Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Doradcy Zawodowego w roku szkolnym 2013-2014 w VII Liceum Ogólnokształcącym opracowała Anita Fabrycka - szkolny doradca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności Szkolnego Doradcy Zawodowego w roku szkolnym 2013-2014 w VII Liceum Ogólnokształcącym opracowała Anita Fabrycka - szkolny doradca."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności Szkolnego Doradcy Zawodowego w roku szkolnym 2013-2014 w VII Liceum Ogólnokształcącym opracowała Anita Fabrycka - szkolny doradca zawodowy

2 Udział uczniów klas 3 A, 3 B, 3 C w Salonie Maturzystów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego – uczniowie zdobyli informacje na temat matury z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki.

3 Salon Maturzystów 26.09.2013 r. Udział w wykładzie pt. Matura 2014 z języka polskiego Udział w wykładzie pt. Matura 2014 z matematyki

4 Wizyta uczniów klas I A, I B i II C w Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości STARTER 01.10.2013r., 05.11.2013r. Udział w prezentacji filmu STARTUP KIDS Motywowanie młodych ludzi do rozwijania przedsiębiorczości

5 Wizyta uczniow klas I A, I B i II C w Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości STARTER 01.10.2013r., 05.11.2013r. Udział w projekcie IN Business na temat zakładania własnych firm Udział w spotkaniu z młodymi przedsiębiorcami z Trójmiasta

6 Wizyta w Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości STARTER – kreatywne przestrzenie mogą być inspiracją dla młodych przedsiębiorców Uczniowie zwiedzili Crazy Room, który został otwarty w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Starter przy ul. Lęborskiej.Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Starterprzy ul. Lęborskiej Poznali zadania Startera, którymi są: stworzenie warunków do rozwoju, stymulowanie przedsiębiorczych postaw, wsparcie lokalnych firm w pierwszym okresie ich działalności, zachęcenie młodych ludzi do zakładania własnych działalności. W Crazy Room wszystko jest przerysowane i oderwane od rzeczywistości. Pokój utrzymany jest w konwencji surrealistycznej, inspirowanej filmową wersją „Alicji w Krainie Czarów”.

7 Wizyta uczniów klas I A, I B i II C w Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości STARTER 01.10.2013r., 05.11.2013r. Kreatywna przestrzeńKreatywne myślenie

8 Uczniowie klasy II A w Centrum Eksperyment w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni 15.10.2013 r.

9 Rozwijanie zainteresowań technicznych Wyjaśnianie zjawisk fizycznych

10 Wizyta uczniów klasy II A w Centrum Eksperyment w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni 15.10.2013 r. Nauka przez zabawę Obserwacja zjawisk, analiza, wyciąganie wniosków

11 Współpraca z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym 26.11.2013r. Rozwijanie zainteresowań biologią i studiami medycznymi Udział w cyklicznych Młodzieżowych Spotkaniach z Medycyną

12 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku 19.11.2013r. Poznanie uczelni wyższej i zdobycie wiadomości przez grupę uczniów z klas II i III o możliwości studiowania na kierunkach: Administracja Finanse i Rachunkowość Kosmetologia Fizjoterapia Zarządzanie Informatyka

13 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku 19.11.2013r. Zdobycie wiadomości na temat autoprezentacji Zdobycie wiadomości o zakładaniu własnej firmy

14 Wizyta klasy uczniów klasy I B w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku 29.11.2013r. Zwiedzanie uczelni wyższejZdobycie wiadomości o ofercie edukacyjnej dla studentów WSZ

15 Wizyta uczniów klasy I B w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku 29.11.2013r. Zwiedzanie pracowni kierunku Fizjoterapia Zdobycie wiadomości na temat zasad korzystania z bibliotek uczelni wyższych

16 Wizyta grupy uczniów klasy II A na Politechnice Gdańskiej 29.11.2013r. Rozwijanie zainteresowań w zakresie nauk ścisłych Zachęcenie klasy matematycznej do podjęcia studiów na Politechnice

17 Wizyta grupy uczniów klasy II A na Politechnice Gdańskiej 29.11.2013r. Zdobycie informacji na temat działania symulatora siłowni i wykorzystania diamentów w przemyśle

18 Uczniowie klasy I C w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie 29.11.2013r. Udział w warsztatach integracyjnych i przeciwdziałających uzależnieniom. Poznanie uczelni wyższej i drogi kariery edukacyjno- zawodowej w zawodzie psychologa.

19 Uczniowie klasy I A w Punkcie Informacyjnym EUROPE DIRECT 29.11.2013r. Wzbogacenie informacji o krajach Unii Europejskiej. Poznanie możliwości studiowania w krajach Unii Europejskiej. Udział w warsztatach autoprezentacji.

