Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A GMINA TOMICE W STOWARZYSZENIU DOLINA KARPIA 2009 - 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A GMINA TOMICE W STOWARZYSZENIU DOLINA KARPIA 2009 - 2014."— Zapis prezentacji:

1 a GMINA TOMICE W STOWARZYSZENIU DOLINA KARPIA 2009 - 2014

2 n Gmina Tomice i Ośrodek Kultury Gminy Tomice za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 zrealizowały zadania na łączną kwotę 1.473.943,72 zł i otrzymała dofinansowanie w wysokości 788.029,09 zł. Pozostali Beneficjenci z terenu gminy Tomice wykonali zadania na kwotę 228.171,57 zł.

3 a PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ TOMICE

4 a 1. BUDOWA SIECI PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY TOMICE Wartość projektu: 60.840,00 zł Wartość dofinansowania: 37.400,00 zł Działanie: Odnowa i rozwój wsi Opis projektu: budowa ogólnodostępnych placów zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Tomicach, Szkole Podstawowej w Radoczy, Szkole Podstawowej w Woźnikach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Witanowicach.

5 a

6 a

7 a

8 a 2. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ W CENTRUM WITANOWIC POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ Wartość projektu: 409.266,74 zł Wartość dofinansowania: 228.453,00 zł Działanie: Odnowa i rozwój wsi Cel projektu: poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez budowę chodnika przy drodze publicznej o dużym natężeniu ruchu.

9 A

10 A 3. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ W CENTRUM TOMIC POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ Wartość projektu: 496.293,50 zł Wartość dofinansowania: 180.288,85 zł Działanie: Odnowa i rozwój wsi Cel projektu: poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez budowę chodnika przy drodze publicznej o dużym natężeniu ruchu.

11 A

12 A 4. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W ZYGODOWICACH POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA ORAZ ODNOWIENIE I UZUPEŁNIENIE OZNAKOWANIA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH Wartość projektu: 413.949,42 zł Wartość dofinansowania: 267.846,00 zł Działanie: Odnowa i rozwój wsi Cel projektu: poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez budowę chodnika przy drodze powiatowej o dużym natężeniu ruchu i odnowienie oznakowania szlaków turystycznych.

13 A

14 a 5. WYDANIE ULOTEK I FOLDERU W RAMACH KAMPANII PROMOCYJNEJ - GMINA TOMICE W DOLINIE KARPIA Wartość projektu: 13.448,00 zł Wartość dofinansowania: 7.525,00 zł Działanie: Małe projekty Cel projektu: wprowadzenie na rynek wydawnictw promujących Gminę Tomice poprzez wydanie w serii wydawniczej "Gmina Tomice w Dolinie Karpia" czterech rodzajów ulotek promujących jej walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe oraz folderu - informatora o Gminie Tomice.

15 a

16 a 6. WYDANIE MAPY TURYSTYCZNO-PRZYRODNICZEJ GMINY TOMICE Wartość projektu: 11.500,00 zł Wartość dofinansowania: 8.500,00 zł Działanie: Małe projekty Cel projektu: promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych i rozwój turystyki na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju "Dolina Karpia poprzez przygotowanie i wydanie publikacji "Gmina Tomice - mapa turystyczno-przyrodnicza" oraz jej nieodpłatna dystrybucja.

17 a

18 a PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ OŚRODEK KULTURY GMINY TOMICE IM. WINCENTEGO BAŁYSA

19 a 1. FESTIWAL OBRZĘDÓW I TRADYCJI W DOLINIE KARPIA Wartość projektu: 18.594,80 zł Wartość dofinansowania: 9.000,00 zł Zakres działania: Małe Projekty Organizacja cyklu imprez związanych ze zwyczajami i obrzędami oraz kultywowaniem tradycji tj. konkursu na tradycyjną Palmę Wielkanocną, pokazu potraw wielkanocnych, warsztatów malowania pisanek, Dożynek Gminnych, wieczoru andrzejkowego, pokazu potraw wigilijnych połączonego z konkursem kulinarnych "Karp pod różnymi postaciami", konkursu na najpiękniejsze ozdoby świąteczne i choinkowe, koncertu najpiękniejszych kolęd i pastorałek, warsztatów robienia stroików świątecznych oraz wydanie broszury kulinarnej "Najsmaczniejsze potrawy bożonarodzeniowe".

20 a

21 A

22 a 2. PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW POD NAZWĄ "TRADYCJE I RZEMIOSŁO W DOLINIE RZEKI SKAWY" Wartość projektu: 7.630,00 zł Wartość dofinansowania: 5.300,00 zł Zakres działania: Małe Projekty Organizacja cyklu warsztatów tj. pieczenia chleba, wyrobu masła, rzeźbienia w drewnie i glinie oraz wikliniarskich, których celem była ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego, a także podkreślenie wartości zanikającego rzemiosła jako tradycji żywej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie, wartej wspierania i zachowania w czasach obecnych.

