Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Audyt Podatki Doradztwo … z IDEĄ do celu. Jesteśmy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Audyt Podatki Doradztwo … z IDEĄ do celu. Jesteśmy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów."— Zapis prezentacji:

1 Audyt Podatki Doradztwo … z IDEĄ do celu

2 Jesteśmy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3474 i partnerem w ogólnopolskiej Grupie Audytorskiej ReVision. Skupiamy swoją działalność przede wszystkim na usługach audytu, doradztwa podatkowego, finansowego i gospodarczego. Wspieramy naszych klientów w różnych dziedzinach obszaru ich działalności, uwzględniając zindywidualizowane rozwiązania. Swoją działalność opieramy na takich wartościach jak: - szacunek dla ludzi i środowiska, w którym działamy, - pasji, z przywiązaniem najwyższej wagi do jakości świadczonych usług, - przejrzystości działania we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy. Staramy się, aby wspierane przez nas projekty przynosiły korzyści Partnerom, na rzecz których je realizujemy. Jesteśmy podmiotem z wyłącznie polskim kapitałem. Budujemy firmę poprzez podnoszenie jakości świadczonych usług i realizację zamierzeń w oparciu o zmieniające się oczekiwania rynku. Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem poprzez aktywny udział w bezpośrednich kontaktach z naszymi Klientami oraz profesjonalne doradztwo w tym zakresie. Chcemy aby nasze doświadczenie było również kapitałem naszych Klientów.

3 Przedmiotem naszej działalności jest: -działalność rachunkowo – księgowa i doradztwo podatkowe, -pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -wydawanie książek oraz czasopism i pozostałych periodyków, -pozostała działalność wydawnicza oraz pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, -pozostałe pozaszkolne formy edukacji.

4 Zespół Maciej Ostrowski – Prezes Zarządu, biegły rewident, ukończył Akademię Ekonomiczną (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu na Wydziale Ekonomika Produkcji; od 1999 r członek organu Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w Warszawie i jednocześnie Prezes Oddziału Regionalnego KIBR w Poznaniu; Wielkoletni wykładowca rachunkowości i rewizji finansowej oraz prelegent na wielu konferencjach i szkoleniach. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rachunkowości zwłaszcza w sektorze budowlanym. Teresa Ziętek – Członek Zarządu, biegły rewident, ukończyła Akademię Ekonomiczną (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu na Wydziale Finanse i Rachunkowość oraz studia podyplomowe w zakresie Wyceny Nieruchomości na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Jest członkiem zespołu weryfikującego kandydatów na biegłych rewidentów. Od 2009 roku założyciel i członek zarządu „Idea Audyt” Spółki z o.o., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, partnera w ogólnopolskiej Grupie Audytorskiej ReVision. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rachunkowości i podatków. Jako biegły rewident posiada również uprawnienia doradcy podatkowego. Karolina Giełda – Członek Zarządu, biegły rewident, ukończyła Akademię Ekonomiczną (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu na Wydziale Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw. Od 2009 roku założyciel i członek zarządu „Idea Audyt” Sp. z o.o., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, partnera w ogólnopolskiej Grupie Audytorskiej ReVision. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rachunkowości oraz badaniu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

5 Zespół Dorota Welten – biegły rewident nr ewidencyjny 12018 Barbara Strucka – biegły rewident nr ewidencyjny 10242 Izabela Zawadzka – biegły rewident nr ewidencyjny 10031 Stanisław Wałęga – biegły rewident nr ewidencyjny 7192 Alicja Bober – doradca podatkowy nr ewidencyjny 12124 Anna Szymanowska – menager

6 Doświadczenie Nasze doświadczenie potwierdza współpraca z podmiotami gospodarczymi działającymi w branżach: -handel, produkcja, -transport, spedycja, logistyka, komunikacja, -nieruchomości i budownictwo, -usługi finansowe, -wodno-kanalizacyjne, gospodarka odpadami, ochrona środowiska, -ochrona zdrowia i farmaceutyka, -szkolnictwo wyższe i organizacje pożytku publicznego.

7 Doświadczenie IDEA AUDYT Spółka z o.o. posiada szczególne doświadczenie w przeprowadzaniu audytów projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Biegli rewidenci zatrudnieni w IDEA AUDYT Sp. z o.o. przeprowadzili audyty projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w zakresie:  Programów Ramowych Unii Europejskiej dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu,  Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009 dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Funduszu Spójności dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Lesznie,  Europejskiego Funduszu Społecznego dla Miasta Leszna, Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu, Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej im. Gen. St. Taczaka w Poznaniu, Tureckiej Izby Gospodarczej w Turku, Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Animal Pharma Pomorze – T. Kruszyński i Wspólnicy sp. j. w Olsztynie, Fundacji Wrota Edukacji – EduGate w Poznaniu, 4ELT Anna Gębka-Suska w Poznaniu. Ponadto Spółka realizuje projekty współfinansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W tym zakresie biegli rewidenci zatrudnieni w IDEA AUDYT Sp. z o.o. przeprowadzili audyty projektów w:  Politechnika Poznańska w Poznaniu  ODIUT Automex Sp. z o.o. w Gdańsku.

8 Sposób wynagradzania Wynagrodzenie za nasze usługi oraz szczegółowy zakres prac i warunki współpracy proponujemy uzgodnić w drodze bezpośrednich negocjacji.

9 Zapraszamy do współpracy „Cena jest tym, co płacisz. Wartość jest tym, co otrzymujesz” Warren Buffett

10 Zapraszamy do współpracy www.ideaaudyt.pl


Pobierz ppt "Audyt Podatki Doradztwo … z IDEĄ do celu. Jesteśmy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google