Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Horyzont 2020 – struktura, zasady uczestnictwa Dominika Raróg-Ośliźlok 12.02.2014 Częstochowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Horyzont 2020 – struktura, zasady uczestnictwa Dominika Raróg-Ośliźlok 12.02.2014 Częstochowa."— Zapis prezentacji:

1 Horyzont 2020 – struktura, zasady uczestnictwa Dominika Raróg-Ośliźlok 12.02.2014 Częstochowa

2 Horizon2020 FP 7 CIP EIT HORIZON 2020 2014-20202007-2013

3 Budżet 2007-2013 (mld €) HORIZON2020 2014- 2020 (mld € w cenach z 2011) 7. Program Ramowy (FP7) 51,3 70,2 Program Konkurencyjności i Innowacji (CIP) 3,6 Europejski Instytut Technologiczny (EIT) 0,3

4 3 Filary Horizon2020 Doskonała baza naukowa 21,6 mld € Wiodąca pozycja w przemyśle 15,04 mld € Wyzwania społeczne 26,24 mld €

5 Uproszczenie zasad – najważniejsze zmiany 7 PRHORIZON2020 VATZawsze niekwalifikowalnyKwalifikowany jeżeli jednostka nie może go odzyskać Dofinansowanie KE Zależne od rodzaju instytucji i rodzaju działań w projekcie 100 % Projekty innowacyjne (close to market) - 70% (100% dla non profit) Koszty pośrednieZależne od rodzaju jednostki, typu projektu, możliwe rzeczywiste 25% „Time to grant”nawet 12 miesięcydo 8 miesięcy Wprowadzenie limitu na wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń w projektach. Dodatkowe wynagrodzenie może być kwalifikowalne do kwoty 8 000 EUR rocznie na osobę. W przypadku osób, które nie pracują wyłącznie na rzecz projektu stosuje się limit godzinowy, który jest wyliczany poprzez podzielenie 8 000 EUR przez liczbę godzin rocznego efektywnego czasu pracy.

6 Finansowanie projektów Wyzwania społeczne/Wiodąca pozycja w przemyśle Projekty badawczo-innowacyjne 100% dofinansowania min. 3 jednostki z 3 różnych krajów MC lub AC Projekty innowacyjne (close to market) 70% dofinansowania (non-profit 100%) min. 3 jednostki z 3 różnych krajów MC lub AC Akcje wspierające i koordynujące 100% dofinansowania min. 1 jednostka z MC lub AC Inne: Pre-commercial procurement (PCP), public procurement of innovative solutions, nagrody

7 Zasady finansowe Wyzwania społeczne/Wiodąca pozycja w przemyśle/ERC Rzeczywiste koszty Personel – właściciele SME stawki ryczałtowe godziny produktywne – wybór między liczbą ustaloną przez KE lub zwyczajowo stosowane, karty czasu pracy Akcje Marii Skłodowskiej-Curie Ryczałt

8 Kto może brać udział? MŚP Centra badawcze Jednostki publiczne Przedsiębiorstwa Stowarzyszenia Organizacje międzynarodowe Z krajów: MC, AC, kandydujące, kraje trzecie.

9 Cooperation Współpraca Ideas Pomysły People Ludzie Capacities Możliwości Euratom JRC Horizon2020 Horizon 2020 7. Program Ramowy Industrial Leadership Societal challenges Excellent Science Euratom programme 2014-2018 JRC

10 Horizon2020 Horizon 2020 7. Program Ramowy Societal challenges Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami Europa w zmieniającym się świecie - Integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli Bezpieczna, czysta i wydajna energia Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna Cooperation Zdrowie Transport (w tym aeronautyka) Środowisko (w tym zmiany) Nauki społeczno-ekonomiczne Bezpieczeństwo Energia Żywność, rolnictwo i biotechnologia

11 Horizon2020 Horizon 2020 7. Program Ramowy Industrial leadership Biotechnologia Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych: ICT Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych: wsparcie technologii wspomagających Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych: przestrzeń kosmiczna Cooperation Żywność, rolnictwo i biotechnologia ICT Nanonauki, nanotechnologie i nowe technologie produkcji Przestrzeń kosmiczna

12 Innowacje Horizon2020 Horizon 2020 CIP Wiodąca pozycja w przemyśle Wyzwania społeczne Doskonała baza naukowa Enterpreneurship & Innovation Programme (EIP) COSME Intelligent Energy Europe (IEE) Information Communication Technologies - Policy Support Programme (ICT-PSP)

