Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OTWARTA FIRMA „Otwarta firma” Poznajemy zawody w miejscu pracy Poznajemy przedsiębiorstwa w naszej okolicy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OTWARTA FIRMA „Otwarta firma” Poznajemy zawody w miejscu pracy Poznajemy przedsiębiorstwa w naszej okolicy."— Zapis prezentacji:

1 OTWARTA FIRMA „Otwarta firma” Poznajemy zawody w miejscu pracy Poznajemy przedsiębiorstwa w naszej okolicy

2 OTWARTA FIRMA Idea projektu „Otwarta firma – Poznajemy zawody w miejscu pracy" oraz „Otwarta firma – Poznajemy przedsiębiorstwa w naszej okolicy” to dwa moduły projektu przeznaczonego dla uczniów szkoły podstawowej, wspierającego nauczyciela przy realizacji zadań związanych z rozwijaniem u uczniów umiejętności potrzebnych do rozumienia otaczającego ich świata oraz ukazaniem im przedsiębiorczości jako wartościowej postawy życiowej. Projekt ten organizowany jest co roku przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

3 OTWARTA FIRMA Co mówią liczby? W latach 2008-2013 projekt „Otwarta firma” realizowało 400 817 uczniów oraz 7 645 firm i instytucji. Tylko w szóstej edycji projektu w 2013 r. uczestniczyło: 75 089 uczniów, w tym 9 034 uczniów szkół podstawowych, 427 szkół, w tym 78 szkół podstawowych, 1 634 firmy i instytucje.

4 OTWARTA FIRMA Uczestnicy projektu „Otwarta firma 2013”

5 OTWARTA FIRMA Na czym polega realizacja projektu? Realizacja projektu polega na zorganizowaniu dla uczniów wycieczki do firmy/instytucji działającej w pobliżu szkoły. Taka wycieczka może być doskonałą formą realizacji wybranych treści nauczania – wymagań szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej, zarówno w zakresie kształcenia zintegrowanego w klasach I-III, jak i przedmiotowego w klasach IV-VI, głównie z zakresu historii i społeczeństwa.

6 OTWARTA FIRMA Jak wziąć udział w projekcie? Szkoła podejmuje decyzję o udziale w projekcie. Informacja dla dyrektora na temat celu i zasad udziału w projekcie dostępna będzie na platformie internetowej. W szkole powołuje się szkolnego koordynatora, który zgłasza szkołę do udziału w projekcie i czuwa nad jego prawidłową realizacją. Może nim być pedagog szkolny, wychowawca klasy, a także każdy inny nauczyciel, któremu zależy na rozwijaniu u uczniów umiejętności potrzebnych do rozumienia otaczającego ich świata.

7 OTWARTA FIRMA Jak wziąć udział w projekcie? Zgłoszenie udziału w projekcie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na platformie internetowej - http://www.otwarta-firma.junior.org.pl/pl/zgloszenie-szkoly. http://www.otwarta-firma.junior.org.pl/pl/zgloszenie-szkoly Do wypełnienia formularza będą potrzebne następujące dane nauczyciela – szkolnego koordynatora: imię i nazwisko, e-mail, który będzie równocześnie służył jako login, hasło dostępu ustalone przez nauczyciela na potrzeby logowania na platformie internetowej projektu, numer telefonu kontaktowego.

8 OTWARTA FIRMA Jak wziąć udział w projekcie? Do zgłoszenia szkoły potrzebny będzie numer REGON (uwaga: należy pamiętać, że zespół szkół oraz każda szkoła wchodząca w skład zespołu ma swój odrębny numer REGON). Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym na platformie i wysłaniu go poprzez kliknięcie przycisku Zgłoś na podany przez nauczyciela adres e-mail zostanie automatycznie wysłany wypełniony Formularz zgłoszenia do projektu. Formularz należy wydrukować, podpisać (nauczyciel i dyrektor), podstemplować i przesłać do koordynatora projektu faksem: +48 32 750 50 09 lub mailem (skan zgłoszenia): andrzej.pierchala@junior.org.pl. andrzej.pierchala@junior.org.pl

9 OTWARTA FIRMA Jak wziąć udział w projekcie? Po otrzymaniu potwierdzonego przez dyrektora Formularza zgłoszenia szkoły koordynator krajowy aktywuje login i hasło dostępu do panelu szkoły na platformie internetowej projektu. Na platformie internetowej będzie dostępna prezentacja, która krok po kroku pokaże, jak zarejestrować szkołę.

