Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JEŻYCKA strefa usługowa zlokalizowana na terenie „ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ” przy ul. Gajowej / włączona do programu rewitalizacji / PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JEŻYCKA strefa usługowa zlokalizowana na terenie „ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ” przy ul. Gajowej / włączona do programu rewitalizacji / PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ."— Zapis prezentacji:

1 JEŻYCKA strefa usługowa zlokalizowana na terenie „ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ” przy ul. Gajowej / włączona do programu rewitalizacji / PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW JEŻYC

2 Funkcje zajezdni: „ A ” - zieleń parkowa i rekreacja „ B ” - usługi i turystyka „ B1” - podstrefa usług „ C ” - muzeum pojazdów szynowych i usługi

3 Rozjazdy trójdzielne przed halą MPK

4 Lokalizacja parku widok na ul. Sienkiewicza

5 Lokalizacja parku widok na ul. Kraszewskiego

6 Lokalizacja parku widok na ul. Kraszewskiego i Sienkiewicza

7 Lokalizacja parku widok na ul. Kraszewskiego

8

9 Lokalizacja parku widok na ul. Kraszewskiego i Sienkiewicza

10 Lokalizacja parku widok na ul. Kraszewskiego

11 Lokalizacja parku widok na ul. Kraszewskiego i Jackowskiego

12 Lokalizacja parku widok na ul. Jackowskiego

13 Hala główna MPK – miejsce pod muzeum pojazdów szynowych

14 Hala główna MPK – miejsce pod muzeum pojazdów szynowych i usług

15 Hala główna MPK – miejsce pod muzeum pojazdów szynowych i usługi

16

17 Program służy realizacji celu strategicznego polegającego na: Przekształceniu etapami likwidowanej w najbliższych latach zajezdni tramwajowej przenoszonej docelowo w nowe miejsce. Lokalizację parku ogólno dostępnego nie płatnego u zbiegu ulic Zwierzynieckiej, Kraszewskiego, Sienkiewicza na terenach zdewastowanych,przemysłowo stanowiących część zakładu MPK. Powstały teren rekreacyjny w części od ul. Zwierzynieckiej będzie miejscem pod realizację krytej pływalni. Przekształcenie w następnym etapie likwidacji zajezdni na cele usługowe, jak również na cele turystyczne miasta Poznania- przedłużenie traktu „Królewsko- Cesarskiego”, o obiekty zabytkowe zlokalizowane na Jeżycach. Ujętych w wykazie przesłanych Miejskiej Komisja d/s Rewitalizacji. Stworzenie miejsc pracy na terenie „Jeżyckiej Zajezdni Tramwajowej sektorze usługowym obsługującą ludność Jeżyc jak i turystów z UE wpłynie na poprawienie wizerunku miasta Poznania, poprzez wykorzystanie walorów architektonicznych głównej hali zajezdni jak i możliwości lokalizacji w tym miejscu muzeum pojazdów szynowych. Bardzo dobrze rozwinięta sieć handlu na Jeżycach, opierająca się głownie na małych rodzinnych sklepach jak i bliska lokalizacja Rynku Jeżyckiego powoduje maksymalne wypełnienie rynku lokalnego. Jedynym wolnym obszarem do stworzenia nowych miejsc pracy to rozwój szeroko pojętej działalności usługowej. Temu celowi ma służyć przedłożona propozycja.

18 Narzucenie przez prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego obecnego planu zagospodarowania przestrzennego w 2003r przeprowadzonego bez debaty na temat planu jak i nie uwzględnienie postulatów mieszkańców Jeżyc, stanowi dwa podstawowe zagrożenia. Dla małych sklepów upadek handlu i jego likwidację w tym miejscu, w związku z dopuszczeniem handlu wielopowierzchniowego. Dla systemu komunikacji miejskiej liczne korki, okresowe sparaliżowanie przejazdu w okolicach planowanego, ogólne trwałe spowolnienie przejazdu przez tą część miasta. Dlatego warunkiem podstawowym jest uchylenie zatwierdzonego planu zagospodarowania przestrzennego z roku 2003 i podjęcie pracy nad nowym planem umożliwiającym przeznaczenie tych terenów na cele rekreacyjne i usługowo- turystyczne. Postuluje się wprowadzenie następujących funkcji : Proponuje się wprowadzenie następujących funkcji : -rekreacyjną / park ogólnodostępny z strefą pod krytą pływalnie/ -usługowo turystyczną /główna hala zajezdni/ -usługową pozostały obszar na terenie zajezdni

