwalifikowany personel i niepodważalną markę. Sieć Pomocy funkcjonowała dzięki środkom krajowym oraz programowi zapobiegania i zwalczania przestępczości Komisji Europejskiej. BABA prowadziła Ośrodek w Zielonej Górze oraz 3 miastach województwa lubuskiego

11 Kontynuację tych działań zapewniło powstanie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej z końcem roku 2012. Kary finansowe płacone przez skazanych prawomocnym wyrokiem, tak zwane nawiązki, uprzednio przekazywane na konto wybranej przez sędziego instytucji. Od 2013 roku są przekazywane na konto Funduszu, a jego dysponent – Ministerstwo Sprawiedliwości na drodze konkursu, przekazuje środki na działalność punktów pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw została poszerzona o kolejne organizacje, tak, aby pomoc trafiała do potrzebujących w całym kraju. BABA nadal prowadzi Ośrodek w Zielonej Górze oraz 11 miastach województwa lubuskiego.

12 Pomoc prawna i psychologiczna została uzupełniona pomocą psychoterapeutyczną i wsparciem osoby pierwszego kontaktu. Ofiary przestępstw mogą dzięki tej pomocy łatwiej przejść ścieżkę proceduralną, mają pełny wgląd w swoją sytuację na każdym etapie postępowania. Dla osób chcących zachować anonimowość mamy ofertę porad udzielanych dzięki poczcie e-mail. Na pytania prawne odpowiada już 13 lat nasz prawniczka wolontariuszka. Osoby poszukujące pracy mogą skorzystać z pomocy doradczyń zawodowych – 2 wolontariuszki Dla osób długotrwale potrzebujących pomocy mamy propozycję udziału w grupie Wsparcia prowadzonej przez terapeutę – także wolontariusza.

13 Istotną zmianą wobec poprzedniego modelu pomocy – jest pomoc materialna. Specyfika przemocy domowej – uzależnienie materialne osoby pokrzywdzonej od sprawcy – wymaga nie tylko zapewnienia jej wsparcia oraz wiedzy, ale także dania możliwości kobiecie i dzieciom samodzielnego utrzymania się z dala od sprawcy przemocy. Dlatego większość pomocy materialnej trafia do ofiar przemocy domowej.

14 Pomoc materialna obejmuje: dopłaty do czynszu lub finansowanie czasowego schronienia, bony żywnościowe oraz na zakup odzieży, obuwia i środków czystości i higieny osobistej, koszty obdukcji i środków medycznych pokrywanie kosztów edukacji (w tym podręczników), finansowanie przejazdów do naszego Stowarzyszenia. Podstawowymi warunkami udzielenia pomocy są: - pokrzywdzenie przestępstwem - powstały niedostatek i potrzeby muszą być wynikiem przestępstwa.

15 Stowarzyszenie BABA prowadzi w Zielonej Górze Ośrodek Pomocy Ofiarom Przestępstw oraz jego 11 filii na terenie województwa lubuskiego, udzielając różnych form pomocy ok. 3000 osób rocznie. Na te działania otrzymujemy dodatkowo środki z Miasta Zielona Góra. Działania osób zatrudnionych w ramach Projektu uzupełniane są pracą wolontariuszy. W ramach projektu np. pracuje 7 prawniczek, jako wolontariusze pracują kolejne 4 osoby.

16 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Zielona Góra, Stary Rynek 17 (wejście od ul. Lisowskiego) Tel. 68 4549232, kom."

Podobne prezentacje


Reklamy Google