Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poznajemy zawody w miejscu pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poznajemy zawody w miejscu pracy"— Zapis prezentacji:

1 Poznajemy zawody w miejscu pracy
„Otwarta firma” Poznajemy zawody w miejscu pracy Poznajemy przedsiębiorstwa w naszej okolicy

2 Idea projektu „Otwarta firma – Poznajemy zawody w miejscu pracy" oraz „Otwarta firma – Poznajemy przedsiębiorstwa w naszej okolicy” to dwa moduły projektu przeznaczonego dla uczniów szkoły podstawowej, wspierającego nauczyciela przy realizacji zadań związanych z rozwijaniem u uczniów umiejętności potrzebnych do rozumienia otaczającego ich świata oraz ukazaniem im przedsiębiorczości jako wartościowej postawy życiowej. Projekt ten organizowany jest co roku przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

3 Co mówią liczby? W latach projekt „Otwarta firma” realizowało uczniów oraz firm i instytucji. Tylko w szóstej edycji projektu w 2013 r uczestniczyło: uczniów, w tym uczniów szkół podstawowych, 427 szkół, w tym 78 szkół podstawowych, 1 634 firmy i instytucje.

4 Uczestnicy projektu „Otwarta firma 2013”

5 Na czym polega realizacja projektu?
Realizacja projektu polega na zorganizowaniu dla uczniów wycieczki do firmy/instytucji działającej w pobliżu szkoły. Taka wycieczka może być doskonałą formą realizacji wybranych treści nauczania – wymagań szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej, zarówno w zakresie kształcenia zintegrowanego w klasach I-III, jak i przedmiotowego w klasach IV-VI, głównie z zakresu historii i społeczeństwa.

6 Jak wziąć udział w projekcie?
Szkoła podejmuje decyzję o udziale w projekcie. Informacja dla dyrektora na temat celu i zasad udziału w projekcie dostępna będzie na platformie internetowej. W szkole powołuje się szkolnego koordynatora, który zgłasza szkołę do udziału w projekcie i czuwa nad jego prawidłową realizacją. Może nim być pedagog szkolny, wychowawca klasy, a także każdy inny nauczyciel, któremu zależy na rozwijaniu u uczniów umiejętności potrzebnych do rozumienia otaczającego ich świata.

7 Jak wziąć udział w projekcie?
Zgłoszenie udziału w projekcie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na platformie internetowej - . Do wypełnienia formularza będą potrzebne następujące dane nauczyciela – szkolnego koordynatora: imię i nazwisko, , który będzie równocześnie służył jako login, hasło dostępu ustalone przez nauczyciela na potrzeby logowania na platformie internetowej projektu, numer telefonu kontaktowego.

8 Jak wziąć udział w projekcie?
Do zgłoszenia szkoły potrzebny będzie numer REGON (uwaga: należy pamiętać, że zespół szkół oraz każda szkoła wchodząca w skład zespołu ma swój odrębny numer REGON). Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym na platformie i wysłaniu go poprzez kliknięcie przycisku Zgłoś na podany przez nauczyciela adres zostanie automatycznie wysłany wypełniony Formularz zgłoszenia do projektu. Formularz należy wydrukować, podpisać (nauczyciel i dyrektor), podstemplować i przesłać do koordynatora projektu faksem: lub mailem (skan zgłoszenia): .

9 Jak wziąć udział w projekcie?
Po otrzymaniu potwierdzonego przez dyrektora Formularza zgłoszenia szkoły koordynator krajowy aktywuje login i hasło dostępu do panelu szkoły na platformie internetowej projektu. Na platformie internetowej będzie dostępna prezentacja, która krok po kroku pokaże, jak zarejestrować szkołę.

10 Logowanie na platformie projektu
Logowanie nauczyciela możliwe jest na stronie głównej projektu : loginem jest zgłoszony podczas rejestracji, hasłem dostępu do panelu szkoły na platformie jest hasło ustalone przez szkolnego koordynatora podczas rejestracji. Po zalogowaniu na platformie nauczyciel otrzymuje dostęp do materiałów dydaktycznych, a po wpisaniu na platformie informacji o wycieczce – możliwość pobierania certyfikatów uczestnictwa w projekcie dla szkoły, firm oraz dla siebie.

11 Wycieczka do firmy/instytucji
Podczas wycieczki uczniowie klas I-III: poznają zawody wykonywane w danej firmie/instytucji (1-3), dowiadują się, na czym polega praca w danym zawodzie oraz jak długo i gdzie trzeba się uczyć, by móc go wykonywać; Uczniowie klas IV-VI: otrzymują podstawowe informacje o danym przedsiębiorstwie, zapoznają się z technologią wytwarzanych tam produktów i udziałem pracowników w procesie wytwarzania, zwracają uwagę na relacje firmy i otaczającego ją środowiska. W wycieczce może uczestniczyć cała klasa lub grupa uczniów.

12 Jak zorganizować wycieczkę do firmy/instytucji – krok 1.
Zapoznanie rodziców z planem zorganizowania wycieczki do firmy/instytucji w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Można to zrobić podczas spotkania z rodzicami w szkole lub korzystając z Informacji dla rodziców, dostępnej na platformie internetowej.

