Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄDZENIA PERYFERYJNE SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄDZENIA PERYFERYJNE SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH"— Zapis prezentacji:

1 URZĄDZENIA PERYFERYJNE SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH
Marek Niedostatkiewicz Katedra Metrologii i Systemów Elektronicznych ETI PG 2003/2005

2 program wykładu 1. Klasyfikacja urządzeń peryferyjnych systemów elektronicznych i komputerowych 2. Sprzętowa i programowa integracja urządzeń w systemie. 3. Urządzenia wejściowe - interfejsu użytkownika. 4. Urządzenia wyjściowe - wyświetlacze, drukarki i plotery. 5. Urządzenia do zapisu i odczytu danych: pamięci, dyski magnetyczne i optyczne, karty pamięciowe 6. Urządzenia do transmisji danych

3 URZĄDZENIA PERYFERYJNE SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH
1. Klasyfikacja Marek Niedostatkiewicz Katedra Miernictwa Elektronicznego ETI PG 2003/2005

4 UPSE - klasyfikacja Podział komputera: Urządzenia zewnętrzne:
jednostka centralna+urządzenia zewnętrzne-peryferyjne (aktualny także dla aplikacji embedded) Urządzenia zewnętrzne: urządzenia sterowane przez jednostkę centralną i umożliwiające wprowadzanie, wyprowadzanie, przesyłanie i przechowywania informacji. Jednostka centralna steruje urządzeniami zewnętrznymi bezpośrednio lub za pośrednictwem dodatkowych układów pośredniczących zwanych sterownikami.

5 UPSE - klasyfikacja Podział: - urządzenia wejściowe
- urządzenia wyjściowe - urządzenia komunikacyjne - urządzenia przechowywania informacji

6 UPSE - klasyfikacja Urządzenia wejściowe:
świat zewnętrzny odbiór informacji konwersja na postać cyfrową JEDNOSTKA CENTRALNA Urządzenia wejściowe: Urządzenia przeznaczone do wprowadzania informacji

7 UPSE - klasyfikacja Urządzenia wejściowe: klawiatury myszy
pióra świetlne manipulatory ekrany i pulpity dotykowe skanery kamery cyfrowe czytniki kodów kreskowych czytniki kart magnetycznych, transponderowych i elektronicznych wejściowe urządzenia dźwiękowe

8 zrozumiałą dla odbiorcy
UPSE - klasyfikacja JEDNOSTKA CENTRALNA konwersja na postać zrozumiałą dla odbiorcy świat zewnętrzny Urządzenia wyjściowe: Urządzenia przeznaczone do wyprowadzania informacji

9 UPSE - klasyfikacja Urządzenia wyjściowe: drukarki monitory
wyświetlacze plotery wyjściowe urządzenia dźwiękowe

10 UPSE - klasyfikacja Urządzenia komunikacyjne:
konwersja danych na postać odpowiednią dla medium tramsmisyjnego JEDNOSTKA CENTRALNA demodulacja i dekodowanie JEDNOSTKA CENTRALNA Urządzenia komunikacyjne: przesyłanie danych za pomocą medium transmisyjnego nadawanie, odbiór i przetwarzanie informacji np. karty sieciowe i modemy

11 długotrwałe przechowywanie
UPSE - klasyfikacja długotrwałe przechowywanie informacji JEDNOSTKA CENTRALNA nośnik Pamięci zewnętrzne: dyski magnetyczne dyski optyczne pamięci taśmowe karty pamięciowe

12 UPSE - klasyfikacja Historia urządzeń peryferyjnych:
maszyny do liczenia Pascala i Leibniza XVIIw. zespoły kół poruszane drewnianymi kołkami, cyfry wyniku w okienkach maszyny tkackie XVIIIw. taśmy i karty perforowane 1833 Babbage - maszyna do liczenia tablic matematycznych urządzenie drukujące wynik rysik do prezentacji graficznej mechaniczny czytnik kart perforowanych

13 UPSE - klasyfikacja Historia urządzeń peryferyjnych:
1884 elektryczny czytnik kart perforowanych w maszynie do liczenia wyników spisu ludności USA 1946 ENIAC czytnik i perforator kart Holleritha (1928r.) zestaw lampek dalekopisy i terminale ekranowe VDT

14 UPSE - klasyfikacja Historia urządzeń peryferyjnych:
ODRA - karty perforowane, monitor tekstowy, drukarka wierszowa, zewnętrzne pamięci dyskowe i taśmowe systemy okienkowe: program Sketchpad (Sutherland) do rysowania piórem świetlnym, koncepcja rozwinięta przez twórcę myszy Engelbarta.

15 UPSE - klasyfikacja Możliwości komunikacyjne człowieka:
Czytanie Prędkość [KB/s] Opóźnienie[ms] Słuchanie Czytanie 0,030-0, Rozpozn. wzorca Pisanie 0,010-0, Mówienie ,

16 UPSE - klasyfikacja Możliwości komunikacyjne człowieka: Ograniczenia:
pasmo widzialnych fal od 0.4um do 0.75um pasmo słyszalnych fal od 15Hz do 20kHz do kilku milionów kolorów i 200 odcieni szarości rozdzielczość widzenia 120’ kątowych (0.28mm z odl. 0.5m) brak wrażliwości na polaryzację światła mniejsza wrażliwość wzroku na barwę niż natężenie bezwładność wzroku

