Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola Polskiego Towarzystwa Patologów w zmieniającej się medycynie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola Polskiego Towarzystwa Patologów w zmieniającej się medycynie"— Zapis prezentacji:

1 Rola Polskiego Towarzystwa Patologów w zmieniającej się medycynie
Prof. Anna Nasierowska-Guttmejer Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów Kierownik Zakładu Patomorfologii CSKMSWiA, Warszawa

2 Patomorfologia – specjalizacja lekarska, dział medycyny zajmujący się rozpoznawaniem, klasyfikacją oraz czynnikami prognostycznymi i predykcyjnymi chorób na podstawie zmian morfologicznych w tkankach i narządach. Patomorfolog stawia rozpoznanie choroby, które stanowi podstawę do zastosowania leczenia chorych. Jako dyscyplina teoretyczna wywodzi się z anatomii patologicznej zajmującej się badaniem nieprawidłowych (patologicznych) odstępstw od prawidłowej budowy ciała (R. Virchow).

3 Obecnie patomorfologia jest częścią bardziej ogólnej nauki o chorobach (patologii). Jednocześnie jest nauką stosowaną i podstawową specjalizacją lekarską, wykorzystującą szeroki zestaw metod (sekcje zwłok, biopsje, mikroskopię wraz z cyfrową analizą obrazu, mikroskopię wirtualną, telemedycynę, cytochemię, histochemię, immunohistochemię, biologię molekularną i in.).

4 Patomorfologia jest niezastąpioną specjalizacją lekarską zwłaszcza we współczesnej diagnostyce chorób nowotworowych. Odgrywa ona istotną rolę nie tylko w procesie formułowania ostatecznego rozpoznania - ma również duży udział w ocenie czynników ryzyka, stopnia zaawansowania choroby (grading, staging), prognozowaniu i nadzorowaniu chorych oraz czynników predykcyjnych przewidujących efekty leczenia. Patologia, dzięki zastosowaniu różnych metod diagnostycznych, odgrywa podstawową rolę w typowaniu chorych do terapii celowanej.

5 Patomorfologii nie powinno mylić się z medycyną sądową (ang
Patomorfologii nie powinno mylić się z medycyną sądową (ang. forensic pathology), która w Polsce jest odrębną dyscypliną medyczną i mimo podobieństwa metod (m.in. badania pośmiertne i histopatologiczne) ma zasadniczo odmienne cele. Patomorfologia, podobnie jak radiologia, jest podstawową specjalizacją lekarską, a nie jest dziedziną diagnostyki laboratoryjnej. Materiał na podstawie Wikipedii

6 Historia Polskiego Towarzystwa Patologów (PTP)
Rola PTP jako towarzystwa naukowego Rola PTP w medycynie

7 1945 – 1958: Konferencje Seniorów, Prof. L. Paszkiewicz, konsultant krajowy, oraz prof. J. Laskowski, prof. Janina Kowalczykowa, prof. M. Kobuszewska-Faryna, prof. R. Walentynowicz- Stańczykowa - celem było poznanie się czołowych patologów oraz dyskutowanie nad problemami anatomopatologów i przygotowanie się do powołania ogólnokrajowego Towarzystwa IV Zjazd we Wrocławiu, prof. Z. Albert 1951 r. Zjazd w Krakowie, prof. J. Kowalczykowa, „Setna rocznica działalności Zakładu Anatomii Patologicznej Uniwersytety Jagiellońskiego” Konsolidacja sił środowiska, które coraz lepiej poznaje się

8 26.VII.1958 r. rejestracja Towarzystwa Anatomopatologów jako towarzystwa dziedziny teoretycznej nad którym patronat objęła Polska Akademia Nauk 27-28.IX r. Zjazd Organizacyjny Polskiego Towarzystwa Anatomopatologów w Pałacu Staszica w Warszawie Główny Zarząd PT AP: L. Paszkiewicz, Z, Ruszczewski, H. Szwejkowski (prof. Weterynarii), J. Laskowski, M. Kobuszewska- Faryna (Warszawa) Redakcja „Patologii Polskiej” J. Kowalczykowa (Kraków) Powołane Oddziały PT AP w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Zabrzu I Naukowy Zjazd PT AP 9-10.X r. w Poznaniu, deklaracje członkowskie od 315 patologów : przewodniczącą była prof. M. Kobuszewska-Faryna, zmiana nazwy Towarzystwa na Polskie Towarzystwo Patologów i statut

9 Historia PTP Rola PTP jako towarzystwa naukowego Rola PTP w medycynie

10 Rola PTP jako towarzystwa naukowego pod patronatem Polskiej Akademii Nauk

11

12 Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk
Towarzystwa naukowe – społeczne organizacje naukowe Podejmują działania naukowe, społeczne, edukacyjne, promocyjne, eksperckie Są częścią integralną nauki polskiej Powinny być finansowane na szczeblu centralnym, województwa, samorządu gminnego 2008 rok

13 Statut PTP „Podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych członków Towarzystwa Inicjowanie prac naukowych Popieranie twórczości naukowej Udostępnianie i rozpowszechnianie zdobyczy naukowych” Organizowanie posiedzeń, zjazdów, konferencji

14 Miejsce i historia PTP Rola PTP jako towarzystwa naukowego Rola PTP w zmieniającej się medycynie

15 Rola PTP w medycynie Integracja z narodowymi europejskimi towarzystwami w ramach Europejskiego Towarzystwa Patologów (European Society of Pathology - ESP) Integracja polskiego środowiska patologów i współpraca z polskimi naukowymi towarzystwami teoretycznymi i klinicznymi

