Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REFERAT RUCHU DROGOWEGO Komenda Powiatowa Policji w Mo ń kach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REFERAT RUCHU DROGOWEGO Komenda Powiatowa Policji w Mo ń kach."— Zapis prezentacji:

1 REFERAT RUCHU DROGOWEGO Komenda Powiatowa Policji w Mo ń kach

2 Wypadki drogowe

3 Ranni wskutek wypadków drogowych

4 Wypadki ze skutkiem ś miertelnym o

5 Procentowy udział wypadków drogowych spowodowanych przez okre ś lonych u ż ytkowników drogi a efektywno ść zastosowanych wobec nich ś rodków prawnych JEDNOSTKAKIEROWCYPIESI KPP w Mońkach styczeń-grudzień 2013r. Wypadki % = xk* Reakcja % Wartość oczekiwana reakcji nie mniej niż xk +/- Wypadki % = xp* Reakcja % Wartość oczekiwana reakcji nie mniej niż xp +/- 89,5%95,4%89,5%5,9%5,3%4,6%5,3%-0,7% *SEWIK stan na dzień r. xk - udział procentowy wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami xp - udział procentowy wypadków spowodowanych przez pieszych

6 Kolizje drogowe

7 Przyczyny wypadków i kolizji drogowych Najcz ę stszymi przyczynami wypadków drogowych s ą :  nadmierna pr ę dko ść, niedostosowanie jej do warunków panuj ą cych na drodze  nieust ą pienie pierwsze ń stwa przejazdu,  nieprawidłowe manewry (wyprzedzanie, wymijanie, cofanie) Najcz ę stszymi przyczynami kolizji drogowych s ą :  nieust ą pienie pierwsze ń stwa przejazdu innym uczestnikom ruchu drogowego,  niezachowanie bezpiecznej odległo ś ci mi ę dzy pojazdami,  nieprawidłowe omijanie,  nieprawidłowe wyprzedzanie,  nieprawidłowe wymijanie.

8 Procentowy udział policjantów RD pełni ą cych bezpo ś rednio słu ż b ę na drodze JEDNOSTKA Stan zatrudnienia w komórkach org. Ruchu drogowego na dzień r. Stan zatrudnienia w komórkach org. Ruchu drogowego na dzień r Procentowy udział policjantów pełniących służbę na drodze 2012r. Procentowy udział policjantów pełniących służbę na drodze 2013r. +/- 2012/2013 Procentowa wartość oczekiwana na 2013 KPP w Mońkach 7854,3057,703,454,30

9 Liczba bada ń na zawarto ść alkoholu

10 Ujawnienie i eliminowanie z ruchu drogowego kieruj ą cych po alkoholu

11 Liczba ukaranych mandatami za wykroczenia drogowe

12 ujawniono 5 poszukiwanych osób, ujawniono 3 przypadki przestępstw karno – skarbowych(przemyt papierosów bez akcyzy) sporządzono 10 meldunków informacyjnych, sporządzono 116 informacji do UFG zatrzymano 80 praw jazdy, w tym 57 za kierowanie po spożyciu alkoholu, zatrzymano 932 dowodów rejestracyjnych.

13 Działania przeprowadzone w 2013 r. Nazwa działaniaLiczba działańWspółpraca Alkohol i narkotyki9 Trzeźwy poranek21 Prędkość15 Błyskcodziennie Pieszy55 Pasy bezpieczeństwa6 Bezpieczny weekend9 Niebezpieczne przewozy3 Straż Pożarna BUS4 TRUCK4 Dyskoteka3 Bezpieczny uczeń1 Parking dla niepełnosprawnych1 Bezpieczny rowerzysta1 Gimbus1

14 Działania dodatkowe Znicz 2013 Zabezpieczenie Biegów ulicznych w Mońkach Zabezpieczenie uroczystości Święta Niepodległości Zabezpieczenie uroczystości Święta Narodowego 3 Maja Zabezpieczenie procesji Drogi Krzyżowej Zabezpieczenie procesji Bożego Ciała Zabezpieczenie pielgrzymek do Krypna Zabezpieczenie uroczystości Dni Moniek Zabezpieczenie Rocku na Bagnach w Goniądzu Zabezpieczenie Rajdu Motocyklowego po terenie pow. Monieckiego Semafor, Czerwone, Motocykliści, BEZPIECZNA 65

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Mońki,


Pobierz ppt "REFERAT RUCHU DROGOWEGO Komenda Powiatowa Policji w Mo ń kach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google