13 Jak zorganizować wycieczkę do firmy/instytucji – krok 2.
Poszukiwanie firmy/instytucji, do której planujemy zorganizować wycieczkę: korzystanie z pomocy rodziców, pozyskanie do współpracy firmy/instytucji przez samego nauczyciela, skorzystanie z oferty firm, które same zgłosiły się do udziału w projekcie; oferta będzie dostępna na platformie internetowej dla zalogowanych nauczycieli.

14 Jak zorganizować wycieczkę do firmy/instytucji – krok 3.
Uzgodnienia z firmą/instytucją: nawiązanie kontaktu z wolontariuszem – przedstawicielem firmy/instytucji, przekazanie wolontariuszowi informacji na temat celu i zasad udziału w projekcie; Informacja dla firmy dostępna jest na platformie internetowej, ustalenie z wolontariuszem szczegółów wycieczki: data i godzina, liczba uczestników, czas trwania.

15 Jak zorganizować wycieczkę do firmy/instytucji – krok 4.
Przygotowanie uczniów do wycieczki: informacja o firmie/instytucji, do której planowana jest wycieczka, przedstawienie celu, miejsca, daty i czasu trwania wycieczki, omówienie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w firmie/instytucji, opracowanie pytań do wolontariusza.

16 Jak zorganizować wycieczkę do firmy/instytucji – krok 5.
Zapisanie informacji o wycieczce na platformie w panelu szkoły. Potrzebne będą następujące dane: pełna nazwa firmy – taka będzie wygenerowana na certyfikacie, adres, imię i nazwisko wolontariusza, telefon i/lub adres wolontariusza. Pomocna na pewno okaże się prezentacja – Dokumentowanie spotkań z wolontariuszami, dostępna na platformie internetowej po zalogowaniu.

17 Jak zorganizować wycieczkę do firmy/instytucji – krok 6.
Przygotowanie certyfikatu potwierdzającego udział firmy/instytucji w projekcie. Certyfikat będzie dostępny do pobrania na platformie dla zalogowanych nauczycieli po zapisaniu informacji o wycieczce.

18 Jak zorganizować wycieczkę do firmy/instytucji – krok 7.
Realizacja wycieczki: przestrzeganie procedur obowiązujących w szkole, przebieg wycieczki zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z wolontariuszem; wsparciem dla nauczyciela jest przykładowy scenariusz wycieczki do firmy/instytucji, dostępny na platformie internetowej dla zalogowanych nauczycieli, podziękowanie i wręczenie wolontariuszowi certyfikatu potwierdzającego udział firmy w projekcie.

19 Jak zorganizować wycieczkę do firmy/instytucji – krok 8.
Podsumowanie wycieczki. Proponowane formy: wykonanie prac plastycznych przedstawiających wybrany zawód; przygotowanie okolicznościowej gazetki, zaprojektowanie plakatu informującego o firmie/instytucji, zaprojektowanie folderu reklamowego wybranej firmy/instytucji. wykonanie „Mapy przedsiębiorstw najbliższej okolicy”, opracowanie słowniczka tematycznego, konkurs.

20 Certyfikaty potwierdzające udział w projekcie
Certyfikaty będą do pobrania na platformie internetowej dla zalogowanych nauczycieli po udokumentowaniu wycieczki/spotkania.

21 Konkurs na Najaktywniejszą Szkołę
Wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie „Otwarta firma” biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie na Najaktywniejszą Szkołę. Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni na uroczystą Galę podsumowującą Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Polsce i uhonorowani statuetkami oraz pamiątkowymi dyplomami.

22 Dlaczego warto uczestniczyć w projekcie?
w atrakcyjny sposób pozna zawody wykonywane w najbliższej okolicy poprzez bezpośredni kontakt z wolontariuszami, pozna firmy/instytucje działające w najbliższej okolicy, dowie się na miejscu w firmie/instytucji, na czym polega praca w danym zawodzie, zapozna się z technologią wytwarzanych tam produktów i udziałem pracowników w procesie wytwarzania, zweryfikuje swoje wyobrażenia o funkcjonowaniu firmy, będzie uczestniczył w ogólnoświatowych działaniach wspierających i promujących przedsiębiorcze postawy.

23 Dlaczego warto uczestniczyć w projekcie?
Nauczyciel: zaproponuje atrakcyjną formę zajęć służących rozwijaniu u uczniów umiejętności potrzebnych do rozumienia otaczającego ich świata. skuteczniej zmotywuje uczniów do podejmowania kolejnych wyzwań edukacyjnych, stworzy uczniom okazję do uczestniczenia w ogólnoświatowych działaniach wspierających i promujących przedsiębiorcze postawy, otrzyma certyfikat potwierdzający udział w projekcie „Otwarta firma” w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

24 Dlaczego warto uczestniczyć w projekcie?
Szkoła: stworzy sprzyjającą atmosferę dla współpracy z przedstawicielami życia gospodarczego w regionie, zbuduje pozytywne relacje z lokalnym biznesem, pomoże uczniom w odkrywaniu ich zainteresowań i przygotuje do podejmowania trafnych decyzji edukacyjnych i zawodowych, skorzysta z możliwości ogólnopolskiej promocji swoich działań na platformie internetowej projektu, otrzyma certyfikat potwierdzający udział w projekcie „Otwarta firma” w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

25 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Kontakt Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości ul. Kielecka 1/ 1 Warszawa tel tel. kom faks


Pobierz ppt "Poznajemy zawody w miejscu pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google