Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Emisja Obligacji serii B Spółki listopad 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Emisja Obligacji serii B Spółki listopad 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Emisja Obligacji serii B Spółki listopad 2014 r.

2 Emitent: Telakces.com sp. z o.o.
Oferujący: INVISTA Dom Maklerski Zastrzeżenie Niniejszy dokument nie stanowi reklamy, oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani oferty publicznej ani zaproszenia do składania oferty, jak również jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki telakces.com sp. z o.o. („Spółka”). INVISTA Dom Maklerski S.A. oświadcza, iż przesłanie niniejszego dokumentu nie zobowiązuje go w żaden sposób do świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz adresatów niniejszej wiadomości. Warunki emisji obligacji i terminy jej przeprowadzenia zostaną określone przez Spółkę. Informacje zawarte w materiale pochodzą z materiałów dostarczonych przez Spółkę. INVISTA Dom Maklerski S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. INVISTA Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji serii B jest Memorandum Informacyjne Obligacji serii B dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych Emitenta oraz Oferującego

3 „Biznesowe grube ryby wypłynęły w telakces” „Puls Biznesu” 02.09.2014
                                                                                                    telakces.com, którego udziałowcami są Mariusz Raduszewski, Sławomir Skowronek, Grażyna Piotrowska-Oliwa i Tomasz Misiak, chce zbudować rynek spersonalizowanych, designerskich akcesoriów do telefonów i tabletów. Współpracuje z Virgin Mobile Richarda Bransona

4 Twórca Work Service i była prezes PGNiG zainwestowali w spółkę, która sprzedaje akcesoria do telefonów i współpracuje z Virgin Mobile. Tomasz Misiak i Grażyna Piotrowska-Oliwa, znani z pierwszych stron biznesowych gazet — pierwszy m.in. jako były senator PO i współtwórca agencji pracy tymczasowej Work Service, druga jako była prezes PGNiG, oboje jeszcze do niedawna jako członkowie rady nadzorczej Hawe — zaangażowali się w rozwój sieci sklepów z telefonami komórkowymi i akcesoriami do nich. W maju 2014 r. weszli do nadzoru spółki telakces.com a ostatnio uczestniczyli w podwyższeniu jej kapitału. Na rozwój sieci telakces będzie potrzebował gotówki, którą w pierwszej kolejności ma zapewnić emisja obligacji przygotowana przez INVISTA DM

5 Rada Nadzorcza Tomasz Misiak Michał Skowronek
polityk i przedsiębiorca, senator VI i VII kadencji twórca i były wiceprezes Work Service S.A. laureat nagród biznesowych m.in. Teraz Polska Grażyna Piotrowska-Oliwa doświadczenie w Ministerstwie Skarbu w rządzie J. Buzka była Prezes PTK Centertel, operatora Orange, PGNiG, zasiadała w Radzie Nadzorczej HAWE, operatora światłowodów Michał Skowronek Dyr. Generalny na Polskę i Kraje Bałkańskie w MasterCard Eu

6 Zarząd Spółki Sławomir Skowronek Prezes Zarządu Mariusz Raduszewski
W skład Zarządu spółki wchodzi: Sławomir Skowronek Prezes Zarządu Mariusz Raduszewski Wiceprezes Zarządu

7 Udziałowcy Aktualnie kapitał zakładowy Emitenta wynosi zł i dzieli się na udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Obecna struktura udziałów Emitenta: Wyszczególnienie Liczba udziałów % udział w strukturze udziałów % udział w liczbie głosów Michał Skowronek 2 100 12,5% Tomasz Pajorski 1 260 7,5% Sławomir Skowronek 2 940 17,5% Paweł Wątroba Tomasz Misiak 5 040 30,0% Grażyna Piotrowska-Oliwa 1 680 10,0% Mariusz Raduszewski Razem 16.800 100,00%

8 Model biznesu działalność skoncentrowana na zarządzaniu siecią sklepów i punktów sprzedaży telefonów komórkowych, akcesoriów oraz usług związanych z telefonami komórkowymi prowadzonych przez partnerów handlowych na zasadzie franszyzy, rolą Emitenta jest znalezienia atrakcyjnej lokalizacji pod przyszły punkt sprzedaży, podpisanie umowy najmu, przygotowanie i wyposażenie lokalu oraz znalezienie franszyzobiorcy, a także zapewnienie szerokiej oferty asortymentu, zarząd Spółki szacuje, że począwszy od drugiej połowy 2014 r., źródłem przychodów Emitenta będzie: opłata franszyzowa (70% przychodów), udostępnianie miejsca reklamowego (15% przychodów), opłaty od podmiotów współpracujących (15% przychodów).

