Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wdrażania Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wdrażania Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wdrażania Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 Bielsko-Biała, r. EUROREGION SILESIA

2 Środki finansowe FM w ER Silesia – alokacja początkowa Euroregion Silesia Alokacja z EFRR (w EUR) w tym na mikroprojekty (w EUR) w tym na obsługę administracyjną (w EUR) CZ PL Razem

3 Harmonogram naborów Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia Ogłoszenie naboru Wniosków do Funduszu Mikroprojektów r. Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Ostateczny termin złożenia wniosku do Euroregionu Termin Posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego

4 Środki finansowe FM w ER Silesia – stan na dzień r. Euroregion SilesiaStrona CZStrona PLOgółem Ilość naborów wniosków o dofinanowanie 14 (14. nabór tylko dla polskich Wnioskodawców) 14 Ilość posiedzeń EKS 14 Ilość procedur obiegowych 55 Ilość złożonych wniosków Ilość zarejestrowanych wniosków (po kontroli kwalifikowalności) Ilość zatwierdzonych wniosków Całkowita alokacja z EFRR na mikroprojekty (w EUR) Zatwierdzona wysokość dofinansowania z EFRR na mikroprojekty (w EUR) , , ,02 Zatwierdzona wysokość dofinansowania z ogólnej alokacji na mikroprojekty (w %) 121,08124,93123,23

5 Ilość zatwierdzonych mikroprojektów na dzień r. Euroregion Strona CZStrona PLOgółem Nysa Glacensis Pradziad Silesia Śląsk Cieszyński Beskidy Ogółem

6 I tzw. „mikroprojekty miękkie”, inaczej nazywane „people to people”. To projekty bez zakupu wyposażenia inwestycyjnego, polegające najczęściej na zorganizowaniu spotkań, warsztatów, festiwalów, konferencji lub cyklu imprez z udziałem mieszkańców obu stron granicy, oczywiście z zaplanowanym konkretnym efektem transgranicznym, II mikroprojekty miękkie z wyposażeniem o większej wartości, tzn. takim, które będzie miało długotrwały charakter w realizacji dalszej współpracy transgranicznej, projekty te są również projektami miękkimi jednakże w projekcie uzasadniono konieczność dokonania zakupu wyposażenia, które jest finansowanie w całości lub częściowo np. zgodnie z odpisami amortyzacyjnymi. Projekty realizowane przez Beneficjentów w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia, ze względu na ich rodzaj i charakter, można podzielić na kilka grup:

7 Zakres tematyczny pojawiający się w projektach „miękkich” i „miękkich” z wyposażeniem -projekty edukacyjne np. warsztaty, konferencje, transgraniczna współpraca szkół; -imprezy sportowe; -wspieranie projektów społeczności lokalnych w dziedzinie społecznej, kulturalnej np. tradycje regionalne, kuchnia regionalna, targi, festiwale, festyny, wystawy; -wydanie publikacji; -prośrodowiskowe / edukacja ekologiczna.

8 III„mikroprojekty dokumentacyjne”, których efektem jest dokumentacja lub innego typu opracowanie dotyczące przyszłych zaplanowanych działań beneficjenta, (analizy, studia wykonalności, strategie) Przykłady tematów pojawiających się w projektach dokumentacyjnych: -dokumentacja na budowę ścieżki rowerowej; -koncepcja budowy ścieżki rowerowej / Studium Wykonalności Inwestycji; -strategia rozwoju np. turystyki dla gmin partnerskich; -dokumentacja budowy przystani kajakowych; -opracowanie koncepcji budowy kładki/mostu na rzece.

9 IV„mikroprojekty inwestycyjne”, w wyniku których powstaje coś mające materialną wartość (ścieżka rowerowa, system tablic informacyjno/turystycznych, system ostrzegania przeciwpowo- dziowego, itp.) Przykłady tematów pojawiających się w projektach inwestycyjnych: -zakup i montaż gablot/tablic z mapami atrakcji turystycznych ustawionych w każdej miejscowości gminy (oznakowanie atrakcji turystycznych); -zakup i uruchomienie systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami; -wykonanie infrastruktury towarzyszącej dla turystyki rowerowej; -budowa siłowni na wolnym powietrzu dla dorosłych.

10 EUROREGION SILESIA Iwona Paprotny Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Zarządzanie projektem pt.”Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia” jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy granice” Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Podsumowanie wdrażania Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google