13 Horizon2020 European Research Council (ERC) Infrastruktury badawcze Future and Emerging Technologies (FET) Granty Marie Skłodowskiej- Curie Technologie wspomagające i przemysłowe, Wsparcie innowacji w MŚP, Finansowanie ryzyka – instrumenty kapitałowe i dłużne Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami Europa w zmieniającym się świecie - Integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli JRC Partnerstwa Art.185 Partnerstwa Art.187 EIT EURATOM 2014-2018 Doskonała baza naukowa Wiodąca pozycja w przemyśle Wyzwania społeczne Upowszechnianie doskonałości i poszerzenie uczestnictwa Nauka z udziałem i dla społeczeństwa

14 European Research Council (ERC) - 11,58 mld € Future and Emerging Technologies (FET) – 2,38 mld € Granty Marii Skłodowskiej-Curie – 5,45 mld € Infrastruktury badawcze – 2,2 mld € Doskonała baza naukowa

15 Grant Dla kogo? Data ogłoszenia konkursu Data zamknięcia konkursu Dofinansowanie projektu w EURO/grant Starting grants dla osób od 2 do 7 lat po doktoracie 11.12.201325.03.2014Do 2 mln Consolidator grants dla osób od 7 do 12 lat po doktoracie 11.12.201320.05.2014Do 2,75 mln Advanced grants dla doświadczonych badaczy niezależnie od czasu jaki upłynął od doktoratu 17.06.201421.10.2014Do 3,5 mln Proof of Concept Tylko dla laureatów grantów ERC na wdrożenie pomysłu 11.12.20131.04.2014 1.10.2014 Do 150 000 European Research Council

16 Future and Emerging Technologies (FET) FET Open – oferuje wsparcie dla wczesnej fazy wspólnych badań naukowych i technologicznych – nowych pomysłów na technologie przyszłości. Żeby złożyć projekt w ramach FET Open należy odnieść się do sześciu kluczowych warunków wymienionych w konkursie: 1.Długoterminowa wizja- badania muszą być nowatorskie i wykraczające poza aktualny stan wiedzy; 2.Przełomowe S&T – badania mają prowadzić do przełomu w danej dziedzinie; 3. Kamień węgielny dla nowych technologii – przewidywany przełom musi dać podstawy nowej technologii; 4. Nowość – badania muszą być oparte na nowych pomysłach a nie na modyfikacji już istniejących koncepcji; 5. Wysokie ryzyko – zbalansowane przez interdyscyplinarne podejście do problemu; 6. Interdyscyplinarność – udział wielu dziedzin nauki w projekcie, pozwalające na dokonanie przełomu.

17 Future and Emerging Technologies (FET) FET Proactive – ma być wsparciem dla nowych rozwijających się technologii wykorzystując podejście „top-down”. W ramach programu pracy na lata 2014-2015 przewidziano realizację następujących inicjatyw: Global System Science – ma na celu usprawnienie metod dzięki którym wiedza naukowa może stymulować, pomagać oceniać polityki i społeczne odpowiedzi na globalne wyzwania, takie jak zmiany klimatu itp. Knowing, doing, being: cognition beyond problem solving – ma na celu odnowienie więzi między różnymi dyscyplinami zajmującymi się wiedzą i poznaniem z różnych perspektyw: neuronowych, fizycznych, społecznych do sztucznych systemów poznawczych. Quantum simulation – ma na celu wykorzystanie technologii kwantowych do rozwiązywania problemów będących poza zasięgiem obecnych możliwości IT. FET Flagships – dwa 10-letnie projekty: Graphene - http://www.graphenecall.esf.org/ Human Brain Project - https://www.humanbrainproject.eu/

18 Akcje Marii Skłodowskiej-Curie Zapewnienie naukowcom doskonałego szkolenia i możliwości rozwoju kariery 1.Early stage researchers (ITN) 2.Experienced researchers 3.Exchange of staff (RISE) Zapewnienie naukowcom dostępu do światowej klasy infrastruktury badawczej(w tym e-infrastruktury) Infrastruktury badawcze

19 Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych (Leadership in enabling and industrial technologies LEIT) - (Key Enabling Technologies KETs: nanotechnologii, materiałów zaawansowanych, biotechnologii, mikro i nanoelektroniki, fotoniki, zaawansowanych systemów wytwarzania, ICT, przestrzeni kosmicznej, działania przekrojowe) – 11,99 mld€ Dostęp do finansowania ryzyka – 2,51 mld € Innowacje w MŚP – 0,54 mld € Wiodąca pozycja w przemyśle