9

10 Lokalizacje previous Play Previous 1/18 Next
                                                                                                    Play Previous 1/18 Next Bonarka City Center Kraków Close Lokalizacje

11 Najlepsze Galerie Handlowe
previous                                                                                          Play Previous 34/37 Next Telakces.com w Galerii Siedlce 1 Close Najlepsze Galerie Handlowe

12 Stoiska previous Play Previous 25/37 Next
                                                                                                          Play Previous 25/37 Next Telakces.com - lokal w CH Gemini Park, Bielsko-Biała 3 Close Stoiska

13 previous                                                                                                           Play Previous 25/37 Next Telakces.com - lokal w CH Gemini Park, Bielsko-Biała 3 Close

14 Strategia rozwoju zwiększenie liczby punktów sprzedaży poprzez otwieranie nowych jak również w drodze akwizycji istniejących podmiotów - zgodnie z założeniami zarządu Emitenta liczba punktów sprzedaży wyniesie 60 na koniec 2014 r. oraz 120 na koniec 2015 r., wprowadzenie na zasadzie wyłączności, wspólnie z partnerem biznesowym nowego i unikalnego produktu tj. spersonalizowane etui, poszerzenie zakresu świadczonych usług o wypożyczanie telefonów komórkowych, która to usługa realizowana byłaby wspólnie z Virgin Mobile oraz znanym producentem telefonów.

15 Główne źródła przewagi konkurencyjnej
doświadczona kadra kierownicza i zarządzająca, która od wielu lat związana jest z branżą w której Emitent prowadzi działalność, silne zaplecze finansowe zapewnione przez udziałowców Spółki, które gwarantuje możliwość realizacji i wdrożenia strategii dalszego rozwoju Emitenta oraz ułatwia negocjacje z potencjalnymi podmiotami mogącymi być przedmiotem przejęcia ich przez Emitenta, pozyskanie znanego na rynku partnera biznesowego (właściciela marki Virgin Mobile) z którym wprowadzane będą nowe produkty i usługi (spersonalizowane etui, wypożyczalnie telefonów) oraz prowadzone będą działania marketingowe.

16 Dynamicznie rozwijający się rynek
młody rynek charakteryzujący się obecnie duża dynamiką rozwoju, brak istotnej konkurencji ze strony innych podmiotów relatywna łatwość osiągnięcia pozycji dominującej na tym rynku i zdobycia znaczącej jego części.

17 Główne czynniki ryzyka
ryzyko braku dostępu do finansowania, ryzyko niezrealizowania prognoz wyników, ryzyko związane ze zdobyciem atrakcyjnych punktów sprzedaży, ryzyko związane z konkurencją, ryzyko zmiany stopy procentowej,

18 Podstawowe informacje o ofercie obligacji
wielkość emisji: 1,5 mln zł termin wykupu: 2 lata od dnia przydziału oprocentowanie: stałe, 9% rocznie wypłata odsetek: kwartalnie rodzaj Obligacji: zwykłe, na okaziciela rodzaj oferty: publiczna minimalna wpłata: zł zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone termin zapisów: do 24 listopada 2014 r. cel emisji: kapitał na zwiększenie liczby punktów sprzedaży źródło spłaty obligacji: przepływy z bieżącej działalności

19 Dane Kontaktowe W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji dotyczących usług oferowanych oraz projektów realizowanych przez Invista DM S.A. zapraszamy do kontaktowania się z: INVISTA Dom Maklerski S.A. ul. Chałubińskiego 8 Warszawa tel NIP: Regon: KRS: Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: Iwona Nowak Kierownik Biura Mobile: Mirosław Sobczak Dyrektor Zarządzający Tel Mobile:


Pobierz ppt "Emisja Obligacji serii B Spółki listopad 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google