19 Rodzaje obiektów: Ogród Jeżycki- park ogólnodostępny.- w II etapie lokalizacja krytej pływalni. II Budynek hali głównej 1. Muzeum pojazdów szynowych + Muzeum Jeżyc 2. Fluomarkt co tygodniowa giełda staroci 3. Galeria obrazów połączona z możliwością sprzedaży 4. Antykwariaty 5. Biura turystyczne 6. Placówka Pocztowa 7. Placówka bankowa PKO przelewy pieniężne dla ludności. 8. Fryzjer 9. Kosmetyczka 10.Solarium 11. Publiczny dostęp do internetu „PIAPy” 12. Czytelnia książek np. „Strefa słowa” 13.Cukiernia sprzedaż, konsumpcja 14. Kawiarnia Internetowa. 15.Informacja turystyczna o Poznaniu i Wielkopolsce połączona z sprzedażą pamiątek i przewodników. 16. Punkt apteczny 17. Punkt kserograficzny

20 III Obiekty poza halą główną: 18. Restauracja. 19. Mac Donald punkt gastronomiczny 20. Bistro punkt gastronomiczny/ pizzeria/ 21. Bar mleczny 22. Pralnia 23. Dom Kultury, klub seniora, inne placówki 24.Obiekty biurowe powstałe po adaptacji budynku socjalnego i biurowego MPK. IV Obiekty wytwarzające hałas: 25. Dyskoteka 26. Puby z ogródkami 27. Aerobik 28. Parkingi.

21 L.PFunkcjaPrzewidywana ilość zatrudnionych osób na stałe Zatrudnienie okresowe 1.Hala Główna: Muzeum pojazdów szynowych2 2.Flumarkt – giełda przedmiotów wytworzonych przed 1939 r otwarty teren hali 125 - 30 3.Galerie obrazów połączona z możliwością sprzedaży.34 - 6 4.Antykwariaty.4 5.Biura turystyczne -3 obiekty9 6.Placówka Pocztowa6 7.Placówka bankowa PKO przelewy pieniężne dla ludności.4 8.Fryzjerstwo3 9.Kosmetyczka2 10.Solarium2

22 L. P FunkcjaPrzewidywana ilość zatrudnionych osób na stałe Zatrudnienie okresowe 11.Publiczny punkt dostępu do internetu „PIAPy” 1 12.Czytelnia książek np. „Strefa słowa” internet, kawa 1 13.Cukiernia sprzedaż, konsumpcja2 14.Kawiarenka Internetowa dostęp bezprzewodowy 1 15.Informacja turystyczna o Poznaniu i Wielkopolsce połączona z sprzedażą pamiątek 2 16.Punkt apteczny1 17.Punkt kserograficzny1 18.Restauracja5 19.Mac Donald punkt gastronomiczny5 20.Bistro punkt gastronomiczny4

23 L. P FunkcjaPrzewidywana ilość zatrudnionych osób na stałe Zatrudnienie okresowe 21.Bar mleczny4 22.Pralnia2 23.Dom kultury, klub seniora inne obiekty kulturalne 2 24.Obiekty biurowe powstałe po adaptacji budynku socjalnego i biurowego MPK 10- 20 biur 25 25.Obiekty emitujące hałas Dyskoteka 8 26.Puby z ogródkami 2-393 - 6 27.Aerobik2 28.Parkingi3 Zestawienie11032-42

24 I Przewidywana powierzchnia powstania „Ogrodu Jeżyckiego”9.100 m2 z zachowaniem istniejącego drzewostanu jak i istniejącego murowanego ogrodzenia. Ogród zamykany o zmroku zapewni ochronę przed dewastacją. Przeznaczony na miejsce dziennego wypoczynku mieszkańców oraz jako misce zabaw dla dzieci wyposażone w urządzenia stacjonarne służące dla zabaw najmłodszych. Oprócz tego ogród służył by przeznaczeniu na różne spotkania mieszkańców np. Dzień Jeżyc. Wyposażenie ogrodu o prócz drzew,krzewów i trawników przewiduje się wykonanie stacjonarnej sceny uwzględniających profesjonalne potrzeby wokalistów występujących zespołów. Planuje się w programie ogrodu wykonanie podłużnego oczka wodnego porządkującego rozmieszczenie osób oglądających występy przed sceną. Powstawanie ogrodu planuje się realizować przy współpracy mieszkańców oraz w ramach prac edukacyjnych młodzieży szkolnej współuczestniczącej w pracach, polegających na sadzeniu drzew i krzewów,oraz pielęgnacji zieleni w ciągu całego roku. Plan zagospodarowania terenu przedstawia.....