20 Poziom gotowości technologicznej TRL Poziom 1Zaobserwowano podstawowe zasady danego zjawiska Poziom 2Określono koncepcję technologii Poziom 3Potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie Poziom 4Zweryfikowano w warunkach laboratoryjnych Poziom 5Zweryfikowano w środowisku zbliżonym do rzeczywistego Poziom 6Dokonano demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych Poziom 7Dokonano demonstracji w warunkach operacyjnych Poziom 8Zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii Poziom 9Uruchomiono produkcję na skalę przemysłową Badania podstawowe Badania technologiczne Demonstracja produktu Produkcja na warunkach komercyjnych

21 Dostęp do finansowania ryzyka Pożyczki na działalność R&I Pożyczki dla SMEs & Small Midcaps na działalność R&I – EIF, banki pośredniczące Instrumenty kapitałowe dla działań R&I Instrumenty finansowe 7PR/CIPHorizon2020 RSFF RSI GIF-1

22 Innowacje w MŚP Eurostars2 Dowolny temat, projekty innowacyjne Przynajmniej 3 instytucje (w tym przynajmniej 1 MŚP zajmujące się R&D) Zasady krajowe (NCBR) Zarządzany przez EUREKa

23 Nowy instrument dedykowany MŚP Skierowany do MŚP, które: Chcą zaistnieć na rynku międzynarodowym, Chcą realizować ryzykowne ale potencjalnie zyskowne innowacyjne pomysły. Cele wsparcia projektów: Radykalne zmiany w produktach, procesach, usługach, marketingu itp. Wprowadzenie firmy na nowe rynki, promocja wzrostu, wysoki zwrot z inwestycji.

24 Nowy instrument dedykowany MŚP Wstępny biznes plan OCENA Faza I Koncepcja i ocena wykonalności OCENA Faza II Właściwy projekt Faza III Komercjalizacja Wniosek bezpośrednio do fazy II

25 Nowy instrument dedykowany MŚP Wsparcie w 3 fazach: Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt 50 000 EUR, Działania: studium wykonalności, ocena ryzyka, IPR, itp. Rezultat końcowy: biznes plan do fazy 2; Faza 2: Badania, działania demonstracyjne, replikacja – składany jest biznes plan do fazy 2 (ok. 30 stron) 12- 24 miesięcy, 1-3 mln EUR dofinansowania, Działania: prototypy, pilotaż, skalowanie (TRL 6). Rezultat końcowy: biznes plan do przedstawienia inwestorom Faza 3: Komercjalizacja – wsparcie, ułatwienie dostępu do finansowania – brak bezpośredniego wsparcia finansowego. Tylko 1 wniosek/rok/firmę.

26 Zakres/tematBudżet 2014 mln Budżet 2015 Leadership in enabling and industrial technologies ICT 45 ICT-37-2014/2015 Open Disruptive Innovation Scheme NMP NMP-25-2014/2015 Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs 21,823,8 BIOTEC-5-2014/2015 SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitivness and sustainability 3,82,4 SPACE SME-SPACE-1-2014/2015 SME instrument 8,58,75 HEALTH PHC-12-2014/2015 Clinical research for the validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices 66,145 FOOD SFS-8-2014/2015 Resource-efficient eco-innovative food production and processing 917 BG-12-2014/2015 Supporting SMEs efforts for the development- deployment and market replication of innovative solutions for blue growth 35

27 Zakres/tematBudżet 2014 mln Budżet 2015 ENERGY SIE-1-2014/2015 Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy systems 33,9537,26 TRANSPORT IT-1-2014/2015 Small business innovation research for Transport 35,8738,96 CLIMATE SC5-20-2014/2015 Boosting the potential of small business for eco-innovation and sustainable supply of raw materials 1719 Europe in a changing world INSO-9-2015 Innovative mobile e-government applications by SMEs 4 INSO-10-2015 SME business model innovation 11 Secure societies DRS-18-2014/2015 Protection of urban soft targets and urban critical infrastructures 77,4

28 1.Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 6,61 mld 2. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna 3,41 mld 3. Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia 5,24 mld 4. Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport 5,6 mld 5. Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami 2,72 mld 6. Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa 1,16 mld 7. Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli 1,15 mld Wyzwania społeczne

29 Upowszechnienie doskonałości i zapewnienie szerszego udziału (Spreading excellence and widening participation) – wyrównywanie różnic pomiędzy lepiej i gorzej rozwiniętymi regionami UE Budżet: 0,722 mld € Nauka z udziałem i dla społeczeństwa (Science for and with Society) – gender, nauczanie nauk ścisłych; Budżet: 0,409 mld € 2 cele szczegółowe

