Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ELEMENTY SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W WODĘ OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ELEMENTY SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W WODĘ OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY"— Zapis prezentacji:

1 ELEMENTY SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W WODĘ OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY
Wykład nr 1 „Systemy zaopatrzenia w wodę”

2 Program ramowy przedmiotu
ogólna charakterystyka elementów systemu zaopatrzenia w wodę metody określania wielkości zapotrzebowania wody charakterystyka ujęć wód powierzchniowych i podziemnych strefy ochronne źródeł i ujęć wody zbiorniki wodociągowe obliczenia hydrauliczne systemów zaopatrzenia w wodę materiały i uzbrojenie przewodów wodociągowych

3 LITERATURA T. Gabryszewski: „Wodociągi”. Arkady 1983
Z. Heidrich: „Wodociągi. Podręcznik dla technikum.” WSiP 1999 J. Dolecka i in.: „Wodociągi i kanalizacje. Cz.1 – Wodociągi.” Skrypt PB, 1999. W. Petrozolin: „Projektowanie sieci wodociągowych”. Arkady 1974

4 Wiadomości wstępne Wodociąg – zespół skoordynowanych i współpracujących inżynierskich urządzeń i obiektów, służących do zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę. Systemy zaopatrzenia w wodę – złożone systemy wodociągowe o dużej skali i znaczeniu gospodarczym, obejmujące często duże obszary regionu czy kraju, dostarczające wodę ogólnego lub zróżnicowanego przeznaczenia i jakości odbiorcom o różnych wymaganiach ilościowych i jakościowych.

5 Podział ze względu na funkcję
System ogólnego przeznaczenia – zaopatruje w wodę ludność i przemysł ze wspólnych ujęć za pomocą wspólnej sieci przewodów przesyłowych i rozprowadzających System półrozdzielczy – składa się z dwóch niezależnych układów pokrywających oddzielnie potrzeby ludności i przemysłu System rozdzielczy – obejmuje dwa niezależne układy (komunalny i przemysłowy), dodatkowo uwzględniając podział na potrzeby konsumpcyjne i gospodarcze Systemy półrozdzielczy i rozdzielczy umożliwiają wykorzystanie wody z odnowy ścieków do zaopatrzenia w wodę szczególnie niektórych gałęzi przemysłu.

6 Podział ze względu na zasięg
Systemy lokalne – zaopatrują w wodę jedną miejscowość lub zakład przemysłowy Systemy centralne – zaopatrują w wodę dużą aglomerację wraz z miejscowościami satelitarnymi Systemy grupowe – zaopatrują w wodę kilka miast lub osiedli i zakładów przemysłowych Systemy okręgowe – obejmują duże obszary regionu lub kraju, z wieloma aglomeracjami, miastami i zakładami przemysłowymi

7 Podział ze względu na budowę i działanie
ze względu na warunki hydrauliczne grawitacyjne pompowe mieszane ze względu na strukturę z jednym źródłem zasilania z wieloma źródłami zasilania jednostrefowe wielostrefowe

8 Schemat ogólny wodociągu
1 – ujęcie wody; 2 – studnia zbiorcza; 3 – pompownia I stopnia; 4 - stacja uzdatniania wody; 5 – zbiornik wodociągowy „dolny”; 6 – pompownia II stopnia; 7 – przewód tłoczny tranzytowy; 8 – sieć rozdzielcza; 9 – zbiornik końcowy „górny”; 10 – obszar zasilania

9 Schemat wodociągu z pompami zlokalizowanymi w jednym budynku
1 – ujęcie wody; 2 – studnia zbiorcza; 3 – budynek stacji pomp (3a – pomp. I stopnia, 3b – pomp. II stopnia); 4 - stacja uzdatniania wody; 5 – zbiornik wodociągowy „dolny”;

10 Możliwe położenie zbiornika wodociągowego „górnego” względem ujęcia i sieci rozdzielczej
1 – zbiornik początkowy boczny; 2 – zbiornik początkowy przepływowy; 3 – zbiornik końcowy; 4 – zbiornik centralny; 5 – rurociąg tranzytowy; 6 – sieć rozdzielcza; 7 – obszar zasilania

11 Schemat wodociągu bez stacji uzdatniania
1 – ujęcie wody podziemnej; 2 – pompownia; 3 – rurociąg tranzytowy; 4 – sieć rozdzielcza; 5 – zbiornik wyrównawczy końcowy; 6 – obszar zasilania;

12 Schemat wodociągu grawitacyjnego
1 – ujęcie wody źródlanej; 2 – zbiornik ujęciowy terenowy przepływowy; 3 – rurociąg grawitacyjny tranzytowy; 4 – sieć rozdzielcza; 5 – obszar zasilania;

13 Obliczanie zapotrzebowania na wodę
wskaźnik jednostkowego zapotrzebowania na wodę – q [dm3/Mk,d] może być ustalony na podstawie danych statystycznych z miast i osiedli wyposażonych w wodociąg, o wielkości i charakterystyce odpowiadającej projektowanemu systemowi, lub na podstawie obowiązujących wytycznych lub norm liczba mieszkańców w okresie perspektywicznym (n = lat) lub kierunkowym (n = lat), przyjętym jako docelowy etap budowy wodociągu – Mn [Mk]

14 Obliczanie zapotrzebowania na wodę
liczbę mieszkańców w okresie perspektywicznym lub kierunkowym można ustalić w oparciu o analizę danych demograficznych (ze wzoru na procent składany) gdzie: Mn – liczba mieszkańców po n latach; M0 – początkowa liczba mieszkańców p – roczny przyrost liczby mieszkańców [%]

15 Charakterystyczne wielkości zapotrzebowania na wodę
Qdśr – średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę, ustalone na podstawie wskaźników jednostkowego zapotrzebowania wody na wszystkie przewidziane cele [m3/d] Qr = Qdśr x 365 [m3/rok] – roczne zapotrzebowanie wody, określa przewidywane sumaryczne zapotrzebowanie wody w ciągu roku; jest wykorzystywane m.in. do obliczania danych i kosztów gospodarki wodociągowej Qdmax = Qdśr x Nd [m3/d] – maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę, tj. największe przewidywane zapotrzebowanie dobowe w ciągu rozpatrywanego roku; jest wykorzystywane m.in. do projektowanie wielkości ujęcia, przewodów tranzytowych, zbiorników początkowych przepływowych itp

16 Charakterystyczne wielkości zapotrzebowania na wodę
Qhmax = (Qdmax:24) x Nh [m3/h] – maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę, czyli największe z godzinowych rozbiorów wody w dobie o maksymalnym zapotrzebowaniu na wodę; jest podstawą projektowania m.in. sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej oraz pompowni wodociągowych nie współpracujących ze zbiornikami wodociągowymi Współczynniki nierównomierności – charakteryzują zmienność zapotrzebowania na wodę w cyklu rocznym i dobowym dobowej: godzinowej:


Pobierz ppt "ELEMENTY SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W WODĘ OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google