25 II. Olbrzymia hala stanowiąca główny kompleks zabudowy zajezdni zlokalizowana od strony ulicy Sienkiewicza 7.365 m2 powierzchni liczonej po obrysie budynku, posiadająca liczne dobudowania powstałe na przestrzeni minionych lat pozwala praktycznie dowolnie kształtować pod względem funkcjonalnym powierzchnię użytkową,143 m równolegle usytuowaną do wspomnianej ulicy 51,5 m poprzeczny wymiar hali. Planuje się przeznaczyć na usługi i turystykę. Handel wspomagający obejmował by sprzedaż rzeczy używanych.. W wspomnianej hali przewiduje się zlokalizowanie małych biur i punktów z pamiątkami sprzedawanymi wraz z przedmiotami codziennej sztuki użytkowej, składów z antykami, galerii sztuki.. W okresie weekendów były by organizowane okresowe fluomarki a część hali można by nie odpłatnie udostępnić artystom sprzedającym swoje obrazy i rzeźby, co niewątpliwie przyczyniło by się do liczniejszego odwiedzania tych miejsc przez mieszkańców i turystów. Zakłada się że ta część zajezdni stworzy się strefę gdzie ludność będzie się nie tylko spotykała w celach handlowych lecz przede wszystkim wypoczynkowych i kulturalnych.Z wyjściami na teren wejściem głównym na wysokości ulicy Prusa, Gajowej i Zwierzynieckiej i wewnętrznym połączonym z „Ogrodem Jeżyckim”.

26 Pływalnia kryta, oraz atrakcje wodne wspomagająca pływalnię. Powstanie pływalni wybudowanej przez inwestora prywatnego przy udziale miasta Poznania polegającego na udostępnienie terenów miejskich stanowiących zapisem umowy udział własny w postaci wniesienia terenów pod pływalnię stanowiących aport do spółki inwestycyjnej z przeznaczeniem na ten cel. Takie rozwiązanie gwarantuje miastu Poznaniowi uzyskiwanie przez cały czas istnienia pływalni stałych co rocznych dochodów odprowadzanych co rocznie do budżetu, natomiast mieszkańcom istnienie obiektu rekreacyjno- sportowego w postaci pływalni. Lokalizacja pływalni w środku osiedla Jeżyce gwarantuje wykorzystanie obiektu nawet do późnych godzin nocnych. Ponad to obiekt ten będzie służył mieszkańcom najbliższych osiedli np. Łazarz, Ogrody, Sołacz, Śródmieście, Św. Marcin a szczególnie młodzieży szkolnej nie muszącej w tak dużym stopniu korzystać z transportu samochodowego, ze względów na bliskość obiektu. Oprócz basenu o wymiarach 25 m długości toru wymaganymi do organizowania zawodów sportowych planuje się utworzenie dodatkowych atrakcji wodnych służących celom rekreacyjno-wypoczynkowym, w postaci zjeżdżalni wodnej, wodotrysków podświetlonych, czy urządzeń napowietrzających wodę. Funkcja wspomagająca pływalnię, polegająca na możliwości korzystania z krytego basenu, na dodatkowej lokalizacji takich urządzeń typu sauna, sala do ćwiczeń siłowych, solarium, sala do zajęć aerobiku, kawiarnia i sala ogólnie dostępną służącą celom komercyjnym. Obiekty te planuje się zlokalizować w bezpośrednim dostępie obok pływalni co wpłynie na funkcjonalność całego obiektu Opracował: Stanisław Gorzelańczyk


Pobierz ppt "JEŻYCKA strefa usługowa zlokalizowana na terenie „ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ” przy ul. Gajowej / włączona do programu rewitalizacji / PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google