30 - Teaming – tworzenie nowych lub znaczące ulepszenie istniejących centrów doskonałości w gorzej rozwiniętych regionach i Krajach Członkowskich; - Twinning – łączenie instytucji w celu istotnego umocnienia danej dziedziny naukowej w instytucji słabiej rozwiniętej poprzez kontakty z przynajmniej dwoma instytucjami wiodącymi w danej dziedzinie nauki; - ERA Chairs - zatrudnienie wybitnego naukowca w celu uruchomienie i wykorzystania potencjału danej jednostki; - A Policy Support Facility – wsparcie dla projektowania, wprowadzenia i ewaluacji narodowych/regionalnych polityk badawczych; - Wsparcie dostępu do międzynarodowych sieci dla doskonałych naukowców i innowatorów, którzy dotychczas w pełni nie uczestniczyli w europejskich i międzynarodowych sieciach, w tym COST. Upowszechnienie doskonałości i zapewnienie szerszego udziału

31 Główne zagadnienia: Uatrakcyjnienie nauczania nauk ścisłych i zachęcanie młodych ludzi do wyboru kariery naukowej; Kwestie równości płci w dziedzinie badań i innowacji; Udział społeczeństwa w działaniach naukowych i innowacyjnych; Opracowanie zasad rozwoju odpowiedzialnych badań i innowacji; Sieciowanie i wymiana wiedzy w temacie Nauka z udziałem i dla społeczeństwa Nauka z udziałem i dla społeczeństwa (Science with and for Society)

32 Partnerstwa publiczno-prywatne i publiczno-publiczne w HORIZON2020

33 Partnerstwa publiczno-prywatne (UE +przemysł)  JOINT TECHNOLOGY INITIATIVES (art. 187) 1,215 mld + 3,6 mld 1,8 mld + 2,25 mld 0,7 mld + 0,7 mld 1 mld + 2,8 mld 1,725 mld + 1,725 mld Finansowanie JTI (EUR) Horizon2020 6,44 mld Przemysł i inne źródła 9,875 mld  Contractual public-private partnerships Factories of the Future, Energy-efficient Buildings, Green Vehicles, Future internet, Sustainable Process Industry, Robotics, Photonics, High Performance Computing  FET Flagships  SESAR (art. 187)  KICs

34 Partnerstwa publiczno-publiczne (finansowanie UE +MC) 1.Art. 185 2.Inicjatywy w zakresie Wspólnego Programowania (Joint Programming Initiatives JPIs) 3.ERA-NET+. 4.Europejskie Platformy Technologiczne. 5.Europejskie Partnerstwa Innowacyjne. 6.EIT

35 Art. 185 Wspólna implementacja narodowych programów badawczych: The second European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP 2) The European Metrology Programme for Research and Innovation (EMPIR) Supporting research-performing small and medium-sized enterprises - Eurostars 2 The Active and Assisted Living Research and Development Programme (AAL)

36 Joint Programming Initiatives (JPIs) Wspólne rozwiązywanie wyzwań społecznych na poziomie narodowym Alzheimer and other Neurodegenerative Diseases (JPND) Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE) A Healthy Diet for a Healthy Life Cultural Heritage and Global Change: A New Challenge for Europe Urban Europe - Global Urban Challenges, Joint European Solutions Connecting Climate Knowledge for Europe (CliK'EU) More Years, Better Lives - The Potential and Challenges of Demographic Change Antimicrobial Resistance- The Microbial Challenge - An Emerging Threat to Human Health Water Challenges for a Changing World Healthy and Productive Seas and Oceans

37 Europejskie Partnerstwa Innowacyjne: Koordynacja z politykami i programami, nie będą finansować projektów. Pilotażowy projekt EIP: Aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu (Active and Healthy Ageing),

38 Europejski Instytut Technologiczny (EIT): 2,4 mld € na finansowanie istniejących Węzłów Wiedzy i Innowacji (KIC) i stworzenie 5 nowych: 1.Healthy Living, 2.Raw Materials (w 2014); 3.Food, 4. Manufacturing (w 2016) 5. Urban Mobility (w 2018)

39 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html Participant Portal

40

41 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en


Pobierz ppt "Horyzont 2020 – struktura, zasady uczestnictwa Dominika Raróg-Ośliźlok 12.02.2014 Częstochowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google