17 URZĄDZENIA PERYFERYJNE SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH
2. Sprzętowa i programowa integracja urządzeń w systemach Marek Niedostatkiewicz Katedra Miernictwa Elektronicznego ETI PG 2003

18 UPSE - Integracja urządzeń w systemach
sprzętowa - interfejs programowa - protokół sterujący Interfejs - połączenie (układ pośredniczący) pomiędzy elementami systemu i zbiór procedur komunikacyjnych; organizuje wymianę danych pomiędzy elementami systemu (transmisja danych i instrukcji sterujących interfejsu). Podział na F.I, F.U, K.I, K.U. Protokoły sterujące: specyficzne dla danego urządzenia język K.U. sterujących F.U. (np. kody ESC lub język PCL dla drukarek, język SCPI dla przyrządów pomiarowych) UPSE - Integracja urządzeń w systemach

19 UPSE - Integracja urządzeń w systemach
INTERFEJS PN-83/T definiuje pojęcie Systemu Interfejsu zbioru niezależnych od urządzeń elementów mechanicznych, elektrycznych i funkcjonalnych koniecznych w procesie wymiany informacji między urządzeniami (kable, złacza, nadajniki i odbiorniki linii, funkcje interfejsowe z opisem logicznym, linie sygnałowe, zależności czasowe oraz zasady sterowania.

20 UPSE - Integracja urządzeń w systemach
MAGISTRALA SYSTEMU INTERFEJSU Droga komunikacyjna pomiędzy jednostkami systemu, złożona z szyn magistrali. Szyna magistrali - podzbiór linii magistrali za pomocą którego przesyłany jest określony rodzaj informacji (dane, adres). Szyny jednokierunkowe / dwukierunkowe multiplikowane / niemultiplikowane danych / adresowe / rozkazów / zarządzania / zasilania Topologie: gwiazdowe / pętlowe / magistralowe

21 UPSE - Integracja urządzeń w systemach
ŁĄCZA Podział ze względu na ilość linii i sposób transmitowania informacji szeregowe lokalne RS232C, USB, IEEE1394) sieciowe (Ethernet, ATM, Token Ring) równoległe lokalne (ISA, PCI, GPIB)

22 UPSE - Integracja urządzeń w systemach
ŁĄCZA Podział ze względu na równoczesność transmisji w obu kierunkach simpleks dane przesyłane tylko w jednym kierunku pół-dupleks dane przekazywane naprzemiennie w dwóch kierunkach dupleks dane przekazywane jednocześnie w obu kierunkach

23 UPSE - Integracja urządzeń w systemach
ŁĄCZA Podział ze względu na sposób wydzielania bitów i znaków transmisja synchroniczna charakterystyczne punkty ze strumienia danych są wyznaczane przez dodatkowe sygnały zegarowe (synchronizacji) dodatkowa linia lub razem z danymi informacja przesyłana w stałych odstępach czasu

24 UPSE - Integracja urządzeń w systemach
ŁĄCZA Podział ze względu na sposób wydzielania bitów i znaków transmisja asynchroniczna dane przesyłane w zmiennych odstępach czasu sygnalizacja momentu przesyłania jednostki informacji za pomocą bitów startu i stopu - ramka danych za pomocą dodatkowej linii transmisja izochroniczna (wideo)

25 UPSE - Integracja urządzeń w systemach
Obsługa transmisji w systemie komputerowym przepytywanie system przerwań kanały bezpośredniego dostępu do pamięci

26 UPSE - Integracja urządzeń w systemach
Obsługa transmisji w systemie komputerowym przepytywanie Odpytywanie urządzenia w ściśle określonych miejscach programu - sprawdzanie wszystkich urządzeń. PLUSY prostota MINUSY strata mocy procesora nieznany czas reakcji na zdarzenie procesor steruje przepływem danych

27 UPSE - Integracja urządzeń w systemach
Obsługa transmisji w systemie komputerowym system przerwań Urządzenie zgłasza przerwanie sprzętowe, procesor przerywa realizację pogramu głównego i rozpoczyna obsługę przerwania. PLUSY przewidywalny czas reakcji na zdarzenie MINUSY procesor steruje przepływem danych istnieje możliwość wyłączenia przerwań niezbedny jest arbitraż przerwań

28 UPSE - Integracja urządzeń w systemach
Obsługa transmisji w systemie komputerowym kanały bezpośredniego dostępu do pamięci Procesor ustawia parametry transmisji danych z układu IO do pamięci. Później, kontroler DMA przejmuje zarządzanie magistralą i autonomicznie przesyła dane do pamięci. zakończnie transmisji jest sygnalizowane przez przerwanie PLUSY przewidywalny czas reakcji na zdarzenie procesor jest wolny w czasie przesyłania danych dane są przesyłane z maksymalną prędkością MINUSY złożoność

29 UPSE - Integracja urządzeń w systemach
Obsługa transmisji w systemie komputerowym URZĄDZENIA UMIESZCZONE W PRZESTRZENI PROCESORA Urządzenia mapowane w przestrzeni I/O procesora osobne wyprowadzenia procesora do komunikacji IO Urządzenia mapowanie w przestrzeni pamięci procesora sygnały zapisu i odczytu wspólne z pamięcią URZĄDZENIA STEROWANE PRZEZ INTERFEJSY

30 URZĄDZENIA PERYFERYJNE SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH
Marek Niedostatkiewicz Katedra Metrologii i Systemów Elektronicznych ETI PG 2003/2005


Pobierz ppt "URZĄDZENIA PERYFERYJNE SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google