10 OTWARTA FIRMA Logowanie na platformie projektu Logowanie nauczyciela możliwe jest na stronie głównej projektu http://www.otwarta-firma.junior.org.pl/ : http://www.otwarta-firma.junior.org.pl/ loginem jest e-mail zgłoszony podczas rejestracji, hasłem dostępu do panelu szkoły na platformie jest hasło ustalone przez szkolnego koordynatora podczas rejestracji. Po zalogowaniu na platformie nauczyciel otrzymuje dostęp do materiałów dydaktycznych, a po wpisaniu na platformie informacji o wycieczce – możliwość pobierania certyfikatów uczestnictwa w projekcie dla szkoły, firm oraz dla siebie.

11 OTWARTA FIRMA Wycieczka do firmy/instytucji Podczas wycieczki uczniowie klas I-III: poznają zawody wykonywane w danej firmie/instytucji (1-3), dowiadują się, na czym polega praca w danym zawodzie oraz jak długo i gdzie trzeba się uczyć, by móc go wykonywać; Uczniowie klas IV-VI: otrzymują podstawowe informacje o danym przedsiębiorstwie, zapoznają się z technologią wytwarzanych tam produktów i udziałem pracowników w procesie wytwarzania, zwracają uwagę na relacje firmy i otaczającego ją środowiska. W wycieczce może uczestniczyć cała klasa lub grupa uczniów.

12 OTWARTA FIRMA Jak zorganizować wycieczkę do firmy/instytucji – krok 1. Zapoznanie rodziców z planem zorganizowania wycieczki do firmy/instytucji w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Można to zrobić podczas spotkania z rodzicami w szkole lub korzystając z Informacji dla rodziców, dostępnej na platformie internetowej.

13 OTWARTA FIRMA Jak zorganizować wycieczkę do firmy/instytucji – krok 2. Poszukiwanie firmy/instytucji, do której planujemy zorganizować wycieczkę: korzystanie z pomocy rodziców, pozyskanie do współpracy firmy/instytucji przez samego nauczyciela, skorzystanie z oferty firm, które same zgłosiły się do udziału w projekcie; oferta będzie dostępna na platformie internetowej dla zalogowanych nauczycieli.

14 OTWARTA FIRMA Jak zorganizować wycieczkę do firmy/instytucji – krok 3. Uzgodnienia z firmą/instytucją: nawiązanie kontaktu z wolontariuszem – przedstawicielem firmy/instytucji, przekazanie wolontariuszowi informacji na temat celu i zasad udziału w projekcie; Informacja dla firmy dostępna jest na platformie internetowej, ustalenie z wolontariuszem szczegółów wycieczki: data i godzina, liczba uczestników, czas trwania.

15 OTWARTA FIRMA Jak zorganizować wycieczkę do firmy/instytucji – krok 4. Przygotowanie uczniów do wycieczki: informacja o firmie/instytucji, do której planowana jest wycieczka, przedstawienie celu, miejsca, daty i czasu trwania wycieczki, omówienie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w firmie/instytucji, opracowanie pytań do wolontariusza.

16 OTWARTA FIRMA Zapisanie informacji o wycieczce na platformie w panelu szkoły. Potrzebne będą następujące dane: pełna nazwa firmy – taka będzie wygenerowana na certyfikacie, adres, imię i nazwisko wolontariusza, telefon i/lub adres e-mail wolontariusza. Pomocna na pewno okaże się prezentacja – Dokumentowanie spotkań z wolontariuszami, dostępna na platformie internetowej po zalogowaniu. Jak zorganizować wycieczkę do firmy/instytucji – krok 5.

17 OTWARTA FIRMA Przygotowanie certyfikatu potwierdzającego udział firmy/instytucji w projekcie. Certyfikat będzie dostępny do pobrania na platformie dla zalogowanych nauczycieli po zapisaniu informacji o wycieczce. Jak zorganizować wycieczkę do firmy/instytucji – krok 6.