23 a

24 a 3. DNI GMINY TOMICE - ORGANIZACJA KONKURSU NA MASKOTKĘ KARPIA WRAZ Z WYSTAWĄ, SPŁYWU KAJAKOWEGO, DOŻYNEK GMINNYCH POŁĄCZONYCH Z RAJDEM ROWEROWYM ORAZ WYCIECZKI TURYSTYCZNO - KRAJOBRAZOWEJ PO DOLINIE KARPIA Wartość projektu: 23.116,91 zł Wartość dofinansowania: 15.200,00 zł Zakres działania: Małe Projekty Dni Gminy Tomice to cykl imprez w skład, których wchodzi organizacja: konkursu na maskotkę Karpia wraz z wystawą prac, spływu kajakowego, dożynek gminnych, rajdu rowerowego oraz wycieczki turystyczno - krajoznawczej po Dolinie Karpia.

25 a

26 a

27 a 4. FESTIWAL KULINARNY GMINY TOMICE Wartość projektu: 19.304,35 zł Wartość dofinansowania: 15.300,00 zł Zakres działania: Małe Projekty Realizacja operacji wpłynęła na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, wspomogła rozwój i aktywizację społeczności lokalnej poprzez realizację przedsięwzięć o charakterze kulinarnym w tym: warsztatów z tworzenia kulinarnego produktu lokalnego, warsztatów kulinarnych, pokazu kulinarnego oraz wydania broszury kulinarnej. Operacja przyczyniła się do wyłonienia produktów lokalnych z Gminy Tomice, które starają się o certyfikację w Dolinie Karpia.

28 a

29 a

30 a 5. DNI GMINY TOMICE - ORGANIZACJA CYKLU WYDARZEŃ POD HASŁEM "ŁĄCZY NAS RZEKA": SPŁYW KAJAKOWY, WYCIECZKA ORNITOLOGICZNA "WZDŁUŻ RZEKI SKAWY I WISŁY" ORAZ IMPREZA REKREACYJNA NAD POTOKIEM RADOCKIM Wartość projektu: 10.325,55 zł Wartość wnioskowanego dofinansowania: 8.250,00 zł Zakres działania: Małe Projekty Celem projektu była organizacja Dni Gminy Tomice, na które składał się cykl wydarzeń pod hasłem "Łączy nas rzeka".

31 a

32 a

33 a

34 a 6. AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE TOMICE - ORGANIZACJA WARSZTATÓW KULINARNYCH, CERAMICZNYCH ORAZ WIKLINIARSKICH JAKO DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wartość projektu: 6.333,80 zł Wartość wnioskowanego dofinansowania: 4.966,24 zł Zakres działania: Małe Projekty Celem projektu było wspieranie i rozwój przedsiębiorczości oraz podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację seminarium z zakresu przedsiębiorczości, warsztatów kulinarnych, ceramicznych oraz wikliniarskich.

35 a

36 a

37 a

38 a WSPÓŁPRACA POMIĘDZY GMINĄ TOMICE A STOWARZYSZENIEM DOLINA KARPIA

39 A FESTIWAL DOLINY KARPIA Gmina Tomice włącza się w propozycję imprez jaką jest Festiwal Doliny Karpia, corocznie organizując festiwalową imprezę na terenie swojej gminy.

40 A

41 A UDZIAŁ W WIELKICH ZATORSKICH ŻNIWACH KARPIOWYCH Zespoły artystyczne z naszej gminy występują podczas imprezy podsumowującej Festiwal Doliny Karpia jaką są Wielkie Zatorskie Żniwa Karpiowe.

42 A

43 A PRZEGLĄD PRODUKTÓW LOKALNYCH „KULINARIA” KONKURS RĘKODZIEŁO DOLINY KARPIA Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Tomice uczestniczą w Przeglądzie Produktów Lokalnych prezentując lokalne produkty z terenu gminy Tomice. Rękodzielnicy z gminy Tomice uczestniczą w Konkursie na Rękodzielnika Doliny Karpia

44 A Wyróżnienia otrzymały: 2012 rokKoło Gospodyń Wiejskich z Zygodowic za Chrzanówkę po Zygodowsku

45 A 2013 rokKoło Gospodyń Wiejskich z Tomic za Kurę nadziewaną

46 A 2014 rokKoło Gospodyń Wiejskich z Witanowic za Kładzionkę ziemniaczaną oraz Zimnioka Witanowickiego

47 a Tytuł Rękodzielnika Doliny Karpia 2014 otrzymała Pani Renata Skorczyńska z Witanowic w gminie Tomice

48 a UDZIAŁ W TARGACH TURYSTYCZNYCH DOLINY KARPIA

49 a WIZYTA W TVP KRAKÓW WRAZ Z DOLINĄ KARPIA Jubileusz Lokalnych Grup Działania i programu regionalnego TVP Kraków

50 a WSPÓŁPRACA Z OŚRODKAMI KULTURY DZIAŁAJĄCYMI W DOLINIE KARPIA -udział zespołów z gminy Tomice w konkursach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze -udział Kół Gospodyń Wiejskich oraz Zespołów Śpiewaczych w pokazach wielkanocnych i wigilijnych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej

51 a ORGANIZACJA KONKURSU PLASTYCZNEGO „POCZTÓWKA Z WAKACJI” DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DOLINY KARPIA

52 a DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ GMINA TOMICE


Pobierz ppt "A GMINA TOMICE W STOWARZYSZENIU DOLINA KARPIA 2009 - 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google