16 współpraca z Europejskim Towarzystwem Patologów
Podnoszenie kwalifikacji patologów w ramach diagnostyki narządowej, rozwój patologii klinicznej Udział PTP w konferencjach naukowych i kongresach międzynarodowych Współdziałanie w zespołach kontroli jakości przy ESP

17 Podnoszenie kwalifikacji patologów w ramach diagnostyki narządowej
Współpraca z Narządowymi Grupami Roboczymi ESP ESP – 18 Working Group: sutek, cytopatologia, dermatopatologia, patologia endokrynna, ME, przewód pokarmowy, ginekologiczna, głowa i szyja, choroby zapalne, IT, molekularna, nefropatologia, pediatryczna, płucna, tkanek miękkich, urologiczna, grasica i śródpiersie, cytotechników i techników, historii patologii

18 Członek Europejskiego Towarzystwa Patologów może być członkiem narządowej grupy roboczej ESP
Członek narządowej grupy roboczej uczestniczy w pracach grupy, aktualizuje swoją wiedzę w wybranej dziedzinie

19 Udział PTP w konferencjach naukowych, kursach szkoleniowych i kongresach międzynarodowych
Organizacja kursów przez Europejską Szkołę Patologii (EScoP) w Krakowie – kolejne miejsce po Craiowej i Zagrzebiu Uczestniczenie polskich patologów w kursach, warsztatach mikroskopowych organizowanych przez ESP Plany współuczestniczenia w kongresach i zjazdach innych narodowych towarzystw, szczególnie Europy Centralnej i Wschodniej

20 Współdziałanie w zespołach kontroli jakości przy ESP
Zaproszenie do udziału w procedurze kontroli jakości badania molekularnego KRAS przydatnym w terapii celowanej raka jelita grubegow ESP KRAS European Quality Assurance Program

21 Działalność PTP w polskiej zmieniającej się medycynie Integracja polskiego środowiska patologów Współpraca z polskimi naukowymi towarzystwami teoretycznymi i klinicznymi

22 Współpraca i wymiana doświadczeń między patologami w Polsce
Współpraca z polskimi naukowymi towarzystwami teoretycznymi i klinicznymi Współuczestniczenie w opracowaniu polskich wytycznych diagnostyczno-leczniczych

23 Działalność PTP na rzecz środowiska patologów od września 2010

24 Organizacja patomorfologicznych videomikroskopowych warsztatów szkoleniowych przez ekspertów w danych dziedzinach: - chorób przewodu pokarmowego, styczeń 2011, Warszawa - ginekologii, luty 2011, Poznań - piersi, marzec 2011, Warszawa - urologii, maj 2011, Wrocław - endokrynologii, wrzesień 2011, Gliwice

25 2. Warsztaty mikroskopowe i wykłady wspólne dla patomorfologów i techników/diagnostów laboratoryjnych - diagnostyka mikroskopowa i immunohistochemiczna rozrostów endometrium i raka trzonu macicy – opracowanie wytycznych do algorytmu diagnostycznego, czerwiec 2011, Warszawa - immunohistochemiczna diagnostyka różnicowa w uropatologii – planowane spotkanie w listopadzie 2011.

26 Działalność roboczych grup/sekcji narządowych
- reorganizacja dotychczas działających sekcji narządowych w PTP - zgłoszenie do Zarządu PTP działających grup narządowych poza patronatem PTP, w których działają patolodzy - ewidencja grup narządowych w PTP z ustaleniem zasad objęcia patronatem ich działalności przez Towarzystwo - uwzględnienie w działalności grup opracowania patomorfologicznych standardów diagnostycznych

27 4. Zasady licencji dla zakładów patomorfologii oraz pracowni immunohistochemicznych i molekularnych - uaktualnienie zasad przyznawania licencji przez Komisję działającą w ramach PTP - reorganizacja dotychczas działającej komisji do spraw oceny jakości „Polqua” i powołanie Komisji do oceny jakości badań histopatologicznych, immunohistochemicznych i molekularnych. Powyższą działalność uznano za priorytetową z uwagi na konieczność opracowania wytycznych do badań patomorfologicznych będących podstawą do wdrożenia terapii celowanej w nowotworach

28 Udział patologów w konferencjach, zjazdach klinicznych
- Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej - Usteckie dni onkologiczne - Podlaskie Dni Onkologiczne - Kongres Onkologii Polskiej, Wrocław 2012 kontakty z naukowymi towarzystwami klinicznymi współpraca z ekspertami w różnych dziedzinach

29 Współpraca PTP z innymi polskimi towarzystwami naukowymi, współpraca patomorfologiczno-kliniczna podstawą działalności naukowo-szkoleniowej PTP od IX. 2010

30 Sekcja zwłok

31 Guz podścieliskowy żołądka, GIST

32 HER2 w raku żołądka

33 Wykład wygłoszony w czasie 84 KONFERENCJI KONSULTACYJNO-INFORMACYJNEJ
„QUO VADIS PATHOMOROPHOLOGIA?” w dniach w CMKP Konferencja zorganizowana z okazji 40 - lecia Zakładu Patomorfologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz 50-lecia Zakładu Patomorfologii Szpitala Bielańskiego. Te daty stanowią istotny zapis w dziejach polskiej patomorfologii.


Pobierz ppt "Rola Polskiego Towarzystwa Patologów w zmieniającej się medycynie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google