18 OTWARTA FIRMA Realizacja wycieczki: przestrzeganie procedur obowiązujących w szkole, przebieg wycieczki zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z wolontariuszem; wsparciem dla nauczyciela jest przykładowy scenariusz wycieczki do firmy/instytucji, dostępny na platformie internetowej dla zalogowanych nauczycieli, podziękowanie i wręczenie wolontariuszowi certyfikatu potwierdzającego udział firmy w projekcie. Jak zorganizować wycieczkę do firmy/instytucji – krok 7.

19 OTWARTA FIRMA Podsumowanie wycieczki. Proponowane formy: wykonanie prac plastycznych przedstawiających wybrany zawód; przygotowanie okolicznościowej gazetki, zaprojektowanie plakatu informującego o firmie/instytucji, zaprojektowanie folderu reklamowego wybranej firmy/instytucji. wykonanie „Mapy przedsiębiorstw najbliższej okolicy”, opracowanie słowniczka tematycznego, konkurs. Jak zorganizować wycieczkę do firmy/instytucji – krok 8.

20 OTWARTA FIRMA Certyfikaty potwierdzające udział w projekcie Certyfikaty będą do pobrania na platformie internetowej dla zalogowanych nauczycieli po udokumentowaniu wycieczki/spotkania.

21 OTWARTA FIRMA Konkurs na Najaktywniejszą Szkołę Wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie „Otwarta firma” biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie na Najaktywniejszą Szkołę. Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni na uroczystą Galę podsumowującą Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Polsce i uhonorowani statuetkami oraz pamiątkowymi dyplomami.

22 OTWARTA FIRMA Dlaczego warto uczestniczyć w projekcie? Uczeń: w atrakcyjny sposób pozna zawody wykonywane w najbliższej okolicy poprzez bezpośredni kontakt z wolontariuszami, pozna firmy/instytucje działające w najbliższej okolicy, dowie się na miejscu w firmie/instytucji, na czym polega praca w danym zawodzie, zapozna się z technologią wytwarzanych tam produktów i udziałem pracowników w procesie wytwarzania, zweryfikuje swoje wyobrażenia o funkcjonowaniu firmy, będzie uczestniczył w ogólnoświatowych działaniach wspierających i promujących przedsiębiorcze postawy.

23 OTWARTA FIRMA Dlaczego warto uczestniczyć w projekcie? Nauczyciel: zaproponuje atrakcyjną formę zajęć służących rozwijaniu u uczniów umiejętności potrzebnych do rozumienia otaczającego ich świata. skuteczniej zmotywuje uczniów do podejmowania kolejnych wyzwań edukacyjnych, stworzy uczniom okazję do uczestniczenia w ogólnoświatowych działaniach wspierających i promujących przedsiębiorcze postawy, otrzyma certyfikat potwierdzający udział w projekcie „Otwarta firma” w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

24 OTWARTA FIRMA Dlaczego warto uczestniczyć w projekcie? Szkoła: stworzy sprzyjającą atmosferę dla współpracy z przedstawicielami życia gospodarczego w regionie, zbuduje pozytywne relacje z lokalnym biznesem, pomoże uczniom w odkrywaniu ich zainteresowań i przygotuje do podejmowania trafnych decyzji edukacyjnych i zawodowych, skorzysta z możliwości ogólnopolskiej promocji swoich działań na platformie internetowej projektu, otrzyma certyfikat potwierdzający udział w projekcie „Otwarta firma” w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

25 OTWARTA FIRMA Kontakt Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości ul. Kielecka 1/ 1 02-504 Warszawa tel. 48 32 426 76 86 tel. kom. 48 502 144 458 faks 32 750 50 09 e-mail: andrzej.pierchala@junior.org.plandrzej.pierchala@junior.org.pl www.otwarta-firma.junior.org.pl


Pobierz ppt "OTWARTA FIRMA „Otwarta firma” Poznajemy zawody w miejscu pracy Poznajemy przedsiębiorstwa w naszej okolicy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google