20 Spotkanie uczniów klasy II A z członkiem Zarządu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 16.01.2014r Zdobywanie wiedzy na temat podatków w Polsce Poznanie drogi kariery w zawodzie doradcy podatkowego i w zawodach ekonomicznych Przygotowanie do III Konkursu Wiedzy o Podatkach

21 Spotkanie klasy III A, III B i III C z pracownikiem Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 03.02.2014r. Zdobycie informacji o: planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej potrzebach rynku pracy losach absolwentów po ukończeniu Zasadniczych Szkół Zawodowych, Techników, Liceów Ogólnokształcących i ich szansach na rynku pracy stopie bezrobocia wśród osób do 25 r.ż. oraz czasie pozostawania przez nich bez pracy

22 Spotkanie klasy III A, III B i III C z pracownikiem Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 03 i 05. 02.2014 Praca w grupach na temat planowania dalszej kariery Otrzymanie przez uczniów poradników „W pierwszej pracy”

23 Spotkanie klasy III A z pracownikami Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni na temat wolontariatu europejskiego 03.02.2014r. Zdobycie informacji o wolontariacie europejskim i jego zaletach Zachęcenie do pracy wolontariusza w różnych krajach, jako zdobycie doświadczenia zawodowego i znajomości języków obcych

24 Uczniowie klasy II A, II B i II C w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 10.02.2014r. Poznanie instytucji rynku pracy Zachęcenie do świadomego planowania kariery edukacyjno-zawodowej Zachęcenie do zdobywania doświadczenia zawodowego np. podczas wakacji Zdobycie informacji o potrzebach rynku pracy i wymaganiach pracodawców Zdobycie informacji o bezrobociu wśród młodzieży i ich szansach na zdobycie pracy

25 Uczniowie klasy II A, II B i II C w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 17.02.2014 r. i 24.02.2014r.

26 Współpraca z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym Udział w Młodzieżowych Spotkaniach z Medycyną 25.02.2014r. Rozwijanie wiedzy na temat biologii człowieka Udział w wykładzie na temat narkotyków i toksykologii

27 Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych Promocja VII Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów Gimnazjum nr 2, 3, 4, 5, 8 12.03.2014r.

28 Dni Mózgu – wizyta na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego 14.03.2014r. Poznanie sposobów badania mózgu

29 Dni Mózgu – wizyta na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego 14.03.2014r. Poznanie funkcjonowania mózgu człowieka

30 Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim Udział uczniów klas II A, II B, II C w TARGACH AKADEMIA 19.03.2014r. Zdobycie wiadomości na temat matury 2015 z języka angielskiego Zdobycie wiadomości na temat matury 2015 z matematyki

31 Promocja VII Liceum Ogólnokształcącego podczas TARGÓW EDUKACJI i PRACY w Pomorskich Szkołach Rzemiosł 21.03.2014r. Prezentacja oferty edukacyjnej szkoły na rok szkolny 2014/2015 dla uczniów gdańskich gimnazjów

32 Udział uczniów klasy III C w METROPOLITALNYCH TARGACH PRACY i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AmberExpo - podczas lekcji przedsiębiorczości 02.04.2014r. Analiza aktualnych ofert pracy w województwie pomorskim w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Poznanie instytucji rynku pracy udzielających porad podczas targów

33 Współpraca z uczelniami i szkołami policealnymi – zdobycie informacji o ofercie studiów wyższych oraz zdobywaniu kwalifikacji zawodowych 11.04.2014r. Spotkanie uczniów klasy III B ze studentami Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie na temat studiów psychologicznych i możliwości pracy dla psychologów Spotkanie uczniów klasy III A, III B, III C z pracownikiem Szkół Policealnych Cosinus na temat możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych

34 Prezentacja ważnych informacji dla maturzystów na tablicy szkolnego doradcy zawodowego Informacje na temat przedmiotów ważnych w rekrutacji na uczelnie wyższe w Trójmieście i zasadach rekrutacji Nawiązanie współpracy w ramach akcji „Akademicki Gdańsk” – prezentacja informatorów uczelni wyższych

35 REALIZACJA WARSZTATÓW GRUPOWYCH z zakresu poradnictwa zawodowego W roku szkolnym 2013/2014 odbyło się 27 lekcji poradnictwa zawodowego dla uczniów klas II-III VII Liceum Ogólnokształcącego. Uczniowie Zdobyli wiedzę na temat przedmiotów maturalnych ważnych w rekrutacji, warunków rekrutacji na uczelnie wyższe, ilości kandydatów, punktów ECTS, możliwości studiowania za granicą, możliwości finansowania studiów z kredytu studenckiego, kierunków zamawianych, losów młodzieży na rynku pracy, oferty edukacyjnej uczelni wyższych publicznych i niepublicznych oraz oferty szkół policealnych i możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych potrzebnych na rynku pracy.

36 REALIZACJA ROZMÓW INDYWIDUALNYCH dla uczniów klas III VII Liceum Ogólnokształcącego W roku szkolnym 2013/2014 odbyło się 30 porad indywidualnych dla uczniów klas III na temat wyboru kierunków studiów, wymagań rekrutacyjnych i oferty kształcenia na uczelniach wyższych. Efektem jest pomoc uczniom w wyborze przyszłej kariery zawodowej i kierunku studiów

37 Spotkanie uczniów klas: II A, II B, II C z pracownikami Młodzieżowego Biura Pracy i Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej 18 czerwca 2014r. Poznanie oferty instytucji rynku pracy Obejrzenie filmu „Zawody przyszłości”....


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności Szkolnego Doradcy Zawodowego w roku szkolnym 2013-2014 w VII Liceum Ogólnokształcącym opracowała Anita Fabrycka - szkolny doradca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google